579128_401845173182304_1469110704_nK tretej brány snívanie prídete, keď vo sne nájdete samých seba, pozeráte sa  na niekoho kto spí a potom sa ukáže, že to ste vy. 😛 Keď som si to čítala, tak som si povedala : „Jéj aj tu som už bola a videla som samú seba ako spím!“, ale bol tam posun času. Po prečítaní tretej brány snívania som zistila, že to bol len obyčajný sen a žiadnou treťou bránou som neprešla. 😕

Každá brána snívanie má dve etapy. V prvej, ide o to, aby ste k bráne dorazili, teda vidíte samých seba ako spíte. V druhej, aby ste bránou prešli sa musíte naučiť  pohybovať. Nájsť svoje energetické telo, ktoré sa pozerá na svoje spiace fyzické telo a snažiť sa k nemu dostať. Vtretej bráne snívanie musíte  zámerne nechávať svoju snovú skutočnosť splývať so skutočnosťou každodenného sveta. Je to drina a čarodejovia jej hovoria dovŕšenia energetického tela. Len ak máte úplné energetické telo, môžete dokázať vnímať energiu vášho snového prostredia a vtedy zistíte, že nemáte obyčajný sen, ale prešli ste treťou bránou snívania.U tretej brány mávame tendenciu sa strácať v detailoch.  Pozor na dotýkanie sa stien, mohli by ste sa preniesť do iného sveta, alebo časti a zamotávate sa hlbšie do svojho sna. Steny nie sú hmotné ako v realite, sú tekuté. Toto som zistila aj v druhej pozornosti. Občas sa mi stáva, že sa niekam vrhám a ako natiahnem ruku prejde mi tekutou stenou a cítim za ňou inú sféru. Najlepšie na tom je , že vnímam aj teplotný rozdiel na tej ruke, lebo je tam oveľa chladnejšie ako vo svetoch, ktoré navštevujem. 😆

Obzerajte si všetko možné, ale to najdôležitejšie je naučiť sa pohybovať a vnímať veci naokolo. Energetické telo je ako dieťa, ktoré bolo celý život držané v zajatí.

Ako nabrať energiu?

Na toto všetko musíte mať veľa snovej energie, ktorú môžete získať vlastnou rekapituláciou. Rekapitulácia nášho života nikdy nekončí a nezáleží na tom, ako skvele sme ju raz urobili. Obyčajní ľudia nemajú  v snoch vôľu, a to práve z toho dôvodu, že nikdy nevykonali rekapituláciu. Preto tiež majú život zaplnený až úplne po okraj, ťažko naložený emóciami, ako sú spomienky, nádeje, strachy, a tak ďalej. Čarodejníci sú naopak relatívne oslobodení od ťažkých, zväzujúcich  emócií, pretože vykonávajú rekapituláciu.  Rekapitulácia a snívanie idú ruka v ruke. Keď zo seba vychrlíme svoj život, ocitáme sa stále viac a viac vo vzduchu. Celá vec spočíva v tom, že sa rozpomenieme na všetky možné seba menšie podrobnosti svojich životných skúseností, a takto potom  znovu prežijeme celý život.Don Juan považoval rekapituláciu za základný faktor pri novom vymedzení a zapojení energie snívača. Rekapitulácia oslobodzuje energiu, ktorá je v nás uväznená, a bez tejto  oslobodené energie nie je možné snenie.

Ako sa pohybovať energetickým telom?

Jediný spôsob, ako sa môže energetické telo pohybovať je plachtiť alebo sa vznášať.  U tretej brány sa celé energetické telo môže pohybovať tak ako sa pohybuje energia, teda rýchlo a priamo. Vaše energetické telo presne vie ako sa má pohybovať. Stačí mu dať podvedomí príkaz. Snívačom trvá veľmi dlho, než si zdokonalia svoje snové telo. Musíte ho vystopovať. Všetko, čo sa vzťahuje k energetickému telu, závisí od patričnej polohy bodu spojenia, a pretože snívanie nie je nič iného než  prostriedok, ako ho premiestniť a  potom stopárskym spôsob  upevniť bod  spojenia v presne danej polohe, totiž v takej, kde sa môže skonsolidovať  a z ktorej sa môže konečne vynoriť. To mi pripomína, prečo sa v snoch dostávam často do minulých rokov. Môj bod spojenie sa presúva do čias, v ktorých zanechal zafixovaný nejaký záznam. 😆

Zámer vidieť.

Ďalšou  dôležitou úlohou pri  snívaní je precvičovať videnie energie. Naučiť sa vidieť energiu svojim energetickým telom. Energiu reálneho sveta ste  vlastne videli mnohokrát. V snoch sa ju musíte učiť vidieť cielene. Videnie energie možno používať ako meradlo na určenie, či pozorujem svoje skutočné spiace telo alebo nie. K snovému videniu nestačí mať zámer vidieť, ale že  musím svoj zámer vysloviť nahlas. Nedeje sa to v obyčajných snoch , kde sú fantómové projekcie, obrazy, ktoré majú život len vo vašej snovej pozornosti. Pri snívaní sa snažíme vidieť a rozoznávať skutočnú vec vytvárajúcu energiu od fantómovej projekcie. Snívači majú jedno jednoduché pravidlo. Ak je ich energetické telo úplné, potom vidia energiu zakaždým, keď zízajú na nejaký predmet  v každodennom živote. Ak vidia energiu nejakého predmetu v snoch, potom vedia, že majú čo do činenia so skutočným svetom, bez ohľadu na to ako pokrútené sa môžu javiť ich snové pozornosti. Ak nevidíte energiu žiadneho predmetu, potom ste v obyčajnom sne a nie v reálnom svete, teda neprešli ste žiadnou bránou snívanie. Obyčajné sny sú len cvičná pomôcka, ktoré sa využívajú na to, aby sa bod spojenia naučil dosahovať polohy, ktorá podmieňujú tieto stavy vytvárajúce energiu, ktoré nazývame snívaním. “

Vnímanie energie

Energetické telo je schopné vnímať energiu, ktorá je úplne odlišná od energie nášho vlastného sveta. Cudziu energiu vníma ako prskavú, syčiacu a v našom svete sa všetko chvejivo mihotá. Nielen živé bytosti, ale všetko v našom svete bliká vlastným vnútorným svetlom. Energia nášho sveta sa skladá z vrstiev chvejivých odtieňov. Vrchná vrstva je belavá, ďalšia vrstva, bezprostredne s ňou spojená, je svetlo zelená a ďalšia, ešte vzdialenejšia, je jantárová. Iný druh energie, ktorá je v našom svete, ale ktorá je svetu cudzia, je energia špehov teda prskajúca energia.  Občas sa v našich snoch môžu ukazovať ako naši najbližší, otec, mama súrodenci a my zneistíme, prečo o nich snívame. Stačí využiť zámer vidieť a vieme či boli skutočný, alebo to boli  snový špehovia. 😛

“Svet je ako cibuľa, má mnoho vrstiev. Svet, ktorý poznáme my, je raz takú šupa. Niekedy prekročíme hranice a vstúpime do inej

vrstvy, do iného sveta, ktorý je v mnohom ako tento, ale nie je rovnaký. „

„Byť bezchybný znamená dať si život do poriadku, aby si mal čím podoprieť svoje rozhodnutia, a potom robiť oveľa viac, než čo môžeš, aby si tie rozhodnutia uskutočnil. „

Reklamy