Sny ako duchovné dedičstvo

V dnešnej dobe sú sny často ignorované a ich hodnota je znižovaná, ale v staroveku boli vysoko cenené. Neexistovala asi ani jedna staroveká kultúra, ktorá by nepokladala sny za mimoriadne dôležité. Egypťania, Babyloňania, Gréci aj Rimania verili, že sny sú dôležitou cestou, kadiaľ sa duši dostáva vedenie z duchovného sveta.

Viera v sny umožňovala ľuďom v staroveku spojenie so zdrojom duchovného života. Ale moderný človek uviazol v racionalistickom materializme a z tejto perspektívy mu sny nemôžu dávať zmysel. Z tohoto dôvodu naša kultúra na sny zabúda. Zostávame v materialistickopm racionalizme, pretože podliehame klamu, že ostatní sú nerozumní, ale my rozumní sme.

Sny sú veľmi zmysluplné, ale ich zmysel nie je logický; sú úplne skutočné, ale nemožno ich vnímať telesnými zmyslami. 
 

Rôzne úrovne snenia

Keď si sny zaznamenávame, skoro sa nám zdá samozrejmým, že sa líšia kvalitou a intenzitou. Mnoho našich snov patrí k tým, ktoré môýžeme nazvať sny “denného upratovania”. Sú to sny, ktoré odrážajú a komentujú udalosti našeho denného života. Jednotlivý sen tohoto druhu sa nám nebude zdať životne dôležitý, ale ako celok sú tieto sny mimoriadne užitočné tým, že nám udržujú jasnú myseľ a poriadok v našom vnútornom dome. (prirovnanie k čisteniu zubov)

Sú sny, ktoré nesúvisia s našim denným životom, ale idú ďalej do minulosti. Tieto sny akoby sa snžili vyliečiť starú ranu, zbaviť dušu skoršieho traumatického zážitku alebo pomôcť danej osobe nájsť zmysel svojho života integrovaním osobnej minulosti a to tým, že siju sama pripomenie a pochopí ju.

Existujú tiež sny, ktoré sú neobvykle nabité psychickou energiou. To sú “numinózne” sny. V takýchto snoch sa vyskytujú univerzálne symboly a archetypy. Takéto sny sa objavujú v okamihoch životnej krízy alebo môžu ukazovať cestu veľkého vývoja novej osobnosti, ktorý máme dosiahnuť. Symboly tohoto druhu sú nám neznáme, ale často vidíme, že majú paralely v mytológii, v rozprávkach a náboženskej symbolike.

Fascinujúca oblasť, o ktorej sa vie príliš málo, sú sny o diagnóze a liečení telesných chorôb. Snaha o diagnózu a liečenie telesných chorôb pomocou snov je starobylá. Túto metódu používal grécky lekár Galenos a tiež šamani v primitívnych civilizáciách. (príklad s vodnou elektrárňou)

Sny sa môžu často dotýkať našich vzťahov k iným ľuďom. Keď sa nám sníva o dobre známej osobe, je vždy otázkou, či sa sen týka našeho vzťahu k tej osobe, alebo či táto osoba predstavuje podobnú vlastnosť v nás. Niekedy je možné sen chápať oboma spôsobmi: ako výklad našeho vzťahu k inému a ako obraz toho, čo prebieha v nás.

Osobitnú kapitolu tvoria detské sny. Detské sny často prichádzajú z kolektívneho nevedomia a tak obsahujú veľa archetypálnych symbolov. Často sa objavujú, keď je prirodzený vývoj dieťaťa nejakým spôsobom zablokovaný. Detské sny často aj veľmi jemne odrážajú situáciu v rodine. 
 

Liečivá sila snov

Kým nechápeme našu psychickú situáciu a kým si o nej nemôžeme spraviť obraz, sme vystavení znervózňujúcej úzkosti, pretože úzkosť je strach z návratu potlačeného (Hillman). Sny na nás pôsobia tak, že umžňujú po kúskoch rozpustiť obrovskú vnútornú sili JA a umožňujúnám integrovať nevedomé postupne, takže ním nie sme zahltení. Výsledok je – za predpokladu, že zaujmeme správny postoj – rozšírenie vedomia a rozvoj našej osobnosti. Keď nás nevedomie ovplyvňuje, a my nemáme predtavu, čo na nás pôsobí, sú účinky negatívne. Ak máme predstavu o tom, čo sa v nás deje, tá istá sila potom lieči a pretvára nás.

Sny samy o sebe nie sú zlé. Môžu ukazovať temné sily, ktoré nás ohrozujú, ale to je užitočné, pretože zlo je nebezpečnejšie vtedy, keď si ho neuvedomujeme. Ak nás niečo v nás ohrozuje, je lepšie o tom vedieť, než aby nás to zastihlo nevedomých. Zvyk zapisovať si sny a venovať im pozornosť môže energetizovať náš vedomý život, pretože sny môžu prenášať energiu z nevedomia do vedomia. K tomuto obnovovaniu energie dochádza samozrejme len vtedy, ak vložíme do toho procesu vedomú energiu.

Sen lieči aj vďaka svojej schopnosti kompenzovať. Sny predkladajú iný uhol pohľadu. Plný liečivý potenciál v našich snoch možno využiť len vtedy, ak je sprevádzaný rastom a vývojom vedomia. 
  
 

Použitie snov v terapii

Sny majú veľmi individuálnu povahu. To je jeden z dôvodov ich užitočnosti: pôsobia ako protiliek na kolektívnosť ľudského života. Kolektívny človek v nás je silný a prechádzať životom rovnakým spôsobom ako všetci ostatní znamená ísť cestou najmenšieho odporu. Keď všetci konajú rovnako, nikto si o sebe nemyslí, že je chorý. Z tohoto dôvodu sú sny v terapii dôležité, pretože vedomý vzťah k snom nás oslobodzuje od nevedomého stotožňovania sa s ostanými a vytvára tak náš individuálny postoj.

Ako hovoril Freud, sen je kráľovskou cestou do nevedomia. A pertože v nevedomí sa často skrývajú vytesnené zážitky, ktoré v našom živote môžu stále spôsobovať problémy, sen je pre nás kľúčom, ako ich dostať do vedomia.

Zdroj

Reklamy