Biblický koncept snů

Vraťme se na chvíli ještě do dávnější historie zacházení se sny. Již ve starověkém Egyptě a Babylónii byli za vykladače snů par excelence považováni Židé. Josef zhruba v 18. století před Kristem předpověděl faraonovi na základě výkladu jeho snu sedm let hojnosti následovaných sedmi roky hladu a tento výklad umožnil Egyptu se na tuto událostČítať ďalej “Biblický koncept snů”

Ako si vyložiť sny…

Říci, že se mi dnes v noci zdálo o práci, je stejně hodnotné jako říci, že Prodaná nevěsta je divadelní hra o lásce a penězích. Výklad snů vyžaduje především dobrý popis. Bylo zjištěno, že máme tendenci s odstupem času své sny doplňovat a domýšlet o detaily, které jim dávají ucelenější ráz a které je přibližují logice všedníhoČítať ďalej “Ako si vyložiť sny…”

Výklad snů a kolektivní nevědomí

Důležitým okamžikem u výkladu snů je určení postav vystupujících ve snu. Přesněji řečeno určení, zdali se ve snu jedná o objekt či subjekt. Je nutno si uvědomit, že režisérem snu je nevědomí, které nám ukazuje naše závadné postoje v denním vědomí. Nevědomí podle potřeby obsazuje “herce” ve snu. Protože člověk není tvor sebekritický, promítá nevědomíČítať ďalej “Výklad snů a kolektivní nevědomí”