Featured

Ako ukladá informácie vaše podvedomie…

V noci , keď naše vedomie spolu s naším telom oddychuje a naberá energiu, naše podvedomie pracuje. Snívame sny, cestujem do iných krajín, zažívame veľa vecí. O tom však viete aj vy.

1267672081165_hz_fileserver3_202960Ja som mala tú česť viac krát zažiť v stave polospánku, že moja duša je v spojení s inými vyššími bytosťami a príjmala od nich potrebné informácie. Toto je stav, ktorý som bola donútená si vytvoriť. Spíte, ale ste si toho vedomí, že nespíte….vedomie je čulé, oddychuje len telo. 😀Čítať ďalej “Ako ukladá informácie vaše podvedomie…”

Lucidné snívanie II- vedená hypnóza

Lucidné Snívanie - Vedená Hypnóza s Binaurálnymi Rytmami - YouTube

Natrafila som na YouTube kanál Svetlá Venuše a pani, ktorá robí tieto meditácie má úžasne upokojúci hlas, čo je pre mňa dôležité pri vnímaní vedenej meditácie. Má tam pekný zoznam meditácii, ktoré stoja za vyskúšanie. :o)

Zdroj: Svetlá Venuše

Karmické sny

Čo sa myslí pod “snami, ktoré majú vzťah k trom karmickými oblastiam existencie jedinca”?

Počet karmických dlhov podľa dátumu narodenia. Karmické číslo podľa dátumu  narodenia - tajomstvo vašej bytia Karma podľa dátumu narodenia

Tieto sny sa objavujú na základe zážitku v rovine tela, energie alebo mysle. Teda zážitky priamo spojené s elementmi, energiami a emóciami snívajúceho sa môžu stať bezprostrednými príčinami pre objavenie sa nejakých snových zážitkov, či už dobrých, zlých alebo neutrálnych.

Ak napríklad niekto spí v nevhodnej polohe, môže cítiť nepohodlie alebo bolesť, čo sa môže stať bezprostrednou príčinou nepríjemného sna. Alebo, ak sa mu nespí dobre kvôli zlému dýchaniu, môže mať sny o tom, že sa dusí. Potom nie je ťažké pochopiť, že pocity, ako je radosť alebo smútok, spojené s mysľou, tiež môžu byť bezprostrednou druhotnou príčinou snov. To sú príklady snov ovplyvnených stavom troch oblastí našej existencie.

Čo sa týka snov podmienených karmickými stopami, jedným z nich je druh snov, ktorých príčiny pochádzajú z predošlých životov. V takýchto snoch sa objavujú neznáme veci, ktoré snívajúci v tomto živote vôbec neprežil, napríklad keď sníva o inej krajine alebo o zvláštnych ľuďoch s neznámymi zvykmi a jazykom. Tieto sny sa môžu opakovať tak často, až sa snívajúci s týmto neznámym svetom oboznámi. Také skúsenosti svedčia o veľmi silných návykoch z minulých životov, ktoré v nás zanechali karmické stopy.

Alebo sa nám môže snívať o nezvyčajnej krajine a niekom, kto nás chce trápiť alebo zabiť. Výsledkom je veľmi silný pocit strachu. To niekedy znamená, že sa podobná situácia vyskytla v minulom živote – naše tri oblasti existencie boli silno ovplyvnené a zanechali karmickú stopu. Tá sa prejaví, keď dozrejú druhotné príčiny. Tento prvý typ karmických snov sa u ľudí nevyskytuje často.

Karmickými snami druhého typu sú tie, ktorých príčiny vznikli v mladosti. Ak bola osoba v mladosti náhle vydesená alebo sa zúčastnila nejakého nešťastia, môže taký zážitok zanechať stopu. Neskôr v živote sa môže objaviť sen, ktorý sa buď presne alebo motívom vzťahuje na udalosť vo sne. Alebo napríklad keď niekto ako dieťa zažije zemetrasenie, ktoré ho veľmi vydesí, potom je možné, že v jeho neskoršom živote sa táto stopa aktivuje vhodnými druhotnými príčinami, napríklad zážitkom ďalšieho zemetrasenia.

Tretím typom karmických snov sú sny, ktoré majú pôvod v našom nedávnom konaní, ktoré sa nás silno dotklo. Nedávno sme sa mohli veľmi nahnevať a následkom toho sa s niekým pobiť. Taký silný hnev zanecháva stopu, a tá spôsobí, že sa nám sníva sen o podobnej situácii alebo téme.

Príčiny všetkých týchto troch druhoch snov sú hlavne karmické, teda vzťahujú sa na udalosť, ktorá sa človeka silno dotkla a zanechala v ňom stopu napätia, strachu alebo inej silnej emócie. Keď v nás také stopy zostávajú, je prirodzené, že sny s podobným motívom vznikajú častejšie. Podobná druhy snov sa viažu k jasnosti mysle jedinca, t.j. tie, ktoré sa vzťahujú na tri oblasti existencie, a tie, spojené s karmickými stopami.

Pokiaľ ide o sny jasnosti, ktoré súvisia s troma stavmi našej existencie, všetky ľudské bytosti majú vo svojej pravej podstate nekonečný potenciál a neprejavené kvality. Hoci slnko svieti neustále, niekedy ho nevidíme, lebo je zakryté mrakmi, kým inokedy ho chvíľami medzi mrakmi môžeme zazrieť. Podobne sa u človeka niekedy spontánne prejaví jasnosť mysle, čoho jedným následkom môže byť objavenie sa snov jasnosti.

Ľudia praktikujúci dharmu sa snažia relaxovať. Relaxáciou tela, energie a mysle sa elementy a energie harmonizujú a vplyvom tejto druhotnej príčiny vznikajú rôzne druhy snov jasnosti. To platí hlavne pre praktikujúcich, ktorí pracujú s čakrami a kanálmi , ktoré ovládajú pránu a energiu.

U niektorých jedincov sa tieto typy snov jasnosti objavujú z jasnosti ich mysle, dokonca bez potreby použitia druhotných metód na uvoľnenie tela alebo ovládanie energie. Pri určitom stupni pokročilosti ubúdajú prekážky, ktoré obvykle zakrývajú prirodzenú jasnosť mysle. Keď opäť použijeme analógiu so slnkom, mraky už väčšinou zmizli a nespočetné slnečné lúče sa môžu prejaviť priamo.

Keď sú všetky podmienky splnené a telo, energia a myseľ sú pokročilou praxou uvoľnené, potom sa objaví mnoho druhov snov jasnosti, z ktorých niektoré môžu predvídať budúcu udalosť. Podobne ako u obyčajných snov, ktoré majú karmické príčiny z minulých životov, môžu sa objaviť aj sny jasnosti, spojené s predošlou karmou. Podľa schopností snívajúceho, bolo by možné sa rozpomenúť na celý minulý život. V jednom sne si možno spomenúť aj na sto alebo aj sto tisíc minulých životov. O podobných neobyčajných snoch, objavujúcich sa následkom úplnej jasnosti, môžeme čítať v životopisoch bódhisattvov a arhatov.

Príkladom snov jasnosti, aké by praktikujúci mohol mať v dôsledku karmických stôp nahromadených v mladosti, môže byť nasledujúca situácia. Človek, ktorý sa v mladosti stretol s neobyčajnými učiteľmi, alebo získal náuky a zasvätenia, alebo sa naučil duchovné praktiky, môže mať neskôr sny, v ktorých si svoje znalosti prehlbuje. Môže dokonca vo sne získať znalosti a metódy praxe, o ktorých predtým nikdy nepočul. Je možné mať mnoho takýchto zaujímavých snov.

Sny jasnosti so vzťahom k nedávnej minulosti sa môžu objaviť nasledujúco: človek niečo číta, hoci veľmi dôležitý spis o dharme, alebo o nej vedie hlboký rozhovor. To môže spôsobiť sny o minulosti, súčasnosti alebo aj budúcnosti.

Toto sú rôzne druhy snov jasnosti. Sú pokračovaním a vývojom obyčajných snov a objavujú sa hlavne u praktikujúcich, ktorí už majú skúsenosti s prácou so svojimi snami, alebo majú shopnosť udržať si vo sne jasnosť a bdelé vedomie. Sú to typy snov, ktoré sa prejavujú prostredníctvom jasnosti stavu mysle alebo rigpy.

Mnoho spôsobov praxe dharmy, ktoré sa učíme počas bdelého stavu, je možné, po rozvinutí bdelosti počas snívania, uplatňovať vo sne. Vlastne je možné rozvíjať túto prax ľahšie a rýchlejšie vo sne, ak máme schopnosť vo sne bdieť. Sú dokonca spisy, ktoré hovoria, že ak človek praktikuje vo sne, prax je deväťkrát efektívnejšia, než keď sa uplatňuje vo dne.

Snové podmienky sú nereálne. Keď si toto vo sne uvedomíme, nesmierna sila tohto uvedomenia môže odstrániť prekážky spojené s naším bežným, podmienaným (závislým) videním. Prax sna je preto veľmi dôležitá pre oslobodenie sa od svojich návykov. Túto mocnú pomoc potrebujeme hlavne kvôli tomu, že naše emocionálne príchylnosti, podmienenosť (závislosť) a zveličovanie ega, ktoré sú súčasťou nášho bežného života, boli posilňované po veľmi veľa rokov.

V skutočnosti sú všetky videnia, ktoré vidíme počas nášho života, ako veľký sen. Keď ich pozorne preskúmame zistíme, že “veľký” sen života a “menšie” sny v noci sa veľmi nelíšia. Ak správne pochopíme základnú podstatu oboch uvidíme, že medzi nimi naozaj nie je žiadny rozdiel. Keď sa napokon vďaka tomu porozumeniu dokážeme oslobodiť z pút emócií, lipnutia a ega, máme možnosť konečne dosiahnuť osvietenie.

Autor: Namkhai Norbu Rinpočhe
Joga sna a prax prirodzeného svetla

Keď nás sny učia…

„Každý, kdo dokáže snít a pamatovat si sny, je schopný učit se ze snů, je schopný zapojit vědomý náhled a jednání do nevědomého obsahu zážitku ze snu.
Každý jednotlivec, který dokáže vidět rozličné podmínky po dobu zážitků, které procházejí rozličnými vědomími jednotlivce (rozličné úrovně aktivní ve snu), se může i poučit z těchto lekci. Může z nich získat pravdy, které se ukazují jednotlivci prostřednictvím jednotlivých složek jeho vědomí.”

Nesní nikdo, kdo není schopný interpretovat sny a učit se z nich.
Posádka každého člověka má svého kapitána, který musí jako kapitán jednat, když se jeho posádka objeví ve snu.

Pro lepší pochopení snů na úrovni těla můžeme lidské tělo přirovnat k lodi. Loď je velký stroj. Má trup, motory, pohonnou jednotku, paluby, kotvy atd. Některá z těchto zařízení musejí být obsluhována posádkou. Další části zařízení lodě mohou být používány pasažéry, např. záchranné vesty. Některé zařízení slouží zase jiným zařízením, jako například nouzové okruhy, rozvaděče oleje nebo automatický
pilot. Ve snech tělo snícího předkládá své funkční problémy tak, jako mašinérie lodě zaměstnává ty, kteří se na ní plaví.

Loď je ovládána posádkou. Její členové jsou vycvičeni, aby ji udržovali v činnosti den co den, což často činí automaticky. Někdy ale vznikají rozpory v rozkazech, a oni si musejí ujasnit rozdíly mezi svými povinnostmi a rutinou. Někdy dostanou zboží nebo přijdou do kontaktu s pasažéry, s kterými nevědí, co dělat, a musejí se zeptat důstojníka. Jindy jsou zaskočeni poruchou stroje nebo bouřkou a musejí žádat o pomoc vyšší autoritu. Někdy jsou k posádce přiděleni noví členové se schopnostmi nebo výstrojí, o jejichž existenci posádka dosud nevěděla.

Cayce se často vyjadřoval o podvědomých silách snů, jako by se někdo vyjadřoval o posádce na lodi. Tyto síly vystupovaly ve snech velice často, buď předkládaly problémy svého vlastního fungování, anebo předkládaly speciální informace, které obdržely od svého vlastního radaru mimosmyslového vnímání. Jazyk těchto sil je charakteristicky znakový, něco jako dialekt plný solí a obrazná řeč námořníků. Podvědomí snícího, jeho skryté struktury, zvyky, kontroly, mechanismy, komplexy, formule, užívají vlastní paměťové představy a obrazy snícího, aby dosáhly splnění
účelu. Někdy může posádka podvědomí dát „stroji těla” zkušební okruh snů, aby je tak připravila na nastávající práci….Edgar Cayce..z knihy Vo svete snov.

Najmenšia púšť. Najneobvyklejšie púšte na svete

Keď opisujem svoje sny môjmu manželovi, krúti hlavou a posiela ma do Pezinka, nech sa idem liečiť. On sám spí tvrdo a nepamätá si svoje sny ani to, či sníva. Minulý týždeň som mala sen so svojou bývalou spolužiačkou zo základky. Išli sme do pivnice u mojich rodičov. Na posledných schodoch sa začala prepadávať a pohlcoval ju piesok. Rýchlo som ju chytila za ruku, ktorá bola ešte nad pieskom a ťahala ju von. Videli sme ako sa pivnica do 3/4 zasypala pieskom. Ešte som nohou ten piesok odsúvala, aby sme mali nejaký priestor.

Každá osoba vo sne má určitú úlohu, ktorá charakterizuje význam sna. V mojom sne ma podvedomie varuje, že mentálna sila, teda kapitán lode je sťahovaný do hĺbky niečím ťaživým(piesok), čo ma môže pohltiť a vynoriť sa z týchto pudových myšlienok môže byť ťažké. Podľa snára Meda môže ísť aj o dlhšie obdobie ťaživých myšlienok. Rozmýšľala som, čím žijem a najskorej som si to vyložila tak, že situácia, ktorá sa práve deje: diskriminácia, manipulácia, tlačenie do očkovania a všetok informačný boj ma sťahuje dolu. Ak to nesledujem, som spokojná so svojim životom, ale ak začnem situáciu sledovať, ubíja ma to silno.

Lenže nechápala som rolu mojej spolužiačky, koho predstavovala. Včera mi to konečne zaplo. Ona má postihnuté dieťa a dom u rodičov ukazuje, že sa to týka moje rodiny, niekoho osobne blízkeho. Sesternica čaká dieťatko, poslala mi foto s bruškom a ja som zachytila energiu toho malinkého. Bola to zvieravá energia plačúceho dieťatka ako keď trpí. Hovorím si , nech sa mýlim a nech je to zdravé, krásne bábätko. Termín sa blíži a za chvíľku sa narodí.

Vyčítala som si, že som nemala pozerať bruško, niekedy je lepšie nevedieť dopredu veci. Už keď nás prišli volať na svadbu, videla som záblesk svetla v jej lone a potešila som sa, že skoro otehotnie. U jej sestry mi bolo tiež ukázané popredu, že otehotnela. Videla som krásnu žiaru v jej lone, dušička dieťatka mi dala znamenie. Potešila som sa, že moje videnie, že bude mať dieťatko bolo správne, aj keď umelým oplodnením všetky vajíčka pomreli a ona bola nešťastná, či budú mať detičky.

Myšlienka na jej bábätko ma naozaj ťaží a preto sa prihováram, nech sa im narodí krásny zdravý chlapček …to si najviac želám.

Spánková dezorientácia

Určite sa vám už veľa krát stalo, že ste sa zobudili a boli ste dezorientovaný v čase, priestore. Tento týždeň sa mi to stáva pravidelne. Predvčerom som večer zaspala pri telke na chvíľu a zobudil ma silný vietor a ja som bola v šoku, nevedela som kto som , kde som, prečo tu som..chaos v hlave, no do 2 minút som sa zorientovala. Druhý deň ráno vstávam do práce a zase neviem, aký je deň prečo vstávam, či idem do práce, čo ma čaká. Po chvíli prepnem do iného módu a už mi svitá v hlave, že idem do práce. Dnes ráno zase to isté..prečo vstávam, kam idem, ´koho zastupujem, aký je vlastne deň?

Lenže, ak sa niečo deje častejšie, už spozorniete. Čo mám v hlave, že sa strácam po zobudení? Kde moja duša, či duch cestujú do akých rovín, že to vo mne takto pôsobí po zobudení? Hľadala som na googli o spánkovej dezorientácii a našla som štúdiu. Prekopírujem to sem..hádam sa niekoho nedotknem, keďže stránky vznikajú a zanikajú.

——————————————————————————-

Spánková porucha – opitosť

Výskum skúmal spánkový cyklus 20 000 ľudí a zistil, že za posledný rok sa stretlo s týmto javom minimálne 1x za týždeň až 15% ľudí. Stalo sa to už niekedy aj vám?

Spánková porucha, ktorou v posledných rokoch trpí až1 zo 7 ľudí, vedci nazvali tzv. „spánkovou opitosťou“. To, či medzi nich patríte aj vy, zistíte veľmi jednoducho.

Táto porucha je charakteristická tým, že človek pociťuje ihneď po prebudení veľmi silnú zmätenosť. Nejde o bežné situácie, ktoré ráno zažíva každý z nás, ale o skutočný pocit časovej i priestorovej dezorientácie.

Ľudia trpiaci tzv. „spánkovou opitosťou“ najčastejšie popisujú nasledovné príznaky:

  • nevedia, kde sa prebudili (dôvodom samozrejme nie je nadmerná konzumácia alkoholu)
  • ešte niekoľko minút po prebudení nevedia, aký je deň
  • nedokážu si vybaviť, aké úlohy na nich dnes čakajú
  • veľmi častým javom je tiež to, že si zvuk budíka mýlia so zvonením telefónu, a tak zvoniaci budík namiesto vypnutia „zodvihnú“

Najčastejšími príčinami „spánkovej opitosti“ sú pritom nedostatok spánku, prechod do iného časového pásma, či dlhodobo zvýšená hladina stresu.

Po nútenom prebudení táto porucha dokonca v niekoľkých prípadoch viedla k násilnému správaniu, na ktoré však skúmaní ľudia v priebehu niekoľkých minút zabudli.

Zistilo sa tiež, že až 1/2 ľudí, u ktorých sa vyskytla „spánková opitosť“, súčasne trpela aj nejakou inou spánkovou poruchou, alebo užívala lieky ovplyvňujúce duševný stav, ako napríklad antidepresíva.

Čo sa týka spojitosti „spánkovej opitosti“ a psychických ochorení, zdá sa, že je jednoznačná. Čísla totiž hovoria, že:

  • 37% ľudí, u ktorých sa vyskytla „spánková opitosť“, trpelo depresiou, záchvatmi paniky alebo úzkostnou poruchou
  • 31% ľudí, u ktorých sa vyskytla „spánková opitosť“, práve užívalo antidepresíva

Dokázalo sa však, že rovnako ohrození nie sú len ľudia s nedostatkom spánku (menej ako 6 hodín), ale rovnako aj s jeho prebytkom (ľudia, ktorí spali denne viac ako 9 hodín).

Maurice M. Ohayon, ktorý celú štúdiu viedol, na záver dodáva: „Tejto spánkovej poruche sa doteraz nevenovala veľká pozornosť, no vzhľadom na to, že sa u ľudí začína vyskytovať čoraz častejšie, je nevyhnutné preskúmať ju dôslednejšie.“

Stalo sa vám už niekedy niečo podobné?

Zdroj článku: spring

—————————————————————————

Lenže do toho “moje Ja” nezapadá, netrpím úzkosťami, ani depresíva neužívam a teraz som v miernom chaose, lebo som si naplánovala veľa vecí, ktoré potrebujem urobiť, ale to by som tomu nepripisovala. Od slnovratu v sebe vnímam spokojnosť života, užívam si to..vnímam toto obdobie s otvoreným srdcom.

Viem, že sa menia energia, cítim to na impulzoch v hlave, ktoré s bežnou bolesťou hlavy nemajú nič spoločné. Vidím , že v tom čase mám aj rozšírený kanál z korunnej čakry a že vibrácie napínajú nervové vlákna. Táto transformácia našich tiel prebieha už dlhšie a vnímavý jedinci to pociťujú na sebe. Píšem ráno kamoške o svojej dezorientácii a že ona to tiež teraz máva a že je to súčasťou vibrácii a transformácie vedomia. Takže nie som mišuge, čo som rada, lebo ak príde niečo neznáme, vyvoláva to v nás strach a spozornieme.

Ak aj vy teraz zažívate niečo podobné, kľudne sa podeľte sa, nech nám udičky do tých našich skladačiek pekne pozapadajú. :o)

Nech Vás sila ducha sprevádza cestou srdca k poznaniu seba samého

a skutočnosti .

anitraM

Aurický symbol vo sne

50+ Visionary Art ideas | visionary art, art, visionary

V práci som si spomenula na sen, ktorý som mala nad ránom. Bola som na nejakom stretnutí ľudí a zbadala jedno dievča cca 10-13 rokov a nad hlavou jej auru. Nebol to bežný opar svetla ako vidím, ale dievča mala nad hlavou 2 kruhy sfarbené z viacerých spektrov svetla(žltá, ružová zelenkavá, fialková) jemné pastelové a medzi nimi bol z ružovo- fialkovej v slabšom odtieni svetla akýsi symbol, či chrám s piliermi. 

Bolo to úžasné, volala som kamarátku, nech sa na dievča pozrie aj ona, či tiež vidí čo ja. Povedala, že to je symbol akašických záznamov.

Rozmýšľam, čo mi podvedomie snom hovorí. Často mi pri ľuďom vyskakuje ich aura, hlavne v práci a vidím, ako sa im mení, ak sú spokojný a majú tam viac pastelových farieb.

Vždy uprene na nich pozerám a kochám sa, teším sa ako pekne svietia a potom im poviem čo vidím. Kolegyňa vždy spozornie, lebo už vie, že niečo vidím a vypytuje sa, alebo zo strachom sa opýta, čo zase vidím. 🥰

Možno snu napomohlo aj moje včerajšie študovanie učenia Arkadija Petrova a spôsob , akým pracuje s ľuďmi. Rozhodla som sa objednať si od neho knihu a pochopiť jeho spôsob myslenia a pracovať so sebou inak.

Milujem taketo sny.💞🥰🧚‍♂️

Knihy od Arkadija Petrova

https://www.centrumstromzivota.cz/knihy.html

Georgij Sidorov… Jak nastavit podvědomí, aby odmítalo lež

Žijeme v dobe, kedy k nám prichádza veľa informácii a vznikla tzv. BIO- INFORMAČNÁ VOJNA. Preto treba nečítať všetko, nedávať tomu pozornosť a hlavne neživiť egregorov, ktorý sa kŕmia” našim strachom, hnevom a nízkymi energiami. To je ich cieľom stiahnuť nás vedome dolu a ovládať. Mali by sme odpútať pozornosť od médií a viac sa priblížiť k prírode, kde je stále veľa čistej energie. Goergij Sidorov vysvetľuje, ako si vytvoriť kontakt s podvedomím, aby nás upozorňovalo na odmietanie pokrivenej pravdy a dezinformácii.

Tyto informace jsou velmi vážné, proto si je třeba dobře rozmyslet k čemu potřebujete tuto dovednost – rozpoznávat lež a pravdu, pracovat s podvědomím: “Ale mějte na paměti, že je nutné pracovat tímto směrem, měli byste pracovat pouze po vašemu pokynu, záměru – sloužit Tvůrci, být součástí Tvůrce!

Nejít cestou satanismu, nedělat něco démonického. Pokud začnete hrabat pod sebe a dělat věci, které jsou nepotřebné, poškozující druhé, to znamená, že jste vlastně v opozici vůči stvoření, proti silám stvoření, Tvůrce vás zničí prostřednictvím vašeho vlastního podvědomí. Vaše podvědomí spustí mechanismus zničení těla, tedy dostanete velmi brzy rakovinový nádor.

Vyberte si – buď, anebo. Buď sloužíte Tvůrci nebo zemřete. Pokud se chcete dostat do podvědomí a pracovat s nim a získat tak peníze, získat slávu, získat třicet tři potěšení, rychle se odeberete na onen svět. Tak je svět zařízený!” Používám v překladu Tvůrce místo Stvořitel, abych se vyhnula pojmenovávání, které se používají v náboženství.

Zdroj: Pramen života

Dušičkové spanie, či nespanie..

V nedeľu v noci sa mi krátko po zaspaní prisnil sen. Snívalo sa mi, že som jednému dievčatku v nemocnici našla čudnú bábiku v stolíku takú malú s čiernymi vlasmi až po nohy. No išlo z nej temno, des, tak som ju zabalila do nejakého čierneho vrecka, čo mala pri sebe. Vrece sa začalo nafukovať, tak som jej odtrhla hlavu a schovala inam. Potom som našla ešte jednu takú bábiku. Tiež som ju ukryla, aby dievčatku neškodila. Zobudila som sa na ten bizarný sen a snažila sa znova zaspať.


Ta bábika sa mi vynárala v mysli a vtieravo podsúvala strachy , preto som nevedela spať. Vždy si to našlo nejakú podobu strachu . Otvorila som oči a prosila podvedomie, nech sa toho zbaví. Vždy , ako som už zaspávala , niečo temné sa vynorilo a snažilo sa ma to ovplyvňovať.

No asi sú naozaj  brány duchov otvorené , veď je dušičkové obdobie.

Podlá mňa som mala pri sebe ducha a ten sa votrel do spánku a zahrával sa so mnou počas noci a bavil sa na tom🙃 .Cez deň by nemal šancu a poslala by som ho kade ľahšie.🤣

Dúfam, že vy ste nemali takýchto neprajnikov počas noci pri sebe, aj keď som zistila, že bolo nás takých viac 🙈

Vyjavenie pravdy vo sne…

Dnes nad ránom som mala zvláštne sny, Prvý začal tým, že som pomohla odniekiaľ utiecť jednej kočke a nikomu nič nepovedala. Ona za tým niečo ukradla a išla po nej polícia. Dozvedeli sa o mne a bola som spoluvinník. Prišiel policajt, že musím do väzenia. Nechápala som to, nič som neurobila, len ju pustila von, veď ona je zodpovedná za svoje činy. Mama mi zbalila tašku a chcela som sa ešte pozrieť, či mám všetko. Bola som nahnevaná, prečo mi zbalila veľa pyžám, veď tam nebudem dlho. Veľmi sa ma to dotýkalo, tá nepravosť, strata slobody.

V ďalšom sne som bola niekde vonku a videla ženu ako mala pôrodné bolesti. Pribehla k nej iná žena , pozrela jej pod šaty a kričala, že už rodí a dieťatko ide von. No nerodila deti, ale malé prasiatka. Dve v nej zostali, že tie bude rodiť až na druhý deň. Prišlo mi jej ľúto, že musí s tou bolesťou čakať do ďalšieho dňa a predychávať bolesti, ale bola silná.

Prišla iná snová stopa, tá žena sa mala vydávať, chystala sa pre ňu slávnosť. Sedela som za stolom pri nej a ona sa zrazu celá prehla, až ma svojim telom tlačila. Spozorovala som tibetského jogína, ktorý sedel za ňou a vedel ju ovládať a manipulovať s jej telom. Vynadala som im, nech si toto robia, keď sú sami a nie, aby sa ma to dotýkalo. Ona mu to priam dovoľovala.

Ďalšia snová stopa bola na zamrznutom jazere, šmýkali sme sa na ľade a pár dievčat skočilo do vody, kde sa ľad topil a kúpali sa. Rozhodla som sa, že idem aj ja a doplávam k brehu. Vliezla som oblečená do vody a plávala na chrbte k brehu. Vedela som, že to zvládnem, jedna kočka kričala, nech som opatrná, že je tam už hlboká voda. Ľad a topil a ja som to zvládla. Plávanie na chrbte si užívam a pozorujem oblohu a vníma ako splývam s vodou.

Ďalšia stopla bola ako som išla zamrznutým potokom, miestami sa lad topil a ja som videla pretekať vodu . Jeden pán vravel, že Pluto je oslabené, preto sa ľady topia. Vyšla som na murované hradby a pozerala do diaľky. Uvedomila som si, že tu som už bola a chodím často pozerať na svet z výšky. No ako som liezla dolu, tvárnice sa rozsýpali a ja som sa šmykla a ležala na chrbte. Povedala som si, že už tam chodiť radšej nebudem, nie je to stabilné miesto.

Všetky stopy do seba pekne zapadajú…hnev nad tým, čo sa deje, ako sme obmedzovaný, nemáme sa ako brániť. Vidíme manipuláciu, ktorá sa nás osobne každého dotýka. Robia sa z nás zvery, ktoré nemajú žiadne slovo. Ľad je duchovná rovina, Nevzdávať sa, ak sú prekážky, veriť si, že to zvládneme. Voda sú zamrazené emócie a Pluto stráca na sile. Pluto je planéta moci, vôle, manipulácie. Cesta po lade k výšinám…nedávno som robila nadhľad z výšky , čo nás ako ľudstvo čaká a videla som chaos, nepokoje na uliciach, strach, zásah vojsk…rodiacu sa občiansku vojnu. Presne to, čo sa deje vo Francúzku. Tie hradby a ich nestabilita a viac tam nechodiť mi ukázali, že ani pohľad z výšky nemusí byť trvalý a môže sa zmeniť. Stačí iný uhol pohľadu.

Verím, že stále máme nádej na krajší zajtrajšok, stačí len veriť v svetlo a neživiť strach v sebe, ktorý dáva silu tomuto všetkému, čo sa deje a čím nás chcú zničiť.

Nech vás sila ducha sprevádza cestou srdca k poznaniu seba samého a skutočnosti.

anitraM

%d blogerom sa páči toto: