Nasleduj svoju pozornosť…

aaadem3Ak žijeme v dôveryplnej pozornosti, automaticky sa dostavia zdravie a vitalita. Sú prirodzeným dôsledkom harmonickej jednoty milovaných myšlienok, citov a skutkov. Posvätná inštancia v nás, označená ako SOM, ukazuje pozornú cestu. Orientuje sa podľa prirodzených životných pravidiel, ktoré vďačia všetkým prejavom ocenenia, rešpektu a pozornosti.

Neexistujú vonkajšie pravidlá alebo dogmy, ktoré si treba všímať. Život reguluje udalosti z najvyššej možnosti bytia. Sme spojení so svojím bytím a rovnako s naším duchom a telom. Neexistuje odlúčenie. Ak slúžime životu, aj život slúži nám. Samozrejme, tento večný zákon platí aj vo fyzickom a duševnom zdraví. Aké skutočnosti nám sprostredkúva napríklad pozornosť vo vzťahu k telesnému uvedomeniu a stravovaniu .

Pozornosť a vnímanie tela
Keď zažijeme energetický princíp vnímania tela, súčasne sa rozšíri chápanie toho, čo sme. S vonkajšími telesnými štruktúrami sme bezpochyby dôverne oboznámení. Vidíme ich, môžeme sa ich dotknúť, a preto ich berieme do úvahy ako reálne. Pri vnútorných orgánoch je to o niečo ťažšie. Ale v škole sme už niečo počuli aj o nich. No ankety nedávno potvrdili, že len málo ľudí vie, kde presne sa nachádzajú pečeň, žlčník alebo slezina. Dokonca srdce sa často zaraduje na chybnú stranu tela. Ešte ťažšie sa zdá vnímanie energetických polí ľudského organizmu. Pretože sú pre ľudské oko neviditeľné, len málo ľudí o tom vie a ešte menej to vníma. Ale práve energetické polia poukazujú na poruchu dávno predtým, než nastane ochorenie.

Energetické polia sú spojené s našimi myšlienkami a pocitmi, vedomým zaobchádzaním s nimi môžeme chorobu v zárodku potlačiť. Koreň sa rozplynie skôr než na ňom narastie parazitujúca kôra. Pozornosť znalá týchto súvislostí je schopná zbaviť chorobu mentálnych a psychických príčin. Preto sa teraz venujme preduchovneniu tela a stelesneniu ducha. Najprv sa dôkladnejšie pozrime na rôzne energetické polia, nazývané aj energetické telesá.  Váš individuálny vývin sa začína vo vašom tele. Je najdôležitejším nástrojom na vašej ceste matériou. Keď ho dokonale vnímate, spoznáte sám seba. Keď ste sa znútra celkom zmocnili svojho tela, máte aj schopnosť liečiť ho. Každý človek má spolu sedem tiel, z ktorých obvykle vnímame ako prvé brucho. Aby ste všetky telá mohli vedome integrovať, nasleduje najprv krátky popis príslušných telesných vrstiev. V tejto kapitole sa nakoniec budeme venovať vášmu pozornému vnímaniu.

1.Fyzický orgán
Fyzické telo je nástroj, ktorý máte, ale nie ste ním. V časovo obmedzenej matérii je to vzácna nádoba pre obsiahnutú bezčasovú dokonalosť. Aby ste skúsenosti života v tomto tele doplnili, fyzické telo potrebuje najmä vašu láskavú podporu. Počúvajte tento inteligentný nástroj. Vaše telo je vybavené neuveriteľnou múdrosťou. Ked si doprajete čas a pokoj a pozorne ho budete vnímať, bude s vami komunikovať. Jeho signály sú jednoznačné. Ak to preženiete napríklad pri športe, bude sa vám „revanšovať” svalovou horúčkou. Ak ste vystavený ustavičnému stresu, možno zareaguje bolesťami hlavy. Jeho posolstvo by mohlo znieť: „Vonkajší tlak spôsobuje stres v hlave. Nemysli priveľa. Dopraj si pokoj. Cvič si miernosť.” Ak svoje telo milujete a stále mu venujete patričnú pozornosť, odvďačí sa vám najlepším trvalým zdravím. Keď sa vám podarí dokonale vnímať svoje fyzické telo, začnete pociťovať aj svoje éterické telo.

2. Éterický orgán
Éterické telo je ako hustý dym. Má rovnakú formu ako vaša fyzická postava, ale vo svojom rozmere ju prekračuje. V éterickom tele môžete často vystopovať energetické príčiny chorôb. Ak sa v éterickom tele vyskytnú napätia, väčšinou ich zlikvidujú sny. Väčšia časť vašich snov je teda éterická. Aj stav vašej mysle je podriadený tomuto telu. Tak ako fyzické, aj éterické telo má svoje potreby, vlastný hlad a vlastnú stravu. Ale predovšetkým potrebuje lásku. Vašu. Ak bezpodmienečne milujete, vaše éterické telo je v harmónii -, následne aj vaše fyzické telo. Ak však lásku spájate s očakávaniami, vo vašom tele sa vyskytnú napätia. V éterickom tele však nenájdete len možné príčiny chorôb, ale aj pokyny na okamžitú liečbu. Pretože toto telo vlastní energetickú frekvenciu, ďalšia liečba sa nevyžaduje, stačí čas. Ide len o zmenu frekvencie. Vo vašom éterickom tele priamo vzniká pokoj a pocit blaženosti. Možno to porovnať s rádiom, na ktorom si zvolíte iný vysielač a okamžite môžete počúvať nový program. Ak éterické telo vedome vnímate, čoskoro pocítite tretie telo, nehmotné.

3. Astrálny orgán
Nehmotné telo sa rozširuje cez éterické telo a obsahuje všetky túžby a dychtivosti. Väčšinou je to naj napnutej šie telo, pretože na tejto úrovni vznikajú všetky želania a potrebné napätia. Želania a túžby sú niečo celkom iné ako užitočné snahy. Vždy smerujú do budúcnosti, bezmocných nás nechávajú vzadu. A už sa opäť ocitáme v nedostatku. Keď sa spoznáte ako SOM a prijmete svoju vlastnú tvorivú silu, do tohto tela sa vráti pokoj a uvoľnenie. Tvorca vie, že môže mať všetko, ba dávno všetko má, že vonku nie je nič, čo by potreboval, aby bol šťastný.

4. Mentálny orgán
Opakovaným rozšírením cez astrálny orgán, dosiahnete mentálne telo, ku ktorému sú pričlenené myšlienky. Prekonať treba najväčší problém, identifikáciu s intelektom. Ak si bez výberu nahromadíte vedomosti a svoju pozíciu, prípadne svoje postavenie v spoločnosti hodnotíte podľa toho, ste zajatý v sieti osudných identifikácií. Akoby herec veril, že je Shakespearovým Romeom a už nie sám sebou. Pretože v našich kultúrach nie sú nadobudnuté vedomosti nastavené podľa sily hľadajúcej uznanie múdrosti, mnohým ľuďom príde zaťažko zbaviť sa identifikácie s intelektom. Ale ak sa zbavíte myslenia a nelipnete na svojich myšlienkach, váš mentálny orgán sa ihneď nastaví na zdravie a blaho, a dá vám k dispozícii aj brilantný poklad múdrosti.

5. Spirituálny orgán
Na vnímanie spirituálneho orgánu sa vyžaduje prekonanie seba samého, svojej identity. Tu sa začína nadľudská oblasť, v ktorej sa otvárame vnútornému poznaniu. Je to spozorovanie pravdy, ktoré nemožno dosiahnuť získaním vonkajších vedomostí. V týchto oblastiach rozpoznáte individuálnu štruktúru svojho ega. Zistíte, že neexistuje len jedno ego, je ich viac: psychické, emocionálne, mentálne, dokonca spirituálne. Skôr ako budete schopný vnímať šiesty, kozmický orgán, musíte odstrániť vrstvy ega zbavením sa identifikácie. Spirituálny orgán je vrcholom ľudských možností, dokonalosťou individuality. Skôr než dospejete až k tomuto orgánu, ešte môžete niečo urobiť. Odteraz sa pohnete ďalej len vtedy, keď sa všetkého zbavíte a nebudete ničím.

6. Kozmický orgán
Ježiš povedal: Kto sa stratí, nájde sa. Vzťahuje sa to aj na prechod od spirituálneho orgánu ku kozmickému. V kozmickom orgáne sa spoznáte ako neexistujúca individualita. Ste neoddelené bytie, neoddeliteľná súčasť jednej existencie. Z Orgán nirvány V orgáne nirvány nájdete prázdnotu, nič, to je všetko. Neexistuje spojenie medzi kozmickým orgánom a orgánom nirvány. Keď je kozmický orgán hotový, vy ste orgánom nirvány. Už neexistuje žiadna súvislosť, žiadne niečo a žiaden niekto. V orgáne nirvány už neexistuje nikto, ani nijaké telo. Je to pôvod, samotný zdroj. A kto hovorí, že pozná cieľ, nikdy tam nebol. Uvedomovanie si týchto siedmich orgánov je neporovnateľný dar, neoceniteľný nástroj uzdravenia (aj telesného). Napríklad, ak sa myšlienkovo zahryznete do aktuálneho problému, v predstave sa vydávate do šiestej úrovne svojho orgánu, mentálneho. Začnite vo vnútri svojho psychického orgánu a vrstvami pokračujte von, až sa dostanete do štvrtého orgánu. Stačí na to samotný úmysel. Jednoducho vnímajte. Všetko, čo sa javí, je správne. Potom sa celou pozornosťou sústreďte v svojom bytí na všetko prenikajúce božské SOM. Ste číra existencia, večne neoddeliteľná časť
jednoty.

V tomto vedomí sa posilňujete vo vlastných formuláciách, že všetky choroby alebo disonancie sú ilúzia. Zo srdca schvaľujte svoju čulosť, svoje večné zdravie v mentálnom orgáne, aj vo všetkých ostatných. Tak môžete vyliečiť všetky energetické úrovne orgánov, samozrejme, aj sa vyhnúť fyzickým chorobám. Vo vedomom zaobchádzaní so siedmimi úrovňami budete svoje telo vnímať s absolútnou zmenou a vážiť si ho ako cenného priateľa a životného

Cvičenie pozornosti: Meditácia o siedmich úrovniach tela

Na prípadné vylúčenie nepresností, najprv krátke vysvetlenie. V meditácii oslovujeme zdravie rôznych orgánov. Prosím, ak by ste trpeli chorobou, zbavte sa ilúzie a prijmite skutočnosť. Skutočnosť je najlepšie zdravie a najčistejšia blaženosť, dedičstvo Stvoriteľa, ktoré ako jeho syn alebo dcéra ešte neprijímate, ale už ste ho dávno prijali.

Ak sa vám toto hľadisko podarí vnútorne naozaj prijať, liečba sa už uskutočnila. Potom potrebujete už len trocha trpezlivosti, kým sa zdravie neprejaví aj na telesnej úrovni. Počas meditácie, pokiaľ vám je to prospešné, zostaňte na jednotlivých telesných úrovniach. Vezmite si potrebný čas, v ktorom môžete registrovať zdravie a harmóniu jednotlivých úrovní.

V hlbokej dôvere začnite meditovať. Urobte si maximálne pohodlie, v úplnom pokoji, bez očakávania a úmyslu sa oddajte svojim liečivým energetickým prúdom.

Vdychujem pokoj a vydychujem všetok hnev. (3 x opakovať) Vdychujem mier, a vydychujem všetky nepokoje. (3 x opakovať) Vdychujem lásku, a vydychujem lásku. (3 x opakovať) Vdychujem lásku, a nakrátko zadržiavam dych. Pri výdychu sa láska rozprúdi v celom mojom tele. (3 x opakovať) Vedome vnímam svoje fyzické telo. Dýchaný vzduch napĺňa celé moje fyzické telo. Cítim jednotlivé orgány, tepny, lymfatické cievy, väzivá, všetko, čo tvorí moje fyzické telo. Vážim si a ctím svoje fyzické telo. Svojmu fyzickému telu ďakujem za jeho zdravie. Teraz som zdravý, pretože je to moje pôvodné právo božieho dieiaia. Som tvorca. SOM.

S nasledujúcim vdýchnutím dosahujem až vonkajšiu hranicu svojho fyzického tela.  Cítim prahy a s nasledujúcim dychom saponadeň sírim zo svojho druhého, éterického tela. Je to ľahké. Stačí úmysel a som v éterickom tele.Vedome vnímam svoje éterické telo. Každý dych mi umožňuje ešte intenzívnejšie cítii svoje éterické telo. Cítim svoj stav mysle a všetko, čo tvorí moje éterické telo. Uznávam a ctím svoje éterické telo. Svojmu éterickému telu dakujem za jeho zdravie. Teraz som zdravý, pretože je to moje dedičné právo božieho dieiata. Som tvorca. SOM.

S nasledujúcim nádychom sa vznášam ponad éterické telo a som vo svojom tretom, astrálnom tele. Vedome vnímam svoje astrálne telo. Každý dych mi umožňuje ešte intenzívnejšie cítii moje astrálne telo. Cítim svoje túžby, dychtivosti a všetko, čo súvisíš astrálnym telom.

Uznávam a ctím svoje astrálne telo. Svojmu astrálnemu telu dakujem za jeho zdravie. Teraz som zdravý, lebo to je moje dedičné právo božieho dieiaia. Som tvorca. SOM. S nasledujúcim nádychom sa vznášam ponad astrálne telo a som vo svojom štvrtom, mentálnom tele. Vedome vnímam svoje mentálne telo. Každý dych mi umožňuje ešte intenzívnejšie cítii svoje mentálne telo. Cítim svoje myšlienky, svoje články viery a všetko, čo tvorí moje mentálne telo.

Uznávam a ctím svoje mentálne telo. Svojmu mentálnemu telu ďakujem za jeho zdravie. Teraz som zdravý, lebo to je moje dedičné právo božieho dieťaťa. Som tvorca. SOM.

S nasledujúcim nádychom sa vznášam ponad mentálne telo a som vo svojom piatom, spirituálnom tele. Vedome vnímam svoje spirituálne telo. Každý dych mi umožňuje ešte intenzívnejšie cítiť svoje spirituálne telo. Otváram sa svojmu jasnému sebapoznaniu. Rozpoznávam fyzické ego. Rozpoznávam emocionálne ego. Rozpoznávam mentálne ego. Rozpoznávam spirituálne ego. Pokiaľ budem moci, zbavím sa všetkých adekvátnych identifikácií. Som božie dieťa. Som tvorca. SOM.

Keď sa všetkého zbavím a uz nebudem ničím, dostanem sa do svojho šiesteho, kozmického tela. Nie som kozmická individualita. Som kozmické nedeliteľné bytie. Som neoddeliteľná časť existencie. SOM.

Keď bude šieste telo hotové, stanem sa svojím siedmym telom, telom nirvány. Uz nie som niečo, ani niekto. Uz nie som ani telo. Vrátil som sa k prameňu, k prapôvodu. SOM.

Vnímanie siedmich orgánov je súčasne vývojová cesta všetkých ľudí. Tušíte, čo vás očakáva. V každom prípade – či tento krok urobíte počas mnohých inkarnácií, alebo hneď, v tomto okamihu, je to vaše rozhodnutie. Ak si myslíte, že cesta pred vami je dlhá, nemôžem vám protirečiť. Ale v každom jednotlivom okamihu máte možnosť spamätať sa. A vtedy ste už aj došli.

Malý príbeh: Moje telo a JA
Moje telo je pevné, voľné a plynné. Moje telo prijíma chlad a teplo. Moje telo cíti emócie. Moje telo myslí myšlienky. Moje telo potrebuje stravu, bezpečie a lásku. Moje telo má svoje meno. Moje telo je ohraničené. Moje telo sa narodilo a zomrie.

NIE SOM TELO. KTO SOM, AK NIČ Z TOHO NIE SOM ?

SOM za všetkými skupenstvami situácií. SOM jednota za každou dualitou. SOM bezvýhradná láska. SOM univerzálna povaha. SOM kto nič nepotrebuje. SOM bez mena. SOM bez hraníc. SOM za prúdmi času. SOM.Stará múdrosť hovorí: Ak chceš zmeniť svet, zmeň sám seba. Presne to sme pozorným zaobchádzaním so životom doteraz urobili. Naše vedomie a vnímanie sme školili, aby sme sa dozvedeli o Teraz. S úrovňami času, nástrojmi vnímania, s plne vedomou pozornosťou sme sa pokúšali preniknúť do našej súčasnej prezencie a zvládnuť ju.

Aj upozornenia na možné prekážky urovnali cestu k životu v súčasnosti. Ak ste s radosťou na niečo pamätali, doterajšie podnety zachytili a integrovali, vo vašom spôsobe života nastali pozoruhodné zmeny Veľa vecí prijímate uvedomenejšie, vstúpili ste hlbšie do svojho centra, už sa len tak ľahko nenecháte vyviesť z miery Je čoraz jednoduchšie stať sa nezávislým pozorovateľom vonkajších prejavov života. Bežne sme sledovali pozorné zaobchádzanie s telom a našou výživou. Teraz sa venujeme od Ja k Ty a My, spoločenskému spolužitiu. Ako sa niektoré partnerstvo mení, ak spolu pozorne komunikujeme ? Naučíme sa inému styku a podarí sa nám srdečne rešpektovať odlišnosť nášho partnera ? Všetko sa dozviete v nasledujúcej kapitole,  zameriame sa na ústrednú tému partnerstva a komunikácie z hľadiska pozornosti.

Kurt Tepperwien Aktívne vnímanie

16 myšlienok na “Nasleduj svoju pozornosť…

 1. V odstavci 5, Spirituální orgán je závěrečná věta.
  ‘Odteraz sa pohnete ďalej len vtedy, keď sa všetkého zbavíte a nebudete ničím.’
  Chce se mi o ní polemizovat :
  Pokud nebudete ničím, máte nemocné astrální tělo a dál se ani nehnete, nebudete v životě spokojená.
  Naprosto mylná, a proto zavádějící představa; do astrálního těla vstupuje vědomí osobnosti. Vaší sebevědomé osobnosti.Jinak to není možné. Jen blábol.
  Vaše články mám opravdu moc ráda.

  Páči sa mi

  1. Jarka teraz nerozumiem…prečo choré astrálne telo…spirituálne je vyššie nad astrálnym a bloky prestupujú z vyššieho k fyzickému, kde sa aj prejavia….ak sa odstraňujú bloky na vyššej úrovni tela, tak už nemá čo presahovať nižšie, lebo láska to rozpúšťa , uvoľňuje.

   Ak začneme vnímať svoj život vyšším vedomím, že sa zbavíme posudzovania, analyzovania a odsudzovania, len vnímame všteko tak, ako plynie, že sme súčasťou všetkého, cítime tú prepojenosť a už sa nestotožňujeme s vecami naokolo.

   Liked by 1 person

 2. Děkuji Vám za vysvětlení. napsala jsem, že tomu nerozumím. Teď je mi to jasné. Změnou svého chování v duchu přijímání svého života takovým, jak se jeví, ovlivňujeme najednou všechna těla. Ani jsem nedoufala v to, že bych mohla změnou svých postojů dosáhnout dále, než do astrálního těla. Takové uspořádání zákona, o němž právě hovoříte, mě velmi potěšilo.

  Páči sa mi

 3. Vážená anitraM,
  také se mi líbí Vaše věta : ‘Ak však lásku spájate s očakávaniami, vo vašom tele sa vyskytnú napätia. ‘
  Vychází totiž také z mých zkušeností.
  Mám na facebooku 4.000 přátel. Postupně jsem téměř všechny muže poztrácela, protože nechápou, že mohou milovat i v dospělosti platonicky. Vždyť milovat nás povznáší ! Tedy připravuje na budoucí opravdový vztah, nestačí-li nám ten platonický. Koho bude milovat žena, když muž nemiluje ? Musím přeci milovat, abych byl milován ! Tak prosté to je.

  Páči sa mi

  1. Samozrejem..ak láska vychádza z duše, naplňuje človeka až po okraj…človeka miluje, neodsudzuje, s láskou príjma, s láksou dáva a aj takého človeka si k sebe do života pritaihne. Teším sa už na tú lásku, lebo viem, že raz príde…v čase, keď budem milovať seba samú a duševne splyniem s vedomou a fyzickoui časťou seba samej.

   Jarka…ďakujem za vašu múdrosť.

   Páči sa mi

 4. Dále anitraM uvádíte : ‘Všetko, čo sa javí, je správne. ‘
  Je správné pro mě? Hovoříte o vlastní intuici člověka ? Mě například celý život má intuice nutila zůstávat v izolaci. Až poslední dva roky svého života s Vámi souhlasím. Většina lidí, co znám,( třeba jsou i velmi vzdělaní ve svém oboru) a jsou inteligentní, říkají tomu, co je napadne, nesmysl a třebaže se nad ním pozastaví, či zamyslí, odvrhnou ho např. jako svoji lenost nebo pohodlnost.

  Páči sa mi

  1. Jarka autorom článku je Kurt Tepperwien a jeho slová mi dávajú význam. Nehovorím , že zo všetkým súhlasím, čo kto napísal, treba do toho stavu dospieť, aby sme mohli zdielať rovnaké zmýšľanie.

   To , čo sa nám javí ako zlé, je správne, pretože už v sebe nesieme tú skúsenosť, ktorá nám to objasnila a vieme, alebo cítime už tak neprejavovať sa, ale ten kto považuje ubližovanie za spávne do toho stavu ešte nedospel, je silno egom a nižšou časťou seba ovládaný a nenesie v sebe skúsenosť z duše tak nekonať, takže jeho čin je pre neho správny, aby nadobudol skúsenosť a pochopenie.

   Dôležité je vedieť prejavovať sa zo svojho vnútra, nehlásať múdrosť iných a hlavne nenechať sa ňou ovplyvňovať.

   Liked by 1 person

   1. Jarka ďakujem krásne…čistota a krása vašej duše vypovedá za vás 💓……Tiež prosím Boha, aby mi posilňoval dušu a dokázala som konať z úrovne srdca a lásky. Nech moje činy sú čisté, uvedomelé a vedú ma k poznaniu seba samej.

    Čo sa týka duševného prejavu a splynutia…chápem vás ako to myslíte…mala som viac stavou, v ktorých som zapochybovala, či je múdre odovzdať sa duši, aby ona konala skrz mňa a každá pochybnosť viedela k duševnému poklesu, smútku z duše. To ego sa bráni a dáva impulze, aby sme sa ho nezbavovali a privádza nás do strachu.

    Jiří Hank to vyjadril takto:

    Poznáme-li sama sebe, odejde naše Já jako centrum uvědomování z duchovního srdce přes sedmou čakru na temeni hlavy do Ne-vědomí. Pro naše vědomí přestane existovat střed i obvod. Naše mysl zůstane bez představy ”já konám” prázdná a my volní jako ti, kdo o sobě neví.

    Jakmile poznáme naše Já, zahoříme k Němu láskou a chtěli bychom, aby žilo navěky. A jelikož se naše přání plní, toto Já žít navěky bude. Já ovšem nemůže existovat bez Stvoření. Takto ačkoliv prohlédneme iluzornost ega, zůstaneme v koloběhu jednotlivých vtělení. Někteří autoři nazývají tyto jedince jogíny Velkého symbolu, jiní zase bhakty. Já je naším Bohem. Samotná láska k němu nám však vykoupení nepřinese. Představu tohoto Boha musíme obětovat a vzdát se Ho. A ve vzkříšení se zrodit do prázdnoty Božství.

    Páči sa mi

 5. Jsem tak fascinována Vaší odpovědí, že až teď jsem si všimla, co uvádíte poslední větou. Vím, jak to myslíte. Chtěla bych říci, že kdyby nebylo Vašich moudrých slov, se kterými bych se s radostí ztotožnila, a nechala se jimi ovlivnit, ještě stále bych seděla na stromě. Vaše myšlenky mě nenapadají, ale miluji je a přemýšlím o nich, možná i srdcem.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: