Rozvětvené vědomí

Odhalili jsme v sobě duši, uvědomili si její existenci a pravděpodobně se nám podařilo také oduševnit vědomí. Nyní musíme připravit éterické tělo ke splynutí s duší. Ne­zbytným předpokladem je propojení éterického těla s vědo­mím a napojení na zdroj energií.

Jak jistě víte z předchozích knih, vědomí dodávají sílu stejné energetické proudy, jež zároveň formují i éterické tělo – vesmírný a zemský proud. Éterické tělo připravíme na splynutí s duší tím, že své vědomí takzvaně rozvětvíme, roz­šíříme je na celé éterické tělo a dodáme mu objem, aby bylo v přímém slova smyslu široké, silné a mohutné. Celé éteric­ké tělo musí být zaplněno vědomím (viz obrázek č. 11).

 Obrázek č. 11 Jediné, co éterické tělo potřebuje, je stabilní napojení na věčný pramen energií existence.

 Schránka 01

Budete se muset naučit, jak uzamknout či napojit vě­domí na krajní čakry éterického těla, protože tak dostanete možnost získávat energii bezprostředně od čaker – spodní múládháry a horní sahasráry. Vaše vědomí nasákne ener­gií, bude silné a mocné, ale zároveň se vaše éterické a spolu s ním i fyzické tělo promění ve zcela uvědomělá, odušev­nělá a rozumná těla.

To proto, že se energetické prameny vědomí i éterického těla vzájemně propojí a budou jeden na druhém závislé. Všechny ostatní vnitřní čakry můžete vědomě kontrolovat, a později dokonce budete schopni vytvářet čakry spojeného éterického těla a následně je ne­chávat zaniknout výhradně podle svého přání. Kromě toho takovýto obrovský energetický potenciál vědomí rozjasňu­je myšlenky, jež jsou srozumitelné a zřetelné, čímž zároveň přehlušuje hlasy podvědomých mechanismů, které člověku brání využívat intuici v plné míře. S propojeným vědomím a éterickým tělem máme pří­stup k neomezené síle a obrovsky silným energiím, při nichž se vědomí promění a bude vskutku všemocné.

Splynutí vědomí, éterického těla a duše

Získali jste silné éterické tělo, naplnili je vědomím a nyní je připraveno ke splynutí s duší. To je třetí a poslední krok umožňující definitivní splynutí všech tří komponentů lidské bytosti (viz obrázek č. 12) a přinášející blahodárné změny s tr­valým účinkem.

Obrázek č. 12 

Schránka 02

Poslední článek hlavolamu: duše navždy propojuje komplex vědomí a éterického těla. Někteří lidé mají skutečně ducha v těle, takto se často hovoří o hercích, tanečnících, mistrech pantomimy, ba­letkách a baleťácích a dalších umělcích s darem od Boha. O většině lidí se to však nedá říct, neboť jejich těla připo­mínají spíš bezduché automaty, které fungují zcela neuvě­doměle, duši vůbec neposlouchají a jdou si svou cestou.

Jakmile zvládnete na následujícím stupni třetí krok, získáte mnohem víc než ducha v těle a předčíte i ty nejnadanější tvůrce. A nakonec vaše tělo začne žít podle duše, konat vše v jednotě s duší a řídit se jejími zákony. Vytratí se i onen pověstný nesoulad duše a těla, na nějž si spousta lidí stěžu­je. Duše nyní bude svítit skrze buňky těla. Osvětlená duše, která si uvědomuje sama sebe, vás povede životem, vybere pro vás nejvhodnější cesty a ochrání vás před nepříjem­nostmi. Bude vám napovídat, jak se vyhnout překážkám a zákrutám na cestě a jak lépe postupovat v těch či oněch konkrétních případech. Tělo začne duši poslouchat a pod­řídí se jí, naučí se jí rozumět, vyslyší všechny rady, kterých se mu od ní dostává, a nakonec se bude podle nich chovat.

Tento stav, respektive soubor schopností se jinak nazývá vyvinutá intuice a je rovněž vysvětlován jako dar od přírody. Nyní ji však můžete řídit a sami podle své vůle čerpat z pra­mene intuitivních vědomostí. Vaše intuice bude nejen vníma­vější, citlivější a absolutně spolehlivá, ale navíc díky posled­nímu kroku i jasně uvědomělá. Z vašeho života se konečně vytratí problémy a vy nebudete muset řešit neustálé otázky, kam kráčet a jak postupovat. Budete si se vším stoprocentně jistí, protože získáte nápovědu seshora. Vaše tělo bude samo cítit potřebu vydat se tam, kam je potřeba – i když my už chá­peme, že to chce tělo, vědomí i duše společně – a nohy vás ponesou správným a potřebným směrem. A dostanete odpo­věď na každou otázku, která vás trápí. Za všech okolností si vyberete správnou cestu a uskutečníte jen takové činy, které jsou skutečně potřebné. Už nemusíte používat metodu stano­vení pravého přání popsanou ve druhé knize Transformace. Jak se stát odolným vůči nemocím a neúspěchu; už ji prostě nebudete potřebovat, protože už jste někde jinde.

Vaším úkolem je pracovat na propojení duše, vědomí a éterického těla. Práce probíhá ve třech etapách, které jsme si vytyčili v této knize. Připravte se, že to nebude vů­ bec jednoduché a že budete muset zmobilizovat všechny síly svého organismu a naladit se na vnímání nejjemněj­ších vnitřních vjemů i pocitů. Ale výsledek bude stát za to a zcela určitě překoná veškerá očekávání. Nebojte se těž­kostí; když si osvojíte první tři stupně systému návyků dal­šího energoinformačního rozvoje, bez pochyb se vyrovnáte i se čtvrtým.

Pro nepřipraveného člověka je to však těžší. Proto se obracím ke čtenářům, kteří si ještě nepřečetli mé první tři knihy Osvobození, Transformace a Vliv na druhé1, aby ne­meškali a přečetli si je hned teď bez zdržování, protože bez zvládnutí předchozího materiálu vám nepřinese další čtení této knihy výsledky a kýžené plody práce. Komu se to zdá těžké, tomu rádi pomůžeme na interních kurzech anebo přes internet.

Naším nejbližším cílem je získání oduševnělého vědo­mí, uvědomění duše a dosažení jednoty duše, vědomí a těla. Výsledkem tohoto snažení je nalezení pramene tvořivosti, síly a intuice. Tento pramen se však neotevře každému, ný­brž vyžaduje dlouhou, pečlivou přípravnou práci (věřím, že ji většina našich čtenářů již vykonala).

Lidé nazývají slovem duše všechno možné, jen ne oprav­dovou duši. A to je pochopitelné, protože pravou duši vlast­ně neznají, znají jen svá přání a emoce, a i když nějaké představy o duši mají, jsou v jádru nesprávné. Lidé proží­vají vyšší city, jež jsou snad i čisté, ale to všechno ještě není duše, je to jen její odraz. …I. Stěvskaja, Rassvet soznanija (Rozbřesk vědomí), Petrozavodsk 1993

Z knihy Duševní síla – Zralost Veriščagin Dmitrij 

2 myšlienky na “Rozvětvené vědomí

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: