Odkiaľ prichádzajú vnútorné a vonkajšie intuitívne vnuknutia

Myslím si, že človek dostáva vnútorné vnuknutia aj podnety zvonka. Vnútorné vnuknutia prichádzajú, keď si uvedomíte dôležité signály alebo podnety, ktorými sa vás snažia telo a duša upozorniť na váš fyzický problém, súčasný vzťah, zážitok alebo rozhodnutie z minulosti, o ktorom máte pochybnosti a tak ďalej.

O intuícii…

Duchovní odhalení nemůže být dosaženo intelektuálně, citově ani fyzicky. Lze ho dosáhnout jedině intuitivně. Ve středu srdce existuje něco, čemu můžeme v tichu předávat problémy našeho života a trpělivě čekat na intuitivní sdělení. U materiálně zaměřeného člověka není intuitivní část lidské psýchy činná, na rozdíl od mysticky zaměřeného člověka, kde činná je. Nejsme schopni chápatČítať ďalej “O intuícii…”

Prejavy intuície…

Způsob intuitivního vnímání se často různí. U někte­rých lidí převládají vizuální vjemy, tedy vnímají přede­vším to, co vidí – jsou to vizuální typy. Jiné označujeme jako typy auditivní, ti vnímají velmi dobře sluchem. Ko­gnitivní typ uvažující převážně logicky a matematicky má svůj protiklad v typu senzibilním, jenž zahrnuje osoby ori­entované spíše citově. Jednotlivé typy samozřejměČítať ďalej “Prejavy intuície…”

Tři příčky žebříku – Intuice

Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; třetí, tou nejvyšší, je intuice. Slovo in je použito ve všech těchto třech slovech. To je významné. Znamená to, že všechny tyto kvality jsou vrozené. Nemůžete se jim naučit, neexistuje žádný způ­sob,Čítať ďalej “Tři příčky žebříku – Intuice”