psychic-medium-third-eye-meditationAsi pred dvomi týždňami mi sny presne ukazovali, čo sa udeje a  čo sa deje v mojom vnútre. Videla som seba, ako si na čelo kreslím tretie oko. Bolo dosť veľké a dúhovka bola modrá. Pamätám si, že ešte v tom sne som sa nad sebou pozastavovala, prečo som si nakreslila tretie oko. 😀  Na druhý deň som si uvedomila súvislosť sna  s mojou túžbou vidieť viac dopredu, vidieť za oponu.
Občas sa mi veci samé otvárajú a vidím minulosť, alebo budúcnosť toho, čo riešim, čo za tým je, aká situácia, dej, len nikdy neviem, či sa to aj tak udeje. Nedávno sa mi niektoré moje videnia potvrdili, ale pochopila som, že fungujú ako sny, ukazujú len na určité obdobie, ktorým si budeme prechádzať. Preto mi podvedomie vytvorilo taký sen, no či je za tým snom niečo viac, čas ukáže.

Kedysi som mala túžbu vedieť pracovať s Akášou, ale známa ma od toho odhovorila, že nikdy neviem, komu otvorenie minulosti môže uškodiť a nebude na to pripravený. Potom som si uvedomila, že ak mám s takým niečim pracovať, príde to samé a nepotrebujem žiadne zasvätenie, či kurz. 😉
Paramahamsa Nithyananda rozprával o mystickej vede prebudenia tretieho oka:
Swamiji hovorí: „Tretie oko nie je len oko. Je to samotný zdroj vášho vedomia. Ak zosúladite vaše myslenie na základe štyroch princípov, všetka vaša energia sa sústredí na tretie oko. Všetka vaša energia sa ustáli vo vašom treťom oku. Činnosť vášho tretieho oka vstúpi do ďalšej, vyššej frekvencie. Tretie oko nie je len centrum v oblasti vášho obočia, ale je to aj centrum, pomocou ktorého môžete čokoľvek vtiahnuť alebo vyhľadať, rovnako ako na internete. Pomocou internetu môžete prezerať a stiahnuť čokoľvek. Takisto pomocou tretieho oka môžete stiahnuť a nahrať čokoľvek z vesmíru. Keď otvoríte vaše tretie oko, môžete stiahnuť akékoľvek záznamy z akáše. Všetky čítania z akáše, ktoré robím, sú vďaka prebudeniu tretieho oka. To je proces, pomocou ktorého sú čítané záznamy z akáše. Tretie oko je ako dvere ku vesmíru. Pomocou tretieho oka dokážete prijať čokoľvek a môžete poslať čokoľvek do vesmíru. Čokoľvek je pomocou tretieho oka odoslané do vesmíru, môže to byť okamžite zažité.“
 …
Swamiji vyzýva: „Priveďte integritu do vášho myslenia a okamžite bude vaša energia zosúladená do vášho tretieho oka. Priveďte autentickosť do vášho cítenia a okamžite bude prebudená energia tretieho oka. Priveďte zodpovednosť do vášho svedomia. Svedomie sa stane vedomím v momente ako privediete do neho zodpovednosť. Svedomie znamená trpieť s vecami, ktoré máte alebo nemáte urobiť, vinou a túžbou. Ale vedomie znamená čisté plynutie života. Pokiaľ nezoberiete zodpovednosť, budete stále len trpieť s tým, čo máte a nemáte urobiť. Budete neustále trpieť s tým, čo máte alebo nemáte urobiť. Pochopte, budete ďalej trpieť tým, čo máte a nemáte urobiť. Preberte zodpovednosť za všetky oblasti vášho života, v ktorých trpíte, v ktorých sa cítite bezmocní, v ktorých vaše svedomie trpí. Preberte zodpovednosť vo všetkých týchto oblastiach. Zrazu uvidíte, že vaše svedomie sa stane vedomým. A nebudete viac trpieť. Váš život začne hladko plynúť.“
 …
Swamiji pokračuje: „Keď začnete obohacovať seba a iných, vaše tretie oko bude plynúť ako divoká rieka. Kedykoľvek, keď obohacujete iných, tak energia tretieho oka plynie ako divoká rieka. Svedomie sú príkazy, čo smieš a nesmieš. Vedomie je plynutie so životom. Tretie oko nie je len výnimočná schopnosť. Je to výnimočný spôsob života. Nemyslite si, že je to len nejaká schopnosť, ktorú môžete vlastniť a používať ju pre svoje osobné pohnútky. Nie! Je to výnimočný spôsob života, pomocou ktorého môžete inšpirovať každého k tomu najvyššiemu motívu. Váš osobný motív a najvyšší motív, to je veľký rozdiel. Keď si niečo uchovávate pre seba kvôli vašej sebeckosti, to je váš osobný motív. Avšak keď sa o to podelíte so svetom, je to ten najvyšší motív, zámer.“
 …
Swamiji hovorí, že tretie oko je mostom medzi fyzickým svetom a kozmickým priestorom. Všetky výnimočné schopnosti, jasnovidecké schopnosti sú dosiahnuteľné pomocou prebudenia tretieho oka. Všetky výnimočné schopnosti je možné zažívať, keď bude naše tretie oko úplne prebudené.
 …
Swamiji vyzýva: „Pracujte na svojom treťom oku a uvidíte tie výnimočné schopnosti okamžite. Nie je príliš veľa toho, čo môžem povedať o treťom oku ako vám priamo ponúknuť techniku na jeho prebudenie. Prebuďte ho a uvidíte. Nemôžeme hovoriť o sile a schopnosti videnia slepému človeku. Akokoľvek mu to budete popisovať, nepochopí to. Takisto nemôžem hovoriť o treťom oku, pokiaľ vaše tretie oko nebude otvorené. Ponúkam vám metódu, techniku na prebudenie kundaliny energie tretieho oka. Až potom pochopíte silu tretieho oka. Tretie oko je priamym mostom k Bohu. Viac sa dočítate tu.
Reklamy