Uvědomění duše a oduševnělé vědomí

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt light of the soul
Oduševnelé vedomie

Všetko prichádza postupne a vnútro nás vedie…možno to znie ako fráza, ale je to pravda. Kedysi v začiatkoch som seba smerovala k vnútornému pokoju a vnímaniu seba samej..duševnej časti. Snažila som sa ukotvovať na stred, zameriavať pozornosť na hruď a vnímať vibrácie z duše. Časom som sa už ani nemusela ladiť na tento stav a uvedomovala som si, že už v ňom som. Lenže prichádzali nové inpulze…nestačilo sa len ladiť na tieto vibrácie a vnímať ich, ale prepájať aj ducha s duševnou podstatou. Vtedy som začala vedome vnímať seba a prišla spojitosť…vedomého spájania sa s duševnou časťou..uvedomovania si (duchom) duševnej časti(duše) v tele….stavu oduševnenia. Vtedy som pochopila, že týmto stavom sa naše vedomie rozširuje…už nevnímam len seba(telo)…nevnímam  duševné vibrácie(dušu), ale vnímam seba ako celok , ale v inom rozmere.  Tento stav chce postupnosť..nedá sa v ňom zotrvávať dlhý čas, ťahá to znova späť, pretože v stave neprebudenia sme žili dlhý čas. Ale viem, že je to možné a chce to len trénovať a znova vaše vnútro vás k tomu vedie… byť v stave oduševnenia.

Uvědomění duše a oduševnělé vědomí

Duši je třeba učit, rozvíjet a předat jí vědomí, propojit vědomí s jeho příčinou. Jinými slovy duše si musí uvědomit sama sebe a vědomí se musí propojit s duší do jediného celku čili oduševnit se. Jedině taková duše se může jednou osamostatnit, existovat nezávisle na fyzickém těle a stát se skutečně nesmrtelnou. Ale to ještě není všechno: pro člověka s uvědomělou duší a oduševnělým vědomím se změní nejen posmrtná existence, ale i pozemský život v tomto fyzickém těle a při daném zrození tady a teď.

Zkrátka brzy se přesvědčíte na vlastní kůži, že nová duše znamená i kvalitativně lepší žití. Právě díky duši v sobě člověk odhaluje zdroje tvořivosti a tvůrčím způsobem vnímá jak celý svět jako celek, tak i konkrétní činnosti v různých uměleckých oblastech (viz obrázek č. 10). U většiny lidí je tento zdroj neprodyšně uzavřen, dřímá a nejčastěji se ani nikdy neprobudí. Přesto všechno je absolutně každý člověk od přírody schopen tvořit. Jen se nad tím zamyslete: příroda stvořila všechny lidi tak, aby se stali skutečnými tvůrci a umělci, realizovali svůj talent a přinesli světu něco nového.

Ale co se to děje ve skutečnosti?

Lidé jsou duševně zmrzačeni společností, takže nežijí naplno, ale v podstatě spí za pochodu a vůbec si neuvědomují, jak hodnotný dar dostali od přírody do vínku a přechovávají uvnitř sebe. Člověk se stane tvůrcem jen při dodržení jisté podmínky: pokud má uvědomělou duši a oduševnělé vědomí. Jakmile se podstata člověka zdeformuje, člověk zbaví sám sebe této kouzelné vlastnosti a myslí šablonovitě. Naším základním úkolem je vrátit člověku jeho přirozenou magickou schopnost tvořit. Je to nezbytný předpoklad dalšího rozvoje; na novém stupni evoluce se člověk nezbytně stává tvůrcem.

Každý může získat uvědomělou duši a oduševnělé vědomí využijeli speciálních metod, které popisuji v následující kapitole a jež přinášejí nezapomenutelné, s ničím nesrovnatelné a nepopsatelné vjemy. Uvidíte, že se ve vás probudí dřímající tvůrce a ožije i zdroj tvoření, takže se naučíte vyjadřovat všechny své pocity v některé oblasti umění, která je vám nejbližší, například v poezii, hudbě, malířství, sochařství či v čemkoli dalším.

Zcela jistě se to stane a přijde to samo o sobě nezávisle na tom, kolik je vám let, jakou máte profesi a jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti; ba nehraje roli ani to, zda jste se už tvorbou zabývali, či nikoli, a zda jste si již udělali představu o typech tvůrčí činnosti. Dovedete maximálně odhalit a vyjádřit sami sebe. V životě nacházíme bezpočet podobných příkladů osob, které byly velmi vzdáleny umění a tvorbě, ale přesto najednou začaly malovat krásné obrazy (bez ohledu na věk), psát romány nebo hrát na harmoniku. Máme co do činění se spontánním oduševněním vědomí a otevřením pramene tvořivosti. Takové věci se někdy stávají i bez toho, aby dotyčný používal nějaké zvláštní techniky a metody.

Ale proč bychom se měli spoléhat na náhodu a čekat, zda se naše tvůrčí schopnosti náhodou samy neprojeví?

Za prvé  pasivní čekání vůbec nemusí přinést kýžené výsledky a ani neexistuje žádná záruka, že se jednou dočkáme. A za druhé my už přece nyní víme, jak můžeme svému zdroji tvořivosti vědomě pomoci a otevřít jej. Byl by hřích, kdybychom těchto vědomostí nevyužili. Nejzajímavější na tom všem je, že získáme nejen potěšení z konkrétních uměleckých směrů, které jsme si pro sebe vybrali, ale budeme vnímat celý svět ve všech jeho projevech tvůrčím způsobem, prostě jako umělecké dílo. Každý pohyb a každý, i zdánlivě banální čin, jako je například mytí nádobí, opravy v bytě nebo nákup, se stane zdrojem inspirací i nadšení a radostným tvůrčím aktem. A pouze takový život, jenž se promění v umělecké dílo a hojně naplní dojmy, má skutečný smysl.

Rozvětvené vědomí

Odhalili jsme v sobě duši, uvědomili si její existenci a pravděpodobně se nám podařilo také oduševnit vědomí. Nyní musíme připravit éterické tělo ke splynutí s duší. Nezbytným předpokladem je propojení éterického těla s vědomím a napojení na zdroj energií. Jak jistě víte z předchozích knih, vědomí dodávají sílu stejné energetické proudy, jež zároveň formují i éterické tělo – vesmírný a zemský proud. Éterické tělo připravíme na splynutí s duší tím, že své vědomí takzvaně rozvětvíme, rozšíříme je na celé éterické tělo a dodáme mu objem, aby bylo v přímém slova smyslu široké, silné a mohutné. Celé éterické tělo musí být zaplněno vědomím (viz obrázek č. 11).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komplex vědomí a éterického těla.
Enter a caption

Obrázek č. 11 Jediné, co éterické tělo potřebuje, je stabilní napojení na věčný pramen energií existence.

Budete se muset naučit, jak uzamknout či napojit vědomí na krajní čakry éterického těla, protože tak dostanete možnost získávat energii bezprostředně od čaker spodní múládháry a horní sahasráry. Vaše vědomí nasákne energií, bude silné a mocné, ale zároveň se vaše éterické a spolu s ním i fyzické tělo promění ve zcela uvědomělá, oduševnělá a rozumná těla. To proto, že se energetické prameny vědomí i éterického těla vzájemně propojí a budou jeden na druhém závislé. Všechny ostatní vnitřní čakry můžete vědomě kontrolovat, a později dokonce budete schopni vytvářet čakry spojeného éterického těla a následně je nechávat zaniknout výhradně podle svého přání. Kromě toho takovýto obrovský energetický potenciál vědomí rozjasňuje myšlenky, jež jsou srozumitelné a zřetelné, čímž zároveň přehlušuje hlasy podvědomých mechanismů, které člověku brání využívat intuici v plné míře. (Obrázek č. 11)

Jediné, co éterické tělo potřebuje, je stabilní napojení na věčný pramen energií existence. S propojeným vědomím a éterickým tělem máme přístup k neomezené síle a obrovsky silným energiím, při nichž se vědomí promění a bude vskutku všemocné. Splynutí vědomí, éterického těla a duše Získali jste silné éterické tělo, naplnili je vědomím a nyní je připraveno ke splynutí s duší.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komplex vědomí a éterického těla.
Enter a caption

(Obrázek č. 12) Poslední článek hlavolamu: duše navždy propojuje komplex vědomí a éterického těla.

 

To je třetí a poslední krok umožňující definitivní splynutí všech tří komponentů lidské bytosti (viz obrázek č. 12) a přinášející blahodárné změny strvalým účinkem. Někteří lidé mají skutečně ducha v těle, takto se často hovoří o hercích, tanečnících, mistrech pantomimy, baletkách a baleťácích a dalších umělcích s darem od Boha. O většině lidí se to však nedá říct, neboť jejich těla připomínají spíš bezduché automaty, které fungují zcela neuvědoměle, duši vůbec neposlouchají a jdou si svou cestou.

Jakmile zvládnete na následujícím stupni třetí krok, získáte mnohem víc než ducha v těle a předčíte i ty nejnadanější tvůrce. A nakonec vaše tělo začne žít podle duše, konat vše v jednotě s duší a řídit se jejími zákony. Vytratí se i onen pověstný nesoulad duše a těla, na nějž si spousta lidí stěžuje. Duše nyní bude svítit skrze buňky těla. Osvětlená duše, která si uvědomuje sama sebe, vás povede životem, vybere pro vás nejvhodnější cesty a ochrání vás před nepříjemnostmi.

Bude vám napovídat, jak se vyhnout překážkám a zákrutám na cestě a jak lépe postupovat v těch či oněch konkrétních případech. Tělo začne duši poslouchat a podřídí se jí, naučí se jí rozumět, vyslyší všechny rady, kterých se mu od ní dostává, a nakonec se bude podle nich chovat. Tento stav, respektive soubor schopností se jinak nazývá vyvinutá intuice a je rovněž vysvětlován jako dar od přírody. Nyní ji však můžete řídit a sami podle své vůle čerpat z pramene intuitivních vědomostí. Vaše intuice bude nejen vnímavější, citlivější a absolutně spolehlivá, ale navíc díky poslednímu kroku i jasně uvědomělá. Z vašeho života se konečně vytratí problémy a vy nebudete muset řešit neustálé otázky, kam kráčet a jak postupovat.

Budete si se vším stoprocentně jistí, protože získáte nápovědu seshora. Vaše tělo bude samo cítit potřebu vydat se tam, kam je potřeba  i když my už chápeme, že to chce tělo, vědomí i duše společně  a nohy vás ponesou správným a potřebným směrem. A dostanete odpověď na každou otázku, která vás trápí. Za všech okolností si vyberete správnou cestu a uskutečníte jen takové činy, které jsou skutečně potřebné. Už nemusíte používat metodu stanovení pravého přání popsanou ve druhé knize Transformace. Jak se stát odolným vůči nemocím a neúspěchu; už ji prostě nebudete potřebovat, protože už jste někde jinde. Vaším úkolem je pracovat na propojení duše, vědomí a éterického těla. Práce probíhá ve třech etapách, které jsme si vytyčili v této knize.

Připravte se, že to nebude vůbec jednoduché a že budete muset zmobilizovat všechny síly svého organismu a naladit se na vnímání nejjemnějších vnitřních vjemů i pocitů. Ale výsledek bude stát za to a zcela určitě překoná veškerá očekávání. Nebojte se těžkostí; když si osvojíte první tři stupně systému návyků dalšího energoinformačního rozvoje, bez pochyb se vyrovnáte i se čtvrtým. Pro nepřipraveného člověka je to však těžší. Proto se obracím ke čtenářům, kteří si ještě nepřečetli mé první tři knihy Osvobození, Transformace a Vliv na druhé1 , aby nemeškali a přečetli si je hned teď bez zdržování, protože bez zvládnutí předchozího materiálu vám nepřinese další čtení této knihy výsledky a kýžené plody práce. Komu se to zdá těžké, tomu rádi pomůžeme na interních kurzech anebo přes internet.

Naším nejbližším cílem je získání oduševnělého vědomí, uvědomění duše a dosažení jednoty duše, vědomí a těla. Výsledkem tohoto snažení je nalezení pramene tvořivosti, síly a intuice. Tento pramen se však neotevře každému, nýbrž vyžaduje dlouhou, pečlivou přípravnou práci (věřím, že ji většina našich čtenářů již vykonala). Lidé nazývají slovem duše všechno možné, jen ne opravdovou duši. A to je pochopitelné, protože pravou duši vlastně neznají, znají jen svá přání a emoce, a i když nějaké představy o duši mají, jsou v jádru nesprávné.

Lidé prožívají vyšší city, jež jsou snad i čisté, ale to všechno ještě není duše, je to jen její odraz. I. Stěvskaja, Rassvet soznanija (Rozbřesk vědomí), Petrozavodsk 1993

Z knihy: Duševní síla – Zralost  Jak nalézt v sobě zdroj neomezených sil, tvůrčí schopnosti..

Autor: Veriščagin Dmitrij
Překlad: Ariana Trávníčková

Zdroj:Eugenika.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: