Zákon viacrozmernosti sveta, zákon času a celistvosti..

Světy jsou až devitirozměrný. V jednorozměrném světě prostor, hmota je stlačen do bodu. Na Zemí je to jádro červené, jádro Peruna. V dvojrozměrném světě je vše ploché, lineární. Plochy a roviny najdeme i na Zemi. Naše myslení je ploché. Dříve jsme ho měli objemovým (obrazným), pak ho nám zaměnili. Trojrozměrný svět – objemový svět.