Štyri kľúče k pravde…

Absolutní   –   konečná Pravda je jen jedna   –   tvoří jediný celek.

magickc3a1-kc4bec3bac48dTento se skládá z mnohostí. Je mnoho nejrůznějších směrů a duchovních praktik, které mohou vést člověka na začátku cesty spíše k pocitu bezradnosti, mohou se mu zdát příliš složité, protichůdné nebo si vzájemně odporují. Rozčlenění celku, jakoby do čtyř směrů ( 4 klíčů),je tedy nutné ke snazšímu pochopení a uvědomění pro konečný komplexní Vhled. Je to hledajícímu jistým vodítkem nebo majákem, aby mohl dále budovat na svých pojmech a hlavně činech. Uvědomění tohoto Vhledu vede k cíli nebo spáse duše, podle záměru jednotlivce.Velmi záleží na cíli jednotlivce, musí sám posoudit, který způsob klíče mu nejvíce vyhovuje. Z toho je patrné, že není  nevyhnutelné poznat všechny 4 klíče, ale pokud je to možné a dovolují to  vlastnosti jednice, rozhodně se snažit zvládnout všechny čtyři.

Snažíme se používat česká slova a přesnější terminologii s doplňky v dosud známých pojmech, neboť na přesnosti Slova závisí Uvědomění a správná činnost Vědomé a 3 Závědomé mysli. Upozorňujeme s důrazem, že toto roztřídění je myšleno z pohledu prvního klíče, to znamená  –  jak se to bude jevit našemu vědomému Já v jakékoliv úrovni projeveného Bytí.Přeji, aby se to každému podařilo tak, jak si to sám ve svém srdci přeje a nezapomíná na to, že v hlubinách jednoduchostije ta Pravá a Jediná Pravda, která může učinit člověka šťastným a svobodným.

První klíč :  nese v sobě Poznání, že Vědomému Já se  jeví svět  v protikladech.Toto vnímání má vždy iluzorní charakter. To znamená, že na co je naše Já zapnuto, to se stává pro něho realitou.

Znovu se vracíme k tomuto 1.  klíči a zdůrazňujeme přes jeho  jednoduchost velkou  závažnost. Je nutné zde pochopit smysl a  způsob relativního vnímání pro vědomé Já, kterému se dostává  jisté iluze. Promítaný děj se mu vždy zdá reálný. Vždy a ve všech úrovních bude prožívat realitu Ducha a Hmoty, což z některých jiných hledisek se může jevit jako neskutečnost. Je-li  vědomé Já v kterémkoliv stavu vnoru (to se myslí až do 5. stavu vědomí), vždy se bude jevit v protikladech, podobně jako v normálním bdělém stavu, až už je vědomí ostré, bdělé nebo snížené – až snové. Z toho vyplývá, že nemůžeme poznat pravou Podstatu a Skutečnost věcí a jevů. Proto je nutné si uvědomit, že i když zažíváme ve vyšších stavech vědomí vysoké a krásné vize, je to stále jistým způsobem iluzorní a neříká to Pravdu samu o sobě. A to si mnozí z těch, kteří k tomu došli myslí a podléhají iluzi, že jsou spaseni a vědí vše.

Pokud na to není člověk předem upozorněn a vytříben, je to pak pro něho veliký psychický šok, že to tak není. Jistě –  že nejsme proti těmto vznešeným vizím je to krásné a povzbuzující, jistým způsobem ukazatelem cesty, ale z ostré Pravé Skutečnosti je to opět pouze jev, který ač krásný, neřeší pravou Pravdu.

Může se to jevit i jako zkouška pro Duši, zda-li je opravdu jejím cílem holá  Pravda a Skutečnost, nebo jenom krásné pocitové vize a tím i zmiňovaná iluze. Proto je třeba si to velmi uvědomit a vnitřně pochopit. Pro správné pochopení ještě jednou shrneme tento 1. klíč a budeme se snažit najít pravou hloubku.

Tento klíč, jak jsme poznali, neřeší  Podstatu, nebo tvorbu Ducha a Hmoty (to je záležitost dalších klíčů), ale jeho Projev. Jde nám o to  uvědomit si, že v kterémkoliv stavu vědomí budeme vnímat jevy v obrazech a v prostoru, jako hmota, světlo, záření, pole i velmi zvláštní citové úkazy.Vždy to bude jako reálná věc, kterou známe z běžného života. Tento projev se může doplňovat i o další obrazy z vyšších fází vědomí, ale tím se na tom nic nemění. Důležité je, že vždy to bude jen projev v protikladech Ducha i Hmoty.

Heslo zní :  Cokoliv vnímáme z 1. do 5. stavu vědomí je pravdivé pro osobní vědomí Já a nepravdivé pro Pravou Pravdu.

Uvedeme nyní  názorně a přibližně jistým způsobem příklad Vhledu 1. klíče.

Dejte velmi dobrý pozor a zapněte svůj duševní psychický postřeh, neboť ten vám stačí k tomu, abyste dobře pochopili. Díváte se nyní na tuto popsanou stránku. Jeví se vám, ať chcete nebo ne jako bílý kus papíru popsaný slovy a hmatem cítíte jeho povrch i sílu hmoty. Takto drze vám to předkládá 1. klíč, jako souhrn vjemů v protikladech. Jisté je, že pro normální způsob běžného života a to i pro duchovní vývoj jedince je toto vnímání nutné.

Chceme-li ale pochopit, nebo si uvědomit jak opravdu je to s tímto papírem nebo hmotou, musíme vzít jiné hledisko.Použijeme nyní hledisko atomové nukleární fyziky, i když není konečné. Ta nám jednoznačně říká, že tato hmota papíru je skoro prázdný prostor, kde kmitá jen pár elektronů a protonů a několik silokřivek.

A nyní si uvědomte, že i když rozumově víte, že je to skoro prázdný prostor s několika silovými poli, tak přesto tento skoro prázdný  stav hmoty nezažíváte pocitem, nýbrž vnímáte plnost hmoty.

Jedině jiný stav vědomí, vhled a vědění vám umožní zažít tento skoro prázdný prostor.

Tím poznáte, jak je to s tou hmotou doopravdy, čili snažte se zde pochopit tuto jistou iluzornost vjemu hmoty. Vy víte, že je to skoro prázdný prostor a přesto tento papír skutečně je. Z toho vyplývá, že 1. klíč vám předkládá vždy hotovou věc jako tento papír a tím už neřeší, jak je to s ním doopravdy. Toto lze analogicky převést na všechny jevy hmoty a to i nehmoty v podobě astrálního  světa. Jisté je, že běžný  způsob života zde, ani tyto omezené jevy v protikladech nepodceňujeme.

První klíč vás tedy nutí si uvědomit tuto iluzornost hmoty a projevu, která je všude až do 5. stavu vědomí.

Pokračovanie… Druhý kľúč poznanie reality Ducha a Hmoty v protikladoch.

Z knihy Šijo joga

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s