Osem vedomých úrovní reality…

imagesNevědomé Snění
Nevědomé Snění je nefyzická úroveň reality, která manifestuje přesný opak vaší vědomé fyzické úrovně životních zkušeností. Protože je svojí podstatou nefyzická, může se zde manifestovat mnohem více zkušeností, než na fyzické úrovni. Náš komunikační kanál Míla například objevila, že každý vztah, který nedospěje ke svému závěru na fyzické úrovni, se kompletně manifestuje na úrovni reality Nevědomého Snění. Například, každý milostný románek, který nedojde naplnění ne fyzické úrovni, je na úrovni Nevědomého Snění doveden ke svatbě, vytvoření domova, výchově dětí, a pak následuje rozvod a oddělení.

Náš komunikační kanál Míla též zjistila, že takto probíhají i všechna obchodní partnerství, která na fyzické úrovni nedospěla k dohodě a spolupráci, tak na úrovni Nevědomého Snění jsou dovedena k nějakému úspěšnému završení a pak následuje ukončení spolupráce. Protože je úroveň Nevědomého Snění nefyzická, může zde tvorba i destrukce probíhat velmi rychle a ve velkém množství. Neexistují zde ani žádná omezení, která mohou být na naší úrovni reality, protože zde víra založená na strachu nemá žádný efekt. Účelem veškeré takové tvorby je vytvoření rovnováhy zkušeností opačných polarit tvořených na fyzické úrovni. Jakmile iniciát integruje úroveň Nevědomého Snění, uvolní všechny karmické dohody vztahující se k této rovině. Tato úroveň je plně integrována po dokončení šestého zasvěcení.

Podvědomé Snění nebo Astrální tělo
Podvědomé Snění zahrnuje nefyzické tělo, které má přístup na tak zvané „Astrální roviny“. Astrální rovina je úrovní reality na které všichni předci (kteří zemřeli v posledních 10000 letech) udržují nefyzickou tělesnou formu a pokračují ve vývoji. Na této úrovni reality se mohou lidé setkat s  příbuznými nebo s předky rozličných původních národností. Často se stává, že když manžel zemře na fyzické úrovni reality, pokračuje manželství na astrální úrovni a jedinci dále prožívají své spojení během spánku. Přes astrální úroveň reality často naši předci pokračují v ovlivňování našich životních zkušeností.

            Ve většině případů média, psychicky citliví lidé a komunikační kanály (kteří se ve svých zasvěceních nedostali o moc dále než ke dvanácté iniciaci ve svém vlastním vtělení) taktéž komunikují s entitami a předky z astrální úrovně. Zmíníme se o problému, který se nazývá „channeling“ ve vaší současné fyzické realitě. Je velice obtížné pro bytosti vyšších vibrací, nebo dimenzí vytvořit čistý komunikační kanál s lidmi, kteří ještě nedokončili vyšší stupně zasvěcení. Existuje mnoho entit, které často sami sebe nazývají „Lord Budha“, nebo třeba „Lord Sananda“, aby tak mohli předávat dezinformace. Proto je nezbytně nutné, aby iniciát začal hledat uvnitř sebe a nespoléhal se na ostatní, aby ho vedli, a vybíral si pomocníky pro léčení nebo podporu. Ti z vás, kteří snadno „cítí“ energii, by si měli volit podle toho, zda energie kterou patřičný léčitel předává je pro vás dostatečně milující, podporující, nebo léčivá a v opačném případě si uvědomit, že není ve vašem zájmu s touto bytostí spolupracovat. Ti z vás, kteří provozují léčitelství, by měli soustavně deklarovat svoje hranice. Již dávno náš komunikační kanál vytvořil hranice, přes které mohou navázat komunikaci pouze energie, které jsou v souladu s její duší a s jejím účelem na Zemi. Jak Míla zvyšuje své vibrace, je obtížné pro cokoliv co existuje na nižší než 25. dimenzi se k ní vůbec přiblížit a to značně přispívá ke kvalitě její komunikace, která je mnohem méně pokroucená, než v počátcích jejího učení a léčení. Jakmile více jednotlivců dosáhne vyšších stupňů zasvěcení, nové paradigma učení, léčení, komunikace a duchovního vedení převládne na Zemi.

            Jeden čas byla astrální úroveň tvořena osmi sub-úrovněmi. Čtyři nižší sub-úrovně obsahovaly bytosti, které odešly s vírou v „peklo“ a „očistec“ a na těchto úrovních zůstaly uvězněny se svými trýznivými výtvory. V březnu roku 1995 byly tyto čtyři nižší sub-úrovně astrální roviny ze Země odstraněny, když Země dosáhla natolik vysoké vibrační hladiny, že je již neobsáhne. Všechny bytosti, které byly zadržovány v těchto úrovních byly poté poučeny a převedeny do vyšších astrálních úrovní.

            Nedávno byly i vyšší čtyři sub-úrovně astrální roviny kompletně odstraněny ze Země, když dosáhla dostatečně vysokých vibrací, aby je nemohla obsáhnout. Čtyři vyšší sub-úrovně a všichni předkové, kteří na nich byly zadržováni byly přesunuti na planetu Nibiru, která je nositelem nevědomých záznamů všech životů na Zemi. Každá duše chycená v astrální úrovni dostala šanci znovu projít své nevědomé záznamy, odpustit, uvolnit svoji karmu a dostat inkarnační příležitost ve třídimenzionální tělesné formě..

            Jak nevědomé, tak podvědomé snění jsou sjednoceny ve světelném těle při dokončení šesté iniciace. Světelné tělo není omezeno na astrální a nevědomé úrovně snění připoutané k zemským úrovním reality a může cestovat do ostatních slunečních systémů, nebo galaxií a zde získávat vědomosti během snění. V tomto historickém období, dokončilo šestou iniciaci méně než jedno procento populace.

            Ti iniciáti, kteří chtějí navázat kontakt se svými zemřelými příbuznými, to mohou udělat s pomocí světelného těla. Mnozí zemřelí příbuzní pokračují v kontaktech s těmi z nás, kteří jsou nyní zdraví a živí na pozemské úrovni. Je to proto, že se zvyšuje naše probuzení a uvědomění. I když mnohé duše našich předků nejsou ještě připraveny v tomto období na vzestup, jednou každá část třídimenzionální tělesné formy vzestoupí, a to, že nás nyní sledují přispěje k jejich vlastní cestě vzestupu v budoucnu. Mnoho původních duší předků se rozhodlo zůstat na Zemi a pomáhat v souladu s Božským Plánem, Matkou Zemí a našim Logosem Stvořitelem. Jak vzestupuje Země, oni též dostávají příležitost k vývoji. Jakmile iniciát integruje Podvědomé Snění, jsou uvolněny karmické a genetické dohody s rodinou. Astrální úroveň je plně integrována při zakončení sedmé iniciace.

Kauzální úroveň

            Kauzální úroveň je další fyzická úroveň reality, která vibruje přesně o oktávu výše než fyzická rovina. Na kauzální rovině si jednotlivci, i lidstvo jako celek, testují své fyzické manifestace. Manifestace na Kauzální úrovni jsou často o pět až šest let vepředu před manifestacemi na fyzické úrovni a jsou mnohem méně omezené. Pouze sedmdesát procent vzorů založených na strachu jednotlivce se projevuje na kauzální úrovni, což je mnohdy důvod, proč se manifestace nakonec nikdy neprojeví ve fyzickém. Náš komunikační kanál Míla prožila nádherný vztah se svým „duálním plamenem“ , který na kauzální úrovni dospěl relativně snadno k úspěšnému závěru. Toto přátelství se možná nikdy neprojeví na fyzické úrovni díky mnoha omezením a víře založené na strachu, které její „duální plamen“ musí ještě překonat.

            Možná vás bude zajímat, že kauzální tělo obsahuje fyzický výraz osobnosti přesně opačných vlastností, než na fyzické úrovni. V podstatě jsou manifestována dvě fyzická ztělesnění, které každé obsahuje různé polarity osobních charakteristik. Například náš komunikační kanál je extrémně sociální na fyzické úrovni s vysokým podílem fyzické energie a životní síly, na kauzální straně je téměř poustevnický typ s podstatně nižší úrovní životní energie. Kauzální úroveň má tendenci být analogií toho, co je manifestováno na fyzické úrovni, vyjma osobních charakteristik. Poslední dobou je hranice mezi fyzickou a kauzální úrovní velmi tenká. Jasnozřiví lidé často nechtěně nahlédnou do kauzální úrovně a jejich předpovědi pak zobrazují budoucí děje života jejich klientů. Náš komunikační kanál Míla na jednom semináři vyučovala cestování pomocí světelného těla do kauzální úrovně, aby se účastníci podívali, co budou sami v budoucnu manifestovat.

            Po ukončení osmé iniciace vzestoupí kauzální tělo a spojí s fyzickým vědomím jedince. To neznamená, že by iniciát přestal na kauzální rovině tvořit, ale že mohou podle vlastní vůle kauzální rovinu opustit a do ní vstoupit. Náš komunikační kanál Míla pokračuje v přehrávání si mnoha kauzálních zkušeností neboť je vděčná tomu, že může „testovat“ na jiné úrovni reality. Dar přehrávání kauzálních zkušeností tkví v tom, že se lze vyhnout jistým chybám a pádům na fyzické úrovni tím, že se je dopředu naučíte na kauzální úrovni při testování. Jakmile iniciáti integrují svoje kauzální tělo, začnou s integrací těch osobních charakteristik, které jsou opakem toho, jací jsou na fyzické úrovni, a to jim umožní jít více střední cestou. Dary a schopnosti, které se objevily na kauzální úrovni mohou být přeneseny do fyzické reality. Například, jakmile náš komunikační kanál Míla integrovala své kauzální tělo, začala s výukou vzestupu na fyzické úrovni. Na kauzální úrovni byla velmi známou učitelkou a autoritou na vzestup již více než desetiletí, ale dokud nebylo kauzální tělo integrováno, nemohly být tyto zkušenosti vyjádřeny ve fyzickém světě..

Sub-úrovně jedna až čtyři
Mezi fyzickou úrovní a kauzální úrovní jsou čtyři další úrovně reality. Tyto čtyři sub-úrovně neexistovaly, dokud nebyla vytvořena interdimenzionální trhlina mezi vesmírem třetí dimenze a vesmírem páté dimenze po „Pádu Atlantidy“. Na těchto sub-úrovních energeticky existují entity, které přišly po vytvoření trhliny z páté dimenze. Tyto entity se podle původního určení nikdy neměly míchat s molekulární strukturou našeho vesmíru a skončily vytvořením oddělených úrovní mezi fyzickou a kauzální úrovní reality. Tyto entity přišly nejen na Zemi, ale na každou ze třídimenzionálních planet a způsobily oddělení, čili „Pád“ celého našeho vesmíru.

            Na první sub-úrovni jsou holografické zkušenosti kauzální úrovně, které se budou manifestovat na fyzické úrovni. Na sub-úrovních jsou i vzkazy vaší duše a tak je na kauzální úrovni „zmatek“. Průměrný člověk pouze se dvěma řetězci DNA manifestuje na kauzální úrovni sedmdesát procent záměrů duše. Na fyzické úrovni dochází k manifestaci méně než deseti procent záměrů duše. Proč? Čtyři sub-úrovně pomíchají vzkazy od duše jedince natolik, že je fyzické vtělení není schopné přesně přijmout. Každá manifestace je testována více než stokrát za sebou na každé sub-úrovni, než se manifestuje na fyzické úrovni. Když náš komunikační kanál Míla zkoumala co se děje na těchto sub-úrovních, silně ji to připomnělo filmovou smyčku, kdy je každá scéna znovu a znovu přehrávána se všemi možnými důsledky, dokud není perfektní a pak je manifestována ve fyzické formě..

            Sub-úrovně též dovolují souběžně tvořit všechny polarity v rámci přítomného života na fyzické úrovni. Příkladem může být zkušenost našeho komunikačního kanálu s jedním odpolednem stráveným s „přítelem“. Když se náš komunikační kanál později soustředila na toto odpoledne na jednotlivých sub-úrovních zjistila, že na každé sub-úrovni je zaznamenaná naprosto jiná zkušenost. Na první sub-úrovni se pohádali do té míry, že zkrátili celý čas strávený spolu. Na druhé sub-úrovni si celou dobu povídali o romantických záležitostech. Na třetí sub-úrovni se objevil ještě jeden přítel se kterým pak strávili celé odpoledne. A na čtvrté sub-úrovni úplně zrušili schůzku, z důvodu křížících se denních plánů. Celkem bylo vytvořeno pět výsledků jejich schůzky pokrývajících všechny potenciální možnosti polarit a tak byla zachována rovnováha energií.

            Jakmile iniciát završí svou dvanáctou iniciaci, jsou sub-úrovně jedna až čtyři integrovány do fyzické úrovně reality. Tím pádem odpadnou matoucí hlasy při komunikaci duše a fyzického vědomí a záměry duše pak mohou být manifestovány na Zemi.

Fyzická úroveň
Toto je samozřejmě úroveň reality, se kterou je většina lidí nejlépe obeznámena a často věří, že je i nejdůležitější úrovní ze všech. Naši čtenáři budou asi překvapeni, že my vidíme všechny úrovně jako stejně důležité. Žádná z úrovní nemůže existovat bez ostatních a všechny jsou důležité, dokud nedojde k jejich integraci při procesu vzestupu.

            Rozdělení fyzické roviny na osm úrovní reality vytváří prodlevu při procesu tvoření. Každá manifestace, která se má vytvořit ve fyzické formě, se musí nejprve vytvořit na úrovni Nevědomého Snění, potom na úrovni Podvědomého Snění, pak na Kauzální úrovni a poté na každé ze čtyř sub-úrovní, než se může manifestovat na fyzické rovině. Pro každého člověka pouze se dvěma řetězci DNA je časová prodleva mezi úrovní Nevědomého Snění a Fyzickou úrovní přibližně deset dní. Jak víc a víc lidí dosahuje dvanácté iniciace, tato prodleva se zmenšuje. Ačkoliv časová prodleva může být při dosažení dvanácté iniciace odstraněna, stále ještě existuje osm dalších úrovní reality, které musí být osloveny a integrovány, aby mohlo dojít k uzavření iniciace 1024 a dosažení „Plného osvobození“. Těchto osm úrovní je dohromady součástí nevědomých manifestací jedince. Na úrovni jednotlivce jsou na těchto rovinách umístěny základní víry založené na strachu. I když iniciát dvanáctého stupně bude realizovat své manifestace s menším úsilím, bude výsledek ovlivněn karmou a vírou, která je udržována na nevědomých úrovních.

            Je například záměrem některé ženy vytvořit vztah plný lásky. V současné době již opustila dva partnery, kteří byly na fyzické úrovni hrubí. Do jejího života vstoupí další muž, ale ona opět časem zjistí, že je hrubý. Využije všechny nové zkušenosti které se objevili v proudu informací New age a vizualizuje jemného a milujícího partnera. A přesto vzniklá manifestace není taková. Proč? Protože její nevědomí pokřiví vizi, kterou vyslala do vesmíru. Podobně jako čočkou kamery je to co chceme manifestovat pozměněno naší nevědomou vírou. V jejím případě se jedná o její nevědomou víru, že láska se rovná hrubosti.

            Další dobrý příklad jak k tomuto pokřivení dochází můžeme vidět na životě Ježíše Krista. Ježíš nikdy neměl v úmyslu nechat se ukřižovat a nebylo to součástí vědomého plánu jeho vtělení. Ovšem v jeho nevědomí byla karma, kterou v jeho době nebylo možné lehce odstranit. Karma se podobá poškozené desce, která se přehrává stále dokola, dokud není úplně zhojena a uvolněna. Tato karma se táhla z dob Atlantidy, kdy byl ukřižován za to, že stál za svoji pravdou. Ti kteří ukřižovali Ježíše v Atlantidě se vrátili a znovu přehráli stejný scénář v Jeruzalémě po mnoha tisíci letech. Duše Ježíše se vrátila krátce po jeho smrti do dalšího vtělení. V tomto dalším životě (karma zůstala nezměněna) se opět ocitl v situaci, kdy stál před soudem za vyjadřování své pravdy. V tomto případě se obhájil a byl propuštěn a nevědomá karma byla uvolněna. V nevědomí duše Ježíše věřila, že člověk je za svoji pravdu ukřižován. Tato víra byla na úrovni duše uvolněna během tohoto dalšího života.

            Jakmile jsou všechny nevědomé úrovně integrovány a nevědomé víry a archetypy založené na strachu transmutovány, překoná iniciát úplně vibrace strachu, jak ve svém vtělení, tak i na úrovni své duše. Nyní se budeme podrobněji věnovat Osmi Nevědomými úrovněmi reality.

Zdroj: Duchovná škola vzostupu

One thought on “Osem vedomých úrovní reality…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: