Sny sú naším podvedomím výtvorom. Občas sa nad nimi pozastavujeme, prečo sa nám práve toto snívalo a akú to má spojitosť s nami. Za týždeň sa mi sníval  už tretí sen s malým dieťaťom. Dieťa vo sne vraj  znamená vašu budúcnosť. Je jedným s najčastejších a najťažších snových symbolov. Ukrýva v sebe ženskosť aj mužskosť a väčšinou ide o vyjadrenie sa na citovej rovine. V mojich snoch to najskorej bolo  dvakrát švagrinej dieťa a potom moje vlastné, ktoré som nedávno vo sne porodila. Nie je v tom žiadna podvedomá túžba po dieťati, mám dvoch čertov, ktorý mi bohato stačia J. Vždy to dieťa bolo  malým  novorodencom, ale  dokázalo veci  ako staršie dieťaťa.

Vyložila som si po dlhom čase karty Symbolon. Sú to naozaj silné karty, lebo mi poukážu na danú situáciu, ktorú práve prežívam a presne ju vystihnú. Vykladám si 4 karty: minulosť, prítomnosť , budúcnosť a vyriešenie situácie.  Moju prítomnosť predstavovala karta Péče.

Význam karty je:

Zatiaľ si prehliadal, alebo zabudol na niekoho, kto je závislý na tvojej starostlivosti a súcite. Ten niekto z vonku čaká, kedy sa o neho, alebo ňu postaráš, lebo je len zrkadlom malého dieťaťa v tebe, ktorému si sa mal venovať a opatrovať ho. Tvoja pozornosť je obrátená len na iných tam vonku a nenápadne strkáš hlavu pod koberec.

Cesta k vyriešeniu problému:

Opatruj sa, staraj sa o seba. Venuj pozornosť svojej emocionálnej vyrovnanosti. Nenechávaj sa rozptyľovať pocitmi iných, pretože v tejto chvíli sú dôležitejšie tvoje vlastné emócie .Malé dieťa v tebe plačie a vyžaduje tvoju pozornosť.

Výsledok cesty:

Vzťah matky a dieťaťa v tvojom vnútre sa opäť upravil. Nepociťuješ už tak silný strach , necítiš sa už bezmocný a vydaný na pospas, pretože  si sa naučil venovať  aj sám sebe .

Bola som prekvapená ako to karta vystihla. Občas nás zaujímajú druhý ľudia viacej ako my samých seba. Samých seba riešime, až keď je neskoro, alebo dostaneme nejaké upozornenie. 😕

Ak si neviete rady zo svojimi opakujúcimi sa snami, vyložte si karty, možno vám napovedia o trocha viac ako vaše sny. 😆

Reklamy