Nasleduj svoju pozornosť…

Ak žijeme v dôveryplnej pozornosti, automaticky sa dostavia zdravie a vitalita. Sú prirodzeným dôsledkom harmonickej jednoty milovaných myšlienok, citov a skutkov. Posvätná inštancia v nás, označená ako SOM, ukazuje pozornú cestu. Orientuje sa podľa prirodzených životných pravidiel, ktoré vďačia všetkým prejavom ocenenia, rešpektu a pozornosti.