Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Conscious perception
Cesta k vedomému vnímanie seba samého cez sen.

 

Večer sa mi sníval sen a po jeho zobudení som si uvedomila, že toto nie je prvý sen, v ktorom sa takéto niečo vnímala, len som to nepochopila. Všetko nové v nás vyvoláva strachy a obavy a tak som sa vždy radšej zobudila, aby to nepokračovalo. No až dnes mi docvaklo o čo vlastne v tom sne išlo, k čomu ma podvedomie viedlo. Opakujúcimi sa scénami ma chcelo naviesť k pochopeniu.

O čom to tu vlastne píšem?

Neviem, aká to bola presne scéna, ale išlo o vnímanie niečoho, na čo som sa zamerala a nejaká neviditeľná energia mi tú scénu začala približovať a ukazovala mi ju z iného pohľadu… oveľa širšieho.  Prvý raz som dostala strach, lebo som mala pocit, že ma chce vtiahnuť do toho obrazu a vnútiť mi jej vnímanie, aby som sa s ňou prepojila ..bolo to tak silné a ťažko sa to opisuje. Preto som otvorila oči a zobudila sa radšej. Prišlo mi to ako ovplyvňovanie, navádzanie.

No až dnes som pochopila, že mi bolo ukázané, ako sa rozširujúcim vedomím dá vnímať inak a to približovanie bolo vlastne stav vedomia seba samého, postupná zmena vnímania. Tá neviditeľna sila, ktorá mi ju predkladala je  Zdroj…Univerzum, ktoré mi ukazovalo skutočnosť, aká vo svojej podstate je, nie ako ju vnímam cez myseľ, kedy ju ososbnosť sfarbuje podľa seba a toho v čo verím. Už raz som mala možnosť cez sen vnímať, aké to je, ak vnímame informácie priamo zo zdroja a nie sú ničím sfarbené.

Potom sa mi pospájali spojitosti a uvedomila som si, že všetko je len následkom čítania o ceste zvedomnenia a vzdania sa svojej osobnosti..slobodnej vôle. Marcelka z hôr(kniha , ktorú teraz čítam) to pekne opisuje ako ona podstúpila túto cestu. Prejavujeme sa z Nižšieho ja-Ega osobnosti, ktorá pracuje cez myseľ. Vtedy je naše vnímanie skreslené predstavami ako svet funguje, ako to vnímame my. Ak sa prejavujeme z Vyššieho ja…božskej časti mysle, kedy naše vnímanie ide cez srdce do mysle, vtedy vnímame skutočnosť aká je, žiadnu ilúziu, skreslené predstavy.

Dôležité je najskorej držať pozornosť v srdci, aby sme upokojili myseľ-Ego, ktoré vytvára stále nejaké myšlienky a požiadavky a ovplyvňuje nás. Ak človek nájde pokoj mysle, vzdáva sa postupne slobodnej vôle, ktorá ho nutí, aby sa podriaďoval Nižšiemu ja a stáva sa slobodným, lebo vnemy a informácie prichádzajú cez srdce do mysle. Zbavujeme sa strachov , úzkosti a všetkého, čo nás brzdí. Ego však v tomto procese je dôležité , lebo nás učí. A takto postupne jeho aktivita slábne , až Ego ustúpi do úzadia, a my sa prejavujeme už len z Vššieho ja, teda stávame sa osvietenou bytosťou, lebo nás duša presahuje. Presvetluje temnotu v nás a celým týmto procesom nás vedie k pozorovaniu seba samého, uvedomovaniu si postojov, činov, myslenia a programov, ktoré sme v sebe potlačili, nazhromaždili a postupne spracovali a prijali s láskou a pochopením.

Vedomé vnímanie seba je dôležité

Často som si všimla, že pracujem na autopilota  a pri svojej rýchlosti som ani nevedela, či som niečo urobila a spätným pozorovaním zistila, že hej, len som si nebola toho vedoma. Tento proces nie je jednoduchý a chce to postupnosť. Každý deň nejaký čas seba vedome vnímať aspoň chvílu a časom si ani neuvedomíme a zistíme, že už v tomto stave sme. A dôležité je, že vnemy z vyššej časti nám začnú chodiť postupne, lebo si viac otvárame srdce lásky.

Majte sa krásne….anitraM

Viac článkov o Vedomí

Reklamy