Stupne podvedomého…

Stupne podvedomého “Podvedomie”, o ktorom hovorí moderná psychológia, to je len vonkajšie pohraničné územie sveta, takmer takého veľkého, akým je nadvedomé, s mnohými úrovňami, silami, bytosťami, (alebo bytosťami – silami, ak tak chcete.) On predstavuje našu evolučnú minulosť – nedávnu aj vzdialenú – a nesie v sebe stopy nášho terajšieho života a všetkých minulých životovČítať ďalej “Stupne podvedomého…”

Sen…fázy života

Vo svojom živote si prechádzam určitými fázami, kedy sa ku mne skrz sny podvedomie prihovára a ukazuje smer, alebo naznačuje situácie, ktoré sa udejú a je jedno, či spím, alebo som v bdelom stave. Tento týždeň sa mi potvrdili dve situácie, kedy som bola v myšlienkach na niekoho upozornená a časom sa dozvedela, ako saČítať ďalej “Sen…fázy života”

Morálna očista…

Dlho som sa s vami nepodelila o moje sny, aj keď každému sen ukazuje to svoje , ako sa správa a čo má urobiť pre seba. Nad ránom som snívala o tom ako vysávam u niekoho nečistoty a hlavne mole, motýle a usadené nánose. Niektoré mole vyletovali, tak som ich rúrou zachytila a povysávala a zašla somČítať ďalej “Morálna očista…”

PSYCHOLÓGIA A PODVEDOMIE

Bádateľ pravdy rozumie triadickej povahe podvedomia. Jedna komora podvedomia obsahuje všetky elementály, ktoré vytvárajú našu osobnosť. Druhá komora je skladišťom éterickej vitality – niekedy nazývanou našou “živočíšnou vitalitou”. Tretia a najvzácnejšia komora patrí Logu a Duchu Svätému, pretože skrze podvedomie do nás Logos a Duch Svätý vštepujú Úplnú Múdrosť, Silu a úplnú lásku.

Funkcia nášho podvedomia…

Práve náš podvedomý rozum vytvára pre každú ľudskú bytosť prostredníctvom určitého progra­mu jedinečný model reality. Vďaka tejto funkcii doká­žeme rozumieť aj iným. Ochranná funkcia Teraz, keď ste si stvorili svet, musíte ho udržiavať a ochraňovať. Nie je dôležité, kde sa nachádzate a čo ro­bíte, vnútorný rozum nestráca ani na sekundu pozornosť. Je naším verným ochrancom.Čítať ďalej “Funkcia nášho podvedomia…”

Brzdy v našom živote…

Ako je možné, že nedostávam to, po čom túžim? Robím afirmácie, vizualizujem si svoje vytúžené auto, partnera, ideálnu prácu…a nič. Čo ma brzdí? Sú to moje podvedomé postoje, presvedčenia a hodnoty. Ako ich identifikovať? ZRKADLENÍM. A ako môžeme zmeniť tieto “brzdy” za pár minúť na “hnacie motory? Zdroj: Zuzana Riháková

Podvědomá Anima a Animus

Životní jevy často skrývají opravdový proud vědomí, který je zdrojem našich činů. Obdivujeme krásu stromu, ale nevšímáme si jeho kořenů. Tyto kořeny, ukry-té v půdě, dávají stromu život. Maličkosti, ke kterým dochází ve vztahu, vychází z kořenů daného vztahu. Jsou jako větve stromu. Způsob, jakým kořeny rostou, bude určovat sílu a směr větví. Kořeny jakéhokoliČítať ďalej “Podvědomá Anima a Animus”