Lucidní žití – Tim Freke

Život se často přirovnává ke snu. Někdy si ve snu uvědomíme, že je to jen sen, který se nám zdá a pak sníme lucidně. Je něco podobného možné i v takzvaném bdělém stavu?

Lucidní žití - Tim Freke
Lucidní žití- Tim Freke

 

 

Když sníš, tak se jevíš jako postava ve snu. Ale to je pouze tvá „zdánlivá identita“, nejsi to skutečně ty. Ty jsi vědomí, které sní tento sen. To je tvá „skutečná identita“. Co se snažím naznačit je, že život je jako sen. V tento okamžik se jevíš jako osoba v tomto „živém snu“.  Ale to je pouze tvá zdánlivá identita, nejsi to skutečně ty. Tvá skutečná identita je mnohem méně hmatatelná a mnohem více tajuplná. Jsi vědomí vnímající tento „živý sen“.

Pokud jsi ochoten(na) se alespoň na chvíli oprostit od myšlenky, že jsi osoba, ukážu ti, kdo doopravdy jsi…

Zamysli se nad realitou tohoto přítomného okamžiku.

V tuto chvíli něco prožíváš.

To je zřejmé, že ano?

Jsi tedy tím, kdo prožívá vše prožívané, což je zvláštní způsob vnímání sebe sama, ale tak to zjevně je, že ano?

Zkus to.

Buď tím, kdo vše prožívá.

Buď vědomím, které vnímá vše, co se v tuto chvíli děje.

Zdravý rozum ti samozřejmě napovídá, že jsi osoba. Nicméně i v každodenní mluvě užíváme výrazů jako „mám tělo“ namísto „jsem tělo“. A o „mé mysli“ mluvíme jako by byla něco, co vlastníme a ne to, co jsme.

Co je tedy toto záhadné „já“, které není tělo ani mysl?

Je to vědomí, které vnímá tělo i mysl.

Uvědomuješ si to?

Nemáš snad pocit, že přestože tvé tělo v průběhu života zestárlo a mysl vyzrála, tak něco zůstalo beze změny?

Cožpak není tvé skutečné já stejné, jako když jsi byl(a) mladší?

Co je toto tvé neměnné a trvalé bytostné já?

Je to vědomí.

Vědomí je neměnným pozadím všech tvých prožitků.

Vědomí je neměnným svědkem všeho, co se mění.

Vědomí je nekončící přítomností, která je vždy přítomna.

Souhlasíš?

V tento okamžik jsi vědomí vnímající proud prožitků. To je tvá trvalá skutečná identita.

Uprostřed tohoto proudu prožitků se jevíš jako konkrétní osoba. To je tvá neustále se měnící, zdánlivá identita.

Tvá zdánlivá identita není to, kdo jsi, ale pouze to, kým se dočasně zdáš být. To je ještě zřejmější, jakmile se zamyslíš nad každodenním prožitkem bdění, snění a hlubokého spánku.

Osoba, kterou se v současnosti zdáš být, ve snu z vědomí zmizí a objevuješ se jako jiná osoba v jiném, snovém světě.

Zatímco tvá skutečná identita v podobě vědomí je neměnná, tvá zdánlivá identita se každou noc mění.

Tvá zdánlivá identita během spánku zcela zmizí! Když vědomí upadne do bezvědomí, zdá se, že zcela přestaneš existovat.

Selský rozum napovídá, že jsi tělo, do kterého průběžně vstupuje vědomí.

Z tvé vlastní zkušenosti je nicméně zřejmé, že jsi vědomí, do kterého průběžně vstupuje tělo.

Ačkoli je to bláznivá myšlenka, přesně tak to je, že ano?

Uvnitř snu se tvůj snový svět jeví jako naprosto, někdy až neuvěřitelně, skutečný a ty jsi přesvědčen(a), že jsi osobou, kterou se ve snu zdáš být.

Avšak v případě bdělého (lucidního) snění víš, že nejsi tato osoba, protože jsi si vědom toho, že sníš a pouze vnímáš snový svět.

Pokud chceš bděle (lucidně) žít, přestaň věřit, že jsi osobou, kterou se momentálně zdáš být.

Buď vědomím vnímajícím tento neustále se měnící okamžik.

***

Ve snu se jevíš jako snová osoba ve snovém světě, ale ve skutečnosti jsi vědomí a snový svět existuje v tobě. Stejně tak se i nyní jevíš jako osoba v tomto životě, ale ve skutečnosti jsi vědomí a tento život existuje v tobě.

Prozkoumejme to…

V tento okamžik vnímáš své myšlenky a svět smyslů.

Souhlasíš?

Vědomí není součástí prožívání. Vědomí je prázdnota, která obsahuje veškeré prožívání.

Je to tak, že ano?

Uvědom si, že jsi obrovskou prázdnotou, v které existuje vše, co momentálně prožíváš.

Slova, která nyní čteš, existují uvnitř vědomí.

Myšlenky proudící tvou myslí existují uvnitř vědomí.

Čas je tvořen nekonečným proudem neustále se měnících jevů vnímaných vědomím.

Čas existuje uvnitř vědomí.

Vědomí existuje mimo čas.

Jsi nekonečné vědomí, které sní o tom, že je osobou v čase. To je neuvěřitelné!

——–

Z knihy  Lucid Living, Tim Freke. Překlad: Erik

Zdroj

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s