Úrovne vedomia a vibrácie…

Image result for vedomie a vibracie
Úrovne vedomia a vibrácie

Vědomí řídí chvění v těle. Vědomí člověka na nižším stupni se zapojuje do hmotnějších, nižších existenčních stupňů a následkem toho řídí proudy nižších úrovní pomocí nervového systému v těle. Čím vyšší jsou úrovně, k nimž stoupá lidské vědomí, tím vyšší budou chvění v těle řízených proudů.

Odpor nervového systému u zdravého člověka bude odpovídat síle vědomím zapojených proudů. Bude se tedy dokonale shodovat s frekvencí jemu vlastního vědomí.

Vědomí člověka však nezůstává stále na témže stupni. Podle individuality a v jejím rámci kolísá mezi horní a dolní hranicí. Ve chvíli pobožnosti a čistého štěstí stoupá vědomí výše, jindy však, pod méněcennějšími vlivy, klesá níže než je normální stav. Nervový systém má v sobě tolik pružnosti, aby mohl snést tyto výkyvy v určitých mezích bez škodlivých následků. Převede-li však mimořádná událost vědomí přes tyto hranice, pak nervový systém onemocní z předimensovaného proudění.

Proto může náhlá velká radost právě tak otřást nervy, jako neočekávaný úlek nebo prchlivost, neboť v obou případech je nervový systém vystaven proudu, který neodpovídá jeho odolnosti. Není-li vybočení příliš velké, pak nervový systém snese a překoná tato přepětí bez velkých škod. Je-li však rozdíl v proudu příliš velký, lze očekávat velké škody, ochrnutí, mrtvici a především též duševní choroby. Jako vznikají v elektrickém vedení zkraty, které znehodnocují elektrická zařízení, jestliže se zapne proud neodpovídající jejich odolnosti, právě tak se ničí lidský nervový systém a tělo, jestliže do něho vnikají nepřiměřené proudy.

Vědomí tedy nesmí být nerozvážně a násilím rozvíjeno. Zdvihneme-li vědomí příliš prudce a je-li nervový systém vystaven bez přípravy proudům příliš vysoké frekvence, zničí se tělesný organismus. To je důvod a vysvětlení toho, co se píše v Bibli, že Bůh se svými služebníky, kteří následovali po Mojžíšovi, nemluvil tváří v tvář. Nebyli ještě dostatečně připraveni, aby mohli snést vysoké napětí božských proudů. Nemohli své vědomí povznést až k Bohu. Mojžíš mohl. Jeho nervový systém byl schopen snést proudy nejvyššího napětí. Dále se v Bibli praví, že když Mojžíš mluvil se Všemohoucím – když se jeho vědomí pozdvihlo k Bohu a s ním se ztotožnilo – jeho obličej se leskl a zářil tak, že Židé strachem před ním utekli.

Od té doby pokrýval, kdykoliv mluvil s Bohem, svou tvář látkou, aby nevzbudil strach. Proudy božské úrovně by roztrhaly nervový systém nevyvinutého člověka, spálily by jej, proto jsme z moudré prozřetelnosti zkonstruováni tak, že každý z vlastního popudu může zdvihnout své vědomí jen tak daleko, jak mu to dovolí odolnost a pružnost jeho nervového systému. Kdyby se na nás, slabého člověka naložily, náklady, které by byly nad sílu jeho svalů, zhroutil by se. Jestliže však tento slabý člověk posílí důkladně své svaly systematickým cvičením a teprve pak vezme tíhu na svá bedra – nebo jestliže napřed nosí malé náklady a tyto v poměru k vývoji svých svalů den ze dne zvětšuje – pak tutéž váhu, pod kterou se dříve hroutil, nyní hravě unese. Ba, jestliže ani pak neustane s vývojem svých sil, nýbrž bude ve svém úsilí pokračovat, bude moci s lehkostí unést ještě mnohem těžší váhy. Stejně je tomu s nervovým systémem.

Provádíme-li vývoj vědomí postupně a opatrně, bude mít nervový systém čas, aby se posílil pro nové proudy vysokých frekvencí. Ty na něho už nebudou škodlivě působit, nýbrž naopak. Jako ve výše uvedeném případě člověka se slabými svaly správné cvičení způsobilo posílení svalů, tak také znamená zvýšení odolnosti nervového systému neocenitelný zisk – a nejen pro vývoj vědomí – čili na duchovní úrovni – nýbrž také na fyzické úrovni. Různé jógické systémy zocelují a posilují různými metodami nervový systém, aby byl schopen snést paralelně se zesilující proudy stoupajícího vědomí bez onemocnění.

Z knihy Jóga ve dvou světech Elisabeth Haich a Selva Raja Yesudian

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: