Úrovne vnímania počas snenia

Úroveň těla

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dreamsPro lepší pochopení snů na úrovni těla můžeme lidské tělo přirovnat k lodi. Loď je velký stroj. Má trup, motory, pohonnou jednotku, paluby, kotvy atd. Některá z těchto zařízení musejí být obsluhována posádkou. Další části zařízení lodě mohou být používány pasažéry, např. záchranné vesty. Některé zařízení slouží zase jiným zařízením, jako například nouzové okruhy, rozvaděče oleje nebo automatický pilot.

Ve snech tělo snícího předkládá své funkční problémy tak, jako mašinérie lodě zaměstnává ty, kteří se na ní plaví.

a) Potřeby těla, co se týká cvičení, spánku, vyrovnané diety, ale i hry nebo těžké práce, zdravého vylučování, medicínské starostlivosti, sexuálního orgasmu, tiché meditace. Všechno toto a mnoho dal- šího, co naplňuje oblast snů, bylo pro Cayceho vyjádřením toho, co nazýval fyzickým.

b) Na druhé straně některé sny vznikající v těle jsou více halucinogenní a nestojí za to, abychom je interpretovali. Jsou produkované stejnou tělesnou chemií, kterou jsou produkovány vize alkoholiků, fatamorgány na poušti nebo fantazie lidí v hlubokém vyčerpání.

c) Další sny jsou produkty samostatně pracujícího těla, jako když některá část zařízení lodě vyzývá k činnosti.

Když Francis žádala Cayceho, aby si kvůli ní vzpomněl na sen, který ona zapomněla, (což se jí stávalo často), řekl jí, že tento sen byl produktem těla cvičícího sebe samé a nevyžadoval si žádnou inter- pretaci. Zase další sny, vysvětloval Cayce, ukazují tělo volající po pomoci, které jeho vlastní mechanismy nemohou zabezpečit. Francis se zdálo: Viděla jsem člun leviatan a bratrance velmi nemocné a zdálo se, že něco není v pořádku s Tedem a byl mrtvý, protože jeho žena byla v smutečním oblečení.

Cayce to vyložil: Myslela na to, že podnikne výlet na oceán, zabývala se myšlenkou, co jí může způsobit mořská nemoc, nebo co může způsobit jejímu bratranci Tedovi, který byl v té době nemocný. Tato představa dostala tělo do kontaktu (tak jako to může často vyvolat hypnotická sugesce) se strachem z nemoci, se strachem, který potom zapříčinil sen. Naštěstí Cayce nejen interpretoval sen, ale dal Francis i jemně působící lék, který rozdala i ostatním k prevenci mořské nemoci s překvapivě dobrým výsledkem, když vezmeme do úvahy, že lék byl od někoho bez medicínského vzdělání. Tělesný stroj Francis dostal pomoc, jejíž potřebu sám signalizoval.

Úroveň podvědomí

Loď je ovládána posádkou. Její členové jsou vycvičeni, aby ji udržovali v činnosti den co den, což často činí automaticky. Někdy ale vznikají rozpory v rozkazech, a oni si musejí ujasnit rozdíly mezi svý- mi povinnostmi a rutinou. Někdy dostanou zboží nebo přijdou do kontaktu s pasažéry, s kterými nevědí, co dělat, a musejí se zeptat důstojníka. Jindy jsou zaskočeni poruchou stroje nebo bouřkou a musejí žádat o pomoc vyšší autoritu. Někdy jsou k posádce přiděleni noví členové se schopnostmi nebo výstrojí, o jejichž existenci posádka dosud nevěděla.

Cayce se často vyjadřoval o podvědomých silách snů, jako by se někdo vyjadřoval o posádce na lodi. Tyto síly vystupovaly ve snech velice často, buď předkládaly problémy svého vlastního fungování, anebo předkládaly speciální informace, které obdržely od svého vlastního radaru mimosmyslového vnímání. Jazyk těchto sil je charakteristicky znakový, něco jako dialekt plný solí a obrazná řeč námořníků. Podvědomí snícího, jeho skryté struktury, zvyky, kontroly, mechanismy, komplexy, formule, užívají vlastní paměťové představy a obrazy snícího, aby dosáhly splnění účelu.

Někdy může posádka podvědomí dát „stroji těla” zkušební okruh snů, aby je tak připravila na nastávající práci. Francis byla po potratu a trpěla i dřívějšími obavami z narození dítěte, když přišly její sny s následující živou zkušeností. Bylo to ještě dřív, než otěhotněla. Cayceho interpretace snů obsahovala výzvu, aby se rozhodla teď otěhotnět, a příslib šťastného konce. Tento její sen byl zapříčiněný jejím podvědomím. Posádka podvědomí zahřívala „stroje” sexuálních a mateřských instinktů. Francis měla sen: Měla jsem nějaké zdravotní problémy, které mi zabraňovaly mít dítě. Lékaři mi řekli, že náprava bude vyžadovat jen malou operaci. Namítla jsem, že u mě nemůže být použitý éter, ale ano, může, odpověděli, a našla jsem se na operačním stole, jak mi podávají anestetikum. Pomalu jsem cítila, jak ztrácím vědomí. Operace začala. Cítila jsem, jak jsou dotyky jejich prstů lehčí a jejich hlasy se zdály stále vzdálenější a vzdálenější. Jsem v bezvědomí. Potom jsem znovu přišla k vědomí, operace byla vykonaná. Zmínila jsem se před sestrou, že teď nebudu moci mít dítě. Odpověděla, že budu, a velice brzo. Chtěla jsem potom vstát a odejít.

Při interpretaci tohoto snu se Cayce, který ho považoval za velice pozitivní a dodávající odvahu, nedotkl jenom tématu mateřství. Francisiny sny ukazovaly stálý zájem o lidi, které považovala za blízké. Ukazovaly nejen její úsilí o uspořádání osobních vztahů s nimi, ale i o řešení jejich vlastních problémů. Co je tížilo, tížilo i ji, protože je nosila ve své vlastní psýché tak, jak loď vozí pasažéry. Věděla například, že její manžel touží po přímém psychickém setkání se svým mrtvým otcem. Odrazem jejího zájmu o tuto jeho touhu byla její vlastní jasnovidná zkušenost – tajemný, ale milý malý sen, který se ukázal být prorocky přesný.

Viděla jsem 5 chryzantém na hrobu otce mého manžela. Cayce poznamenal, že za 5 týdnů bude mít její manžel kontakt se svým mrtvým otcem, kontakt, který mu přinese jednu z největších radostí v životě. Za pět týdnů, přesně podle předpovědi, se Aaronovi začaly zdát uvedené sny. Francis hovořila o těchto květech náhle ze spánku a Cayce tento úkaz komentoval takto. Totéž podvědomí, které předpovědělo obsah manželových snů, ji vyzývalo, aby o nich mluvila nahlas a interpretovala tento sen. Ale zvuk jejího vlastního hlasu ji vzbudil, když mluvila. Mohla pokračovat a vytrénovat se, kdyby nechala svému podvědomí více iniciativy.

Tyto situace se mohly stát spontánními malými výklady pro ty, o něž si dělala starosti. Její mluvení nahlas nebylo nepodobné jeho vlastnímu transu a bylo přirozeným vyjádřením toho, co se právě dělo v jejích snech. Francis zkoušela trochu váhavě povzbudit posádku svého vlastního podvědomí k výkonům v tomto směru. Příště, když nahlas mluvila ze spánku, radila svému manželovi, aby neměnil typ své zubní pasty. Podle Cayceho skromná rada, ale správná. Později ji její cesty zavedly hlouběji, i když zážitky nebyly časté. Jedním z nejdůležitějších byl hovor ze spánku o jejích vlastních předsudcích, týkajících se tváře a postavy. Bylo to téma, o kterém Cayce řekl, že bylo ústředním motivem její osobnosti, protože zdůrazňovala nadvládu nad muži.

S každým pasažérem z Francisiny lodi se dalo lehce jednat, jak na to Cayce poukázal v souvislosti s jiným snem, který mu poslala: My všichni, má tchýně, její přátelé, můj manžel a já jsme byli zpátky v našem domě v Mississippi, jako za starých časů, kdy jsme žili ve městě. Připravovali jsme se na letní cestu do Sandy Beach. Přítelkyně mé matky řekla, že ona s námi nepůjde, nýbrž se vrátí domů do White Plains v New Yorku. Paní B., další přítelkyně, řekla, že s námi půjde na pláž. Všichni jsme nastoupili do automobilu a nastartovali. Má tchýně se ke mně chovala velmi nahněvaně a podrážděně, stejně jako minulé léto. Byla velmi nepříjemná. Cayce tvrdil, že Francisino podvědomí vyzdvihlo pomocí svého mimosmyslového vnímání hlasy jejích příbuzných a přátel z blízké budoucnosti v souvislosti s některými věcmi, které Francis řekne nebo udělá. Doporučil jí, aby se připravila na tuto nepříjemnost a nedala se vyvést z míry.

Úroveň vědomí

Ve většině snů Cayce viděl volání po vědomém rozhodnutí a činu. Tento proces byl podobný tomu, jak posádka lodě žádá od svého kapitána rozkazy. Když začal vysvětlovat sen o mateřství, který už uváděl, poznamenal: „Každý, kdo dokáže snít a pamatovat si sny, je schopný učit se ze snů, je schopný zapojit vědomý náhled a jednání do nevědomého obsahu zážitku ze snu. Každý jednotlivec, který dokáže vidět rozličné podmínky po dobu zážitků, které procházejí rozličnými vědomími jednotlivce (rozličné úrovně aktivní ve snu), se může i poučit z těchto lekci. Může z nich získat pravdy, které se ukazují jednotlivci prostřednictvím jednotlivých složek jeho vědomí.”

Nesní nikdo, kdo není schopný interpretovat sny a učit se z nich. Posádka každého člověka má svého kapitána, který musí jako kapitán jednat, když se jeho posádka objeví ve snu. Někdy se může posádka dovolávat kapitána proti kapitánovi samotnému. Několik prvnich týdnů po svatbě byla Francis doslova opojená Cayceho interpretací jejích snů a jeho celkovým náhledem na život. Ponořila se do psychických a okultních studií. Stejně jako její netrpělivý manžel chtěla porozumět celému problému najednou, aby mohla sama začít aspoň trochu pracovat v oblasti psychiky.

Tenkrát se jí zdálo: Viděla jsem se klouzat se po široké klouzačce do vody. Rozšiřovala se, a jak jsem se blížila ke dnu, rozdvojovala se do dvou směrů. Kdosi řekl, tam, kde přistaneš, je 4,5 metru. Co budeš potom dělat? Cayce poznamenal, že Francis byla varovaná vlastním nitrem, že mentální síly, tzv. její vlastní kapitán nebo vědomí, byly tlačené do větší hloubky, než byly schopné zvládnout v čase, kdy jen začínala rozumět základním podmínkám psychického vývoje. Kdyby postupně kráčela krok za krokem, její vědomí by se rozšiřovalo zdravým způsobem, ukazuje nové směry v používání svých energií, jak to sen naznačil rozšiřující se klouzačkou. Ale jestli bude urychlovat svůj vývoj schválně, přivolá na sebe destruktivní síly.

Kapitán musí dodržovat rozumný kurz. Podle Cayceho názoru kapitán = vědomí, má konečnou sílu rozhodnout, s jakou zátěží bude pracovat posádka. Nahlížel na podvědomí jako na vysoce aktivní, stále tvarující cokoliv, na co se upírala jeho pozornosti. Znovu a znovu tvrdil, že myšlenky jsou věci, myšlenky jsou činy, kvůli jejich vlivu na podvědomí. Francis se pohybovala v sociálních kruzích, kde bridž a klevetění mohly zabírat mnoho hodin denně, spřádajíce pomalu síť, kterou ne vždy bylo vidět, až do dne, kdy dostala svou podobu.

Tento sen jí to dostatečně ukázal: Když jsem přihlížela hře (bridž), uviděla jsem, že v pokoji přímo přede mnou stojí jakoby skutečná živá kárová královna. Zamrazilo mne a utíkala jsem pro svého manžela. Cayce vysvětlil, že cokoli ve vědomí přebývá, je uložené do podvědomí anebo „odsunuté podvědomými silami” až do té doby, kdy to dostane tělo a formu a nezávislý život samo o sobě. Nová postava v tomto snu se připojila k Francisině posádce. Byla to Frankensteinova příšera, vytvořená u bridžového stolu, kde kapitán hrál a klevetil.

Úroveň nadvědomí

Posádka potřebuje informace i z prostředí mimo lodě, aby ji mohla efektivně vést. Některé z těchto informací si může zabezpečit sama z vlastních zdrojů. V dávných časech námořníci určovali svou polohu z hvězd, čas ze slunce a novinky získávali od kolem plujících lodí. Cayce hovořil opakovaně o možnostech podvědomí určit svou orientaci v praktických problémech pomocí vlastního mimosmyslového vnímání (ESP). Řekl Francis, že to byl její přirozený psychický talent, který se ukázal v jejích mnohých snech, od zubní pasty až po chování jejích příbuzných v budoucnosti. Ale podle Cayceho názoru máme k dispozici i jiný pramen pomoci.

Nazývá ho nadvědomím a popisoval ho jako vyšší říši podvědomí. Moderní námořník se může obrátit na něco, jako je nadvědomí, když telegrafuje do dispečinku námořní plavby, který může okamžitě dodat nejnovější informace o aktuální situaci na moři, o přílivech, o počasí, o jiných lodích, jejich cestujících, a dokonce i o trzích v pří- stavech, do kterých směřují. Cayce tvrdil, že existuje něco, co nazval univerzálními sílami, které může jedinec zkontaktovat v souladu se svými potřebami a se svým tréninkem ve styku s nimi. Tyto síly jej mohou zásobit nesčíslným množstvím informací a důležitými směrovými tabulemi. Jsou to, co se účinku týká, tvořivé vlastnosti samotného božství, pohybující se lidskými záležitostmi jako neviditelný golfský proud.

Ve snech může jedinec dosáhnout daleko za vlastní schopnosti naladěním se na tyto univerzální sily pomocí vlastního nadvědomí. V začátcích svého studia snů s Caycem, v době, kdy byla stále nejistá, jak si poradit s Cayceho náboženskými názory, Francis zaznamenala následovné: Zdálo se mi, že jsem měla bolesti ucha a čekala jsem na matku před drogérií v našem starém rodném městě. Máma přišla a ucho mne bolelo tak, že jsem od ní chtěla, aby mne vzala k doktorovi. Žádného nepotřebuješ, překonáš to sama. Udělala jsem to a byla jsem tím tak překvapená, že jsem zašla ke své přítelkyni C. a řekla jsem jí o tom. To, co potřebuješ, je Christian Science (nauka o léčení pomocí křesťanské víry, rozšířená v USA). Musíš to zkusit, protože je to Christian Science. Staň se členkou hnutí Christian Science. Ne, odpověděla jsem. Já mám svou vlastní vědu. Židovskou vědu. Vyléčila jsem se sama.

Při interpretaci tohoto snu Cayce neprojevil žádné překvapení nad jejími bolestmi ucha, protože Francis mu přinesla už předtím jeden varovný sen o staré příhodě se zánětem prsu. Ani obsáhle nekomentoval způsob vyléčení se ve snu. Taková pomoc nadvědomí byla pro něj stejně reálná jako pomoc léků, které jí na ucho již předepsal. Místo toho vyzdvihl otázku, jestli taková pomoc nadvědomí je součástí každé víry. Její sen ukazoval, že tyto síly a energie jsou objektivní realitou, kterou může najít a používat každý, kdo je ochotný přijmout jejich podmínky, včetně víry v boží sílu projevující se v jedinci. Doporučil jí, aby studovala zákonitosti takovéto pomoci v lé- čení bez ohledu na to, komu se připisují za tuto pomoc zásluhy, anebo jak urážlivá se může tato pomoc zdát jejím přátelům a příbuzným.

Člověk může rozdělit své teorie do tradic, poznamenal Cayce, ale mluví o zákonech, které rozdělené být nemohou, protože patří a spojují se s dědičností, ať už židovskou, křesťanskou, řeckou, nebo pohanskou. Posádka má zdroje energie a vedení, které přesahuje cokoliv na lodi, jestliže ví, jak se spojit se svým domovským přístavem, a skutečně to potřebuje.

Úroveň duše

Loď obsluhuje její posádka, pracující podle rozkazů svého kapitá- na. Na druhé straně je kapitán podřízený rozkazům, které nemůže porušit bez nebezpečí. Je zodpovědný majiteli lodě. Podle Cayceho názoru, na rozdíl od názorů moderní psychologie, obraz úplné osobnosti není kompletní bez zahrnutí majitele lepšího já, tedy duše. Tato část osobnosti je oddělená od vědomí a má své vlastní reálné ideály, závazky, ať už slovně formulované, nebo ne. Dává charakter a příchuť svědomí (podle Cayceho je funkcí podvědomí), ale duše není omezená tímto svědomím.

Je to též struktura, ale odolnější než vědomí (tohoto kapitána denního života), protože duše přežívá smrt, ale vědomí ne. Duše rozhoduje o tom, jak dlouho a jak dobře kapitán a posádka vydrží plnit svou úlohu. Určuje jim hlavní kurz, a přenechává jim jen denní operace na lodi. Může se jako majitel lodě prezentovat kapitánovi pomocí snů. Ale její přání, touhy mohou být kapitánem zmařené, protože rozhodnutí a činy, a tím i růst na cestě životem, dělá on. Když se Francis narodilo dítě a ona prošla kritickým obdobím po porodu, stala se lhostejnou vůči dietě, laxativům a fyzioterapii, vůči své náladě, ale i jiným záležitostem, které byly důležité jak pro její vlastní zdraví a mír v duši, tak pro zdraví dítěte.

Potom se jí zdálo následující: Zdálo se mi, že se mám vdát za bratrance Williama, ale když k tomu došlo, váhala jsem, protože to byl můj bratranec a kromě toho měl mnoho problémů. A tak jsem přešlapovala a nerozhodně váhala, co udělat. Cayce ji varoval, že tentokrát protestovalo její skutečné vnitřní já (nejlepší já našeho vlastního „já” protestovalo proti jejímu selhání v plnění slibů daných sobě samé, tj. obrazně příbuznému, kterého měla ráda). Její selhání bylo tak vážné jako zrušení zásnub. Zdůraznil výzvu tím, že vyzdvihl varování, které bylo určené pro ni v Aaronově snu před několika týdny, kdy viděl, že jeho manželka by měla užívat určité léky.

Tenkrát souhlasila, a nyní byla nezodpovědná a dítě, které kojila, trpělo v důsledku této její nezodpovědnosti. Majitel káral kapitána v tomto snu, že plave v nestabilním kurzu. Dlouho předtím, během jejího těhotenství před potratem, měla Francis ve snu stejný kontakt se svým lepším já, se svou duší, v tomto živém, úzkostném snu: Zdálo se mi, že nikdy nebudu moci mít dítě, že nikdy žádné ke mně nepřijde, že nikdy žádné neporodím. Cayce ji bez váhání ubezpečil, že jednoho dne bude mít dítě (také je skutečně měla, i když ne to, se kterým byla právě těhotná). Řekl jí, aby zapomněla na jakoukoli doslovnou interpretaci tohoto snu. Místo toho jí doporučil, aby se věnovala vzorně přípravám na mateřství, dietě, fyzioterapii, psychickému stavu, cvičení.

Toto měly být její nejvyšší služby stvořiteli a tomu, koho měla ráda – jejímu manželovi. Později přišla na to, proč tento sen vyzdvihl tyto běžné přípravy na porod. Šlo o očištění se a disciplinu, potřebnou, aby se připravila ne na dítě, ale pro své vyšší já, které potřebovalo zaujmout vyšší prostor v jejím životě. Toto byl porod, který byl ve hře, ne narození jejího dítěte. Toto bylo dítě, její nejvyšší já, které by bylo jednoho dne jejím největším vlastním darem pro její rostoucí potomstvo. Majitel lodě může obchodovat na své lodi, aby si mohl koupit novou.

Z knihy Vo svete snov E. Cayce

2 myšlienky na “Úrovne vnímania počas snenia

 1. Ahojky………..
  Neviem či si čítala od Kataríny Tholtovej Nočné motýle?
  ………zaujímavé čítanie a pre tých , ktorý sa venujú sneniu dosť inšpiratívne ……….
  Prejem pohodovú Adventnú sobotu…………………R
  .-) a bez muzičky by to nebolo ono, tak príjemné snenie………….

  Páči sa mi

  1. Ahoj Radko…nečítala som ju…pozerala som recenziu…zaujímavá kniha…rada by som bola v takom klube snivcov. 😀

   Aj Vám zo Zuzkou želám krásne adventné obdobie. …a ďakujem za videjko..krásna rozprávka a ešte krajšia skladba.

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: