Realita sa rozpadá…

1378032_693375754023202_952748823_nOd novembra 2014 mám vo svojom znamení Čiernu lunu až do svojich narodenín, čo značí karmickú lekciu z minulosti: vzpuru proti pravidlám, prísnosť a zvládnutie istej situácie podľa pravidiel. Tak isto mi na to ukazuje aj Saturn, ktorý je prísny učiteľ a nič neodpustí. 😦  Takže som si uvedomila, že nedá sa ísť hlavou proti múru , nariekať, len to prijať a uvedomiť si, že asi to tak má byť a je to len o mne, ako to dokážem najlepšie urobiť. Predvčerom navečer som si to uvedomila a vravela formulky prijatia tejto situácie, ktorá sa nestala tak, ako som očakávala. Na to som mala nad ránom sen.

Bola som v dome u rodičov a vonku už nebolo nikoho,  mala som pocit, že so synom v dome sme jediný, kto zostal na svete , no ťahalo ma to nazrieť von. Tak som vzlietla cez terasu k nebu, popozerala som sa po okolí a videla, že je tam krásne, dokonca som videla aj krásne zrelé jahody z výšky, po ktorých som zatúžila. Vrátila som sa do domu , vzala malého a išli sme sa prejsť do lesa a natrhať si tie jahody. Z blízka jahody neboli ešte tak zrelé ako vyzerali. Ako som prišla k plotu a chcela sa dotknúť listu, videla som ako bledne , stenšuje sa a rozpadá. Všetko sa pomaly rozpadalo a mizlo, tak sme sa ponáhlali s malým domov, lebo iba tam bolo bezpečne. Popri nás utekali aj nejaké  hnedé zveri v akomsi opare. Mala som obavy, či nezaútočia, ale aj oni sa náhlili pred nicotou preč.

Zobudila som sa na to . Rozmýšľala som, čo sa mi bude rozpadať z reality a budem sa snažiť zastrčiť do vnútra.  Keď som si pozrela u Meda, uvedomila som si, že sú to staré myšlienkové pochody, obsahy mysle….a tie hnedé zvery sú ego, ktoré tiež pohlcoval opar miznutia.

Podvedomie mi tak naznačilo, že sa mám zbaviť starého myslenia, egoistických myšlienok, ktoré útočia ako štvaná zver a len hľadať oporu vo svojom vnútre, kam som sa náhlila schovať aj so svojim synom, teda citovou časťou seba samej. A poviem vám, že je na to kus pravdy.

Hľadala som niečo o tom ako nechať rozpadnúť staré vzorce myslenia a našla som niečo o vytváraní novej reality. Je pravda, že žijeme pod strachom, nechávame sa obmedzovať, počúvame ego ako nám nahovára a bojíme sa urobiť zmeny vo svojom živote. Lenže tadiaľ cesta nevedie, občas treba vykročiť aj novým smerom a veriť si.  😉

Arkturiáni – Vytváranie vašej novej reality

Nachádzate sa teraz uprostred procesu začleňovania toku svetla s vyššou frekvenciou, ktorý prúdi z Galaktického stredu do vašich pozemských tiel, emócií a synapsií (spojenie medzi neurónmi v mozgu). Keď sa toto svetlo začlení, bude mať vplyv na vaše emócie, myšlienky a činy. Okrem toho, vám aktivuje 97% DNA, ktorá prebúdza váš prirodzený potenciál, ktorý z vás robí tvorcov vašej reality. Preto vás prosíme, aby ste trávili čo najviac “času” v prírode, aby ste boli bližšie k elektromagnetickým poliam svetla, ktoré bombardujú vašu planétu. Nové synapsie, ktoré sa aktivujú vo vašom mozgu vám umožnia prijať nové informácie, ktoré neboli dostupné, pokým mal váš mozog obmedzenú kapacitu.

Aby ste dosiahli plnú silu, budete sa musieť vzdať všetkých starých vzorcov myslenia a správania sa. Oslobodení od týchto limitujúcich vzorcov sa môžete odovzdať neznámu a vstúpiť do chaosu nesmiernych zmien. Vy, naši vzostupujúci priatelia zo Zeme, ste teraz povolaní pripojiť sa k prebiehajúcemu procesu opúšťania obmedzení, odovzdania sa neznámemu, vstupu do chaosu a konania celkom novým spôsobom.

Vzdávanie sa obmedzení

Keď si uvedomíte, že sa musíte vzdať starých obmedzujúcich vzorcov pochopíte, že vy ste tvorcovia svojich životov. Keďže neviete, ako robiť najlepšie rozhodnutia zistíte, že všetko, čo treba urobiť, je odovzdať sa chaosu extrémnych zmien. Toto odovzdanie sa novým vzorcom multidimenzionálneho života vás zbaví starých návykov a závislosti na fyzickom živote tretej dimenzie.

Prepustenie starého a objatie nového vás postrčí k obrovskému evolučnému skoku vo vedomí. Vďaka tomuto vyššiemu stavu vedomia si ľahšie spomeniete, ako byť majstrom svojej energie. Učenie môže priniesť strach zo zlyhania a pochybnosti o tom, či ste alebo nie ste schopní sa to naučiť. No ak si spomeniete, prinúti vás to spoznať vyššie vyjadrenie vášho JA a to vás zbaví strachu každého druhu. Je však množstvo pocitov, ktoré musíte prijať a prepustiť počas vašej intenzívnej komunikácie s vašim skutočným JA.

Odovzdanie sa neznámu

Vaše fyzické telá boli vytvorené z prvkov tretej dimenzie a Elementálov štvrtej dimenzie, ktorí oživili vašu formu. Zem však zvyšuje svoje vibrácie a keďže zodpovedajúca vibrácia je to, čo vás drží v tomto svete, budete musieť zladiť svoju rezonanciu so vzostupujúcou Zemou a pokračovať v osobnom vzostupe.

Inak povedané, aby ste zostali napojení na Matrix vzostupujúcej Zeme, musíte sa odovzdať neznámu, aby ste dosiahli zladenie vašej frekvencie s frekvenciou Gainej Zeme. Zlaďovanie je metóda nastavenia vašich mozgových vĺn na požadovanú frekvenciu, vďaka čomu dokážete vy a ostatné oscilujúce systémy navzájom na seba pôsobiť, čím získate rovnakú frekvenciu vyjadrenia. Takže keď zladíte svoje energetické pole s elektromagnetickým poľom Zeme, Gaine zvýšenie frekvencie vás potiahne k prebudeniu. Rovnako poslúži vaše osobné vzostupové energetické pole vzostupu planéty. Vďaka zlaďovaniu nezmenia vyššie frekvencie svetla bombardujúce Zem iba planétu, ale aj všetkých jej obyvateľov.

Frekvencia vibrácií každej reality, musí súhlasiť, byť zladená s vami, aby ste mohli túto realitu zažívať. Mnohí ste začali skúmať multidimenzionalitu a zisťujete, že ten fakt platí. No možno ste ešte nezistili, že môžete urobiť čokoľvek, na čo zameriate svoju pozornosť a potom to naplniť bezpodmienečnou láskou.

Vaše myšlienky sú vašimi osobnými svetelnými synapsiami, ktoré zlaďujú vaše myslenie s rôznymi frekvenciami vášho svetelného matrixu. Okrem toho môžete zladiť svoj mentálny matrix s každou možnou realitou tým, že premietnete svoju bezpodmienečnú lásku do tohto matrixu. Bezpodmienečná láska otvára Portály do vami vybratej reality a aj vás k tejto realite viaže. Nanešťastie zabudnutý program je nepoužívaným programom. No je šanca, že počas tohto štádia vzostupu, sa vaše multidimenzionálne spomienky vrátia.

Prijatie chaosu

Počas tejto fázy prechodu sa musí uskutočniť veľa extrémnych zmien, pretože staré vzorce tretej dimenzie sú v rozpore s prichádzajúcimi energetickými vzorcami piatej dimenzie. Konflikt medzi týmito energetickými vzorcami vytvára chaos, ktorý predchádza významnej zmene. Aby ste dokázali zladiť svoju energiu s energiou piatej dimenzie, musíte sa zbaviť všetkého myslenia, pocitov, zvykov a správania tretej dimenzie. Ak sa rozhodnete ignorovať to, čo sa okolo vás deje, namiesto odovzdania sa chaosu radikálnej zmeny, zostanete zladení s treťou dimenziou a nezladíte sa s energiou piatej dimenzie, ktorú má vzostupujúca Zem.

Ak sa musíte prispôsobiť, aby ste mohli prežiť a/alebo zostať v prúde vzostupu, nájdete odvahu vstúpiť do chaosu. Opustenie známeho vám umožní začať aktivovať dlho zabudnuté matrixy vo vašom mozgu. Keď čelíte novým výzvam, dokážete nájsť odvahu vstúpiť do neznámeho s otvorenou mysľou. Otvorená myseľ je pri tom nevyhnutná. Ak súdite možný posuv vo vašom myslení, zavriete tým dvere a zostanete zaseknutí vo vzorcoch myslenia, ktoré sú prekonané.

Ak nenájdete spôsob ako povolať svoje zabudnuté zdroje, nebudete schopní zažiť dlho očakávaný “presun” do nových sfér reality. Ak máte strach z neznáma, predstavte si, ako vás vystraší fakt, že ste zmeškali tento okamih. Strach je celkom nelogický a je možné ho upokojiť logickým myslením. V okamihu, keď prehovoríte ku svojmu strachu, ste voči tejto emócii v nadradenej pozícii. Najskôr musíte upokojiť svoj strach tým, že si poviete: “Ďakujem, že mi oznamuješ, že sme v nebezpečnej situácii. Počúvaj ma strach, potrebujem, aby si sa upokojil, aby som mohol/mohla prevziať kontrolu nad touto situáciou.” Ak prehovoríte ku svojmu strachu autoritatívne, vaše vedomie sa dostane nad nevedomú reakciu boj/útek a stane sa vedomím ovládajúcim vašu energiu.

Rovnako, keď neustále sledujete myšlienky, ktorým umožňujete zostať vo vašej mysli a emóciách, ktoré napĺňajú vaše telo, stávate sa pánom energetického poľa, ktoré máte vo svojom tele a ktoré premietate do svojho sveta. Byť majstrom svojej energie je v skutočnosti základom pre aktiváciu vášho multidimenzionálneho vnímania a vašich schopností.

Jednanie novým spôsobom

Tento chaos vás núti prispôsobiť sa skrze pôvabnú hlbokú introspekciu (pozorovanie seba samého), pri ktorej môžete povolať zabudnuté zdroje. Touto hlbokou vnútornou inšpekciou sa znovu spojíte so svojim multidimenzionálnym myslením. Vaše multidimenzionálne myslenie je naprogramované na prijímanie Svetelného jazyka vyššej frekvencie reality. Potom budete pomocou Svetelného jazyka prijímať všetku pomoc, ktorú potrebujete na to, aby ste mohli konať novým spôsobom. Váš prvý takýto čin bude premietnutie vášho vedomia do Jadra nejakej osoby, miesta alebo veci, s ktorou ste v interakcii. Na to, aby ste mohli premietnuť svoju myseľ do Jadra toho, kam si budete priať premietnuť, musíte najskôr ísť do Jadra vášho JA.

Skrze vše vlastné Jadro vstúpite do prítomného okamihu. Vaše multidimenzionálne JA, ktoré žije v prítomnosti a je neustále spojené s vašim vyjadrením tretej/štvrtej dimenzie, vás ukotvuje na Zemi. Čas je vašou kotvou k fyzickej rovine. Čas, ako ho poznáte, existuje iba v tretej/štvrtej dimenzii. Práve vaše pripútanie k času vás ťahá von z prítomnosti Jedného. V prítomnosti ste v Jednom. Keď ste Jedným so všetkým živým, dokážete komunikovať s každou časťou reality. V prítomnosti Jedného, do ktorej je najlepšie vstúpiť cez vaše Jadro, sa dokážete spojiť s vyššou frekvenciou ľubovoľnej reality a napraviť to, čo bolo pokazené.

Spontánne prebudenie

Stále viacerí z vás zažívajú spontánne prebudenie. K tomuto prebudeniu často dochádza po dlhom období depresie, úzkosti, choroby alebo “smoly.” K týmto prebudeniam dochádza preto, že multidimenzionálne svetlo, ktoré bombarduje vašu planétu, je také intenzívne, že svetelný kvocient ľudstva sa približuje ku kritickému množstvu. Svetelný kvocient nerovná sa väčšine ľudstva. V tejto fáze väčšina ľudstva zápasí s treťou/štvrtou dimenziou. Avšak svetlo prebudených je také silné, že prežiari temnotu tých, ktorí sú stratení na svojej ceste cez zmätok tretej dimenzie. V skutočnosti nesie prebudená osoba desať krát viac svetla, než neprebudená. Rozdiely medzi dvomi vyjadreniami ľudského vedomia vytvárajú chaotické energetické pole, pretože vzájomné pôsobenie paralelných realít tretej/štvrtej a piatej dimenzie spôsobuje posun paradigmy vo vašom svete. Rovnaké to bolo v mojom svete, keď sme vstúpili do tejto fázy vzostupu.

Vy prebudení, sa už viac nemôžete skrývať vo svojich ilúziách. Preto musíte vstúpiť do chaosu mnohých zmien, ktoré teraz prebiehajú vo vašej realite. Je to posun z vnímania bezpečnosti známeho a očividného rádu sveta, ktorý spôsobuje spontánne prebudenie. Klamstvá, ktoré ste vraveli a ktoré ste počúvali od ostatných, aby ste si spravili životy “dostatočne dobrými,” už nebudú viac fungovať pri zakrývaní rozčarovania. “Veci,” ktoré ste si kúpili, vám neprinášajú rovnaké potešenie, tí dôležití ľudia, s ktorými ste sa spriatelili, už nie sú naďalej zaujímaví, to zamestnanie, ktoré vám zabezpečilo veľkú prestíž sa stalo prázdnym víťazstvom a peniaze, kvôli ktorým tak tvrdo pracujete, sú preč skôr, ako si ich užijete. “O čom to celé je?” rozmýšľate.

Možno neviete, že vyššie vyjadrenie vášho JA sa na vás díva a čaká na túto príležitosť, aby otriaslo vašim pohodlným popieraním, odmietaním. Vaše multidimenzionálne JA vám prináša sny, nápady a príležitosti na zmenu a neustále k vám hovorí v pozadí vašej mysle. “Čo je to ten podrývačný hlas?” pýtate sa. “Môj život je PROSTE V PORIADKU,” vravíte, jemne zvýšeným hlasom. Ale tak veľmi, ako sa snažíte odohnať rastúcu vlnu transformácie, chaos zmeny sa stále viac rozširuje, až pokým vás nezahltí. Čím ste ale zahltení? Neviete.

Nedokážete to pochopiť. Váš život je presne taký, aký bol, keď ste si mysleli, že je skvelý. Prečo je vám zrazu tak mizerne? To je to svetlo. Vyššie frekvencie svetla vymazávajú indoktrinácie (to, čo vám bolo vštepované) tretej dimenzie a nahrádzajú ich multidimenzionálnym operačným systémom. Pri sťahovaní vášho nového mentálneho operačného systému, nedokáže váš biologický počítač – mozog spracúvať informácie rovnakým logickým postupným spôsobom. Mnohé multidimenzionálne správy víria vašim mozgom a nahrádzajú neurologické obvody. Tento príval svetla s vysokou frekvenciou vytvára náhle kolapsy starých mentálnych výpočtov.

“Švitorí mi?” čudujete sa. Nie, iba si nahrávate nový mentálny systém a práve teraz sa nachádzate v stave prechodu zo starého systému počítania (spracúvania informácií) na nový systém Prúdenia so svetlom. Mnohé časovo postupné detaily, ktoré napĺňajú váš mozog sa preklápajú do cirkulujúceho prúdu Svetelného jazyka ukotveného vo svetle s vyššou frekvenciou. Niektorí z vás vedia, že sa prebúdzate a niektorí ste už nejakú dobu prebudení. A práve títo prebudení sa potrebujú spojiť s ostanými prebudenými. Tak sa môžu naučiť byť lídrami piatej dimenzie a novo prebudení môžu získať pomoc od tých, ktorí tento proces už dokončili.

Kľúčové skupiny ľudí otvorene hovoria o tom, že existuje dôvod, pre ktorý sa deje to, čo sa deje, strach z duševného zrútenia sa je nahrádzaný túžbou po zmene. Práve v tomto bode sa začína vaše duchovné prebudenie, pretože strach prekročil ten prah. Veľa ľudí sa vám môže posmievať, ale keď raz prejdete cyklom odporu, začnete cítiť bezpodmienečnú lásku, ktorá je oveľa silnejšia než vonkajšie súdenie. Majte teraz na pamäti, že je dôležité dokončiť to, čo ste začali. Ste tu, aby ste pomohli planéte, čo pochopíte iba vtedy, keď sa zbavíte svojej závislosti na ilúzii tretej dimenzie. Cez stenčujúci sa závoj ilúzie môžete vnímať a začať vstupovať do novej reality.

V paradigme tretej dimenzie sa REALITA skladala z molekúl tretej/štvrtej dimenzie usporiadaných do fyzickej formy. Vedeli ste, že táto forma je skutočná, pretože ste sa jej mohli dotknúť. Mohli ste ju vidieť svojimi fyzickými očami a počuť fyzickými ušami. Táto forma mala ostré okraje a jasné hrany. Avšak váš nový mentálny operačný systém vníma energetické vzorce, ktoré sa vám zdajú byť živé. Neviete o tom, že tieto energie existujú, ale máte pocit, že sú ďalšou realitou, životnou formou alebo možno Vyššou Bytosťou. Vaše “pocity” sa menia tak, ako sa menia vaše myšlienky. “Pocit” znamenal emóciu alebo dotyk. Teraz sú pocity ako nový druh vnímania, ktoré môžete zažívať vašou mysľou. Navyše si uvedomujete, že vaša myseľ nie je len vo vašom tele. V skutočnosti oboje – vaše myslenie a vaše emócie – vnímate ako vyžarované z miesta nad vami. Toto miesto nie je skutočným miestom, ale vyššou frekvenciou.

Tí z vás, ktorí sú prebudení už dosť dlho, si zvykajú na novú verziu svojho JA a počujú volanie, ktoré ich nabáda použiť všetko, čo už vedia. Ste unavení z mlčania, ktorým si zabezpečujete to, aby vás “oni” nesúdili. Chcete hovoriť o tom, čo sa deje vo vašom tele a vašom živote. Teraz, keď sa váš Multidimenzionálny operačný systém začleňuje do vášho mozgu, srdca a tela tretej/štvrtej dimenzie viete, že sa už nedá vrátiť späť. Neviete presne kam idete, ale zistíte to. Žiaľ neviete ako, pretože ste stále “medzi” tým, kým ste boli a kým sa stávate.

Avšak vaše stále sa rozširujúce Vedomie Jednoty vám hovorí, že ste pripojení ku všetkému a ku každému. Ste spojení s planétou. V skutočnosti ste vy planétou. Uvedomenie, že ste planétou, vám umožní spomenúť si, že ste aj Vyššou Bytosťou, ktorú počujete, vidíte, cítite a nasledujete do neznáma. Neviete, kam idete, ale spomenuli ste si, že máte nasledovať “pocit” bezpodmienečnej lásky. Ako ste sa stali z ustráchaných, rozčarovaných ľudí nasledovníkmi prúdu bezpodmienečnej lásky? Nespomínate si, ale nesnažíte sa zistiť to.

Scenár začlenenia

Ego: Mám pocit, že strácam kontrolu nad priveľa časťami môjho života. Stále dokola si musím opakovať: “Zdá sa, že nie je nič, čo môžem urobiť.“ Hádam, že to musím proste “nechať tak” a čakať, čo sa stane. Musím pripustiť, že sa trochu bojím. Vraj existujú iné veci, ktoré môžem robiť, iné úlohy, ale ja sa naozaj cítim byť mimo diania. Tento nový “systém” reality, má tak odlišné pravidlá, že sa v ňom cítim ako ryba na suchu. Dúfam, že nový vedúci vie, čo sa deje, pretože ja to určite neviem!

Duša: Ty nemusíš rozumieť, pretože ja VIEM. Ja som tvoja Duša, viem všetko o všetkom. Ako vidíš, som oslobodená od 3D hry a v tom istom čase ju hrám skrze teba, môj uzemnený bod.

Ego: Tak, keď toho toľko vieš, povedz mi, aká je teraz moja úloha? Malo som pod kontrolou všetko, teda minimálne všetko v mojej vedomej mysli. Nie, ani to nie je celkom presné. Dobre, malo som pod kontrolou každú časť reality, o ktorej som vedelo.
Zdá sa, že to nie je veľmi veľa…

Duša: Áno drahé ego, som si vedomá tvojho významného prispenia a obetovania sa.

Ego: Obetovanie sa! Aké obetovanie sa?

Duša: Tvoje obetovanie sa spočívalo v tom, že si sa oddelilo od Jedného, znížilo si svoje povedomie, aby si mohlo prežiť jeden malý, samostatný život na jednej malej samostatnej planéte. Vyplo si svoje povedomie o svojom JA, aby si sa mohlo podieľať na úžasnom experimente.

Ego: Experimente? Akého experimentu sa to zúčastňujem? Nespomínam si na oddelenie sa od môjho JA. V skutočnosti som vždy bolo mnou…okrem…okrem toho, že tu vždy bolo niečo prítomné, Sprievodca alebo Boh alebo niečo, niekto. Volalo som to mnohými menami. Mená sa menili, ako som sa menilo ja. Teda bola to vždy tá istá osoba, ale moje povedomie sa menilo.

Duša: Áno, tvoje povedomie sa zmenilo, keď si si začalo viac uvedomovať MŇA – tvoje Multidimenzionálne JA. Aj keď si sa odo mňa “odlúčilo,” ja som ťa nikdy neopustila. Ako by som aj mohla, keď som ty? Ja som prítomnosť, ktorú si stále cítilo, ale nikdy si nemohlo uveriť tomu, že by si malo takú silu, múdrosť a bezpodmienečnú lásku. Preto si premietalo tieto pocity do “iných” Sprievodcov, Anjelov a Majstrov. Pretože si vstúpilo do reality oddelenosti a obmedzenosti, bolo si oddelené odo mňa, tvojej Duše/JA. Ja som časť teba, ktorá žije v Stálej jednote s tvojimi Sprievodcami, Anjelmi a Majstrami. V skutočnosti som ja tvojim Sprievodcom, ja som Anjelom, ja som Vzostúpeným Majstrom a oveľa, oveľa viac. A v rovnakom čase som tou časťou teba, ktorá je oslobodená od hierarchického systému 3D, ktorý je rozdelený na polarity zlé – lepšie – dobré. V mojej realite, skutočnej realite, neexistuje oddelenosť a neexistujú ani polarity. A preto neexistuje ani hierarchia! My všetci sme JEDNO.

Ego: Nedokážem pochopiť, ako by to bolo možné. Ako že tam nie je oddelenosť a polarity? Ak tam nie je žiadna hierarchia, ako sa potom učíte od tých, ktorí vedia viac než vy? Koho uctievate?

Duša: V mojej realite nie je žiadne “učenie sa.” Je tam iba “poznanie.” Nie je tam žiadne uctievanie, pretože nik nie je lepší, ani horší. Nič také, ako “lepší než” tam nie je možné, pretože sme všetci JEDNÝM. Preto neuctievame. My VIEME. My MILUJEME. Vážime si a pomáhame našim fragmentom, ako si napríklad ty, ktoré sa od nás oddelili, aby vstúpili do veľkého experimentu života v polarizovanej realite v nižšej dimenzii. Mnohí z nás majú fragmenty svojho JA, ktoré žijú vo forme v nižšej dimenzii v odlišnom svete a realite. Pre nás, sú všetky tieto “pozemské vyjadrenia” rovnaké. A preto “osoba” nie je dôležitejšia, než “strom” alebo “ryba,” pretože my sme všetci JEDNÝM, život vnímame ako JEDEN.

Ego: Teraz mi hovoríš, že nie som lepšie než ryba? Nemyslím, že by som tomu mohlo veriť. Ryba “nerobí” nič, iba pláva a potom ju zje väčšia ryba alebo človek. Čo dobré robí?

Duša: Nerozumieš tomu, čo ti vravím. Tu neexistuje žiadne “robenie.” Ani žiadne jedenie a žiadna polarita “dobrého” alebo “zlého.”

Ego: To mi znie nudne!

Duša: Áno, môže to vyznievať nudne pre osobu v 3D, ktorá sa snaží “urobiť niečo dobré,” obzvlášť ak je oddelená od svojej Duše. Ale tak, ako si ty nedokážeš predstaviť JEDNOTU, VEDENIE alebo BYTIE, ja nedokážem pochopiť oddelenosť, robenie a nudu. Práve preto som odštiepila časť môjho JA, aby som vstúpila do experimentu života v tretej dimenzii. Veľa si ma naučilo a ja ti chcem poďakovať. Tiež ťa chcem priviesť Domov, ku mne, ku tvojmu skutočnému JA. A preto som prestavila tvoju fyzickú schránku, čakru po čakre, aby som mohla začleniť moju Podstatu do tvojej. Potom už viac nebudeme oddelení. Budeme opäť JEDNÝM.

Ego: Znamená to, že si opustila svoju realitu?

Duša: Ale kdeže, môj drahý uzemnený bod. Nič také, ako “opúšťanie” v mojej realite neexistuje. Ako môžeš “opustiť,” ak neexistuje žiadna “oddelenosť?” Ak existuje iba Jednota, ako by si ju mohlo opustiť?

Ego: Ty ma mätieš. Nerozumiem tej Jednote, o ktorej hovoríš. Znie to pekne. V skutočnosti je to veľmi podobné vnútornému pocitu, ktorý som celý život cítilo, pocitu, ktorý som uctievalo. Ale nerozumiem tomu, ako sa môžem ja, oddelená časť, presunúť do reality, ktorá je tak odlišná od každej reality, ktorú som doteraz poznalo alebo študovalo?

Duša: Ty ju VYTVORÍŠ!

Ego: Vytvorím? Ako môžem vytvoriť niečo, čomu nerozumiem? Tento “výtvor,” o ktorom hovoríš presahuje aj moju predstavivosť.

Duša: Odovzdáš sa mne – tvojmu JA. Odovzdáš sa PRÚDU Jednoty, ktorým som. Ty si tým, kto sa musí rozhodnúť zjednotiť nás, pretože žiješ v realite Slobodnej vôle. Pravidlá, s ktorými sme súhlasili pred tým, než naše “fragmenty” vstúpili do 3D hry boli, že sa NIKDY nemôžeme odpojiť od Hry, ak to nebude chcieť naše pozemské ja. Súhlasili sme, že budeme čakať, pokým sa náš fragment prebudí dostatočne nato, aby si spomenul na svoje Multidimenzionálne JA a požiadal nás o pomoc. Potom, keď sú pripravené, povedieme naše fragmenty Domov. To bol ten experiment – budú Bytosti, ktoré sa oddelia od Jednoty všetkého, čo je, túžiť po návrate?

Ego: To bol ale dlhý experiment… trval milióny rokov!

Duša: Pre nás nebol dlhý, keďže nemáme čas. Žijeme v prítomnosti. Keď žiješ v prítomnosti, neľutuješ minulosť, ani nemáš strach z budúcnosti. Keď si spomenieš ako žiť v prítomnosti, budeš schopné nájsť PRÚD, ktorému sa môžeš odovzdať a spojiť sa so mnou, svojou Dušou, svojim JA. A keď sa spojíš so mnou, vrátiš sa Domov.

Ego: ako vieš, že sa chcem odovzdať tomuto Prúdu? Ako vieš, že chcem ísť Domov?

Duša: Pretože, drahá časť môjho JA, si si zvolilo začlenenie MŇA do svojej pozemskej schránky. Vidíš, Domov nie je miesto, je to vibrácia. Preto keď začleníš mňa, NEPÔJDEŠ Domov. Ty sa STANEŠ Domovom!

Pre stránku vzostup.sk preložila danuša

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: