Bytosti svetla

Začala som si listovať v knihe o regresoch a progresoch a našla som úryvok, ktorý sa stotožnil s mojim videním opisovaným v  článku Mimozemská návšteva.

Bob a Bytosti svetla

O původu naší rasy existuje mnoho teorií. Podle odborného názoru antropologů a paleontologů je kolébkou lidstva Afrika. Také náboženští vůdcové mají svoje různě podepřené, a navzájem si odporující teorie. Vysvětlení parapsychologů je zcela odlišné. V první části knihy jsem už hovořil o té představě, která vysvětluje evoluci a reinkarnaci působením mimozemšťanů.

I když tato teorie patří k nejdiskutabilnějším názorům parapsychologie, následující případ jí možná přidá trochu legitimity. Během regrese pacientů často zjišťujeme, že nemají fyzickou normu. Nemají tělo, pozůstávají z čisté energie. Nejčastěji se vyskytující formou energie je v takových případech světlo. Výraz „lidé světla” proto používáme na popis takových tvorů, kteří nemají fyzickou formu. Bobův případ je poměrně typickým případem regrese „lidí světla”.

Případ: Bob mi zavolal v listopadu 1979, abychom si dohodli termín střetnutí. V této etapě svého života trpěl nespavostí. V posledních dvou měsících se pro opakující se noční můry budil uprostřed noci a velmi těžko znovu usínal. Následující ráno se cítil velmi vyčerpaný. Myslel na to, že se mu zdálo něco nepříjemné, ale nemohl si vzpomenout, co to bylo. Vyčerpanost měla vliv i na jeho práci. Na první sezení přišel Bob v jedno chladné listopadové odpoledne. Zabýval se lékařskými přístroji, byl vzdělaný, měl vysokou inteligenci, věk kolem čtyřiceti let. Parapsychologie ho nezajímala, hypnóza ho zdá se znervózňovala. Když jsem mu vysvětlil podstatu použití hypnózy, položil mi několik otázek, upokojil se a já jsem ho uvedl do transu.

Na prvním sezení nikdy nepoužívám regresi do minulých životů. Nespavost ve většině případů je možné lehce léčit i bez regrese. V rutinních případech jednoduše dám pacientovi takovou kazetu, s jejíž pomocí se uvolní a tak ho naprogramuje, aby měl příjemné myšlenky. Během následujícího měsíce přišel Bob každý týden, nespavost zmizela. Po třech měsících poprvé dokázal nerušeně spát. Vyprávěl mi však i o jednom neobvyklém snu, o jediném, který si pamatoval. Prostředí, které viděl ve snu, se nedalo slovy popsat. Jen to mohl říci, že všude okolo sebe viděl zářivé světlo. Poznal jsem tento jev, měl jsem už regrese, kdy jsem se střetl s jevem „lidí světla”.

Vysvětlil jsem Bobovi proces regrese, ale dával jsem pozor, abych neuvedl regresi „lidí světla”. Můj čin měl dvě příčiny:
1. Nechtěl jsem mu vnutit svoji představu.
2. Chtěl jsem ho zavést do regrese, aby neměl žádné předchozí poznatky o mimozemšťanech.

Bob chtěl poznat terapii regresí. V té době mi už důvěřoval a ctil si hypnoterapii mnohem víc než v předchozích měsících. Po dvou jednoduchých věkových regresích se mu zdála tato terapeutická technika velmi příjemná. Byl poměrně dobrým průměrným subjektem transu, velmi dobře se s ním pracovalo. Velmi inteligentní lidé s vynikající schopností koncentrace jsou nejlepší hypnotičtí pacienti. Bob měl obě tyto vlastnosti vynikající. 20. prosince to vypadalo tak, že Bob dostane nejneobvyklejší vánoční dárek. Dávám vždy i další termín sezení, když vím, že budu dělat takovýto druh regrese. Je to proto, jak za chvíli uvidíte, že volné proudění informací má množství překážek. Ve většině regresí plynou informace volně, když pacient začne odpovídat. Při regresi „lidí světla” to rozhodně není tak. Když jsem Boba uvedl do dobrého středního transu, požádal jsem ho, aby šel nazpět k původu své nespavosti. Vyprávěl mi ten nejneobvyklejší příběh. Doktor: Co vidíš nyní? Bob:

Co je tvoje vibrační hladina? Kde jsi nyní? Nevidím tvoji podstatu. Co je tvoje vibrační hladina? Tvou úlohou je vyprávět mi, co se děje. Tvoje vibrační hladina klesne, když nebudeš spolupracovat. Jsem ve vyhodnocovací místnosti. Nechce povědět můj přesný vývoj. Kdo nechce? (Ticho) Kdo jsou oni? Plánovači. Ty nepatříš mezi Plánovače? Ne, přikázali mi, abych nic neřekl. Dřív než budu pokračovat v popisu této regrese, musím říci, že „lidem světla” přísně předpisují, co mohou říci. Dosahují toho tak, že je okolo nich jakési magnetické pole, které silně omezuje jejich komunikační schopnost. V této regresi se liší slovní zásoba od jiných. Protože jsem už uskutečnil mnoho takovýchto regresí „lidí světla”, dokáži se napojit na jejich hladinu vědomí a tak získat jakés takés informace. Jak se jmenuješ. Nemám jméno. Jsem jen pramen s vibrační hladinou. Jaká je tvoje vibrační hladina? (Ticho)

Co je tvoje vibrační hladina? Nemohu prozradit tuto informaci. Nedovolí. Vím, že ty nejsi Plánovač. Proč nevidím tvoji podstatu? Nejsem Plánovač, ale sleduji tvůj vývoj.
Moje vibrační hladina je mnohem vyšší než tvoje, proto nemůžeš vidět mou podstatu. Teď mluv o zkušenostech na planetě. Nechci se vrátit. Fyzický tvar není příjemný. Nemám ho rád.

Co vidíš kolem sebe v této chvíli?
Jsem v jakési místnosti. Ještě nikdy jsem tu nebyl. Můj zdroj je žlutý. Jsou tu zdroje i jiné barvy. Ted se vytváříme. Plánovači nyní dávajím pokyny. Umíš popsat místnost, v níž jsi? Místnost je bílá. Nemá přesný tvar. Všechno je zamlžené. Rozličné zdroje se pohybují. Vyhodnocují nás. Kdo hodnotí? Plánovači. Vyhodnocují zkoušky, kterými jsme museli projít ve fyzickém tvaru na planetě. Vím, že mně se zle vydařily. Proč to říkáš? Byl jsem nešikovný. Proč chtějí, abychom měli fyzické tělo? Umíš mi pomoci? Víš, že ne. Nemohu dělat nic proti Plánovačům. Mým cílem je jen získávání informací. Co se děje nyní? Plánovači nedovolí, abychom opustili svoje místo. Jeden zdroj klesl kvůli tomu, co se stalo na planetě. Co rozumíš pod klesnutím?

Klesla mu vibrační hladina. To znamená, že bude muset strávit více času ve fyzickém těle. Odkud pocházíš? My nejsme z této galaxie. Nemůžeme poskytnout více informací o naší planetě. Proč jsi přišel na tuto planetu? Zkoumat. Hlavní Plánovači chtěli, abychom zkusili fyzickou existenci. To je naše poslání. Naší úlohou je, abychom pomohli tu těmto tvorům na planetě. Chci jít domů, ale mne nepustí. Jiný pramen už šel domů? Ne. Zůstaneme tu, dokud nesplníme svoje poslání.

Další vyprávění s Bobem můžeme chápat takto: Zdá se, že tyto „lidi světla” poslali na Zem zkoumat lidské podmínky existence. Jejich úlohou je, aby napomáhali našemu evolučnímu procesu. Mnohým takovýmto zdrojům či světlu se nepodařily první pokusy vzít na sebe fyzické tělo. Je zřejmé, že bylo pro ně lehké chodit dovnitř a ven, jak se jim zachtělo. V pravidelných intervalech opouštěli tělo a dostali se do vyšetřovací místnosti (jak však víme, nebyla to místnost ve fyzickém smyslu). Skupina Pozorovatelů a Plánovačů hodnotila vývoj. Když podali dobrý výkon, jejich vibrační hladina se zvýšila, když se dopustili chyby, snížila se. Tyto Plánovače usměrňovali Hlavní plánovači, kteří s nimi komunikovali z vlastní planety vzdálené několik galaxií. Proč vyrušuješ tvora jménem Bob v době jeho oddychového cyklu těmito výjevy? Už bylo načase, aby to poznal. Proč nyní? Předtím měl příliš nízkou vibrační hladinu. Nyní je už dostatečně vysoká, aby mohl dostat informace. Proč mu nedáváš tyto údaje, když nespí? Na to neumím odpovědět. To vědí jen Plánovači. Já nejsem Plánovač.

Co bylo na tvém posledním vyhodnocení? Několik úloh jsem pokazil. Budu muset trávit víc času ve fyzické formě. Potrestali tě? Trávit více času ve fyzickém tvaru je vždy trest. Nesmím už dělat chyby. Co se stane, když znovu uděláš chybu? Nebudu umět opustit fyzický tvar. Neumíš s nimi komunikovat a vysvětlit…? Neumím komunikovat s Plánovači. Jaké je to být ve fyzickém tvaru? Nedovolí mi komunikovat. To mohou vědět jen Plánovači. Musím to přijmout. Rozumím.

Zavedl jsem ho v čase tam, kde se může dozvědět výsledek své zkušenosti jako „člověka světla”. Řekl, že mnoho úloh pokazil a nedovolili mu opustit lidské tělo. V pozdějších rovinách regrese je těžké získat informace. Boba cenzurovali. Slova přicházela velmi pomalu, za cenu velkých těžkostí. Přivedl jsem ho nazpět do přítomnosti a dal jsem mu mnoho uvolňujících sugescí. No, Bobe, jak se cítíš?

Nevím, co to způsobuje. Měl jsem pocit, jako bych byl v jakési bublině. Každou moji myšlenku kontrolovali. Toto bylo nejzvláštnější, co jsem kdy zažil. Věděl jsi, kdo jsem? Vůbec ne. Tvůj hlas mne zpočátku rušil, neboť jsem neviděl tvoje světlo.

Nevím, proč to bylo mimořádně důležité, ale bylo. Cítil ses lépe, když jsi přišel na to, kdo jsem? Ano. Uvolnil jsem se, ale později se vrátil pocit kontroly a neuměl jsem
odpovídat na tvoje otázky. Co toto všechno znamená? Vyprávěl jsem mu o „lidech světla” a vysvětlil jsem mu, proč jsem mu neřekl předem o této představě. Zpočátku sice dost pochyboval, ale potom pochopil a byl vděčný za ten pokrok.

S Bobem jsem udržovali styk v následujících šesti měsících. Nespavost se nevrátila, zmizely noční můry. Zdálo se, že se zbavil této situace. Noční můry byly scény z dřívější inkarnace, když existoval jako „člověk světla”. V hypnotickém transu dostal informace o svém životě jako „člověk světla”. Tím se staly noční můry zbytečnými. Bob do dnešního dne moc nevěří v „lidi světla”. On se jen těší z toho, že nemá poruchy spánku. Regrese „lidí světla” není častá, objevuje se vždy při závažných událostech lidského života. Problém možná způsobila popsaná situace, možná ne, ale získané informace vždy pomohou pacientovi. Tak se zdá, že když je už žák připravený, objeví se „lidé světla”. Ve všeobecnosti tito „lidé světla” proží vají na Zemi svoji první inkarnaci. Většina pacientů, kteří zažili takový zážitek, se ne velmi zajímá o mimozemský život.

Služby hypnoterapeuta potřebují na odstranění špatných návyků nebo jiných problémů. Regrese „lidí světla” poukazuje na množství zajímavých koncepcí. Každá komunikace probíhá cestou telepatie. Několik případů, v nichž pacient neodpovídal, bylo pokusy komunikovat s hypnoterapeutem cestou telepatie. Zdroje světla fungují v rozličných dimenzích. Výraz místnost znamená pro ně něco jiného než pro nás. Tito tvorové byli čistě jen energií světla. Mohly je omezovat dvě věci: magnetické pole a Plánovači kontrolované myšlenky. Plánovači mohli „lidi světla” znehybnit jednoduše tím, že k nim vysílali určité myšlenky.

O původu „lidí světla” existuje více představ. Jsou to přirozeně bytosti z jiné planety. Protože jsou informace, které jsme získali, poměrně konzistentní, můžeme vyloučit halucinace nebo přebujnělou představivost. Můžeme jen hádat, proč si tito „lidé světla” vybrali právě naši planetu. Možná máme štěstí, že tito cizinci změnili naši evoluci. Možná by byla naše dnešní technika nepředstavitelná bez jejich pomoci. Přitom mohli tito cizinci něco změnit – pokud ho oni sami nestvořili – na našem karmickém cyklu tím, že se vmísili do našeho vývoje. Všichni jsme zvědavi na budoucnost. Nejen na naši vlastní, ale i na budoucnost celého lidstva. Vědci si myslí, že evoluce v konečném důsledku způsobí, že fyzické tělo bude zbytečné. Skončíme všichni jako „lidé světla”? Jestliže ano, doufáme, že se poučíme z chyb našich předků.

Z knihy : Minulé a budoucí životy Hypnotická regrese a progrese
Goldberg Bruce

2 myšlienky na “Bytosti svetla

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: