Ako pracujú sny…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dreams
Ako pracujú sny

Sny pracují tak, aby splnily dvě věci: 1. Pracují tak, aby řešily problémy vědomého, bdělého člověka, který sní. 2. A pracují tak, aby oživily nové potenciály snícího, určené k tomu, aby si je osvojil.

Proč sny?

Když Cayce předepisoval sny jako metodu řešení problémů, vlastně anticipoval mnohé z objevů tzv. laboratoří spánku, které byly vědci zakládány až o čtvrt století později. I když E. Cayce zachytil, že některé ze snů Francis vyjadřují tělesné napětí, nepovažoval její sny za něco, co jí dávalo náhradní uspokojení skrytých přání v oblasti sexu a agrese. Sex a agrese nebyly v jejích snech časté a vyskytovaly se většinou v příznivých souvislostech. Říkal ale, že tyto sny vyjadřují více než směrování těchto zá- kladních pudů. Její sny by se zabývaly primitivními pudy jenom tehdy, kdyby se staly pro ni problémem. Potom by byly naznačené ve snech tak, jako každý jiný problém, tj. s oběma možnými řešeními, realistickým i nerealistickým, dramatizované v jejích snech.

I když Cayce nepoužíval termín užívaný dnes moderními psychoanalytiky, často popisoval proces, který se dnes nazývá „perseverativní efekt”. Je to proces, který se objevuje, když je osoba vtažená do problémů nebo úlohy. Osoba má tendenci perseverovat či setrvávat v daném problému až do té doby, kdy je zpracovaný. Moderní výzkum snů ukazuje, že normální lidé mají tendenci setrvávat v průběhu noci v otázkách, kterými se zabývají přes den. Nejen otázkami jejich postavení ve srovnání s ostatními, ale i velmi praktickými úvahami o penězích, studiu, výletech, jídle, schopnostech, dokonce i o tom, jak se dostatečně vyspat.

Při popisu velké části řešících problémy, Cayce vyzdvihl i ten typ snů, který dlouho zajímal umělce a vynálezce, tzv. „inkubační sny”. Jsou to sny, které buď podávají překvapivé řešení problémů nebo díla, na němž snící pracoval, nebo se po těchto snech probudí do stavu, kdy mu řešení najednou lehce vkročí do myšlenek. Tu opět Cayceho práce o desetiletí předběhla činnost dnešních moderních laboratoří výzkumu spánku a snů, které dnes zkoumají nejenom schopnost mysli kreativně řešit problémy v snech, ale i používaní extrasenzorického vnímání (ESP) v spánku. Ale na druhé straně se Cayce, když popisoval část snů jako sny urychlující rozvoj snícího, jako sny rozvíjející jeho vlastní lidský potenciál, přiblížil názorům psychoanalytiků různých škol.

Znovu a znovu poukazoval na to, jak sny ukazují snícímu, že pro něho nastal čas nést nové zodpovědnosti nebo přijmout vyspělejší hodnoty nebo napnout své myšlení.

Takové sny neřeší prosté praktické problémy. Tyto sny pomáhají snícimu růst. Popisoval celé cykly snů jako ty, které mají v snícím rozvinout nové kvality, trpělivost, rovnováhu, mužnost, altruismus, humor, citlivost, pietu. Některé z těchto snů, nově formujících vlastní já, viděl jako sny přicházející ze snahy osobnosti snícího vyrovnat se s vlastním selháním tak, jak to psychoanalytici vidí každý den u těch, kteří leží na jejich pohovkách.

Jiné takové sny Cayce viděl jako spontánní, zdravé znamení, zjevující se tehdy, když přijde čas pro novou etapu růstu v životě snícího. Francis nasbírala za čtyři roky Cayceho pomoci přesvědčivé důkazy, že její sny fungují v obou směrech. Při řešení vnějších problémů, i při urychlování růstu jejího vnitřního potenciálu. V jejích snech se odráželo množství praktických problémů. Mnohé sny byly v rozporu s příbuznými anebo s manželem. Některé byly o cestovních plánech. Jeden byl o nachlazení jejího manžela. Dva se zabývaly služkou, která ukradla její šaty.

Mnohé sny se týkaly její diety a cvičení, když se připravovala na mateřství. Nemálo snů se zabývalo jejími způsoby a životním stylem. Dokonce se vyskytovaly sny, které ji upozorňovaly aby se příliš nespoléhala na Cayceho – takto je totiž interpretoval. Ale spolu s těmito sny, řešícími problémy, a někdy dokonce jako součást stejných snů, se vyskytovaly i sny, které sloužily odlišnému účelu. Sny, které měly povzbudit Francis, aby dosáhla bohatší a dospělejší „já”.

Její sny přicházely, aby ji povzbudily k systematičtějšímu používání mysli a k studiu. Jiné ji pobízely, aby se více věnovala svému dítěti, aby jej nenechávala pěstounce. Několik snů ji konfrontovalo s jejími náboženskými zkušenostmi. Téměř polovina snů obsahovala nějaký odkaz nebo výzvu, týkající se její životní orientace a nejvyšších hodnot tak, jak se projevovaly v prozaickém denním životě. Cayce nenechal Francis používat sny jako jednoduché zrcadélko!

• Co se mohlo zdát přicházející zprávou, mohlo místo toho odrážet chorobné sklony v momentálním chování snícího.

•  Co se mohlo zdát jako doporučení na výhodný prodej akcií, mohlo být jen hodnocením, jak vnímá vlastní akcie sám snící, nebo jak vnímá akcie svého přítele.

• Hrůzu probouzející vousatý muž ve snu mohl být spíše přísným vědomím snícího než nebeským poslem, jak by snící rád věřil. Cayce jí vysvětlil, že všechny sny není možné vnímat jako zprávy z vyšší říše. Je důležité, vysvětloval, rozlišovat mezi spirituálním zjevením a koncepcí vědomí, které se objevují ve snech. A přece sny často zahrnují říše vědomí, které jsou širší, když už ne vyšší, než ty v bdělém stavu. Sny mohou lehce využívat jakoukoliv formu mimosmyslového vnímání, které snící má, ať už jako přirozený talent, nebo jako vyvinuté umění.

• Mohou je ukázat řešit problémy, ať už ze vzdálené budoucnosti, z minulosti nebo soukromí.

• A existují i sny, které mohou zapojit do hry určité vyšší struktury, lehčí než bdělé vědomí, struktury, které mají velkou důležitost pro snícího.

Francis mohla ve snech získat kontakt s jejím vlastním lepším nebo vyšším já, nebo mohla dokonce dosáhnout něco až za hranicemi jí samé, co Cayce nazval tvořivou silou nebo Bohem. Cayce pra- coval s obsahem’ těchto snů, na rozdíl od současných psychoanalytiků, s velkým respektem. Není na tom nic divného, protože na rozdíl od psychologů věděl přesně, o co jde. I když označil jen velmi malou část snů jako ty, které obsahují explicitní, přímý kontakt s vyšším „Já” nebo božstvím, přece jen neváhal identifikovat některé sny právě tímto způsobem. A proto jeho interpretace snů vyvolávají nové otázky.

Otázky, zda není třeba prozkoumat sny nejen v laboratořích a na klinikách, ale zda není třeba tak udělat i v kostelech. Často shrnul význam snů do slov, kterými se snažil přivést snící k tomu, aby konzultovali své sny pro sebepoznání a pro vybudování mentálního, spirituálního, ale i finančního „já”. Když Cayce radil Francis i ostatním ohledně jejich snů, bylo jasné, že vidí přicházet jejich sny z odlišných úrovní jich samých. V jeho pojetí byl snící čímsi jako loď.

Pokračovanie: Úrovne podľa E. Cayceho.

Z knihy Vo svete snov E. Cayce

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: