eckhart-tolleNeodporovať znamená získať kľúč k najväčšej sile vesmíru. Iba takto sa môže vedomie (duch) vyslobodiť zo zajatia foriem. Neklásť vnútorne odpor forme – teda všetkému, čo sa deje – znamená poprieť absolútnu realitu formy. Keď človek kladie odpor, nadobúda dojem, že svet je reálnejší, pevnejší a trvácnejší než v skutočnosti je – vrátane formovej identity, čiže ega. Odpor dodáva svetu a egu závažnosť a absolútnu dôležitosť, ktorá vás núti, aby ste brali seba i svet veľmi vážne. Hra foriem sa potom mylne chápe ako boj o prežitie, a keď to skutočne vidíte takto, taká bude i vaša realita.

Mnoho z toho, čo sa vôkol vás odohráva, a mnoho podôb, ktoré na seba život berie, má efemérnu povahu. To všetko je pominuteľné. Predmety, telá a egá, udalosti, situácie, myšlienky, emócie, túžby, ambície, úzkosti, konflikty… prídu, chvíľu predstierajú, že sú nesmierne dôležité, a kým sa spamätáte, už sú preč, rozplynú sa v prázdnote, z ktorej prišli. Boli vôbec skutočné ?  Skutočnejšie než sen, sen o forme ?

Keď sa ráno zobudíme, sen, ktorý sa nám sníval v noci, sa rozplynie. Vtedy s úľavou povieme: „Bol to len sen. Nebola to skutočnosť.“ Niečo však vo sne musí byť skutočné, inak by nemohol existovať. Keď budeme zomierať, môžeme sa obzrieť na roky, ktoré sme prežili, a položiť si otázku, či aj náš život nebol iba sen. Dokonca aj teraz, keď si spomeniete na minuloročné prázdniny alebo na nejaký včerajší konflikt, zistíte, že sú celkom ako sny, ktoré sa vám v noci snívajú.

Existuje teda sen a existuje človek, ktorému sa ten sen sníva. Sen je krátkodobá hra foriem. Predstavuje svet, ktorý je len relatívne, a nie absolútne skutočný. Potom existuje ten, kto sníva. Absolútna skutočnosť, v ktorej formy prichádzajú a odchádzajú. Snívajúci však nie je postava, ktorá vystupuje vo sne. Snívajúci je substrát, ktorý snom umožňuje, aby vznikali. Je tým absolútnom, ktoré presahuje všetko, čo je relatívne; tým nadčasovým, čo presahuje čas, vedomím, ktoré existuje vo forme i mimo nej. Snívajúci je samotné vedomie – to, čo v skutočnosti ste.

Naším cieľom je prebudiť sa zo sna. Keď sa zobudíme uprostred sna, pozemská dráma, ktorú vytvorilo ego, sa skončí a začne sa nový, príjemnejší a úžasnejší sen. Ten sen sa volá nová zem.

Eckhart Tolle

NOVÁ ZEM

Reklamy