Morálna očista…

Dlho som sa s vami nepodelila o moje sny, aj keď každému sen ukazuje to svoje , ako sa správa a čo má urobiť pre seba. Nad ránom som snívala o tom ako vysávam u niekoho nečistoty a hlavne mole, motýle a usadené nánose. Niektoré mole vyletovali, tak som ich rúrou zachytila a povysávala a zašla somČítať ďalej “Morálna očista…”

PSYCHOLÓGIA A PODVEDOMIE

Bádateľ pravdy rozumie triadickej povahe podvedomia. Jedna komora podvedomia obsahuje všetky elementály, ktoré vytvárajú našu osobnosť. Druhá komora je skladišťom éterickej vitality – niekedy nazývanou našou “živočíšnou vitalitou”. Tretia a najvzácnejšia komora patrí Logu a Duchu Svätému, pretože skrze podvedomie do nás Logos a Duch Svätý vštepujú Úplnú Múdrosť, Silu a úplnú lásku.

Funkcia nášho podvedomia…

Práve náš podvedomý rozum vytvára pre každú ľudskú bytosť prostredníctvom určitého progra­mu jedinečný model reality. Vďaka tejto funkcii doká­žeme rozumieť aj iným. Ochranná funkcia Teraz, keď ste si stvorili svet, musíte ho udržiavať a ochraňovať. Nie je dôležité, kde sa nachádzate a čo ro­bíte, vnútorný rozum nestráca ani na sekundu pozornosť. Je naším verným ochrancom.Čítať ďalej “Funkcia nášho podvedomia…”

Brzdy v našom živote…

Ako je možné, že nedostávam to, po čom túžim? Robím afirmácie, vizualizujem si svoje vytúžené auto, partnera, ideálnu prácu…a nič. Čo ma brzdí? Sú to moje podvedomé postoje, presvedčenia a hodnoty. Ako ich identifikovať? ZRKADLENÍM. A ako môžeme zmeniť tieto “brzdy” za pár minúť na “hnacie motory? Zdroj: Zuzana Riháková

Podvědomá Anima a Animus

Životní jevy často skrývají opravdový proud vědomí, který je zdrojem našich činů. Obdivujeme krásu stromu, ale nevšímáme si jeho kořenů. Tyto kořeny, ukry-té v půdě, dávají stromu život. Maličkosti, ke kterým dochází ve vztahu, vychází z kořenů daného vztahu. Jsou jako větve stromu. Způsob, jakým kořeny rostou, bude určovat sílu a směr větví. Kořeny jakéhokoliČítať ďalej “Podvědomá Anima a Animus”

Tri roviny prežívania

 Základní informace o podvědomí, vědomí a nadvědomí je uvedena v knize „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“ autora N. D. Walsche. Cituji slova Boha sdělená autorovi:  „Lidské bytosti tvoří, také „vědí, že vědí“, na třech různých rovinách prožívání – na rovině podvědomé, vědomé a nadvědomé.      Když umíráš, nemůžeš být neúplný, ale může se stát, že si to neuvědomuješ.Čítať ďalej “Tri roviny prežívania”

Osobné prehlásenia na programovanie mysle…

Dnes sa ma kamoška pýtala na  knihu od R. E. Detzlera Cesta ku slobode a chcela nejaké info. Už som mala obdobie, kedy ma lákalo pracovať zo SRT technikou a urobiť si kurz.  Alebo zakúpiť si knihu a pracovať s ňou. Asi mi to nebolo súdené. 😦 Stiahla som si aj tabuľky, ale bola toČítať ďalej “Osobné prehlásenia na programovanie mysle…”