Odkiaľ prichádzajú vnútorné a vonkajšie intuitívne vnuknutia

Myslím si, že človek dostáva vnútorné vnuknutia aj podnety zvonka. Vnútorné vnuknutia prichádzajú, keď si uvedomíte dôležité signály alebo podnety, ktorými sa vás snažia telo a duša upozorniť na váš fyzický problém, súčasný vzťah, zážitok alebo rozhodnutie z minulosti, o ktorom máte pochybnosti a tak ďalej.