Reč snov

„Sen je mikroskop, cez ktorý sa pozeráme na skryté významy v našej duši,“ povedal svojho času Erich Fromm. Novinka Reč snov učí, ako hľadať význam v našich snoch cez viac ako 300 symbolov a obrazov, ktoré sa v snoch vyskytujú najčastejšie. Autorom je psychológ a známy odborník na sny s dvadsaťročnou praxou Michael Lennox.

Niektoré symboly:

Auto

Univerzálny obraz: Pohyb po životnej dráhe. Efektivita vášho pohybu a smerovania.

Pohľad cez objektív: V akom stave bolo auto? Bolo pojazdné? Boli ste vy schopní riadiť? Mali ste auto pod kontrolou alebo sa vám vymklo spod kontroly? Sedeli ste na sedadle vodiča vy alebo ho riadil niekto iný? Išlo o konkrétne auto, ktoré poznáte? Bolo to vaše vysnívané auto?

Osobné zaostrenie: Na automobiloch sme doslova závislí, chceme sa dostať tam, kam potrebujeme. Ukazujú nám, ako sme spojení s našou životnou cestou alebo smerovaním. Rýchlosť auta, jeho technický stav a štýl naznačujú, ako sa nám po tejto ceste ide, či sme spokojní, alebo nie. Kedykoľvek snívate o aute, vaše nevedomie vyjadruje, ako vníma vašu súčasnú životnú púť. Správna interpretácia by mala vychádzať z tejto základnej definície a následne ju rozvinúť prostredníctvom pohľadu cez objektív.

Staré auto napríklad symbolizuje starší spôsob manévrovania životom, nové auto nový životný štýl. Auto z vašej minulosti naznačuje, že predmetom nevedomých úvah je časť vašej osobnej histórie. Auto vašich snov môže symbolizovať životnú dráhu, na ktorú by ste sa radi dostali. Účel auta takisto zohráva úlohu. Nákladné auto napríklad symbolizuje vašu efektivitu narábania so zdrojmi v rámci pohybu na životnej dráhe. Môže naznačiť, že smerujete do celkom nového teritória a potrebujete si sebou vziať dostatočné množstvo zásob, teda zdrojov. Športové auto naznačuje pohyb v  sférach, ktoré vám prinášajú radosť, či pôžitok. Na druhej strane naznačujú cestu, na ktorej bude aj adrenalín. Podľa toho, ako ste sa v  sne v  športovom aute cítili, spoznáte, či pôjde o  príjemný adrenalín alebo adrenalín strachu.

Riadenie auta, ktoré patrí niekomu inému, môže indikovať životnú dráhu, ktorú ste opustili a obetovali v prospech niekoho iného, ale- bo životnú dráhu iného človeka, na ktorej by ste ho radi nasledovali aj vy. Rodičovské auto obyčajne znamená, že v živote sa riadite želaniami svojich rodičov, rozmýšľate, či je to pre vás dobré, alebo nie. Špinavé auto naznačuje, že vo vašom živote treba niečo upratať. Nabúrané auto môže byť upozornením, aby ste prehodnotili rozhodnutia, ktoré robíte na životnej dráhe a hľadali varovné signály.

Svoj význam má dokonca aj farba auta. Modré auto indikuje posun k efektívnejšej komunikácii, červené auto naznačuje sebavedomie, až agresiu (Pozri tiež Farby). Ľudia mávajú k svojim autám, aj autám ako takým, rôzny vzťah. Skúmajte prostredníctvom osobného zaostrenia, aký je ten váš a zohľadnite ho v interpretácii.

Bábätko (novorodenec)

Univerzálny obraz: Nová idea, vzťah, udalosť.

Pohľad cez objektív: Boli ste v blízkosti bábätka? Mali ste k nemu intímny vzťah alebo vám bolo celkom cudzie? Prejavovalo sa dieťa hlasno a živo? Alebo bolo naopak pasívne, choré, či dokonca mŕtve? Boli ste tým bábätkom vy? Poznali ste jeho rodičov? Boli jeho rodičia v sne prítomní?

Osobné zaostrenie: Základným významom symbolu bábätka či novorodenca je nový život, ktorý predstavuje. Z bábätiek vyrastú dospelé bytosti, ale vo svojich prvých dňoch a mesiacoch života stelesňujú potenciál, ktorý sa ešte len ukáže. Z tohto pohľadu bábätko v  sne pravdepodobne vyjadruje novú kapitolu vášho života, ktorá sa práve začína a  iba čaká na rozvinutie do plných rozmerov. S  bezbranným novorodencom sa spája značná dávka zodpovednosti, ktorá je v prípade tohto symbolu kľúčová. Vo svete snov bezbrannosť a  závislosť novorodenca predstavuje krehkosť nových myšlienok, ktoré ešte len majú dospieť do konkrétnych životných rozhodnutí.

Muži a ženy majú k novorodencom rôzny vzťah, ktorý vychádza z biologických daností pohlaví. Ak sníva o bábätku žena, musí zvážiť, ako doslovne má tento mentálny obraz brať. Môže ísť o blížiaci sa pôrod, problémy, či obavy týkajúce sa rodičovstva alebo o vyjadrenie takzvaných „tikajúcich biologických hodín“. Ak sa vás tehotenstvo alebo narodenie dieťaťa vo vašom bdelom živote momentálne ani trochu netýka, môže ísť o prvok nevedomej, či vedomej túžby po rodine. Do úvahy prichádza aj frustrácia z prekážok na ceste k rodičovstvu alebo márnosť snaženia o počatie.

Symbolika nového začiatku platí aj v prípade, ak sa o bábätku sníva mužovi. Životná udalosť, čo sen inšpirovala, pravdepodobne vyžaduje vysokú úroveň pozornosti a starostlivosti. V prípade muža však neprichádza do úvahy interpretácia zahŕňajúca konkrétny akt zrodenia, lebo toho biologicky nie je schopný.

Zdravie a  sila dieťaťa, o  ktorom sa vám sníva, naznačuje životaschopnosť a silu alebo, naopak, nedostatočný potenciál vášho nového životného dobrodružstva.

Ak vás prekvapí, ako bábätko vyzerá, môže to signalizovať náhle zmeny životného smeru inšpirované novými nepredvídateľnými udalosťami. Adopcia bábätka symbolizuje novinky vo vašom živote, ktoré majú svoj pôvod u niekoho iného, sú doménou niekoho iného. Berte do úvahy všetky informácie, ktoré sa vám v súvislosti s dieťaťom v sne vybavia, a pri interpretácii aplikujte všetko, čo si všimnete.

Byť prenasledovaný

 Univerzálny obraz: Reakcia na ohrozenie založená na strachu.

Pohľad cez objektív: Videli ste, kto vás prenasleduje? Poznali ste prenasledovateľa? Prenasledovali vás viaceré osoby? Prenasledoval vás človek alebo nejaké neľudské stvorenie? Boli ste v skutočnom ohrození alebo ste len ohrozenie očakávali? Unikli ste prenasledovateľovi alebo vás nakoniec chytil?

Osobné zaostrenie: Keď sa cítite ohrození, nastupuje vrodený obranný mechanizmus úteku alebo útoku. Zatiaľ čo v skutočnom živote našťastie väčšina z nás nemá veľa príležitostí otestovať si, ako by sme reagovali, vo svete snov máme príležitostí viac ako dosť. Byť prenasledovaný je azda najčastejší mentálny obraz, ktorý sa z času na čas sníva všetkým obyvateľom tejto planéty, bez ohľadu na kultúru a pôvod. Keďže ide o  častú skúsenosť zo sna, nie zo života, treba si uvedomiť, že naše nevedomie používa tento veľmi intenzívny obraz, aby reagovalo na stresové faktory zo skutočného života, ktoré s nie sú ani zďaleka také nebezpečné, ako sny, ktoré vyprovokujú. Ľudské myslenie je veľmi praktické – fantáziu o prežití v kritickej situácii použije, aby sme sa na druhý deň zobudili lepšie pripravení čeliť situáciám, ktoré nám spôsobujú vrásky. Fakt, že tento typ sna sa zvykne opakovať, ilustruje kapacitu snov vyrovnávať sa s nevedomými obavami, ktoré akumulujeme v priebehu dňa. Keď sa vám prisnil tento typ sna, hľadajte, v akej oblasti sa cítite ohrození, alebo čo vo vašom živote vyvoláva napätie. Existuje však alternatívna perspektíva. Občas je súčasťou ľudskej povahy aj obava z úspechu. Túto nevedomú sabotáž je obyčajne veľmi ťažké identifikovať. V sne s hrôzou utekáte netušiac, že záhadným nepriateľom, ktorý vás prenasleduje ste vy sám. Ak útočníka nepoznáte ani nevidíte, môže ísť jednoducho o niekoho, kto sa vás snaží dostihnúť, aby vás upozornil na niečo dôležité. Ak to pochopíte, budete sa cítiť bezpečnejšie. Ak vás prenasleduje niekto, koho poznáte, skúste mu dať príležitosť, aby vás dostihol, možno vám ponúkne ešte viac. Dokonca aj keď vás v sne nakoniec zabije. Smrť totiž môže symbolizovať významnú transformáciu, ktorú potrebujete na to, aby sa vaše najväčšie priania stali realitou. Pravdaže, len v prípade, ak máte odvahu prestať utekať a otočiť sa

Cestovanie/Cesta

Univerzálny obraz: Životná cesta alebo trasa.

Pohľad cez objektív: Plánovali ste nejaký výlet? Boli ste práve na ceste? Boli ste už v cieli? Snívalo sa vám o celej ceste alebo výlete? Kam ste išli? Boli ste nadšený alebo ustráchaný? Váhali ste? Akým dopravným prostriedkom ste šli? Po akej ceste? Zablúdili ste?

Osobné zaostrenie: Cestovanie je veľmi široký mentálny obraz a nasledujúca interpretácia sa môže vzťahovať na veľmi široké spektrum obrazov, ktoré v sebe akýmkoľvek spôsobom zahŕňajú aspekt cestovania či cesty. Najlepšie urobíte, ak mentálny obraz rozložíte na jeho základné komponenty.

Lokalita, z ktorej vyrážate, sa s najväčšou pravdepodobnosťou vťahuje na vašu minulosť a prvky na ceste sú životy, ktorých sa postupne vzdávate a ktoré opúšťate. Váš cieľ, ak nejaký máte, odzrkadľuje, kam sa v  živote uberáte, alebo kam by ste sa radi uberali. Neznámy cieľ môže znamenať potrebu vydať sa do neznámych teritórií, aj keď zatiaľ o nich nemáte konkrétnu predstavu ani nijaké informácie. Pocity, s akými v sne cestujete, sú výbornou indíciou, čo si o vašom smerovaní v živote myslí vaše nevedomie. Spôsob, akým cestujete, odhaľuje, nakoľko vaša životná cesta napĺňa alebo nenapĺňa vaše túžby a želania. Dôležitá je efektivita a stav dopravného prostriedku, v ktorom cestujete. čím je sofistikovanejší a v lepšom technickom stave, tým viac schopností a zručností máte k dispozícii, aby ste sa rýchlo a efektívne dostali do cieľa. (Pozri aj Auto, Šoférovanie.). Vlak môže symbolizovať, že nad cestou životom nemáte kontrolu alebo že sa rútite príliš rýchlo. Veľká zaoceánska výletná loď, naopak, že napredujete príliš pomaly.

Ak počas cesty musíte obchádzať alebo zdolávať nejaké prekážky, považujte ich za symbol skutočných životných komplikácií, ktoré spomaľujú vaše napredovanie. Ak sa neviete pohnúť z miesta alebo nedokážete ovládať dopravný prostriedok, v ktorom sa veziete, naznačuje to nejakú oblasť vášho života, v ktorej stagnujete. Pomerne často sa vám v sne odhalí len veľmi malý okamih či úsek cesty. V takomto prípade sa sústreďte na kontext a lokalitu. Mali by vám naznačiť, na ktorý konkrétny úsek životnej cesty sa pri interpretácii zamerať.

Výpovednú hodnotu má aj konkrétna cesta, po ktorej sa pohybujete (za predpokladu, že cestujete po ceste). Izolovaná cesta indikuje, že predmetom sna je vaše súkromné alebo intímne smerovanie. Rušná diaľnica, naopak, znamená, že vaše nevedomie vás upozorňuje, kam smerujete vo svojom verejnom alebo spoločenskom aspekte života. Ak sa dopravné prostriedky okolo vás pohybujú tak rýchlo, až vás to napĺňa úzkosťou, sen vyjadruje vašu nevedomú obavu, že ostatným nestačíte v tempe. Ak ste zastali v dopravnej zápche, môže ísť o nevedomé vyjadrenie vašej frustrácie zo záväzkov a povinností, ktoré vás v živote príliš spomaľujú.

Ak je motívom sna iba cesta ako taká – bez vzťahu k cieľu či východisku, ide o symbolické vyjadrenie momentu, kde sa práve v rámci vlastnej životnej cesty nachádzate a akými pocitmi vás to napĺňa. Každý z nás je nepretržite na ceste. To, kde sa práve nachádzame, je kombinácia našich minulých rozhodnutí, súčasných okolností a  túžob a želaní do budúcnosti.

Desivý sen (nočná mora)

Univerzálny obraz: Sny, ktoré nám pomáhajú udržať emočnú a psychickú rovnováhu, zvládať stres a spracovať strach.

Pohľad cez objektív: Mávate opakované desivé sny? Mal váš desivý sen konkrétnu tému – prenasledovanie, násilie, útok, nebezpečný pád, šmyk a  podobne? Hrozilo vám nebezpečenstvo od niečoho konkrétneho alebo to bol len akýsi pocit či fabulácia vašej fantázie? Zobudili ste sa uprostred deja? Bolo už samotné prostredie sna desivé alebo pôsobilo celkom nevinne, a pritom malo zlovestný pod- tón? Ako ste sa cítili po prebudení?

Osobné zaostrenie: Desivé sny a zachovávajú v nás pocity hrôzy ešte aj po prebudení, preto si ich presne pamätáme. Hoci môžu mať aj neurologický pôvod, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o obyčajnú náhodu – skôr, či neskôr sa prisnia aj vám. Existuje množstvo nových teórií o tom, že príčinou desivých snov sú neurologické poruchy a že súvisia so stresom, psychickou rovnováhou či jej absenciou. Ani jedna z týchto teórií však neodpovedá na základnú otázku, na ktorú všetci hľadáme odpoveď – čo ich spôsobuje?

Pravdaže: odpoveď znie, že nevieme. Zato vieme, že kvalitu a intenzitu snov vrátane frekvencie desivých snov môžu ovplyvniť určité lieky. Ľudové povery tiež prinášajú svoje teórie, čo ich vyvoláva – konzumácia červeného mäsa a iných ťažkých jedál tesne pred spaním či poloha v spánku. Tieto fakty nie sú potvrdené vedecky, ani mojou osobnou skúsenosťou s interpretovaním tisícov snov ročne. V rámci tohto slovníka nájdete hneď niekoľko termínov, ktoré sa vzťahujú na najčastejšie prežívané desivé sny. Ak váš sen obsahuje niektorý z uvedených obrazov, použite informácie, ktoré ste sa dočítali na jeho správnu interpretáciu. Ak váš desivý sen nezodpovedá ani jednému z typických obrazov, stále máte k dispozícii niekoľko možností, ako odhaliť ich význam a posolstvo.

Prvou je zadať ústredný motív desivého sna do internetového vyhľadávača. Možno natrafíte na zmienku o  podobnom sne alebo sa vám aspoň na monitore objaví nespočetné množstvo súvislostí s jeho mentálnym obrazom. Druhou možnosťou je skúsiť spracovať desivý sen prostredníctvom voľnej asociácie.

Na desivé sny tak ľahko nezabúdame. Pozostatky emócií, ktoré vy- volali, ostávajú v  našom bdelom vedomí podstatne dlhšie, než príjemné spomienky na pekné sny. Na druhej strane nám táto vrodená reakcia pamätať si zlé sny dovoľuje efektívne s nimi pracovať. Prirátajte si k tomu ohromnú motiváciu pochopiť ich, práve vďaka negatívnym pocitom, ktoré ste pri nich zažili. Ak sú sny posolstvami z nášho nevedomia, desivé sny predstavujú varovanie, že sa čoskoro stretneme s tieňom. A to vždy predstavuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa o sebe niečo nové

Lietanie

Univerzálny obraz: Povznesenie sa nad vrchol, nad všedný život.

Pohľad cez objektív: Pokúšali ste lietať? Alebo ste leteli bez námahy? Jednoducho ste vzlietli alebo sa vám to podarilo až po niekoľkých pokusoch? Odkiaľ a  kam ste leteli? Boli ste sami alebo vás bolo viac? Ponad čo ste leteli? Spôsobovalo vám to radosť alebo strach?

Osobné zaostrenie: Je to jeden z najbežnejších a najpríjemnejších snov zároveň. A je to jeden z najuniverzálnejších obrazov prechádzajúci všetkými kultúrami. Znamená, že sa povznesiete nad všetko, čo je na zemi. Keďže je to obyčajne veľmi príjemné, sen sa obyčajne viaže na nejaké pozitívne pocity, zážitky či skúsenosti. Indikuje silný pocit slobody a nadhľadu, čo môže reprezentovať smerovanie k vyššiemu stavu vedomia alebo duchovné spojenie. Lietanie doslova rozširuje perspektívu, lebo sa na svet pozeráte z výšky, a taká je aj jeho symbolika – získavate širšiu a dokonalejšiu životnú perspektívu.

Netreba však prehliadať, že ten istý pocit povznesenia nad všedný svet môže byť nevedomým obranným mechanizmom. Keď sa vám sníva o  lietaní, možno by ste sa mali sami seba spýtať: Obchádzam niečo, snažím sa „preletieť“ ponad nejaký konflikt alebo v reálnom živote „nestojím pevne na zemi“?

Oheň/Požiar/Dym

Univerzálny obraz: Rapídna, kompletná a účinná premena.

Pohľad cez objektív: Pozorovali ste oheň? Založili ste oheň alebo ste sa o to pokúšali? Bol oheň príjemný a pod kontrolou? Vymkol sa vám spod kontroly? Vypukol požiar? Hrozilo vám, že v ňom zhoríte? Boli ste priamym svedkom požiaru alebo len jeho následkov? Akej farby bol plameň? Pálili ste niečo a ak áno, čo?

Osobné zaostrenie: Oheň spôsobuje vznietenie určitého materiálu, následne vysoká teplota celkom zmení molekulárnu štruktúru materiálu. Ak je horiaci materiál organického pôvodu, premení sa na uhlík – základný stavebný materiál všetkých živých organizmov na tejto planéte. Práve toto robí z  ohňa taký silný symbol transformácie a zmeny. Zhorený materiál zmutuje späť na látku, z ktorej sa zrodil.

Oheň môže mať rôzne odtiene. Farba plameňa vám pomôže identifikovať, ktorej oblasti vášho života sa avizovaná premena týka. červený plameň reprezentuje vášeň, frustráciu, agresiu a otázky sebaistoty. Oranžový plameň symbolizuje sexualitu, žltý city, zelený uzdravovanie, modrý komunikáciu, indigový inštinkty a intuíciu a fialový spiritualitu. (Podrobnejšie pozri Farby.)

Najpodstatnejším hľadiskom interpretácie je však samotný horiaci objekt. Ak ho dobre poznáte, zásadná životná premena sa týka oblasti, ktorú pre vás reprezentuje. Horiaci dom symbolizuje premenu vašej osobnej identity. Verejná budova sa vzťahuje na vašu verejnú identitu. Ak horí predmet, ku ktorému máte osobný vzťah, skúmajte, v čom vnímate jeho hodnotu, čo pre vás predstavuje – je to totiž symbol oblasti života, kde nastane radikálna zmena. Ak v ohni zahynie nejaký človek, jeho osobnostná stránka prezradí, ktorá súčasť vašej osobnosti bude v dohľadnej dobe obetovaná, aby sa mohlo narodiť vaše nové ja. Ak je oheň obrovský a máte z neho strach, znamená to, že vás niečo príliš zaťažuje alebo strácate v nejakej oblasti kontrolu. Požiar symbolizuje zmeny zásadného charakteru, ktoré permanentne zmenia krajinu – vo vašom prípade vašu osobnosť a životný štýl. Na druhej strane táborák – väčší či menší, je oheň pod kontrolou, avizuje vám, že nastávajúce zmeny, nech sú hocijako veľké, zvládnete. Táborák zároveň symbolizuje vašu schopnosť zmeniť niečo zásadným spôsobom aj s limitovanými zdrojmi, schopnosť vytvoriť niečo veľké z mála. Ohnisko alebo pec naznačujú, že zmenu dokážete využiť vo vlastný prospech alebo potešenie.

Ak oheň nevidíte a prítomný je iba dym, ide o symbolické vyjadrenie, že zdroj blížiacej sa radikálnej zmeny ešte nepoznáte. Ale, ako v prísloví „kde je dym, tam aj horí“, môžete si byť istý, že máte na dosah ruky nejakú dramatickú situáciu. Keďže hustý dym vám zároveň zásadne znižuje viditeľnosť, je možné, že sa v tej situácii nebudete celkom dobre orientovať. Spýtajte sa samého seba, či sa sústreďujete na to, čo je naozaj dôležité a či vás pri tom niečo alebo niekto nevyrušuje. Dym aj zadúša – blokuje prísun kyslíka do našich pľúc. Ak sa vám o ňom sníva, môže ísť o varovanie z vášho nevedomia, že blížiaca sa životná situácia a zmena vás bude najprv „dusiť“.

Oheň či dym je možno mocný a  nebezpečný, zároveň však čistí a vytvára priestor na obnovu a rast. Ak sa vám o ňom sníva, počítajte s tým, že vás čaká zásadná zmena a blízka budúcnosť vám prinesie minimálne nové možnosti, prípadne aj celkom nový život.

Ukážka z knihy nájdete tu a aj tu

No oveľa viac si prečítate v knihe  Reč snov Michael Lennox

4 myšlienky na “Reč snov

 1. Ahoj, mohla by si mi objasnit jeden moj sen, prosim? Snivalo sa mi, ze som isla na dovolenku. Bolo to niekde velmi daleko. Nazov si nepamatam, ale viem, ze to bolo exoticke miesto. Z tejto dovolenky sme sa potom mali presunut aj do nejakeho mesta v Amerike a tam zostat nejaku dobu. Mala som ist aj s rodicmi. Videla som samu seba ako si balim kufre. Zistila som, ze som zabudla na spodnu bielizen tak som ju rychlo dobalila. Pred tym ako som isla na letisku som sa mala stretnut este s jedou znamou, ktoru som v skutocnosti nevidela asi 7 rokov. Ta kamaratka mi pripominala vzhladom mna. Len mala inu farbu oci a vlasov a bola ovela vyraznejsie namalovana ako sa malujem ja. Pytala sa ma kam idem a ked som povedala to miesto tak bola zvedava, ze ako si to mozem dovolit. V tom sne som sa velmi tesila, ze tam pojdem ( samozrejme by som sa tesila aj v realnom zivote). Potom sa mi znova snivalo, ze som si zabudla nohavicky, podprsenku a ponozky. Zas som ich pribalovala. Potom som bola na letisku. A tusim som v sne videla aj letisku uz tam v cudzom meste. Velmi sme sa vsetci tesili. Niekto nas bol na letisku cakat. A potom som sa zobudila. Vies mi s tym poradit?

  Páči sa mi

  1. Dovolenka sa v snoch podľa Meda začína objavovať, ak sme citovo vypätý, ubíja na nás náš vonkajší život , starosti, preto prichádzajú sny, ktoré nás vedú k relaxu..ukazujú aby sme začali oddychovať. No ako vidíš u seba..ty sama sa len balíš…kufre sú naša záťaž, bremenu, ktoré si sebou nesieme..teda nie si akoby pripravená na oddych a stále niečo doplňuješ, čo ti príde dôležitejšie ako tvoje vnútro. Letisko ukazuje tvoju náplň mysle..oslobodzujúce myslenie..či schopnosť niekam uniknúť oslobodiť sa od povinnosti, vzlietnuť…kamarátka predstavuje nejakú časť teba, to aká je ona a ty tak isto,, konkrétna vlastnosť jej prejavu, alebo to čo u nej obdivuješ a u seba nevidíš…chcela na seba upútať vonkajškom..výrazné farby..možno je tam ukázaný prejav, že sa chceš na niekoho zahrať, odlíšiť sa prejaviť inak, aj keď si myslíš, že na to nemáš. ….znova myslíš na nepodstatné veci a len sa zaťažuješ…letisko môže byť aj nový smer, situácia, ktorá príde a mala by ti ulahodiť, len je na tebe čoho sa zbavíš a nebudeš sa tým zaťažovať.

   Páči sa mi

   1. Peknu sobotu prajem!

    Posledne noci sa mi moj sen s cestovanim opakoval. Pamatam si jeden celkom jasne. Mala som odcestovat do jednej krajiny, ktora ma aj v skutocnosti velmi laka. Zrazu prisla prilezitost tam ist. V sne sa mi zrazu zjavil Pan Bozsky zo Sexu v meste 🙂 Neviem ci poznate ten serial a on ma tam mal vziat alebo cakat uz v tej krajine.Bola som natesena, zbalena a potom ma moja mama mala ist zaviest na letisku. Ja som zrazu spanikarila, co budem robit v takom velkom meste, v cudzej krajine a mamu som oklamala, ze to uz nestihneme.
    Podovny sen sa mi este raz snival. Nepamatam si ho, ale pointa bola ta ista. Mala som cestovat, tesila som sa a velmi, ale bala som sa a zrusila som to.
    O par dni na to sa mi snivalo, ze sme mali stretavku zo skoly. Bolo v lese a opekali sme. Potom som sa ocitla na zastavke, isla som do skoly a zrazu som videla, ze sa nieco deje s mojou mamou.Rychlo som bezala za nou a teta mi povedala, ze musela ist na operaciu. Velmi som plakala, nie len v sne, ale zobudila som sa uplakana. Nakoniec ta operacia nebola taka vazna ako som si myslela.
    Medzi tym sa mi snivalo aj o meste, ze niekto alebo nieco v nom zomrelo, nieco mne blizke, ale zaroven ta smrt znamenala aj novy zaciatok?? Nebola az tak smutna, ani som nevedela ci zomrel clovek ci nieco ine. Videla som seba v meste, nejakych ludi, ktori prisli, potom mna ako sa prechadzam po ulici.Ten sen mal takú pochmurnu stylistiku ako keby sa mi to snivalo cele take tmavsie, ale zaroven vyjadroval nieco nove, mozno nadej.
    Pravdupovediac, uz ma tieto sny unavuju. Niektore su strasne zive, celu noc sa prehadzujem, rano sa budim nevyspata.
    Ako sa s tym da skoncovat?

    Páči sa mi

 2. Ahoj Evi….Sex v meste poznám aj pána Božského. 😀
  Podľa mňa máš túžbu vzdialiť sa od niečoho, žiť chvíľu niečím iným svetským, čo by ťa uchvátilo, ale potom prichádza strach, lebo opúšťaš svoju istotu, to známe, v čom sa vieš orientovať, preto všetko rušíš a sťahuješ sa späť….neznáme ťa desí..máš málo viery v seba…..pán božský predstavuje vidinu-predstavu tvojho drahého, preto jeho symbol, alebo niečo z neho, ako sa on prejavuje.

  Stretnutie zo školy..tu ide o pripomienku niečoho, nejakej lekcie, akoby sa ti ukázalo, že ťa čaká a príde v najbližšom čase.

  Zástavka…čakáš na určitý smer v živote, že sa ním vyberieš…problém s matkou..je problém s tvojou výchovnou časťou teba, ktorá potrebuje proces liečenia…operácia je proces odstránenia niečoho, čo robí problém…a duševne ťa zaťažuje…plač pre nás samých je len pohnútka z ega..ak plačeme pre iných ide o citový prejav, ľútosť, ktorú vieme …

  Smrť v meste..môže byť smrťou niečoho pudového, či citového v tebe, čo jednoducho malo odísť a s každou smrťou prichádza niečo aj nové, lebo smrť uvoľňuje miesto pre to. Ľudia sú tvoje myšlienky, tvoje zmýšľanie a tak ako ich vnímaš také je.

  Moja pokiaľ nemáš uvedomovacie sny ako ja, tak bud´ rada, ale som za ne vďačná, lebo viem na akú situáciu ukazujú, čo si mám uvedomiť a po najnovšom mi už aj prichádza do snov znamenie, že každá situácia prináša nové poznanie, ak to pochopím priamo v tom sne, aká je symbolika….zmeň svoje vnútro, nasmerovanie a prídu aj krajšie sny. 😀

  Krásny dník Evička.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: