imagesJe obdobie čistenia a vo snoch , alebo aj v myšlienkach sa nám ukazujú veci, ktoré by sme mali spracovať. V poslednom čase sa mi v snoch objavujú nadpozemské bytosti, alebo ma korunovali do šľachtického rodu, no korunovácia prebehla bez mojej prítomnosti. Vraj zákony tak fungujú a nič z tým neurobím. Určite aj vy máte podobné sny, alebo nejaké, ktoré sa vám opakujú, aby ste pochopili, že veci treba dať do poriadku.

Včera večer mi moja myseľ vyhodila na zreteľ moje zmýšľania o mne. To ako som si kedysi myslela, aký som dobrý človek a časom vlastným uvedomovaním som prišla  na to, že mám veľa vlastností, vďaka ktorým som sa videla už nie taká skvelá a dobrá.

Nad ránom som mala zmes snov. Najskorej som bola pri mori a cez priezračnú hladinu som videla farebnosť kamienkov a mušlí. Zbadala som tam veľký neopracovaný kryštál a túžila ho mať. Ponorila som sa do vody, no zistila som, že to nebol kryštál, ale len nejaký kus skla. 🙄

V ďalšom sne prišiel za mnou neznámy muž a priniesol svoju  veľkú, hrubú knihu. Položil ju na stôl a otvoril. Listy sa rozkladali z vnútra von ako harmonika. Vo vnútri bola nejaká mapa a na nej mi ukázal, že tam je Poseidon. To slovo mi v mysli silno rezonovalo. Niečo sme tam objavili a mali sme to zaznačiť na vrch knihy. Ako som znova skladala listy do vnútra škrkla som fiksou po obale a zľakla som sa , že som mu ju poškodila a tak som radšej od hry odstúpila. No keď sa kniha zatvorila, nič tam nebolo.

Po snovej pauze ma ďalšia stopa  znova vtiahla do tohto sna. Pozerala som sa, akoby cez nejakú plazmu TV na to, čo sa vo vnútri knihy deje. Autor tej knihy stál pri mne a povedal, že je v nej chaos a neporiadok a zoslal tam nejakých vtákov na prieskum. No za chvíľu z neba zišiel starec opierajúci sa o palicu aj zo psom a šiel dať veci do poriadku. Posledný obraz, ktorý som videla bolo zrodenie dieťaťa bielo striebornej farby ako ležalo na bielej plachte. Pozrela som mu do tváre a malo črty dospelého muža, toho neznámeho muža pri mne , teda autora knihy, ktorá v sebe niesla svoje tajomstvá života. Nakoniec som seba videla ako plazmu TV zatieram červenou farbou a snažím sa tú farbu pekne uhladiť. Akoby som tou farbou niečo uzatvorila.

Pochopila som, že  by som mala v sebe tie veci prijať a spracovať ich s láskou . A to je posolstvo môjho sna.

Reklamy