Rozbor snov…

14 - 1Kedy je tento postup vhodný:

 • Keď chcete vedieť, prečo sa vám niečo snívalo.
 • Keď chcete zistiť, čo si priťahujete tým, ako vibrujete, a čo sa môže potenciálne zhmotniť vo vašom živote.

Momentálne emocionálne naladenie:

Tento postup vám prinesie najviac úžitku v prípade, že sa na stupnici pocitov nachádzate v rozmedzí 1) láska, poznanie, pocit sily, sloboda, láska, vďačnosť až 22) strach, žiaľ, depresia, zúfalstvo, bezmocnosť.

To, na čo myslíte, a to, čo sa odohráva vo vašom živote, sa vždy vibračne zhoduje.A presne tak sa vibračne zhoduje aj to, o čom rozmýšľate a čo sa vám sníva.Vaše dominantné myšlienky sa vždy zhodujú s tým, čo sa prejavuje vo vašom živote,takže akonáhle raz pochopíte absolútne prepojenie medzi vašimi myšlienkami, pocitmi a zážitkami, budete vedieť presne predvídať, čo vám prichádza do života.

Je pekné, keď si uvedomujete, na čo myslíte a teda čo vytvárate, ešte skôr, ako sa to zhmotní. No význam má aj to, keď si dodatočne uvedomíte, aké myšlienky viedli k určitý prejavom. Inak povedané, môžete si vedome dať do súvislosti svoje myšlienky, pocity a prejavy ešte skôr, ako k daným prejavom dôjde, alebo potom, ako k daným prejavom dôjde. Pomáha jedno aj druhé.

Keď sa vám o niečom sníva, vždy to zodpovedá tomu, na čo ste mysleli. Každý váš sen je v skutočnosti vaším výtvorom, a preto nie je možné, aby sa vám snívalo o niečom, čo ste nevytvorili prostredníctvom svojich myšlienok. To, že sa to teraz prejavilo vo sne, znamená, že ste tomu venovali dostatočné množstvo myšlienok.

Podstata toho, aké pocity vo vás vyvolávajú vaše najčastejšie myšlienky, sa napokon odrazí vo vašom skutočnom živote – no oveľa skôr sa to odrazí vo vašich snoch. Práve preto vám môžu vaše sny nesmierne pomôcť v snahe pochopiť, čo si vytvárate v bdelom stave. Ak si totiž vytvárate niečo, čo nechcete, je ľahšie zmeniť smer vašich myšlienok skôr, ako sa zhmotnia, než potom, ako sa zhmotnia.

,,Rozbor snov“ prebieha nasledovne:

Keď pôjdete spať, vedome uznajte, že vaše sny presne odrážajú vaše myšlienky. Povedzte si: ,,Mojím zámerom je dobre si oddýchnuť a zobudiť sa svieži/a. A ak si mám zo sna zapamätať niečo dôležité, spomeniem si na to, keď sa zobudím.“ Po zobudení potom ostaňte chvíľu ležať a položte si nasledovnú otázku: ,,Spomínam si na niečo zo sna?“ Aj keď si možno počas dňa spomeniete na rôzne útržky zo svojich snov, najväčšia šanca spomenúť si čo najviac je hneď po zobudení. Keď sa vám začne nejaký sen vybavovať, uvoľníte sa a snažte sa spomenúť si, ako ste sa v tom sne cítili, pretože vybavenie si pocitov vám poskytne ešte dôležitejšie informácie, ako rôzne podrobnosti daného sna.

Aby sa niečo začalo vo vašom živote zhmotňovať, musíte tomu najprv venovať dostatok pozornosti. A určitú mieru pozornosti musíte danej téme venovať aj predtým, ako sa môže odraziť vo vašich snoch. Preto sú tie vaše sny, ktoré sa vám zdajú významné, vždy  sprevádzané silnými pocitmi. Tieto pocity môžu byť dobré, alebo zlé – v každom prípade však budú dosť výrazné.

,,Ako som sa pritom cítil/a?“ Ak sa zobudíte zo sna, ktorý vo vás zanechal veľmi príjemný pocit, môžete byť spokojní, lebo vaše dominantné myšlienky ohľadne danej témy sú nasmerované k zhmotneniu toho, čo chcete. Keď sa zobudíte zo sna, ktorý vo vás zanechal zlý pocit, vedzte, že vaše dominantné myšlienky začínajú priťahovať niečo, čo nechcete. No bez ohľadu na to, čo sa vo vašom živote chystá zhmotniť, sa vždy môžete rozhodnúť nanovo a zmeniť tendenciu smerom k niečomu lepšiemu. Je oveľa uspokojivejšie vedome si vytvárať čoraz lepšie scenáre pre svoj život, ako omylom vytvárať to, čo v skutočnosti nechcete – a to potom meniť na niečo, čo chcete.

Akonáhle sa totiž niečo už zhmotní (prejaví), musíte sa zaoberať aj tým, aj myšlienkami, ktoré k tomu viedli. Akonáhle začnete chápať, že vaše sny sú skvelý odrazom toho, ako sa v skutočnosti cítite a čo vytvárate, potom môžete začať cielene svoje myšlienky meniť tak, aby to malo pozitívny vplyv na vaše sny. A akonáhle sa vám potom bude snívať pozitívny sen, budete vedieť, že ste na ceste k lepším prejavom v skutočnom živote.

Ak sa zobudíte zo zlého sna, nebojte sa, ale oceňte, že ste venovali pozornosť niečomu neželanému. Presne tak, ako ste radi, že vás senzory vo vašej pokožke vedia varovať pred horúcim povrchom, buďte radi aj preto, že vás vaše pocity vedia upozorniť na myšlienky, ktoré smerujú k niečomu, čo nechcete.

Vo sne však nič nevytvárate. Váš sen je len prejavom toho, no čo ste mysleli v bdelom stave. Akonáhle sa však zobudíte a začnete o svojom sne rozmýšľať alebo sa o ňom s niekým  rozprávať, tieto myšlienky začnú pôsobiť na vaše budúce výtvory.

Dobré je zapisovať si sny, netreba to však preháňať so zaznamenávaním všetkých podrobností. Opíšte celkové prostredie, v ktorom sa sen odohrával, hlavné postavy, ktoré sa v ňom objavili, čo ste v tom sne robili, čo robili ostatní, a hlavne ako ste sa v tom sne cítili.Možno rozoznáte viac, ako jeden pocit, tieto pocity sa ale zrejme nebudú veľmi líšiť.Určite sa napríklad nebudete v rámci jedného sna cítiť aj nadšene, aj nahnevane. Vibračná frekvencia týchto dvoch pocitov je totiž príliš odlišná na to, aby sa odrazila v tom istom sne. Akonáhle si teda ujasníte, ako ste sa v určitom sne cítili, a chcete daný pocit zmeniť alebo posilniť, prejdite k postupu č. 22 ,,Postup smerom hore po stupnici pocitov“.

Niečo viac o ,,Rozbore snov“ 

Sny vám môžu poskytnúť veľmi dobrý náhľad na váš súčasný vibračný stav. Spomienka na sen je fyzickým pretlmočením nefyzických myšlienok, s ktorými ste sa stretli vo sne. Keď spíte, vraciate sa do nefyzickej sféry a tam vediete rozhovory (nie slovami, ale na úrovni vibrácií). A keď sa zobudíte, tieto myšlienkové bloky si pretlmočíte späť do ich fyzických ekvivalentov.

Niekedy sa stáva, že keď niečo chcete už veľmi dlho, ale nevidíte nijaké náznaky toho,že by sa to mohlo naozaj stať, môžete mať sen, v ktorom sa to uskutoční. A keď si potom na tento príjemný sen spomeniete, zmiernite svoje vibrácie odporu – a vaša túžba sa tak môže naozaj naplniť.

Pred mnohými rokmi spolu Jerry a Esther pracovne podnikali, ale neboli do seba zaľúbení. Jeden druhého si vážili, ale neboli v tom žiadne romantické pocity, lebo čosi také si ani jeden z nich nechcel pripustiť. Na základe vtedajších okolností a názorov si ani jeden z nich nedovolil podobné myšlienky na toho druhého.

Raz v noci sa Esther snívalo, že Jerry kľačal pri jej posteli a pobozkal ju na líce, presneako princ v rozprávke. Keď sa perami dotkol jej tváre, zmocnil sa jej nezvyčajný pocit – pocit nadšenia, pocit toho, že všetko je tak, ako má byť, pocit, ktorý sa ani nedal opísať. Také čosi ešte nikdy nezažila, ani vo sne, ani v skutočnom živote. Keď sa potom zobudila, stále musela na ten sen myslieť, a to tiež úplne zmenilo spôsob, akým o Jerrym dovtedy rozmýšľala. Ten sen v nej zanechal pocit, aký dovtedy nepoznala. Bolo to také krásne, že sa pokúšala opäť  ten sen privolať.

A keď sa jej to nedarilo, aspoň si naň spomínala. Chcela si uchovať pocit,ktorý v nej ten sen vyvolal. A tá vibrácia napokon viedla k tomu, že sa dali dokopy. Esther predtým rozmýšľala asi takto: ,,Chcem žiť šťastne až do smrti. Chcem mať partnera, ktorý ma bude vedieť oceniť. Chcem mať radostný život.“ Hoci v skutočnosti nič také nezažívala, jej vnútorná bytosť jej na základe tejto túžby ponúkla niečo viditeľné, zmyselné, citeľné, také, na čo by nemohla zabudnúť – a zároveň niečo natoľko silné, aby ju to neprestalo lákať. A keď k tomu nechala prúdiť energiu – ach, či to len bolo produktívne obdobie!

Sny ako útržky vašej budúcnosti

Ak chcete niečo, čo ste ešte  nikdy nezažili a teda to vôbec nepoznáte – napríklad by ste chceli byť zdraví, ale celý život ste boli chorí, alebo chcete byť bohatší, ale nikdy ste bohatí neboli, alebo túžite po milujúcom partnerovi, ale nikdy ste milujúceho partnera nemali… začnite sa rozprávať so svojou vnútornou bytosťou o tom, čo chcete a prečo to chcete. A nechajte vašu vnútornú bytosť, aby vám vo sne poskytla obrazy, ktoré by ste mohli začať nabíjať energiou a ktoré by naladili vaše vibrácie tak, ako chcete. A zákon príťažlivosti vám to potom prinesie.

Vaše sny sú prejavom toho, čo si priťahujete na základe vašich vibrácií. Preto môžete rozborom vašich snov zistiť, ako ste na tom, čo sa týka vašich vibrácií. Vaše sny sú čosi ako  útržkovité obrazy toho, čo k vám prichádza, a tak keď rozoberáte ich obsah, môžete zistiť, čo si priťahujete. A ak nechcete naozaj zažiť to, čo sa vám snívalo, môžete urobiť niečo preto, aby sa to zmenilo.

Pod vplyvom okolností možno rozmýšľate spôsobom, ktorý smeruje energiu napríklad k  zhmotneniu finančnej katastrofy alebo tela, ktoré dobre nefunguje. Vaša vnútorná bytosť si je vedomá toho, že si do budúcnosti plánujete chorobu, a tak vám môže priniesť sen, ktorý  vám ukáže, kam kráčate. A vy sa zobudíte a poviete si: ,,Joj, toto nechcem!“ A potom si poviete: ,,No dobre, a čo teda chcem? A prečo to chcem?“ A potom môžete začať produktívne smerovať energiu k tomu, čo chcete, a tým meniť svoju budúcnosť.

Z knihy Pros a dostaneš Esther a Jerry Hisks

3 myšlienky na “Rozbor snov…

 1. Moje maminka mi chtěla častokrát vyprávět svůj sen. Jen málokdy jsem měla chuť si ho vyposlechnout. A ještě méně chuti jej s ní rozebrat. Považovala jsem to za nesmyslné a tak jsem byla vlastně jen shovívavá. Po přečtení tohoto článku se mamince (bohužel už jen v duchu) omlouvám.

  Páči sa mi

  1. Niektoré sny pre nás dosť veľa znamanejú a ak ich chceme vyrozprávať iným…oni sami v nich nič nevidia…preto sú sny dôležité len pre tých, komu sa snívali. Verím, že maminka sa chcela s vami podeliť aj o pocity, ktoré vtedy mala. 😉

   Veľa krát si uvedomíme, že sme venovali pozornosť nezmyselným veciam viacej , ako ľuďom, na ktorých nám záležalo.:( Niektoré uvedomenia bolia.

   Liked by 3 people

 2. My mother wanted to tell her dream to me often. I seldom felt joy to hear this one. And even less flavor I apart it with her. I thought it was pointless and I was just indulgent actually . After reading this article, I’m sorry to my mother (unfortunately only in my spirit).

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: