Vedome tvorenie myšlienok

Vědomí člověka si můžeme představit jako pestroba­revnou mozaiku a myšlenky jako malé a velké lesknoucí se částečky této mozaiky. Některé částečky svítí jasněji, jiné o něco méně a zase opačně, ale všechny se pohybují a září miliony plamínků. Z mozaiky směrem nahoru vycházejí sví­tící linky, které vypadají jako malé světelné stožáry. Jsou schopné z prostoruČítať ďalej “Vedome tvorenie myšlienok”

Nekonečné vědomí a vědomí nekonečna

Subjektivní hodnocení – blázen je člověk, který se odchyluje od představy konkrétního člověka o tom, co je normální. Relativně objektivní hodnocení – blázen je člověk, který se odchyluje od představy převládající v konkrétní společnosti o tom, co je normální. Různé společnosti hodnotí stav normality a bláznovství velmi rozdílně, až protichůdně. Kromě toho každý génius je svým způsobemČítať ďalej “Nekonečné vědomí a vědomí nekonečna”

Energetické usporiadanie priestoru

Vědomí člověka si můžeme představit jako pestroba­revnou mozaiku a myšlenky jako malé a velké lesknoucí se částečky této mozaiky. Některé částečky svítí jasněji, jiné o něco méně a zase opačně, ale všechny se pohybují a září miliony plamínků. Z mozaiky směrem nahoru vycházejí sví­tící linky, které vypadají jako malé světelné stožáry. Jsou schopné z prostoruČítať ďalej “Energetické usporiadanie priestoru”

Člověk a spánek…

Je-li člověk ochotný svěřit se úplně zákonu, zákon ho nikdy neopustí. Jen když se mu svěříme polovičatě, bývá výsledek nejistý, neuspokojivý. Nic není jistějšího a pevnějšího než Božství. Nikdy neopustí toho, kdo na ně zcela spolehne. Tajemství života spočívá tedy v tom, abychom žili vždycky v tomto vědomí, cokoli činíme, kdekoli jsme, ve dne i v noci, v bděníČítať ďalej “Člověk a spánek…”

Vědomí je stav Já.

Pozoruji-li sebe tváří v tvář, uvědomuji si sám sebe a vnímám to, vzniká stav. Tento stav má různé stupně podle toho, kolik ze sebe chápu. Čím méně ze sebe poznávám, tím omezenější je mé vědomí. Jakou měrou postupuji v sebepoznání, takovou měrou se rozšiřuje mé vědomí. Nejvyšší stupeň bude dosažen, až poznám své Já vČítať ďalej “Vědomí je stav Já.”

O noci – jedinečné pěvkyni…

Naronda: Tak jako vyhnanec touží po své rodné zemi, tak jsme i my toužili po Hnízdu, které nám ledový vítr a sněhové vánice znepřístupnily po celé zimní období. Mistr nás jedné jarní noci, kdy vzduch byl jemný a čistý a jejíž dech byl vonný a hřejivý, zavedl všechny do Hnízda. Osm plochých kamenů, které nám sloužilyČítať ďalej “O noci – jedinečné pěvkyni…”

Myseľ a sen…

Naučme se milovat svoji mysl. Mysl vytváří představy a vymyšlené sny. Způsob, jakým sníme, nás vede k utrpení a bolesti. Naše zoufalství spočívá ve skutečnosti, že nevíme o tom, že sníme.           SEN je živá bytost, vytváříme ji a ona nám zpětně vytváří náš život. Bohové jsou produkty našich snů. Realita, jak ji známe, jeČítať ďalej “Myseľ a sen…”