Roviny vedomia

Zďaleka nie každý je schopný vedome opustiť svoje telo alebo rozšíriť svoj rozum a vitálne, ale mnohí z nás to robia nevedomky v spánku, t.j. keď úbohé “ja” našej frontálnej bytosti nie je natoľko aktívne a zaneprázdnené vonkajšou činnosťou. Všetky tieto “ja” tvoria len časť reality, ktorá je viditeľná prirodzeným okom, ale za nimi sa rozprestierajú nekonečné sféry.  A tak sa musíme snažiť znova nadobudnúť úplnosť všeobecnej reality. Jestvujú tri spôsoby, ako to dosiahnuť (pričom každý zodpovedá aj určitému štádiu rozvoja).Čítať ďalej “Roviny vedomia”

Sen ako nasmerovanie…

Včera sa mi sníval sen, v ktorom som navštívila dom svojej starkej. Je už nejakých 20 rokov predaný a tým že starká bývala na usadlosti, tak som tam už dlho nebola. Len viem že nový majiteľ nejako dom neprerábal.

V mojom sne som prišla k bráne jeho domu a prvé čo ma upútalo bol nápis na betónovom základe plotu. Bolo tam vryté: anitraM…výklad snov…som kto som. Čítať ďalej “Sen ako nasmerovanie…”

Mapa nevědomí…

Když rozpitváme tělo člověka, nalezneme kůži, tělesné tekutiny, rozličné orgány, svalovinu, šlachy a kosti. Když rozpitváme nevědomí člověka, nalezneme archetypy. Uzpůsobení těla člověka je nám již známo mnoho století, avšak uzpůsobení nevědomí bylo dosud z větší části zahaleno rouškou tajemství. C. G. Jung vykonal na poli poznávání archetypů lidského nevědomí záslužný kus práce a vytvořil tak předpoklady k poznání funkcí nevědomých procesů, k poznání sil, které nás vedou životem. Připadla mi skromná role dokončit rozpracované dílo velkého švýcarského psychologa a jeho mnoha následovníků. Nevědomí člověka nyní dostává skutečný řád a chaos psychologie nevědomí mění se v zářnou duchovní cestu. Čítať ďalej “Mapa nevědomí…”

Výklad snů a kolektivní nevědomí

Důležitým okamžikem u výkladu snů je určení postav vystupujících ve snu. Přesněji řečeno určení, zdali se ve snu jedná o objekt či subjekt. Je nutno si uvědomit, že režisérem snu je nevědomí, které nám ukazuje naše závadné postoje v denním vědomí. Nevědomí podle potřeby obsazuje “herce” ve snu. Protože člověk není tvor sebekritický, promítá nevědomí ve snech špatné vlastnosti do postav kolem něj (ve skutečnosti to jsou personifikace jeho vlastností, závislostí a morálních pochybení) a snaží se ve snícím vyvolat kladnou odezvu – tedy pochopení těchto vlastností a odpuštění, čímž se člověk posouvá na vyšší úroveň chápání probíhajících prožitků. Personifikovat se mohou také kladné vlastnosti jako skuteční představitelé podstaty nevědomí. Pak se personifikují vlastnosti a stavy, které se mohou stát motorem našeho postupu k poznání. Ve snech jako v každodenním životě platí tato pravda:Čítať ďalej “Výklad snů a kolektivní nevědomí”

Úloha snov v živote človeka

“Existuje jediná podívaná, která je velkolepější než moře, a tou je hvězdná obloha; existuje jediná podívaná, která je velkolepější než hvězdná obloha, a tou je nitro duše.”

                                                                          Victor Hugo (Bídníci)

Mnoho lidí namítne, že nemají téměř žádné sny, nebo zaznamenají pouze nezajímavé útržky snů. Ano, i to je realita některých lidí, a to lidí zahleděných do světa, kde nalézají šeď a bezvýznamnost občas protnutou sexuálním zážitkem.Čítať ďalej “Úloha snov v živote človeka”

Spánok a sen

Ze somatického (tělesného) hlediska je spánek především vyrovnávajícím činitelem, jenž udržuje lidský organismus ve správné rovnováze a z psychologického hlediska je barometrem duchovních snah, které člověk vyvíjí za bdění. Nejprve se duchovní snahy vtiskují do mysli, aby následně ovlivnily celý lidský organismus. Někteří mystici považují spánek za zdržování na duchovní cestě, ale jakmile adept duchovních výšin probudí své denní vědomí k věcem duchovna, pak se spánek stane jeho spojencem a navíc bude spánek postupně proměňován v baštu duchovních pouček, výkladů a posléze i duchovního žití. Cílem každého člověka na duchovní cestě je pevné upoutání mystických snah, až se potenciální bdělost stane skutečnou. Pak člověk žije na rozhraní bdění a spánku v okamžiku jedinečné přítomnosti. I běžný člověk zažívá takový okamžik při probuzení, ale žel pro něj je pouze chvilkový a s trvalým žitím ve stavu “jóganindra”, jak jej nazvali a svými životy naplnili indičtí mistři duchovních věd, se ve své velikosti nedá srovnávat. Čítať ďalej “Spánok a sen”

Sedem pečatí…

Sedem pečatí knihy musí byť rozlomených.

Aká je to kniha? Objasníme si, čo je “kniha” v zmysle Písma. Slovo “kniha” sa vyskytuje v Biblii veľmi zriedka. To nesmieme prehliadnuť. Stretnete sa s ním, keď v Starom Zákone otvoríme prvú knihu Mojžišovu 5,1:

Toto je kniha rodov človeka. V ten deň, keď Boh stvoril človeka, urobil ho k podobenstvu Božiemu. Muža a ženu ich stvoril,”

Potom listujte kdekoľvek, slovo “kniha” nájdete zasa až v prvom evanjeliu kap. 1,1: “Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho” atď. A znova sa objavuje pojem kniha v Jánovej Apokalypse. Objavuje sa tam, kde sa hovorí, že jedine Baránok je hoden otvoriť “knihu” so siedmimi pečaťami.

Výrazu “kniha” sa užíva vždy v rovnakom zmysle, nikdy inak. Musíme teda chápať takýto doklad doslovne. Kniha v našom dnešnom zmysle nie je tým mienená. V Starom Zákone znamená slovo “kniha” listiny, kde sa zaznamenávajú rody, ktoré dedia rovnakú krv. Rovnako tak je tohto slova neskôr v prvom evanjeliu použité pre vyznačenie rodovej postupnosti.

V “knihe” je teda zaznamenané to, čo po sebe časovo nasleduje. Slovo “kniha” nikdy nebolo myslené inak, než ako záznam toho, čo po sebe nasleduje v čase, teda niečo ako kronika, dejiny.Čítať ďalej “Sedem pečatí…”

Tri noci – tri sny…

Tri noci, tri sny a v každom z nich bolo poukázané na niečo iné.

Prvý sen 6.6.2011

Bola som po OP dolnej končatiny a mala som nefunkčný redonový drén a vytekala mi krv do postele. Volala som sestru, nech mi ho znova dá podtlak. Upratala aj posteľ. Potom som išla domov, ale už na pol cesty som zistila, že som si nechala peňaženku na okne v nemocnici. Vrátila som sa tam, ale v izbe už nebola. Tak sme ju zo sestričkou hľadali. Občas som si uvedomovala bolesť operovanej nohy. Prechádzali sme chodbami, boli vybielené a niektoré časti izieb sa len maľovali. Peňaženku som nenašla a zobudila sa.Čítať ďalej “Tri noci – tri sny…”

%d blogerom sa páči toto: