Psychometria a vyvolávanie snov…

Psychometrický výcvik.

Psychometrie je jedním z nejzajímavějších a nejužitečnějších odvětví hermetické vědy, a protože zasahuje do jasnovidnosti i v mnohém ohledu, nelze přesně určit jejich hranic. Psychometrik bývá obyčejně jasnovidným i jasnozřivým – jasnoslyšícím, podle toho, jak postupoval ve výcviku a vývinu. Psychometrik vnímá např. události spojené s nějakým předmětem již pouhým dotykem, nebo položením jeho na čelo. Vycvičení psychometrikové udávají, že se jim zdá, jakoby byl zkoumaný předmět oživen a jakoby jim vyprávěl svou historii. Vyvinuté psychometriky lze považovat za „duševní vidce“.

Psychometrií lze vyšetřit z dopisu i charakter pisatele. Dopis ovšem nesmí býti dlouho nošen druhou osobou. Stává se často, že psychometrik popisuje jeho vlastnosti podle dopisu, tj. vlastnosti osoby druhé, z níž ulpěla na dopise její ódická substance.

Jak vyvinouti psychometrii?

Psychometrii lze vyvíjeti dosti snadno. Příklad: Zabalíme několik předmětů, jako např. pepř, sůl, měď, olovo, kamenec a jiné podobné do papíru, případně hedvábné látky. Ze zabalených předmětů vybereme si se zavázanýma očima jeden, položíme ho třeba sobě na čelo a sedíme asi ½ hodiny v trpném stavu, pozorujíce pocity, které se nás zmocní. (Je pochopitelné, že předměty jsou zabaleny tak, aby nebylo možno poznat, o který z nich se jedná). Mnohdy při prvním pokusu pocítíme např. palčivou chuť na jazyku, měli-li jsme v ruce pepř atd.

Ovšem i zde nutno se uvésti do aktivní koncentrace a použít síly magického přání, aby se psychometrická schopnost co nejdříve probudila a nejkrásněji vyhranila. Po koncentrační fázi uvedeme se v trpný stav, v němž dostáváme vlastní vjemy a pocity. Pokusy konejme v klidném, odlehlém pokoji, abychom nebyli okolím zbytečně vyrušováni.

Chce-li se žák přesvědčit, co dělá např. jeho vzdálený příbuzný, usedne, zavře oči, ucpe uši (později to může odpadnout) a koncentruje se za rytmického dýchání na onu osobu po 5–10 minut a uvede se v trpný stav. Za malou chvíli obdrží o momentálním jednání oné osoby vjemy buďto přímo visemi, anebo ve formě náhlých představ a nápadů, zvláště drží-li žák v ruce nějaký předmět, který dotyčná osoba nosila a který je nasycen jejím ódem (pranou), např. kadeř vlasů, kapesník a pod.

Psychometrie otvírá nám jiné světy, rozšiřuje náš obzor a dává vytušit vnitřní jakost nějaké věci do nejmenšího detailu.

Poznáváme, vnímáme nejenom vnější formu, nám se zjevuje duše předmětu a její vztahy k věcem – třeba na sta mil vzdálených. Pojem prostoru a času mizí. Vidíme minulost v přítomnosti. Psychometrii může vyvinout každý, ovšem i zde je třeba jakési systematičnosti, rozmyslu, zdravého úsudku a logiky. Žádný nepodařený pokus nesmí žáka odstrašit. Musí býti vytrvalý, trpělivý a zase trpělivý.

Astrální vědomí a libovolné vyvolávání snů.

Když fyzický člověk usíná, astrální bytost se probouzí. Za takového probuzení astrálního vědomí vybavují se i některé duchovní schopnosti a magické síly, které za bdění obyčejně v člověku usínají a projeví se až za nějakou činností.

Astrální vědomí člověka přejímá vyplnění rozkazů a přání daných jemu za bdění.

Abychom vyvolali určitý sen, použijeme dráždidla a to buď čistě fyzického nebo mentálního (myšlenkového) podle toho, chceme-li probudit k činnosti nižší podprahové vědomí, souhru temných představ školských psychologů, anebo vyšší „transcendentální“ vědomí, tzv. astrální vědomí. Naše obyčejné sny vyvěrají právě z nižšího podprahového vědomí a jsou směsí nejrůznějších obrazů z blízké nebo vzdálené minulosti.

Všeliké životní procesy, jako zažívání, oběh krve, dýchání a pod., jakož i patologické změny v jednotlivých orgánech, vtiskují snům určitý ráz a zabarvení. Zapamatujme si, že každý popud zevnějšku, ať již působí ve spánku na ten či onen fyzický smysl, vyvolává věrně tytéž obrazy a scény, jichž jsme byli svědky za bdění a za takového působení tohoto popudu.

Dosud jsme se zabývali působením na nižší podprahové vědomí a jeho činností, nyní přejdeme k vlastnímu astrálnímu vědomí. Astrální vědomí přejímá plnění rozkazů a přání, daných jemu bdícím člověkem bezprostředně před spaním. Tato skutečnost nám poskytuje ohromné pole k experimentování a zkoušení a podává nám klíč k mnoha tajemstvím jak člověka, tak i celého vesmíru.

Pomocí astrálního vědomí můžeme kromě vyvolávání určitých snů působit i na realizování veškerých našich přání, na rozluštění největších záhad, můžeme probudit ty nejrozmanitější duševní vlastnosti, schopnosti a magické síly, lze nám zkrátka přetvořit celou naši bytost do nejhlubších základů. První a nejdůležitější podmínkou je, abychom bezprostředně před spaním byli ve stavu bezmyšlenkovosti, to je – abychom intenzivně s vyloučením všech ostatních myšlenek soustředili se na jednu jedinou myšlenku, která se má realizovat.

Chceme-li např. sen o nějaké osobě, musíme se na toto přání dokonale soustředit, abychom s oním přáním v pravém smyslu usnuli, aby naše spojení – poslední myšlenka tomuto přání ve chvíli usnutí náležela. Má-li se pokus zdařit, nutno 3 hodiny před spaním zdržet se jídla a všech dráždivých nápojů, jako je alkohol, čaj a káva. Také se nesmí kouřit. Jakmile ulehneme, koncentrujeme se na naše přání způsobem již uvedeným a snažíme se rytmicky dýchajíce usnouti.

Takovým způsobem lze vyvolati ty nejlibovolnější sny, ba i sny prorocké, usneme-li s přáním, aby se nám ve snu předvedl obraz nedaleké budoucnosti naší nebo jiné osoby. Vhodnou koncentrací na nějakou magickou schopnost (před spaním) probudí se ona po několika pokusech; ovšem vyvinovací cvičení výsledek jenom urychlí.

K činnosti podrážděné astrální vědomí se projeví v nás nádhernými inspiracemi, takže i v denním povolání nám ono bude ku prospěchu. Jeho činnost je podobná magické síle přání, jenže je mocnější této a vyžaduje již určitou duchovní pokročilost. Jako působíme na astrální vědomí vlastní, lze nám působit na astrální vědomí jiného člověka.

Takovéhoto působení užíváme obyčejně jako výchovného prostředku u dětí a u osob, jejichž mravní vědomí silně pokleslo. Šeptáme např. spící osobě do ucha, aby zanechala té nebo oné vášně, náruživosti, zlozvyku, ovšem tak, aby se neprobudila. Vystříhejme se oslovit ji přitom jménem; mohla by se probudit a naše námaha by byla marná. Je to jakýsi druh sugesce, jíž probouzíme astrální vědomí spícího a nutíme jej jednat v jejím smyslu. Je to prostředek osvědčený.

Dokončen je II. stupeň, žák se stal duchovním tovaryšem, kandidátem mistrovství. Probudil v sobě psychické síly, které dlouho dřímaly v jeho podvědomí. Prvé skupiny směřovaly k tomu, aby upravily půdu pro vyklíčení duchovních semen, nyní vzrostla svědomitým praktikováním předpisů stupňů ostatních v mocnou rostlinu.

Všichni, kteří došli až ke III. stupni, neváhejtež postoupit výše. Střezte se probuzených schopností a sil zneužíti, neboť toto chová v sobě zárodek jistého zničení vás samotných. Do práce k poslednímu stupni, stupni mistra.

Universální hermetický výcvik

2 myšlienky na “Psychometria a vyvolávanie snov…

 1. Ach, jaj… už zase… 😦
  “Psychometria meranie psychických javov, skúmanie ich trvania a ďalších vlastností a vzájomných vzťahov vrátane vzťahov k procesom fyziologickým (napr. meranie záťaže, výkonu apod.). Psychometria sa zakladá na psychofyzike. Opiera sa o aplikáciu matematicko-štatistických metód v psychológii.” Wikipedia

  Neviem, prečo majú “ezoterici” furt potrebu motať a pliesť ľudkov pojmami, ktoré vykrádajú a dávajú im iný obsah (myslím tým autora prevzatého textu)…

  Páči sa mi

 2. Poznámka k autorství textu:
  Text, který máte před sebou, se k nám dostal jako údajné dílo Kabelákovo. Po letmém pročtení jsem usoudil na základě slohu, že jde o omyl. Faktická podoba práce (dělení na části všeobecná-speciální atd.) jasně hovořily pro některého Grieseho žáka.

  Po delším pátrání bylo zjištěno, že spis je rozšířenou verzí knihy vydané pod názvem Hermes: Tajemství indické jogy (1908). Dalším pátráním v časopisech Isis a Paracelsia, v nichž vyšla ještě další verze, jsme se dočetli, že autorem stati je jakýsi pan Horský. Nevíme, zda se jedná jen o další vrstvu pseudonymů, nebo o skutečné jméno, avšak jasně vylučujeme autorství Františka Kabeláka.

  Jako jeden ze spisů opravdových počátků naší esoteriky byl často využíván, například z něj čerpal Theofanus Abba do své nevydané práce Mystika – Autopsychoterapie. Athanasius Arex

  Ako som našla, tak som posunula ďalej.

  Psychometria náuka o meraní duševných prejavov ,meranie mentálnych schopností testami inteligencie …

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: