imagesPoté, co usneme, vstupujeme na duševní úrovni do jiné dimenze. S touto dimenzionální realitou jsme sžiti a říkáme jí noc. Velká část této alternativní skutečnosti je využívána ke spánku a obnovování sil našich těl. Jak se posouváme k vyššímu vibračnímu stavu, je význam noci ještě důležitější. Vyrovnáváme se s novými schopnostmi. Mnoho lidí je často vzhůru mezi 2 – 4h ranní, protože se mění naše spací návyky. Během bdělého stavu se nacházíme ve stavu zvýšené tvořivosti a jasné mysli.

Existují čtyři mozkové frekvence – beta, alfa, theta, delta. Lidský mozek vysílá na všech čtyřech frekvencích zároveň, vždy je však dominantní jedna z nich. Alfa stav je frekvence, na kterou je náš mozek naladěn přirozeně, pokud jsme odpočatí, například těsně před usnutím, nebo pokud jsme plně položeni do práce nebo svého koníčka, filmu atd. Nachází se v povzneseném stavu vědomí, který mu umožňuje lépe vnímat vše, co se kolem něj děje. Jakmile se dostaneme do stavu alfa, jsme ve fázi zvýšeného uvědomění, máme přístup do svého podvědomí a do univerzálního vědomí a znovu si uvědomujeme jednotu a spojení mezi sebou. Posun do alfa stavu je jedním ze způsobů, jak můžeme podpořit spojení s univerzálním vědomí. Ve fázi alfa máme také širší možnost tvorby, kterou (pomocí vizualizace) můžeme použít k utváření reality.

Sex – prostředek k obnovení sil.

Naše smysly jsou v noci výrazně zostřeny, proto je můžeme využít k milování. Sex je cesta k čerpání energie a objevování sebe sama. Dává nám možnost zažívat to, co jsme nevěděli, že existuje. Vibrace “domova” jsou velmi silné, které zaznamenáváme jen krátce v momentech vášně, například při milování. Čím vyšší je naše vibrační úroveň, tím mocnější je naše sexuální touha. Zakoušení bezpodmínečné lásky přes sex je přípravou na život na vyšší energetické úrovni našeho vývoje. Sex stimuluje energii kundalini, která začíná v základní čakře. Máme něco, co nemají andělé – můžeme se dotýkat. V energii nové doby je zbavení se viny ve vztazích nutným komponentem v rozvoji bezpodmínečné lásky na Zemi. Je třeba uzdravit oblast našich pocitů. Všechny vyjádření lásky jsou vyjádřením božství, tedy i láska homosexuální. Bránění toku energie jakýmkoli způsobem je jako boj s oceánským přílivem. V budoucnosti nás čeká větší počet vyjádření druhů lásky.

Plození – počátek světla.

Pro ty, kteří plánují rodičovství, nabízí tato etapa příležitost naplánovat si pro sebe čas se značným předstihem. Muž a žena si mohou přitáhnout energii dítěte, aby se spojila s jejich vlastními energiemi a komunikovala s nimi. Dovolte dítěti, aby hrálo v celém procesu aktivní roli. Vnímejte duši dítěte za zády, rozmlouvejte s ním, zeptejte se ho na jméno. Nejprve musíme vytvořit pouto ve spirituální rovině a poté, až dojde k témuž v rovině fyzické, zpečetit dohodu. To otevře cestu jednoduchému přechodu a dovolí energiím, aby si na sebe zvykly na fyzické úrovni. Mezi rodiči a dítětem se tak dopředu vybuduje silné energetické pouto lásky. Když dítě přijde na svět, velmi rychle se bude cítit jako doma, což je láskyplný způsob, jak dát dítěti dobrý start do života.

Noční práce.

Někteří lidé se probouzejí utahaní, jako by pracovali celou noc, například mohli během spánku energeticky pracovat a cestovat v interdimenzionálních realitách. Často navštěvujeme ty, kteří potřebují pomoc. K chybnému směřování energie dochází, když začneme energeticky přiživovat jiné bytosti, které tak získávají závislost na naší energii. V tomto případě se naučte koncentrovat svou energii ve svém středu, a to během dne, což vám pomůže nastavit zdravé hranice v interdimenzionálních sférách.

Sny.

Když spíme, dochází k obnovování našeho energetického pole a k výměně energie mezi nižším a vyšším Já. Jsme neustále ve spojení s univerzální energií. Z tohoto důvodu je snění dobou, kdy pro nás naše vyšší Já regeneruje energetická pole, v nichž se pohybujeme během dne. Rozlišujeme regenerující, reflektivní, věštecké, emocionální věštecké sny, sny vyvažující energii a sny, které řídíme.

 Poznatky převzaty z knihy Spiritual psychology od Steva Rothera.

Zdroj

Reklamy