O podstatě snů..Carl Gustav Jung…

Sen je úryvek bezděčné psychické činnosti a je vědomý pouze natolik, aby se dal v bdělém stavu reprodukovat. Ze všech duševních jevů nabízí sen snad nejčastěji „iracionální“ údaje. Připadá nám, že obsahuje minimum logických spojitostí, a zdánlivě mu chybí i hierarchie hodnot, kterou se vyznačují jiné obsahy vědomí – proto bývá ve srovnání s nimiČítať ďalej “O podstatě snů..Carl Gustav Jung…”

Archetypy podľa Junga…

O Archetypoch som už písala. Sú zážitkové komplexy, ku ktorým dochádza osudovo, ich pôsobenie totiž začína v našom najosobnejšom živote. Preto už niekedy nestretávame animu ako vznešenú bohyňu, ale ako svoje najosobnejšie nedorozumenie, alebo ako svoj najodvážnejší čin. Keď napríklad starý, vysoko zaslúžilý učenec ešte v sedemdesiatich rokoch opustí rodinu a ožení sa s dvadsaťČítať ďalej “Archetypy podľa Junga…”

Dynamika psyché…

Jungova teória rozdeľuje psyché na tri časti. Prvá časť je ego, ktoré Jung spája s vedomou mysľou. Blízke je osobné nevedomie, ktoré obsahuje čokoľvek, čo nie je práve vedomé, ale môže byť. Osobné nevedomie obsahuje spomienky, ktoré sú ľahko prístupné vedomiu a tie, ktoré boli potlačené z nejakej príčiny, nezahrňuje inštinkty. Jung ale pridáva časťČítať ďalej “Dynamika psyché…”