Psychické podněty a zdroje snů pocházejí z naší existence, která je mimo jiné charakteristická také časovým trváním a jejíž obsah a forma jsou uchovávány v paměti. Z tohoto přirozeného rezervoáru pochází téměř veškerý snový materiál.

Je velmi důležité si pro výklad snů uvědomit, že problém symbolů ve snech není o nic složitější ani jednodušší, než běžná symbolika řeči, kterou každodenně používáme. Všechny znakové systémy, včetně řeči, jsou totiž symbolické, což znamená, že používají určitých znaků a symbolů, které jsou dlouhověkou lidskou zkušeností v jazyku a dalších vyjadřovacích systémech zakotveny.

Sdělím-li například, že jsem vypil Plzeň, je jasné, že jsem vypil půllitr piva oné značky a nikoliv ono mnohatisícové město. Jedná se o to pochopit, kdy je snový obraz symbolem, a kdy ne.

Výklad snů na základě dětských zážitků

Téměř všichni autoři se shodují v názoru, že pro výklad snů je důležité, že se ve snech mohou objevovat zážitky z velmi raného věku, z dětství, i z věku  kojeneckého, kterými naše bdělá paměť již nevládne. Někdy se jedná o vzpomínky, zasuté pod vrstvou pozdějších zážitků, o nichž máme  jistotu, že se jedná o skutečné ozvěny dětských let, jindy to jsou paměťové útržky jevící se jako cizorodé prvky, a o důkazu jejich pravdivosti se přesvědčíme tím, že nám je někdo starší potvrdí.

Ve výkladu snuje tedy třeba brát vpotaz i hledisko dětských zážitků a prožitků, což mohou být vzpomínky přímé, nebo krycí, za jejichž zdánlivou banalitou se skrývá pro nás kdysi něco velmi významného.

Vedle tohoto druhu snu existují tzv. perennující sny, sny, které se nám zdály v dětství, a na něž jsme nezapomněli ani po mnoha letech. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že se v nezměněné podobě stále vracejí, nebo si na ně vzpomínáme zcela zřetelně i v bdělém stavu. Čím hlouběji vstupujeme do výkladu snu, tím častěji narážíme na stopy dětství.

Výklad snů by se měl řídit zvláštní logikou

Sny se vyznačují charakteristickým prožíváním a logickou stavbou, která je shodná s dětským prožíváním světa, jedná se o způsob snové skladby a snového děje. Převládají obrazy, názorný způsob vyjadřování, logické vazby jsou nahrazovány neracionálním seskupením událostí. Sen je charakteristický primitivizací myšlení, zjednodušováním, magickým chápáním světa a dějů v něm. Logické myšlení a rozum se přeměňují na přánísplňující myšlení, kdy se logické vazby uvolňují a nastupuje nelogičnost imaginace. Ve snech spojujeme obrazy dohromady jako malé dítě při hře se slovy, které jsou nahrazovány metaforami, náznaky, podobenstvími, prožitky a podobenstvími.

Pracně a dlouhodobě získaný rozum dospělého se ve snu může rozmělnit v nerozum dětského věku. Tomu bychom měli při výkladu snů rozumět.

Viac o snoch a ich rozdelení podľa príčin nájdete na tomto blogu.

Reklamy