Posolstvo z roku 1977…

26.11.1977 bolo prerušené televízne vysielanie v Anglicku. Hlas bytosti menom Vrillon z Aštarovy flotily varoval už vtedy pred nadchádzajúcim vstupom Zeme do nového veku Vodnára. Dnes už vieme, že sa jedná o noc z 21. na 22.12.2012. TÁTO INFORMÁCIA Je potvrdené.

V správe boli nasledujúce informácie.

Hovorí k Vám Vrillon – v zastúpení Aštarova Galaktického Veliteľstvo. Po mnoho rokov ste nás pozorovali ako svetla na oblohe. Obraciame sa na Vás teraz v mieri a múdrosti, tak ako sme sami zvážili – na Vaše bratov a sestry celej tejto vašej planéty Zem.

Rozhodli Sme sa Vás varovať pred osudom, ku ktorému je Vaša rasa a Váš svet odsúdený, tak aby ste mohli informovať svojich blízkych ako zabrániť katastrofe, ktorá hrozí Vám aj bytostiam na našich svetoch okolo Vás.

Je v poriadku, že môžete byť súčasťou veľkého prebudenia, akonáhle planéta prejde do nového veku Vodnára.

Nový vek môže byť pre Vašu rasu časom veľkého mieru a evolúcie. Ale to iba v prípade, že aj Vaši vodcovia sú si vedomí zlovestných vplyvov, ktoré môžu zatieniť ich úsudky.

Berte na vedomie, že Vaša šanca už znova nemusí prísť. Všetky Vaše zbrane hromadného ničenia musí byť odstránené.

Čas konfliktov je teraz minulosťou. Rasa, ktoré ste súčasťou, môže pristúpiť k vyššej fáze jej vývoja, pokiaľ sami preukážete, že ste toho hodní.

Máte ale iba len krátky čas na to, aby ste sa naučili žiť spoločne v mieri a dobrej vôli.
Malé skupinky po celej planéte sa tomu učí a existujú preto, aby preniesli svetla zo svitania nového veku k vám všetkým.

Je Vaša slobodná voľba prijať, alebo odmietnuť ich učenie. Ale len Tí, kto sa naučí žiť v mieri, prejdú do vyššej formy duchovnej evolúcie.

POČÚVAJTE, hovorí k vám VRILLON – V ZASTÚPENIE AŠTAROVA galaktického veliteľstvo.

Buďte si taktiež vedomí toho, že Váš svet je plný samozvaných prorokov a vodcov. Budú od Vás vysávať energiu – energiu, ktoré hovoríte peniaze.

Budú ju vkladať do zlých koncov a na oplátku Vám dajú bezcennú podporu. Budete tomu schopní odolať vďaka svojmu vnútornému Ja. Musíte sa len naučiť načúvať svojmu Ja, ktoré Vám pomôže rozoznať čo je pravda, čo je zmätok, chaos a nepravda.

Učte sa načúvať tomu hlasu vnútri Vás, ktorý Vás prevedie na Vašej ceste evolúciou. Táto správa je pre Vás určená ako pre našich priateľov. Sledovali sme Váš vývoj po mnoho rokov tak, ako Vy ste sledovali nás ako svetla na nebesiach.Viete teda týmto, že sme tu a tiež vedzte, že je tu oveľa viac bytostí okolo

Vašej planéty Zem, ako sú Vaši vedci ochotní pripustiť. Veľmi nás zaujíma Váš osud spojený s Vaším povznesením k svetlu a sami urobíme to, čo bude v našich silách, aby sme Vám pomohli. Neobávajte sa, zamerajte sa na poznanie samého seba a žitia v harmónii s Vašou planétou Zem.

My, v zastúpení Aštarova Galaktického Veliteľstvo – ďakujeme za Vašu pozornosť.
Teraz odlietame z našej pozície az Vašej blízkosti. Nech ste požehnaní láskou a pravdou kozmu.

Zdroj: Posolstvo 2012

11 myšlienok na “Posolstvo z roku 1977…

 1. Dobrý podvod dákeho hnutia,pravdepodobne New Age v tej dobe to naberalo po hnutí Hippies veľké obrátky.Investovalo sa cez Slobodomurárske lóže kopa peňazí na balamutenie ľudí,nastala zlatá éra lží.New Age tvorí prvé filmy,zavádza nové metódy informácií.Vo východnom bloku sme to tak veľmi nepociťovali.Každopádne toto považujem za bludy,tak ako kruhy v obilí,je to dobrá zábavka a teraz i busines(je na každom čomu verí a v čo dúfa).Natočili o tom kopu filmov ako to robia,tí ľudia to ukázali,ale lepšie je veriť fantasknu.Načo by vyššie bytosti hovorili syntetizátorovou rečou :-)))) a hlavne oni nehovoria vedia presúvať myšlienky k nám bez toho aby vydávali zvuky.A Božské bytosti dokážu úplne všetko,nepotrebujú takúto garážovú amatéčinu.Vedia si zvoliť tvar i tón,tak aby to vyhovovalo každej bytosti,ak sa zjavia tak vo forme pre nás najprijateľnejšej.Múdre dieťa,milý dôchodca,ukecaná pekná babenka či charizmatický muž:-))))) Oslovujú v dokonalosti a vedia čo je pre nás prijateľné a ani nevieme akú myšlienku do nás zasiali svojim slovom,skutkom.Deje sa iba to čo Boh dovolí Mocnostiam,všetky polemiky sú tu zbytočné a bude sa tak diať dovtedy kým i tá najtemnejšia Duša nepochopí,že všetko je to zbytočné,plané ,nič nenahradí raj a to pravé orechové je v Božskej blízkosti v Nebi ako je v písme napísane :……a s Ním sa naveky budeme radovať.Všetko je povedané vo Veľkonočnom tajomstve ak sa neočistíme od toho čo považujeme za hriech,toho za čo sa hanbíme,toho čo si vyčítame, a zo všetkých týchto skutkov si vlastne vytvárame jarmo-Hriech ktorý nás ťaží a neoddelíme ho od seba ako nesprávne,neoľutujeme,tak budeme naveky blúdiť v tmách.Treba si iba veriť a i keď pochybíme , poučiť sa,oľutovať,priznať si chybu a naša Duša bude čistá ,ľahká a bude sa tešiť k Otcovi………Inak to neviem vysvetliť.Je to jednoduché no pritom sa nám to zdá komplikované.Netreba nám všakovaké komploty,tie nech si robia Mocný tohto sveta ,lebo ich Duša za to platí.Treba vykrikovať,občas i provokovať,lebo každé ucho počuje a každá myseľ sa i okrajom zamyslí……………Pekný zvyšok dňa.R

  Páči sa mi

 2. Radko…video je ilustračné audio nahrávka vraj originál, no nad pravosťou som sa nezamýšľala, ale to o čom vravel sú veci, ktoré sa teraz rozoberajú všade a berie sa to ako učenie nového veku. Boli to pozitívne myšlienky na obrátenie sa do svojho vnútra.

  Máš pravdu New Age…teraz som si niečo o nich prečítala z niečoho mi bolo ťažko a niečo sa čítalo dobre. Možno, ak by som si to prečítala celé , pochopila by som skutočný zámer New Age. Je pravda, že urobili aj veľa pozitívnych vecí na zemi, obrátili svojim hlásaním veľa ľudí k duchovnu a pozdvihnutiu vedomia.

  https://sites.google.com/site/milann77/new-age

  Vieš občas niektoré články sa mi zdajú ako manipulačné, aby na nás nejako zapôsobili, vtedy mám zlý pocit z nich a končím s čítaním.

  6 hlavných princípov hnutia New Age

  1. Boh je neosobný a nie je oddelený alebo odlišný od tvorstva. V New Age Boh neexistuje “per se” ako osoba.

  2. Ľudstvo, ako všetko tvorstvo, sa zúčastňuje na základnom jestvovaní Boha, a preto je božské. Ľudské bytosti nemajú špecifickú podstatu ani atribúty, nie sú limitované. Môžu sa rozvíjať všetkými smermi, ktoré si zvolia. Jedinou bariérou ich ďalšieho vývinu je neuvedomovanie si vlastnej božskosti, no nevedomosť je možné odstrániť “osvietením”. Akákoľvek ľudská bytosť môže povedať: “som Boh” tak, ako to povedal Ježiš. Keďže ľudia majú božskú podstatu, nepodliehajú nijakým zákonom a nemusia sa zodpovedať nikomu, iba sami sebe. Sú vždy oslobodení od akejkoľvek viny.

  3. Všetky ľudské krízy pramenia z ignorovania božskosti a jednoty so všetkými vecami. Jediná realita je pre vyznavačov New Age taká, aká by mala byť podľa rozhodnutia každého jednotlivca. Zmena vnímania skutočnosti u človeka premôže všetky úzkosti a zjavné zlá. Zlo, nespravodlivosť, hlad, násilie a smrť zničíme tým, že ich odmietneme vnímať. Ľudstvo dosiahne dokonalosť, všemocnosť a nesmrteľnosť rostredníctvom vývojového procesu, čiže procesu “prebudenia”, ktorý sa nazýva “transformácia”. “Transformované” ľudstvo je spásou ľudstva.

  4. Jedinou potrebou ľudstva je preto transformácia – vedomie božskosti. Sme svojimi vlastnými stvoriteľmi. Ako takí sme zodpovední za všetko, čo sa deje s nami a okolo nás. Uchopenie a usmernenie ďalšieho vývoja je našou jedinou nádejou do budúcnosti.

  5. Transformácia sa dá dosiahnuť ktoroukoľvek z nespočetných techník, ktorými možno pôsobiť na telo, myseľ alebo dušu. Techniky na dosiahnutie transformácie sú: autogénny tréning, monotónny spev, psychodráma, hypnóza a samohypnóza, meditácia každého druhu, horúčkovitá aktivita, frenetický tanec, šamanské alebo magické rituály, semináre (ako Silvova metóda ovládania vedomia, Prameň života atď.), denníky snov, prvotná terapia, synkretistické náboženstvá, telesné disciplíny, samoliečenie, výučba zázrakom (A Course in Miracles) a iné. Iní vyznavači hnutia pridávajú tiež hĺbkovú masáž, diétu, akupunktúru, spánkovú depriváciu, záťažové testy, chodenie po žeravom uhlí, pyramídológiu, používanie kryštáľov, astrológiu a vedenie duchmi prostredníctvom médií. Je prijateľné takmer všetko, čo navodí mystickú skúsenosť, dosť silnú, aby daná osoba odvrhla svoj predchádzajúci spôsob vnímania skutočnosti.

  6. Osobná transformácia je základo globálnej transformácie, ktorej charakteristickými črtami bude masové osvietenie a spoločenská jednota. Podľa vyznavačov hnutia New Age sa ďalší vývoj ľudstva v konečnom a nevyhnutnom dôsledku stane univerzálny a vyvrcholí zlatým vekom, v ktorom nebudú nijaké vojny, násilie, rasizmus, choroby, hlad a smrť. Niektorí veria, že ľudstvo bude v skutku jedno, s jedným jazykom, jedným peňažným systémom, jednou svetovou vládou, ako aj s jednou mysľou a jednou vôľou. Podaktorí dokonca vyslovili predpoklad, že všetci ľudia budú mať odrazu tie isté myšlienky.

  Ostáva len riadiť sa srdcom, čo cítime a za tým ísť.

  Páči sa mi

 3. Veru,tak a som rád,že si to napísala,lebo iba to ťa neoklame 🙂 No a jednotnosť tu neexistuje,platí rovnováha a tak to má byť,príliš veľa dobra je vlastne zlo!To poznáme z fašizmu,nacizmu a boľševizmu,k pravému socializmu a komunizmu sme nedospeli,ale židia to praktizujú v kibucoch…… a ten článok nech si posúdi každý sám.jednému dá nádej,inému vieru,niekoho pobúri,iného pobaví…….Je čas sa všeličím prelúskava.Dorú noc a pokojné sny.R

  Páči sa mi

 4. Zaujímavý článok. Všade sa množia rôzne články, rôzne proroctvá, vízie, objavuje sa magický dátum 21.12.2012, opakujú sa vety o konci sveta, či o tom že to nebude koniec sveta, ale prechod do niečoho iného. Je na ľuďoch čo to čítajú aby si vybrali z toho to, čo im je srdcu milé a čo dokážu prijať a stotožniť sa s tým. Verím že k niečomu sa schyľuje, nebojím sa toho, lebo si uvedomujem že to čo vládne na Zemi je neúnosné.

  Páči sa mi

  1. Máte pravdu, je na každom z nás čomu verí. Ak si niekto bude priťahovať negatívnym zmýšľaním zlé veci, tak sa mu aj udejú. Zmeny sa už dejú teraz, čas rýchlejšie plynie, alebo my ho vnímame inak. Senzibilný ľudia cítia prúdenie energii a rôzne iné zmeny.

   21.12.2012 pohľadom niekoho iného. „Zmena nastane. Je jedno, či tomu niekto verí, alebo nie.“

   „Prichádza deň, kedy nastane v celom vesmíre dôležitá zmena. Po prvýkrát v histórii podstúpime dvojitý transformačný skok – končí jeden astronomický vek Zeme a my sa dostávame do inej pozície voči ostatným planétam, čo nám prinesie energiu vyššej spirituality, ženskosti, osvietenia, zmien a celkovej transformácie. Zároveň končí obdobie veku Atlantídy, kedy ľudstvo malo možnosť vďaka slobodnej vôli žiť a nakladať s tým, čo mu bolo poskytnuté, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a podľa možnosti v súlade s celým ostatným vesmírom.

   O dátume 21. December 2012 Mayovia aj ostatné civilizácie dostali informácie, aby ich vedeli priblížiť národom, ktoré prídu po nich, a aby nestratili nič na ich dôležitosti. Tento dátum bol vypočítaný a stanovený dávno, pri zrode všetkého. K tejto udalosti bolo umožnené 7 miliardám duší inkarnovať sa do fyzického tela a pomôcť tak svojím pričinením k pozdvihnutiu vibrácií kolektívneho vedomia, a tak k ľahšiemu prechodu. 21. december 2012 má svoju váhu a svoj zmysel. Zmena nastane. Je jedno, či tomu niekto verí, alebo nie. Je tu vyšší záujem a my sme jeho súčasťou. Začne sa Nový Vek. Čaká nás 20 rokov príprav a pochopenia, kedy budeme transformovať všetko nefunkčné, vyhadzovať všetko nepotrebné a opúšťať všetko zastarané, a to na úrovni duševného aj fyzického.

   Na nás záleží, či budeme potrebovať prechod plný katastrof, požiarov, záplav, zemetrasení a paniky, alebo prevezmeme zodpovednosť každý za svoju myseľ a pocity, a prijmeme pokrok s pokojom v sebe. Od pocitov a myslenia každého jedného človeka, teda jeho jednotlivého vedomia, sa vytvára energia vedomia kolektívneho, takže celej Zeme. A podľa toho, aká bude táto energia, ktorá má nesmiernu silu, začneme Nový vek. Dobrá správa je, že mnoho ľudí už myslí a cíti pozitívne, a vedome si vyberá svetlo a pokrok. Mnoho ľudí má však stále strach a nevie, čo si počať. Každá zmena prináša so sebou obete, tak sa prichystajme obetovať svoj strach, svoj hnev, žiarlivosť, závisť, pocity menejcennosti a bezradnosť.

   Ak očakávate okamžité osvietenie – takpovediac bez práce, budete sklamaní. Ak očakávate absolútnu katastrofu, pravdepodobne sa práve upokojíte. Dôležité je pochopiť, že tento dátum je nová možnosť, nová príležitosť, nový začiatok, ako to robiť lepšie. Všetko ostatné príde postupne, tak ako budeme pripravení. Nie je potrebné vidieť na posledný schod, stačí vystúpiť na ten prvý a urobiť malý, ale dôležitý krok každý za seba a spoločne, a to pokojne a s vedomím príchodu nového a lepšieho.“ Celý článok

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: