26.11.1977 bolo prerušené televízne vysielanie v Anglicku. Hlas bytosti menom Vrillon z Aštarovy flotily varoval už vtedy pred nadchádzajúcim vstupom Zeme do nového veku Vodnára. Dnes už vieme, že sa jedná o noc z 21. na 22.12.2012. TÁTO INFORMÁCIA Je potvrdené.

V správe boli nasledujúce informácie.

Hovorí k Vám Vrillon – v zastúpení Aštarova Galaktického Veliteľstvo. Po mnoho rokov ste nás pozorovali ako svetla na oblohe. Obraciame sa na Vás teraz v mieri a múdrosti, tak ako sme sami zvážili – na Vaše bratov a sestry celej tejto vašej planéty Zem.

Rozhodli Sme sa Vás varovať pred osudom, ku ktorému je Vaša rasa a Váš svet odsúdený, tak aby ste mohli informovať svojich blízkych ako zabrániť katastrofe, ktorá hrozí Vám aj bytostiam na našich svetoch okolo Vás.

Je v poriadku, že môžete byť súčasťou veľkého prebudenia, akonáhle planéta prejde do nového veku Vodnára.

Nový vek môže byť pre Vašu rasu časom veľkého mieru a evolúcie. Ale to iba v prípade, že aj Vaši vodcovia sú si vedomí zlovestných vplyvov, ktoré môžu zatieniť ich úsudky.

Berte na vedomie, že Vaša šanca už znova nemusí prísť. Všetky Vaše zbrane hromadného ničenia musí byť odstránené.

Čas konfliktov je teraz minulosťou. Rasa, ktoré ste súčasťou, môže pristúpiť k vyššej fáze jej vývoja, pokiaľ sami preukážete, že ste toho hodní.

Máte ale iba len krátky čas na to, aby ste sa naučili žiť spoločne v mieri a dobrej vôli.
Malé skupinky po celej planéte sa tomu učí a existujú preto, aby preniesli svetla zo svitania nového veku k vám všetkým.

Je Vaša slobodná voľba prijať, alebo odmietnuť ich učenie. Ale len Tí, kto sa naučí žiť v mieri, prejdú do vyššej formy duchovnej evolúcie.

POČÚVAJTE, hovorí k vám VRILLON – V ZASTÚPENIE AŠTAROVA galaktického veliteľstvo.

Buďte si taktiež vedomí toho, že Váš svet je plný samozvaných prorokov a vodcov. Budú od Vás vysávať energiu – energiu, ktoré hovoríte peniaze.

Budú ju vkladať do zlých koncov a na oplátku Vám dajú bezcennú podporu. Budete tomu schopní odolať vďaka svojmu vnútornému Ja. Musíte sa len naučiť načúvať svojmu Ja, ktoré Vám pomôže rozoznať čo je pravda, čo je zmätok, chaos a nepravda.

Učte sa načúvať tomu hlasu vnútri Vás, ktorý Vás prevedie na Vašej ceste evolúciou. Táto správa je pre Vás určená ako pre našich priateľov. Sledovali sme Váš vývoj po mnoho rokov tak, ako Vy ste sledovali nás ako svetla na nebesiach.Viete teda týmto, že sme tu a tiež vedzte, že je tu oveľa viac bytostí okolo

Vašej planéty Zem, ako sú Vaši vedci ochotní pripustiť. Veľmi nás zaujíma Váš osud spojený s Vaším povznesením k svetlu a sami urobíme to, čo bude v našich silách, aby sme Vám pomohli. Neobávajte sa, zamerajte sa na poznanie samého seba a žitia v harmónii s Vašou planétou Zem.

My, v zastúpení Aštarova Galaktického Veliteľstvo – ďakujeme za Vašu pozornosť.
Teraz odlietame z našej pozície az Vašej blízkosti. Nech ste požehnaní láskou a pravdou kozmu.

Zdroj: Posolstvo 2012

Reklamy