Sen s premenami…

Mužskú a ženskú energiu máme každý v sebe.  Ak sú vyrovnané, tak sme v harmónii. Viem, že občas v mne prevláda viacej mužská energia ako ženská. A preto sa snažím  vyrovnávať  si energiu v čakrách. Možno námetom pre môj sen bolo viac vecí, alebo tiež upozornenie, že mužská energia je v prevahe, tak ako som to  niekomu potvrdila vo výklade jeho sna.Čítať ďalej “Sen s premenami…”