Fatimské zjavenia…

Čím sa líšia pravé Fatimské zjavenia od nepravých? Pravé zjavenia vo Fatime sa odlišujú od všetkých ostatných zjavení týmito troma faktami: 1.Obsah ich posolstiev je úplne odlišný od nepravých zjavení. Aby však tento rozdiel nebol príliš veľký, prekrútili temní kňazi a ich spisovatelia pôvodné Fatimské posolstvá a prispôsobili ich obsahu ostatných, falošných. To najdôležitejšie –Čítať ďalej “Fatimské zjavenia…”