Arin Jasnovidka o 21.12.2012 a roku 2013

U Inky na blogu sa mi páčil článok od Arin a tak pridávam ku mne na blog.

Informácie zhora od ARIN

Arin Jasnovidka o 21.12.2012 a o roku 2013 a okrajovo na ďalších 5000 rokov

Srdečne vás pozdravujem. Posledné dni a týždne som prechádzala veľmi zaujímavými meditáciami, aby som smela s presnosťou zaznamenať výsledok z ladenia a meraní, ktoré moja duša prišla tu na Zem osobne zaznamenať. Tí,  čo ma trošku poznajú vedia o mne, že som svojská, skôr atypická jasnovidka. (Skôr som technická. Opojenosť duchovna Zemským vnímaním na mňa moc nezaberá.) Má to svoje vopred určené dôvody. Svoj dar mám skôr, ako som sa vôbec rozhodla narodiť sa. Odkiaľ pochádzam (duchovné vnímanie) je v tomto mojom živote absolútne nepodstatná informácia. Nič nemení na fakte, že som taký istý človek ako Vy. Teda človek z mäsa a kostí.

Mojou úlohou nie je, aby som vás presviedčala, že mám pravdu. Mojím poslaním je poukázať na isté smery, ktoré vás, ako ľudí na tejto planéte, tak či tak dostihnú, a ktoré sa aj udejú.

Od momentu spojenia s ľudským bytím som bola v neustálom prepojení, vo všetkých dimenziách, ktoré si ako ľudia vôbec dokážete aspoň v kútiku duše predstaviť.

Dimenzie, o ktorých mnohí píšu sú pre mňa samotnú natoľko prirodzené, ako je pre vás prirodzené dýchanie. Naozaj nemám žiadne zábrany pohybovať sa vo vyšších dimenziách, v tých, o ktorých píšu sväté knihy. A pritom žiť obyčajný život, tak ako úplne obyčajný človek, ktorý má svoju vieru v dobro.

To, že niekto ich volá 3D, 4D, 5D, alebo dokonca až 7D je úplne prirodzené pre túto planétu. Je čas si uvedomiť, že váš pozemský život je od počiatku nastavený na 7D- dimenziu.

Mnohí z vás si kladú najaktuálnejšiu otázku a očakávajú presné inštrukcie, informácie, ako sa zariadiť. Ako konať. Otázky typu: Čo príde? Ako to bude prebiehať? Ako nastane tak dlho opisovaná zmena? Ako spoznáme, že sa to deje? Príde iná civilizácia? Ako mám vnímať koniec sveta? Bude vôbec? Čo toto všetko čo sa deje, čo to vlastne znamená? Otázok je veľa a je aj priveľa informácií. Iste. Je priveľa informácií. Ako sa v nich vyznať? Nuž, pokúsim sa vám objasniť niektoré veci.

Mám skúsenosti s komunikáciou, ktorá sa vkladá do rúk šikovným čítačom a tak je to od počiatku. Moja komunikácia sa posúva do vnímania senzibilom, jasnovidcom a pod, aby som mohla opäť z ľudského vnímania akoby odkontrolovať prevzaté informácie. Mnohé sa trafia, iné sa minú. Sú prerobené, alebo je do nich vložené priveľa ľudského chcenia. Mám priveľa „astrálnych zážitkov“, ktoré naháňajú až husiu kožu. Viem sa stotožniť s kýmkoľvek, životom i neživotom v akejkoľvek časti vesmíru. Vedela by som vám o tom rozprávať nekonečné pozemské hodiny, dni, roky, celú večnosť.

Ste krásny život. Zaujímavý život. Vaša otázka či pochádzate s vesmíru má jednoduchú odpoveď . Áno. Ste z vesmíru. Ste pokračovaním života, ktorý kedysi dávno zanikol a jeho čiastočky sa vesmírom šírili až kým sa nedostali na túto planétu. Tu sa pridružili k iným substanciám a vy ste sa zrodili. Vaše telesné zloženie nesie vo vás túto informáciu. Preto stále hľadáte. Preto vás duchovno napĺňa a vy sa nestále venujete tomuto smeru. Napájate sa na zdroj vzniku. Cítite, že ste súčasťou niečoho väčšieho, čo má presah nad slnečnú sústavu, v ktorej žijete. Tvoríte. Vnímate. Preto vaša túžba je spojená s prekonávaním prekážok. Sily opäť začať. Vstať. Preto máte v sebe zárodok viery. A preto aj dokážete veriť, mať nádej.

Pamätám si jedno z vyšších spojení. Odohralo sa to v roku 2000 pri západe slnka, ktorý bol pozorovateľný aj v našej krajine. Stála som na dvore a cítila zmenu frekvencií. Prišla otázka. Čo s vami? Je šanca na zmenu? Moja odpoveď znela: Je tu priveľa bolesti. Je veľa falošných prorokov. Bránia čistému rozvoju. Ale ešte je čas. Zároveň som žiadala dôkaz, fyzický dôkaz o prevzatí informačného spojenia. O niekoľko mesiacov, prišla na Zem jedna z informačných pečatí. Komunikácia prebehla. O pár mesiacov na to som bola vyslovene zvedavá, ako vyzerajú. Fyzicky na pohľad. Opäť prišla pečať. Potom som mala mnohé iné otázky, na ich skladbu života, na ich technológie, na toky energií. Ktorý život vám tu pomáha? Iné civilizácie? Vyššia úroveň života? Áno. Iste. Nie sme jediní, čo takto vznikli vo vesmíre. Odvtedy vždy prídu pečate, ak komunikujem, a žiadam potvrdenie informačnej komunikácie. Ako dôkaz vzájomnej dohody. (pečať- kruhy v obilí) Dôkazy o vzájomnej dohode sú aj v iných prevedeniach, no tie si nechám pre seba.

Vzájomná komunikácia, vzájomnosť. Tolerancia. Prijatie toho druhého, aj za podmienok, že nie presne koná tak, ako by sme my potrebovali, chceli, alebo túžili.

Občas prišli otázky aj z vesmíru a vtedy som opúšťala svoje telo. Vytvárali sa rôzne cestičky, aby nebola zachytená táto komunikácia. Často sa vysielalo, že som z Prahy, alebo iných kútov Zeme. No jednoducho dalo to zabrať.

Dnes sa píše o roku 2012 ako konci sveta. Myslíte, že 21.12.2012 padne posledné rozhodnutie vesmíru? Nie, nie je tomu tak.

Rozhodnutie? Áno. Vysvetlím. Posledné desiatky rokov prebiehala vzájomná komunikácia medzi vesmírom a životom tu na Zemi. Meralo sa. Odoberali sa vzorky. Sledovala sa úroveň komunikácie. Sledoval sa vývoj života a jeho smerovanie. Sledoval sa rozsah vašej sily tu na Zemi. Ako veľmi môžete vstúpiť do vesmírneho diania. Ovplyvniť počasie a rezonanciu našej planéty z vyšších civilizácií zvláda aj dieťa. (obrazne) Vôbec to nie je ťažké, ak máte k dispozícii tie technológie, o ktorých náš svet zatiaľ len sníva.

Vďaka tejto vzájomnej pozornosti dlhodobo prebiehala výmena informácií. My sme spozorneli na nich a oni na nás. Čo sa sledovalo? Sledovalo sa vaše (naše) pôsobenie v informačných pôsobeniach na iných. Ako sa vzájomne ovplyvňujete. Ako sa vzájomne ničíte vďaka informáciám, komunikácii. Sledoval sa priebeh vášho vývoja, ako tieto vplyvy naberú na svojej intenzite. Pozorne sa zaznamenali vaše nezhody v jednotlivých kultúrach, skupinách.

Občas mi prišla „otázka“ a rázna informácia… Nie je to dobré, ste hrozbou. Zatiaľ vás ďalej nepustíme. Prieniky netolerujeme.
Často som musela prehrať všetky informácie, ktoré som ako človek zaznamenalia. Pravdu, čistú pravdu, aj napriek viere v dobro, či viere v lásku. Veľa krát mi prišla odpoveď v tomto zmysle: Zaznamenali sme vašu snahu, ale nie je riešením. Je len uvoľnením vášho bytia. Stále ste v zóne kontroly. Ste stále hrozbou. Prístup zamietnutý.

Posledné veľké vysielanie bolo v roku 2011 v októbri. Najbližšie bude v práve spomínaný deň 21.12.2012. Celé to bude trvať asi jednu minútu, no čas, miesto nie je určené. Ako príde, tak príde.

V tieto dni sa svet rozdelí na dve polia. Na tých, čo sa budú vysmievať z konca sveta a bude im ľahostajné, čo sa stane. Veľké hodovanie začne už 18 – 19.12.2012 a v práve tento deň budú vďaka svojmu postoju neúčinné, dodatkové životy na chvíľu odstavené. Či už alkoholom, alebo vlastným vžitým postojom. Mnohí sa rozhodnú rituálne v tento deň ukončiť svoj život. Doterajšie merania vyšších civilizácií s týmto počítajú, takže zázraky na záchranu životov neočakávajte. Vie sa o tom.

Práve duchovný svet tento moment popisuje ako tmu, ktorá nastane. Práve tieto dni duchovný svet vníma ako rozdelenie tých čo sa nachádzajú v 3D a medzi tými čo vstúpia do vyšších D- dimenzií.

Druhá skupina budú životy, čo sa uchýlia k viere, k modleniu. K vysielaniu lásky k iným životom. Budú v tichosti vnímať dianie na Zemi a očakávať príchod iných bytostí. Aj o tomto sa vie.

Potom budú ľudia konať osvetu, prijímať svoje hriechy a žiadať o odpustenie. Ďakovať za životy a zmierovať sa s odchodom, v mene najvyššieho. Budú očakávať na nebo vstúpenie. Bude veľa alternatív, ktoré sú výsledkami vnímania viery daných kultúr.

Mnohí sa budú cítiť v najčistejšej pohode a v harmónii. Ide hlavne o ľudí, ktorí na sebe pracovali, ktorí pochopili isté dary života a jeho smerovania. Bude tesne pred Vianocami. Bude to silné.

To čo sa naozaj udeje v tento deň, je následné:

Tlmočím vám čisté informácie zhora: 21.12.2012 – Udrie vlna zármutku. Sklamania roztiahnu svoje krídla na vlnách ozveny výkrikov tých čo verili v koniec. Táto vlna sa dotkne každého jedného srdca. Tí čo dovtedy vyčistili svoje srdcia, budú uchovaní v jemných energiách.

Táto vlna bude trvať niekoľko hodín až sa hladina upokojí.

Na vyčistenie svojich sŕdc máte posledné dni. Čo znamená vyčistené srdce? Mať vyčistené vzťahy so žijúcimi, s ktorými nemáte vyrovnané účty. Pravidlo znie: Ak Ti zaklopú, otvor dvere. Ak vidíš niekoho klopať, a klopanie nie je počuť tomu komu je určené, daj vedieť tomu, komu klopanie bolo určené. Ako si to preložíte je už na vás. Táto informácia prišla priamo zhora.

Tí čo bránia iným, ktorí chcú uchovať svoje čisté srdcia, tých doženie trest v roku 2013.

Dňa 21.12.2012 budú prečítané všetky informácie z vašich sŕdc, z vašich hláv. Vesmír sa príde priamo na vás pozrieť a zhodnotí váš smer. Vaše smerovanie do budúcna. Podľa tohto určenia vám budú prichádzať myšlienky na technické inovácie, nápady, nálady, lásky, spojenia, a koordinácia rozvoju DNA spájania. Všetko bude presne koordinované. Vďaka schopnosti DNA zapisovať energie (frekvencie) z okolia.

Toto obdobie koordinácie začne po tomto dátume. Dátum 21.12.2012 si zvolil ľudský život sám. Máyovia boli tí čo zachytili toto upozornenie. A práve ich kalendár dáva koniec obdobiu na prípravu a zvolenie nového smerovania. Tak ako vy koordinujete svoje deti, tak aj vesmír koordinuje vaše konanie. Pre vesmír ste jeho deťmi. Pozor, nemyslite tým len lásku, ktorú vnímame tu na zemi. Vo vesmíre sa láska vníma inak.

Máyovia- Snažili sa dávať ľudské obete ako vykúpenie z tejto koordinácie. Neúspešne. Ich kráľ umrel. Nik s pomedzi nich nevystúpil von so svetlom, ako nový kráľ. Ostali bez panovníka. Tí čo uchovali svoje čisté srdcia, sa rozpŕchli do šíreho sveta, nesúc so sebou toto posolstvo o dátume a o období kde sa zmeria informačná zásoba života. Pridružili sa k iným kultúram, aby odovzdali toto posolstvo. Posolstvo, kde sa určí smerovanie života na Zemi vyššími civilizáciami. Tí čo srdcia vyčistené nemali, vymreli. Všetko ostalo tak, ako sme to my našli. Ich informačné panovanie trvalo do konca tohto kalendára. Obdobie kde krv bola smerom. Práve toto obdobie končí 21.12.2012. Máme šancu zmeniť toto obdobie krvi na iné smerovanie.

Ekonomika- doterajšia ekonomika je v znaku toku krvi. Je spojená práve s týmto obdobím. Práve teraz je obdobie, kedy sa tento smer môže zmeniť. Všetko to ako ekonomika funguje, je v spojení práve s touto krvou, ktorú zvolili Máyovia. Preto upadá. A preto sa rúti a kolabuje.

Forma myslenia života na ďalší cyklus na Zemi, bude určená práve teraz. V tomto roku.

A bude trvať ďalší jeden cyklus. ( cca 5000 rokov) , kde opäť príde veľké meranie informačného zásobenia v živote. (DNA)
Čo nás čaká v roku 2013? – dozvuky z roku 2011 a 2012 – psychologického charakteru, ekonomického charakteru, politického charakteru.

– Očakávajte suchá, a na iných miestach veľa vody.
– Zemetrasenia, zosuvy pôdy hlavne vo východných častiach Zeme.
– Bežné nehody, spôsobené ľudskou nerozvážnosťou.
– Veľa škandálov v potravinovom priemysle.
– Mnohé veci budú zverejnené.

Ohľadne roku 2013 vám začiatkom roku dám presnejšie informácie, až po veľkom meraní.

O čo som však zachytila je nasledovné.:

To čo vnímam je, že nastane cyklus UVEDOMENIA. Krv vystrieda uvedomenie, teda rozvoj, čo mnohí v minulosti vnímali ako zlatý vek. Nastúpi obdobie ROZUMU. Aspoň by malo.

V tomto období budú aj veľké zmeny na našej planéte. Koniec sveta sa stane skôr symbolom, obdobia pre uvedomenie diania okolo nás. Raz za 2-3 roky sa vždy niekto nájde, kto bude tvrdiť že nastane koniec sveta. Našou hrozbou sú úlomky hmoty- meteority, ktoré sa k nám blížia v obrovskom rozsahu. Veda dôkazy o nich získa až asi o 3 roky. V tomto momente nie sú viditeľné. A nedajú sa ani inak zachytiť. Vyššie civilizácie už pracujú na ich odklonení. (zmiznutí…) Vidím to takto: veda zachytí, potvrdí a potom nezachytí… Zachytia len vesmírne telesá.

Problém nastane pri strete slnka s väčším meteoritom, asi o 300 rokov. Kedy nastanú obrovské suchá z dôvodu zvýšenia slnečnej aktivity, po náraze… toto obdobie bude intenzívne trvať asi 3 mesiace. Ale ľudstvo už bude mať isté technológie, ktoré dokážu kvalitne ochrániť zdroje a pod. Vtedy budú reagovať aj sopky na Zemi… No všetko ustane a upokojí sa.

Zníži sa počet obyvateľov Zeme. Ľudia dospejú k spájaniu a k rodeniu potomstva iným spôsobom. Jednoducho sa rozmnožovanie ustáli a tak nebude prebytok.

Kontakt s inými civilizáciami verejne, nastúpi podľa nášho chovania počas najbližších 100 rokov. Teda obdobie medzi 2012 a 2112… Zatiaľ sa tu premávať istotne nebudú. Kontakt bude postupný, všetko záleží od prvého prijatia a reakcie života na Zemi.

To čo som zachytila je ešte nasledovné: Zem prepíše svoje mapy. Japonsko, India, časť Ameriky a Austrálie, ostrovy v Atlantickom a Indickom oceáne vstúpia opäť do Lona Matky Zem. Voda, ktorá zmení tvár našej Zeme, odhalí svoje tajomstvá. Skáče mi rok 3300. (približne o 1300 rokov, rýchlym odhadom z ľudského vnímania)

Dovtedy veda odhalí nové dôkazy, ktoré sa uchovali v útrobách Zeme. Objaví sa nový druh života, ktorý bude mať známky vysokej inteligencie. Nová štruktúra DNA. (300rokov)

Objaví sa rýchly liek na terajšie choroby, hneď po veľkom zemetrasení. Veda odhalí jeho existenciu v podzemných jaskyniach, kde je v tomto momente nemožný prístup. Zemetrasenie bude nepríjemné, ale potrebné pre ľudský život. (do 100 rokov) Kvôli lieku, ktorý s toho vyrobia vedci.

Moslimská a Pravoslávna viera uzavrie mier. Dohodu. Svet sa zmení vo vnímaní so vzájomným rešpektom. Katolícka cirkev očistí svoje krídla a viera sa nadýchne čistou energiou. Tibet opäť privíta svojich. ( do 100 rokov) 2057 … Čína zmení systém v krajine.

Približne v roku 5000 n.l sa objaví veľký roj meteoritov. Dve naše planéty so slnečnej sústavy zaniknú. Silu tohto javu zacíti aj naša Zem. Reakcia bude skoro katastrofická. Ľudstvo má šancu prečkať mimo Zeme. Teplota Zeme narastie, sopky budú všetky funkčné, vidím červenú Zem, suchú, všade prach a minimum vzduchu. Je zamorený. Trvanie asi jeden rok. Potom sa Zem ochladí a zmení sa skupenstvo v atmosfére. Voda sa vráti a vzduch bude opäť dýchateľný. Obdobie asi dva roky. Vyššie civilizácie vás upozornia. Budú viditeľné na dosah, bez známok kontaktu. Odkaz odovzdajú, akoby mapa, zvláštne priehľadné skupenstvo niečoho. Veda dovtedy bude rozumieť. Teraz je to skoro ako scifi. :-)

O čo ide? Vo vesmíre zanikla jedna kompletne vyššia civilizácia. Ich planéty boli roztrieštené a ich úlomky k nám dorazia do 3000 rokov. Táto civilizácia nebola ochotná spolupracovať, ale to je iný príbeh. Jednoducho vesmír sa vždy zariadi s netolerantným životom. A je jedno na akej úrovni technologického rozvoja sa nachádza. Tolerancia a spolupráca je dôležitá.

Preto je uvedomenie v týchto chvíľach na našej Zemi veľmi podstatné. Ide o spoluprácu. Bez spolupráce sa na Zemi nezrodí ani život. Tento okamih, ktorým prechádzame je historickým okamihov v histórii ľudstva. Je veľmi dôležité pochopiť, že spolupráca je to najdôležitejšie puto, ktoré charakterizuje život na Zemi. Spoločne s toleranciou, s porozumením. Vnímaním pravdy takej akej je. Prijatím nepekných vecí, ktoré nás obťažujú ako znak toho, že niečo nie je v poriadku. Aby sme vedeli veci zmeniť. Nekomunikácia nie je znakom tolerancie a ani spolupráce. Nekomunikácia spadá do obdobia KRVI.

Nastáva obdobie UVEDOMIENIA, ROZUMU…

Láska je ako doplnok tohto obdobia, nakoľko sama o sebe nevyrieši veci tak ako je citeľná.

Máme teda veľkú šancu zmeniť veci, zmeniť v prospech života tu na Zemi.

21.12.2012 Koniec sveta? … Iste. Čakajte koniec sveta tak ako ho oznáte. Pretože nastane svet, kde ľuďom zapadne puzle a budú aj rozumieť tomu čo sa deje.

Nenadarmo sa hovorí: Vaša viera tvorí vašu vieru. A vaše smerovanie.

Tí čo sú hore a riadia túto Zem (politicky, duchovne a inak) nebudú vedieť ďalej skrývať svoje pravdivé ciele. Všetko nepravdivé sa zastaví. Vždy sa niečo stane.

Tí čo sú hore, budú vesmírom priamo vystavený konfrontácii a pochopia. Celý rok 2013 je na to určený. Nik sa nikam neschová. A toto sa bude diať. A začnú sa zmeny, pomaly, na začiatku menej citeľné, ale začnú. Aspoň ja v tom verím. Pre blaho našich ďalších generácií, pre naše deti.

A nezabúdajte: VAŠA VIERA TVORÍ VAŠU VIERU. Arin Jasnovidka.

S láskou a objatím… Arin

http://arin-jasnovidka.webnode.sk/aktuality/

59 myšlienok na “Arin Jasnovidka o 21.12.2012 a roku 2013

 1. *To čo vnímam je, že nastane cyklus UVEDOMENIA. Krv vystrieda uvedomenie, teda rozvoj, čo mnohí v minulosti vnímali ako zlatý vek. Nastúpi obdobie ROZUMU. Aspoň by malo.*

  *Nastáva obdobie UVEDOMIENIA, (ROZUMU) …*

  období “rozumu” zde v současné době panuje…
  jest přežitkem…

  …proto… je potřebné… a též nastává… období…

  …uvědomění … moudrosti…

  pohodový den přeji Všem… 🙂

  Páči sa mi

   1. 😉

    lidé zapomenou co jste napsali,
    lidé zapomenou co jste říkali,
    no nezapomenou,
    jak se ve vaši přítomnosti cítili…

    …moudrost srdce… zůstává…

    moudrost srdce,
    pramen duše,
    ve spojení ducha přebývá…

    ve jménu otce,
    syna,
    i ducha svatého…

    amen…

    Páči sa mi

 2. Ospravedlňujem sa za svoj názor.Ale čím viac o tomto dátume čítam,tým viac mám pocit,že nič z toho nebude.Ale pre ľudí to bude veľké sklamanie a mám dojem,že roky práce Poslov svetla vyjde navnivoč.Ľudia prestanú veriť a dôverovať.Prebehlo mnoho zmien vo vnímaní ľudí,veľa ľudí prebúdza v sebe lásku a šíri ju ďalej.Preto som vďačná skôr za toto obdobie TU a TERAZ. Netuším,čo príde,verím,že všetkým bytostiam na našej Zemi bude lepšie.Iba by trebalo ľuďom vysvetľovať,že ak sa nič nezmení,aby neboli sklamaní a nezanevreli a neprestali veriť v dobro a lásku.Ďakujem a posielam vám všetkým LÁSKU,mám vás rada.

  Páči sa mi

  1. * Ďakujem a posielam vám všetkým LÁSKU,mám vás rada. *
   jedním z poslů jste i Vy sama… Cassiella

   * Preto som vďačná skôr za toto obdobie TU a TERAZ *
   žijete přítomností Lásky… vnímáte ji… jste schopna ji rozdávat…
   * Ďakujem a posielam vám všetkým LÁSKU,mám vás rada.
   pro Vás *

   proto nepřijde nic v niveč, pouze zůstávejte takovou, jakou jste nyní, otevřenou, pokornou, vtřícnou, přijímajíc i darující…

   😉

   Páči sa mi

   1. Cassiela vzostup sa deje postupne a začal už dávno. Sama vidíš koľko ľudí si uvedomilo samých seba a snažia sa na sebe pracovať. To, či budú 3-4 dni bez svetla a všetko, akoby utíchlo do zimného spánku, alebo nepríde nič a Zem sa vyrovná s tým iným spôsobom my neovplyvníme. Sklamaný budú len egoisti, ktorý nechápu, že zmeny už prebiehajú a dátum 21. december je len dovŕšením niečoho, alebo začiatkom nového veku.
    Je dobré , že máš otvorené srdiečko a vieš rozdávať radosť ,lásku a pozitívnu energiu. Určite patríš k svetielkam na Zemi, ktoré krásne žiaria. Nech ti tvoje svetlo svieti na cestu a ochraňuje ťa. 😳

    Páči sa mi

 3. V priebehu rozhovoru z Archanielom Gabrielom o nastávajúcich zmenách zdôraznil, že v našej prítomnosti prevláda negativita nad pozitivitou a jediným spôsobom aby ľudstvo zažilo hladkú tranzíciu je obe polarity aspoň vyrovnať. Tak isto nás upozornil, aby sme sa nespoliehali na predurčený deň tranzície, lebo tá môže nastať aj dnes, alebo o milión rokov neskôr. Čo znamená že bez ohľadu na fotónový pás, tranzícia nemusí nastať, ak nedokážeme transmutovať strach do lásky. Avšak vietor sa mení a všetko naznačuje k tomu že tranzícia prebehne pokojne. Obchodníci zo strachom a hrozbami sa čoskoro nájdu bez zákazníkov. To že nastanú veľké zmeny je už dnes všetkým samozrejmé. Niektoré zmeny sa budú zdať negatívne, ale v skutočnosti sa všetko odohrá pre pozitívnu zmenu. Tieto takzvané negatívne udalosti sa začali už pred dlhšou dobou a stále prebiehajú v súčasnej prítomnosti. Nemusíte sa ničoho báť, lebo jedno je isté. Tí čo nedokážu upustiť od svojho starého myslenia nenávisti, strachu, pomsty a chamtivosti nenájdu svoje miesto vo veku Svetla a jednoducho sa sami seba odstránia. Tento proces už prebieha, ako môžeme vidieť z rôznych kalamít, zemetrasení a záplav. Tisíce duší ktoré sú príliš tvrdé pre zmenu a nedokážu sa odlúčiť od materializmu opúšťajú húfne túto realitu.

  Každý jeden ktorý je zosúladený s Duchovným zámerom – čo je vlastne láska, bude vždy na správnom mieste v ten správny čas bez ohľadu na to kde sa nachádza. Koniec času je skutočne iba koniec samotného času a nie života. Vlastne opačne – je to nový začiatok. Zažijeme život taký aký v skutočnosti je, čiže neustálu prítomnosť.

  Mayánsky kalendár naznačuje že čas skončí v 21 Decembra 2012. V roku 1992 sme vstúpili do posledného katúnu ( 20 ročné obdobie) . Biblia spomína koniec času ako Rapture (nadšenie, extáza), alebo návrat Krista. Nespočetné množstvo iných nezávislých proroctiev potvrdzuje že sa toto má stať. Je to staroveký prísľub že nastane nový raj na Zemi. Ako bude život vyzerať po tranzícii sa nedá skutočne opísať a všetci sme odkázaní iba na informácie dodané našimi hviezdnymi bratmi z Rodiny Svetla a aj to je veľmi limitované, lebo ľudstvo nie je schopné pochopiť celý ten koncept s našou limitovanou percepciou .

  Zemské poly sa nepresunú a ani zemská os sa neodkloní, ale magnetické poly zmenia svoju polaritu. Manasická radiácia pracuje na pod atómovej úrovni, čo spôsobí že každý atóm bude žiariť svojou aurou. Na celej zemi nebude existovať tmavé miesto, ba dokonca ani tieň, pretože všetko sa bude kúpať vo svetle Ducha. Každý človek, zviera a aj rastlina bude žiariť vo svojej aurickej žiare. Bude to koniec polarity dňa a noci, kompletný koniec rozdelenosti. Zem sa stále bude otáčať okolo svojej osi, slnko bude stále žiariť, ale hviezdne noci už nebudú existovať, pretože táto brilantná žiara prevládne všetko. Tých ktorých táto správa zarmucuje, si musia uvedomiť, že zmena ich vedomia zapríčiní, že im vôbec nebude chýbať hviezdna obloha. Môžeme povedať že sa temnota zlúči zo svetlom a nebo so Zemou. Naše skutočné Ja bude po prvý krát kompletne sebavedome a prítomné. Znovu sa narodíme. Čas ako taký prestane existovať, čo znamená že starnutie už nebude existovať. Choroby sa stanú minulosťou.

  ‘‘….a smrť nebude viacej existovať , tak isto nebude smútok, alebo bolesť a plač, pretože tieto veci už odišli preč. ‘‘ [ Biblia 21:4]

  Viac…http://atlara.wordpress.com/2011/11/10/ako-to-bude-vyzerat-v-decembri-2012/

  Páči sa mi

 4. Vojny, tragédie, nešťastia, živelné pohromy a ktastrofy vždy boli, sú a budú. My ľudia máme v sebe len jediný, rovnaký menovateľ. Zlo! Nenávisť – závisť. Je nás na tejto planéte zhruba 6 957 526 960 ľudí. Všetci sme rozdielny a pritom rovnaký v tomto jednom menovateli. A ja tvrdím, že kým nastane tento ohlasovaný zlatý vek, tak ho založia len ľudia, bez tohto menovateľa. My, určite nie. A kedy to bude? Až my tu nebudeme a budú sa rodiť ľudia, bez tohto menovateľa. Približne o 6 957 526 960 rokov !!! Až na planéte zem nebude vládnuť Moci chtivá, Bojovná rasa, menom človek.

  Páči sa mi

  1. dobrý den Vizionár…

   *Vojny, tragédie, nešťastia, živelné pohromy a ktastrofy vždy boli, sú a budú. My ľudia máme v sebe len jediný, rovnaký menovateľ. Zlo! Nenávisť – závisť. *
   mám s Vámi soucit… ve svém nitru neskutečně trpíte…
   proč sám sebe a z jakého důvodu trýzníte… ?

   *A ja tvrdím, že kým nastane tento ohlasovaný zlatý vek, tak ho založia len ľudia, bez tohto menovateľa. My, určite nie. *
   mluvte prosím za sebe… 🙂 ne za druhé…
   nechceteli a nemáteli zájem sám v sobě, ve svém nitru rozprostříti klid a mír, poté raději mlčte, nemyslete, nerozsévejte zlo a nenávist vúkol sebe…

   *Približne o 6 957 526 960 rokov !!!*
   sám jste si určil po jakou dobu budete dlíti ve své vlastní nevědomosti… nechť je Vám osud milostiv a nakloněn…

   přeji nejen Vám pohodou prostoupený den… 🙂

   Páči sa mi

   1. Prečo pozeráte na mňa? Ja sa necítim tak, ako sa mi to snažíte nahovoriť, Pozrite sa okolo seba…Nevídite ako to všetko je?Chcete mi povedať že žijeme v rájskej záhrade a my sami si ju tvoríme, alebo ju dokonca stvoríme? Kto ohlasuje zlatý vek a ako by tento zlatý vek mal vyzerať? Zatiaľ mi to tak, ani nepripadá, žeby sa k nejakému zlatému veku ľudstvo približovalo. A ja žiadne zlo nerozosievam, práve ja tvrdím že koniec sveta a podobné hlúposti sa vôbec nestanú. Čo je ten zlatý vek?! Nikto z nás ani konkrétne nevie o čom je reč, keď sa povie Zlatý vek. Ja mám vsebe mieru a pokoja dosť. Nevedomosť ?! ak by sme boli my všetci si všetkého vedomý, tak už asi naozaj by sme žili v tom Zlatom veku. Nepokoj máte v sebe skôr vy . Aj vám prajem pekný deň. / Bodaj by ale naozaj všetko šlo tak ako to hovoríte vy. Ja som tiež za to, aby bolo len dobre./

    Páči sa mi

  1. Nitram to myslel dobre. To na čo sa nastavuješ to máš, ak budeš stále vravieť o zlých veciach, ktoré sa dejú, tak tie zlé veci budú tvoriť aj tvoju budúcnosť. Chcel len tým povedať, aby si mylsel na pekné veci a nimi si tvoril budúcnosť a nie negatívami.

   To čo si videl sa môže stať, ale my sme tvorcovia a meníme svet svojimi myšlienkymi skutkami a činmi. Ak zmeníme myslenie k lepšiemu , zmení sa ja naša budúcnosť. Nižšie do komentu som dala jeden článok , je to tam pekne vystihnuté. Ľudia, ktorých vedomie ostane v 3D budú si tvoriť svoju budúcnosť posvojom, Pretože 3D je ako túžba po moci, ovládaní iných. No tý, ktorých vedomie vystúpi do 4D si budú svoj život tvoriť inak, rýchlejšie lebo je to o láske srdečnosti. Keď si človek uvedomí, že všetko vo vesmíre je len myšlienka, ktorá sa dá kedykoľvek zmeniť, začne chápať svoju NEOBMEDZENÚ moc tvoriť! Začne si dávať pozor, či sa do zrkadla usmieva, alebo či sa mračí, lebo zrkadlo nehodnotí naše činy, ani nepočúva naše modlitby, ono proste zrkadlí. A 5 D V tejto dimenzii už neexistuje žiadne potom, zajtra, neskôr… Čas nemá taký zmysel ako ho chápeme dnes. Všetky naše myšlienky sa nám zjavujú pred očami OKAMŽITE!To znamená, že presun do vyšších dimenzií sa uskotočňuje cez pocity lásky ,vďaky, súcitu… A človek ostane v 3. dimenzii, pokiaľ sa nenaučí si vyberať práve tieto dobré pocity. Prečo? Pocity sú vibrácia, naše telo vďaka nim vibruje na určitej frekvencii. A otázka dimenzii je práve otázkou zmeny frekvencie, presne tak, ako funguje rádio. Viem že stále budú neprajníci medzi nami, ale určite sa svet o niečo zlepší, verím tomu, lebo túžim žiť v krajšom svete, vo svete pochopenia a láska, kde človek neuividí v človeku hodnotu, či číslo, ale žiarivú krásnu bytosť. 😉

   Páči sa mi

   1. Ahoj Anitram. Vidíš, to je presne to, čo som chcel vedieť. Ako s ľudia postavia k tomu, keby som začal hovoriť o svojich víziach. O tom čo vidím a čo som videl. Pametáš? A už som pritom. Nikto to nechce počuť. Presne ako tvrdím na svojej stránke. Vízie všetkých vizionárov a pod. vždy boli a sú k ničomu. Je zbytočné niekoho varovať pred niečím, pretože si to nikto nikdy neprispustí.A presne túto otázku som chcel mať zodpovedanú. Ako, odvrátiš zlé veci v budúcnosti, keď nevieš čo sa stane alebo má stať. Moja teória o tom všetkom je týmto len potvrdená. A práve tý čo tu lásku alebo ako to nazvať, rozosievajú, zrazu na mňa útočia. Je to presne to čo som si myslel že bude. Je to celé k ničomu. Myslím že zruším aj svoju stránku, už nieje potrebná. Nech bude to čo bude, ja už o ničom písať nebudem. Moje teórie, a to, čo som si myslel, sa týmto všetky potvrdili.

    Páči sa mi

 5. Ano to je pravda. Dokonca v niektorých proroctvách sa uvádza, že najký muž sa bude vyhlasovať za boha. Bude nútiť ľudí tomu veriť a potom ho zvrhnú. A spadnú všetky hviezdy z neba. Kdesi som to takto čítal.

  Páči sa mi

   1. toť odpověď na otázku :
    *Ako chceme pripraviť lepší svet, keď nevieme čomu sa máme vyhnúť, alebo obísť. To nemá logiku.*

    Páči sa mi

  1. Nikto nevie aký bude svet, len chceme všetci,aby bol lepší. Bez vlady mocných a skorumpovaných ľudí. To čo si videl ty, vieš len ty vo svojej hĺbke, prečo si to videl. Niečo z toho sa môže zmeniť, záleží na ľúďoch ako sa rozhodnú a akým smerom pôjdú. Ak by išli tým istým smerom ako idú teraz mohli by sa tie vízie naplniť.

   Vieš dalo by sa to overiť, len by si tie vízie musel mať znova a po nejakom čase, či budú také isté, alebo odlišné. Ak by sa ti nejaká vízia zopakovala po 10 rokoch , je pravdepodobné, že sa udej.

   Je to ako dieťa keď učíš, čím viac sa mu venuješ a dávaš mu lásky ,tým bude z neho lepší človek. Ale ak by tú lásku nepociťoval, tak by konal s chladným srdcom.

   Nič neruš, len pre to čom som napísala, ja nie som podstatná. Ty sám musíš cítiť nejaký hlbší význam o tom čo píšeš. Videl si to, nie je to výmysel, len sám v sebe musíš nájsť odpoveď, prečo to vidíš, keď do toho nevieš zasiahnúť. Len hlas tvojej duše ti môže napovedať prečo. Ak budeš pátrať prečo ich máš, určite na to prídeš.

   Páči sa mi

   1. Áno máš pravdu. To nie kôli tebe by som to zrušil. Ja to myslím všeobecne. Vidíš sama, ľudia chcú počuť len to, čo počuť chcú. Nč iné si nepripustia. No, porozmýšľam ešte čo s tým.Možno tú moju stránku nechá
    m tak.

    Páči sa mi

 6. Je to zaújimavé. Rozmýšľam nad tým. Ćasto sa v poslednej dobe spomínjú Ilumináti, ktorý riadia a diktujú celému svetu. ´Tažko povedať. Žeby naouaj celý svet riadil jeden spolok?! ale jedno je jasé. Aj keby, tak zákony vesmíru a hviezd a celkového universa nikdy neovládnu. Sú to len ľudia.

  Páči sa mi

  1. ……..viem sledujem ich kroky a snažím sa informovať okolie a aj keď o mne vedia,nebojím sa.Sem tam mi bloknú maily,nabúrajú net,ale to mňa nenastraší.dačo na hútanie http://www.youtube.com/watch?v=iOyIgG0jE9g a dačo z histórie :

   Zverejnené 25.05.2012 autorom zdravaplaneta

   ¨O prvních válečných Vánocích první světové války, v roce 1914, uzavřeli vojáci bez vědomí vyšších důstojníků, na téměř celé západní frontě spontánní vánoční příměří. Proti německé císařské armádě zde bojovali Britové, Francouzi a Belgičané. Až na výjimky to byli Němci, kdo v noci z 24. na 25. prosince vyzvali vojáky z protějších zákopů k přestávce ve střílení a k uzavření klidu zbraní a setkání v zemi nikoho. Někteří rovnou vycházejí ze zákopů a beze zbraní směřují k protějším postavením. Volají We not shoot, you not shoot; a nikdo na ně nestřílí. Poté země nikoho začala žít. Lámanou angličtinou, němčinou či francouzštinou si povídají. Ukazují si fotografie svých žen, dětí a rodičů. Kolem rozsvíceného vánočního stromku zpívají společně vánoční koledy v němčině i v angličtině i národní písně obou zemí. Tento mír, který zavládl v zákopech první světové války, musí nyní zavládnout po celé planetě. Když nikdo z nás nebude bojovat, tak nebude žádná válka a zůstane jen pár oslů, co lidi ženou do těchto zvěrstev proti rozumu a vydělávají na tom peníze. Bože jak jsme hloupí, když jim na to pořád skáčeme. Nenechme už se ovládat! Nenechme se už zastrašovat. Přestaňme dělat věci, které nechcete. Nenechme už se do nekonečna okrádat, od pár zločineckých bankéřů a prolhaných politiků. V našich myšlenkách a v lásce člověka k člověku je obrovská síla, která všechno změní a která tyto zločince brzy sesadí s trůnu. Jejich čas se chýlí ke konci. Pouštějte si tento film stále dokola, ať pochopíte, jak je svět manipulován a kde je naše síla. Pošlete ho co nejvíce dalším lidem!!! Vojáci v roce 1914 dokázali zastavit válku a osobně si myslím, že i my jsme lehce schopni zastavit násilí, války a okrádání. Možná budete překvapeni, jak je to vše jednoduché. Pojďme všichni společně změnit svět ve jménu lásky!!!

   ….nie je to moja myšlienka ,iba história . No a občas nasielam i Slobodomurárov,neviem prečo ich moje heslo No worl order irituje 🙂


   Dva pohledy na svět
   Často tak podobné
   Dva způsoby vlády světu
   K oprávnění jejich zločinů
   Mladé muže [(V ang. jsou tyhle řádky sice naopak,
   Jejich vládci (ale v ČJ to tak zní blbě)]
   Na smrt v boji poslali
   Propaganda mluví
   Stejně jako dřív
   Dva pohledy na svět
   Evropu podpálily
   Dva způsoby vlády

   Lid snad zešílel?
   Jen pár zůstane
   Těch, co dokážou
   přežít další den
   V dekádách války
   Jak mor se šíří
   A mír nevidíš
   Pro víru a náboženství
   milióny krvácí
   Třicet let války

   Od svítání k svítání válčí
   Padnou, kde stojí
   Dým bojů se plazí
   Po zemi spálené
   Když celá Evropa hoří,
   co dělat se dá?
   Ve válce deset let
   A dvacet přijít má

   Daleko od domova
   (Pokřtěn a zemři v boji)
   Život ve válec

   Lid snad zešílel?
   Jen pár zůstane
   Těch, co dokážou
   přežít další den
   V dekádách války
   Jak mor se šíří
   A mír nevidíš
   Pro víru a náboženství
   milióny krvácí
   Třicet let války

   Tváří v tvář smrti všichni stejní jsou
   Hodný, zlý
   Bohatý i chudý
   Nezáleží, komu sloužili dřív
   Kdo v právu je
   Teď stejní jsou
   Bok po boku leží

   Lid snad zešílel?
   Jen pár zůstane
   Těch, co dokážou
   přežít další den
   V dekádách války
   Jak mor se šíří
   A mír nevidíš
   Pro víru a náboženství
   milióny krvácí
   Třicet let války

   Lid snad zešílel?
   Jen pár zůstane
   Těch, co dokážou
   přežít další den
   V dekádách války
   Jak mor se šíří
   A mír nevidíš
   Pro víru a náboženství
   milióny krvácí
   Třicet let války……….

   …..nech sme ako tí vojaci z prvej vojny nehladiac na krutosti,na nenažranosť mocných,sadnime si v advente spolu a i keď lámanou rečou odovzdajme si čo máme v srdci,čo nám je blízke,nemyslime na zlo sveta,ale len tak si vspomeňme na to bezmocné dieťa,ktoré tak zmenilo svet a skúsme sa mu podobať……….aspoň raz denne 🙂 Pokojný a krásny advent všetkým……R

   Páči sa mi

   1. Práve včera som čítala na blogu dôležié.sk o temných za čím všetkým stoja. Občas je lepšie o ničom nevedieť a nič nepočuť.

    Dojímavý príbeh ľudskosti, nepočula som ešte o tom. Dobre, že aspoň ženy nevedú medzi sebou vojny, lebo žena matka by nikdy svoje dieťa na smrť neposala.

    Video si pozriem doma. Tak nech ťa najvyšší ochraňuje, ak ti budú temný na krk dýchať. 😉

    Krásne adventné obdobie aj tebe Radko. 😛

    Páči sa mi

   2. Radko děkuji… 😉
    opět jsem o prožitek bohatší…

    až mocní po vojácích budou chtít, by do boje šli,
    složí jim k nohám zbraně,
    slova upřímnosti uslyší…

    zde máte svou možnost,
    kdo chce válku,
    nechť se chopí zbraně…

    v našich srdcích,
    dobojováno jest,
    klid a mír…

    radko ještě jednou z upřímného srdce děkuji… ♥

    Páči sa mi

 7. Ja pevne verim ze nejaka zmena nastane. To, co sa deje v tomto sialenom svete uz musi skoncit, ludia potrebuju zmenu aj ked kazda zmena znamena koniec niecoho stareho… Je mi zle z toho, ako peniazu vladnu nad svetom a ze ludia robia z ludi len cisla…. dufam ze v “novom veku” si konecne najdem svoje vytuzene a milovane miesto na Zemi 🙂

  Páči sa mi

 8. Veľmi dobre to vystihuje tento článok od Katky z blogu cesta lásky

  5. dimenzia očami Šamana Lea
  Média a sociálne siete zaplavili správy o prechode do 5. dimenzie a dátume 21.12.2012, či správy o konci sveta. Rád by som prispel a sdieľal s Vami informácie, ktoré mám o tejto téme. Na koniec sveta môžete hneď teraz zabudnúť a osobne Vás prosím, aby ste tejto negatívnej myšlienke nedávali viac svoju energiu a nepodporovali vibráciu strachu.

  Veľa sa píše o prechode do vyššej dimenzie, ale mám pocit, že stále mnoho ľudí celkom nerozumie, čo to vlastne znamená. Keď chceme porozumieť prechodu do 5. dimenzie, je dobré pochopiť, ako vypadá 3. dimenzia, čo sa zmení prechodom v 4. dimenzii a čo nás čaká v 5. dimenzií. Týmto treba začať.

  Čo je 3. DIMENZIA: Doteraz sme žili v 3. dimenzii, v ktorej to funguje nasledovne: Všetky naše myšlienky a pocity sa zrkadlia v živote, ktorý žijeme. Všetko, čomu veríme, to prežívame. Avšak je tu časová medzera medzi našimi myšlienkamy a ich manifestáciou (zhmotnením). Budem uvádzať príklady, aby sme to ľahšie pochopili. Myšlienka, ktorú dnes vytvorím, sa môže objaviť v mojom živote o týždeň, o mesiac, o rok. Keď cítim, že môj nový partner, moja nová práca (čokoľvek iné) ku mne prichádza, cítim to a verím tomu, stretnem svoju lásku (alebo dostanem novú prácu) možno už o mesiac. Samozrejme to platí aj s pocitmi strachu, či s kritizovaním a hnevom, ktorý cítime. Tieto negatívne pocity sa prejavia možno už o pár rokov vážnou chorobou, či nedostatkom financií, atď… Takto to funguje v 3. dimenzií a popravde väčšina ľudí, ktorí v nej žijú, vôbec netušia, že život funguje na tomto princípe ZRKADLA (náš život a svet, v ktorom žijeme nie je ničím iným ako zrkadlom našich emócií a myšlienok). Veria, že je to všetko len zhoda náhod, či osud, šťastie, smola…

  4. DIMENZIA: Do 4. dimenzie nás nikto nepresunie, nie je to žiadne miesto vo vesmíre, ani nič podobné. Je to stav nášho vedomia a presúvame sa do neho sami, prostredníctvom pochopenia zákonu zrkadla, ktoré bolo vysvetlené vyššie. Keď si plnohodnotne uvedomíme zodpovednosť za svoj život, keď pochopíme, že za našu zlú životnú situáciu nie je zodpovedný Fico, ani hospodárska kríza, ani naši rodičia, ani nikto iný okrem nás samých, začíname sa meniť. Keď si človek uvedomí, že všetko vo vesmíre je len myšlienka, ktorá sa dá kedykoľvek zmeniť, začne chápať svoju NEOBMEDZENÚ moc tvoriť! Začne si dávať pozor, či sa do zrkadla usmieva, alebo či sa mračí, lebo zrkadlo nehodnotí naše činy, ani nepočúva naše modlitby, ono proste zrkadlí. Týmto uvedomením (zmenou vedomia o sebe) sa presúvame do 4. dimenzie. Mnohí z nás v nej už jednou nohou sú. Rýchlosť tvorenia (manifestácie našich myšlienok) rastie. To znamená, že naše myšlienky sa formujú už za pár hodín! Príklad: Včera som do vesmíru vyslal myšlienku, že som vďačný za nových zaujímavých ľudí, ktorých v blízkej dobe stretnem a cítil som absolútnu dôveru, že zrkadlo (vesmír, život, svet) bude čoskoro moju myšlienku zrkadliť. O 4 hodiny nato som sedel v príjemnom bare s párikom úžasných ľudí, ktorí sa zaujímali práve o prechod do 5. dimenzie. Takto to funguje samozrejme aj s väčšími vecami. V tejto dimenzii, ktorá je len prechodná na ceste do piatej, si každým dňom viac a viac uvedomujeme, že náš život je skutočne zrkadlom nás samých. Prestáva to byť len peknou myšlienkou, ktorú sme čítali kdesi v múdrej knihe, alebo v tomto článku a začína to byť pre nás reálnou SKÚSENOSŤOU, ktorú sme si overili na vlastnej koži.

  5. DIMENZIA: V tejto dimenzii už neexistuje žiadne potom, zajtra, neskôr… Čas nemá taký zmysel ako ho chápeme dnes. Všetky naše myšlienky sa nám zjavujú pred očami OKAMŽITE! Preto je dôležité, aby sa nikto negatívne naladený nedostal až sem, pokiaľ sa svojich negatívnych emócií nezbaví. Prečo? Predstavte si všetky svoje strachy stáť pred Vami. Uff! To by bolo asi hrozné, že? Preto sa dostávam k ďalšej stránke témy o dimenzií, a tou je frekvencia. 3. dimenzia vibruje viac menej na úrovni strachu. V 4. dimenzii, keď si človek uvedomí, že je pánom svojho vesmíru, už vibruje na úrovni vďačnosti. (sme vďační, že v skutočnosti nie sme otrokmi a nemusíme robiť, čo nechceme, aby sme prežili a nemusíme sa trápiť, ale môžeme robiť, čo chceme, pretože sme dedičmi božského potenciálu). To znamená, že presun do vyšších dimenzií sa uskotočňuje cez pocity lásky ,vďaky, súcitu… A človek ostane v 3. dimenzii, pokiaľ sa nenaučí si vyberať práve tieto dobré pocity. Prečo? Pocity sú vibrácia, naše telo vďaka nim vibruje na určitej frekvencii. A otázka dimenzii je práve otázkou zmeny frekvencie, presne tak, ako funguje rádio. Pokiaľ je 3. dimenzia rádiovou stanicou, hrajú na nej smutné piesne, kritizujúce piesne a nahnevané piesne. Keď sa rozhodneme, že nás to už ďalej nebaví a preladíme sa na rádiovú stanicu s veselými a zamilovanými piesňami, presunieme sa. Nejde o nič nové, v skutočnosti pochádzame z vyšších dimenzií, len sme nato zabudli. Vlastne si len spomíname nato, kto vlastne sme. A vedzte, že určite nie sme len hmotní ľudia, čo tu musia zápasiť so životom. Sme božské bytosti, ktoré si nato čoskoro spomenú.

  A čo dátum 21.12.2012?
  Tento dátum nie je bod, ktorý označuje zmenu. Je to skôr vyvrcholenie dlhotrvajúceho deju, ktorý už dávno začal a ktorý bude pokračovať aj po tomto dátume. Z vesmíru k nám prúdia nové energie, aby nám pomohli. Tieto energie však spôsobujú aj zmeny na našej planéte, kedže zmena k novému vždy prináša pád starého. Preto sa neľakajte správ o prírodných katastrofách, kolapsoch v systéme (štátny, bankovný, hospodársky), ani sa nebojte svojich vlastných zmiešaných pocitov, či zmien v medziľudských vzťahoch. Je to prirodzené. Prajem Vám nech to zvládnete čo najvelkolepejšie a ak môžem poradiť, zabudnite nato, že by ste sa mali cítiť dobre. Vy sa totiž môžete cítiť báječne, absolutne výnimočne a nato ste boli aj stvorení! A myšlienka, ktorú si opakujte každý deň: „Vesmír sa o mňa s láskou stará. Môžem sa na neho vo všetkom spoľahnúť.” Pomôže a zmení Vás. Takisto na youtube sú skvelé videá z pozitívnymi vyhláseniami, skúste dať do vyhľadávača youtube napr: „afirmace”.

  Držte sa a láska s Vami
  Šaman Leo (Matej Kubaliak)

  Páči sa mi

 9. fajn clanok , dakujem :)) ja na sebe sledujem velmi zmiesane pocity voci ludom a zivotu a hlavne zmeny spravania (casto su to negativne pocity voci ludom), ale trva to uz dlho, mozno uz 2. rok, len stale je to intenzivnejsie, hlavne tie pocity beznadeje. Spravila som vo svojom zivote kopec zmien v tomto roku, momentalne nemam pracu a som z toho na prasky, pretoze ani neviem co by som chcela robit. Odisla som z byvalej prace, lebo som uz nemohla dalej robit pracu, z ktorej som bola uplne vycerpana. Prepadavaju ma z toho velmi tazke depresie, ktore trvaju jeden den. Neviete mi nejako poradit, nejaku afirmaciu? ja chcem len spokojny zivot, aby som robila to co ma bude naplnat a zila s ludmi, ktorych milujem… Dakujem Dakujem 🙂

  Páči sa mi

 10. Na Eprakone blogu bola raz táto pekná myšlienka ako plánovať svoj život z vnútra.

  “Buď tam. Choď tam a nikdy odtiaľ neodíď. Predstav si, že tvoje sny sa už naplnili. Ži svoj život z tohto vnútorného nastavenia; nech je tvoje správanie podmienené týmto nastavením, nie ilúziami, ktoré ťa obklopujú teraz. Cez tento filter filtruj každú myšlienku, otázku a odpoveď. Dovoľ, aby sa tvoj fokus posunul – a zroď sa tak nanovo.

  Pretože ak budeš v tom priestore, ktorý chceš okolo seba mať, žiť a nie len premýšľať o ňom, dokážeš zmeniť absolútne všetko.” — Mike Dooley

  Veci si do života môžeme priťahovať a zhmotňovať si ich. Dôležitý je úmysel do neho vložená patričná energia a potom sa už veci dejú samé a univerzum sa o to postará. Pozri si tento článok u Helar.

  http://eprakone.wordpress.com/2012/11/20/ako-zmenit-vlastnu-realitu-1-stav-vedomia/

  Skús si predstavovať ako si v novej práci, ako sa ti tam páči, ši šikovná, tvorivá a darí sa ti, obklopujú ťa ľudia, s ktorými sa ti dobre pracuje. Každé ráno chodíš do práce s potešením, že niečo nové zažiješ, niekomu urobíš len tak radosť, či pomôžeš. Len si treba veriť, lebo všetko múdrosť a zažité veci máme v sebe. Si krásna žiarivá bytosť, tak sa na seba aj pozeraj, lebo ten ,kto vidí tvoje svetielko sa vnútorne pousmeje.

  Skús sa zamyslieť nad obdobím, keď si bola ako dieťa, na čo si sa rada hrala, čo ťa bavilo v tom období? Ja som sa hrala ,že som úradníčka, stále robím s papiermi, alebo že som bola pani doktorka. Mám úplne inú školu, ale robím v administratíve a venujem sa alternatívnému spôsobu liečenia. Občas si plníme sny z detstva, alebo sme na ne zabudli a vrátime sa k nim až niekedy v starobe, alebo vôbec. .roll:

  Dôležité je , aby si naplnila samú seba niečim tvorivým, čo ti bude robiť radosť a tešiť ťa. Ak je nádoba prázdna nič ju nenapĺňa. Začni robiť niečo pre potešenie, pre radosť samej seba, nech potešíš dušičku, ktorá na to čaká, začni kresliť, robiť hanmady, tancovať, spievať, chodiť na vychádzky do prírody, či medzi ľudí viacej, skúšaj, čo ťa zaujme, hlavne buď vždy ukotvená v srdiečku a ním preciťuj, aby tvoje vibrácie boli povzdvihnuté vyššie. Ak ti je smutno, spomeň si na to pekné, čo si zažila, nech prehreješ seba v srdiečku tým krásnym hrejivým pocitom, ktorý spomienky nasú.

  Tu sú nejaké afirmácie.
  -JA Som so sebou, spokojný, mám sa rád a som na seba pyšný.
  -V mojom svete je všetko v poriadku.
  -JA Mám výbornú pamäť.
  -JA Som všímavý a som dobrý poslucháč.
  -Moje pocity sú moji pomocníci a ja ich veľmi dobre vnímam.
  -JA Som perfektný a mám perfektný život.
  -JA Mám vznešené ciele a ja ich úspešne dosahujem.
  -JA Som tvorca svojej budúcnosti, preto sú moje myšlienky len pozitívne.
  -Moje srdce je plné lásky a pochopenia.
  -Postoje sú dôležitejšie ako fakty, moje postoje sú vždy správne.
  -Vždy všetko príde ku mne v správny čas.
  -JA Som úžasná bytosť, som jedinečný, plný sily a harmónie.
  -JA Som ochotný sa učiť nové veci, som ochotný načúvať.
  -JA Som ochotný zmeniť sa.
  -JA Som v bezpečí.
  -Je mi odhalené všetko čo potrebujem vedieť.
  -Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj.
  -Vytváram si taký život, ktorý mi prináša veľa darov.
  -Moja viera je pevná.
  -JA Som zdravý.
  -JA Som plný sily, elánu a nadšenia.
  -Všetko robím s vášňou.
  -Dnes mám úspešný deň, všetko mi ide ľahko a s úsmevom.
  -Dnes, do čoho sa pustím sa zdarí.
  -Dnes stretnem zaujímavých ľudí, ktorí budú pre mňa požehnaním.
  -Dnes mám výborné nápady. Myslím len pozitívne a tvorivo.
  -Všetko ľahko prekonám.
  -Ľudia sa v mojej prítomnosti cítia výborne. Som pozitívne naladený.
  -Dnes sa mi všetko podarí, nech budem robiť čokoľvek a kdekoľvek.
  -Moja peňaženka je vždy plná.
  -Dostávam neočakávané peniaze na môj účet.
  -JA Mám hojnosť.
  -Práv teraz sa pre mňa tlačia nové peniaze.
  -Peniaze sa na mňa hrnú z každej strany.
  -JA Mám nové a nové príležitosti.
  -Moja výplata je výborná a som za ňu vďačný.
  -JA Mám hojnosť v každej oblasti môjho života.
  -Na mojom účte je vždy dosť peňazí.
  -Na všetko po čom túžim mám dosť peňazí.
  -JA Som slobodný a plný radosti.
  -Peniaze sa na mňa valia ako lavína.
  -Je normálne mať hojnosť.
  -Zaslúžim si mať to najlepšie.
  -Moji nadriadení sú so mnou spokojný.

  Dôležité je byť vďačný za veci a ľudí vo svojom živote, aby si vyrovnala rovinu medzi tým čo si do života dostala a čo ti prinieslo nejaké ponaučenie. Ak nie sme vďačný za tieto veci, nič nové si nezaslúžime.

  Želám ti, aby si našla prácu, ktorá ťa bude tešiť a ak si budeš želať naplniť život niečim krásnym a hrejivým a budeš si to z čistého srdca želať, verím ,že si to k tebe cestu nájde. 😆

  Páči sa mi

 11. Súd nad svetom
  Úvahy a diskusie okolo roku 2012 sú neoddeliteľne späté s hodnotením stavu nášho sveta. Veľa ľudí považuje súčasný svet za nezdravý, neprirodzený, nespravodlivý, nebezpečne vychýlený z rovnováhy – no prosto za veľmi, veľmi zlý. Z tých, ktorí majú tento názor, to mnohí vidia tak, že sa jedná o chronologický úpadok, čiže že kedysi svet až taký hrozný nebol, že minulé doby boli oveľa lepšie (tu sa názory líšia akurát v tom, ktoré z historických období bolo to „lepšie“; niekto si romantizuje stredovek či 19. storočie, iný pradávne mýtické časy pred oficiálnymi dejinami ľudstva). Ruku v ruke s takýmto nazeraním na svet ide rozhorčovanie sa nad tým, čo máme či naopak nemáme v súčasnosti.
  Viac…http://www.2012rok.sk/wp/spolocnost/12985-sud-nad-svetom

  Páči sa mi

 12. pohodou prozářený den přeji … 🙂

  vizionár, martinka odpověděla za mne …

  a k tomuto …

  * Čo je ten zlatý vek?! Nikto z nás ani konkrétne nevie o čom je reč, keď sa povie Zlatý vek. *
  proč si osobujete právo opět hovořiti i za mne *Nikto z nás ani konkrétne nevie o čom je reč*
  zlatý věk již nyní žiji ve svém vlastním nitru, je pouze otázkou, kdy jej započnou žíti i druzí…

  * Ja mám vsebe mieru a pokoja dosť. *
  tedy míru a pokoji naslouchejte, Lásku probouzejte…

  * Nevedomosť ?! ak by sme boli my všetci si všetkého vedomý, tak už asi naozaj by sme žili v tom Zlatom veku. *
  vše započíná od jedinců, tedy i od Vás…* všetci si všetkého vedomý*
  všeci, všetkého…. ? postačí bude-li, každý vědom sám sebe, jakožto duchovní bytosti…
  jsem-li vědomí samasebe, poté jsme schopní probouzet toto vědomí i u druhých… vizionár jste-li vědom sám sebe, jděte a probouzejte v lidech tuto vizi, vizi probuzení ze sna máji(závoje zapomění)

  * Nepokoj máte v sebe skôr vy .*
  děkuji Vám příteli… půjdu tedy opět do ticha Lásky, Zlatého věku, či jak to kdo nazývá…

  krásný chumelkově bílý den, přeji Všem… 🙂

  Páči sa mi

  1. Všetko je v poriadku, ja proti vám ani nikomu inému nč nemám. Neberiem veci až tak hĺbkovo ako vy, ani sa nad tým všetkým nezamýšľam ako čo je a bude….V podstate som človek, ktorý všetko berie tak ako to je. Nerobím si v živote žiadnych nepriateľov, ani žiadnych nemám pokiaľ viem. K určitým pravdám, som došiel aj vďaka vám. Stále sa len zamýšľam nad jednou vecou. Ak by som vám alebo niekomu inému povedal čo stane, aby ste sa tomu mohli vyhnúť…Bol by som váš priateľ alebo nepriateľ ? Chceli by ste vôbec, niečo také počuť ? A vzal by ste to vôbec na vedomie ? To len dávam ako príklad. Dávam túto otázku sám sebe už veľmi dlho. Ale neviem na ňu odpoveď. Budem vám vďačný, za odpoveď Nitram.

   Páči sa mi

   1. .Ahojky…..
    ….ak môžem,tak sa pridám,mne sa páči tá otázka.Nechcel by som počuť čo bude a ak by som vedel,že bude zle ,tak by som varoval blízkych.Ja osobne som už raz u Pánbožka bol a veľmi sa k nemu znovu teším,lebo byť tam,je niečo neskutočné,život na Zemi je o inom.No a určite by ste nebol nikomu nepriateľ 🙂 Pri víziách si takéto niečo netreba pripúšťať.Vezmi si ako bol braný trebárz Ján Krstiteľ,alebo iný čo mali vízie??Absolútne nevnímať a nepripúšťať si to.Ja mávam sny o tom ak sa niekomu v mojom okruhu ľudí má niečo udiať.Mám na to cca.3 mesiaca aby som ich upozornil a nevystrašil,lebo vízia a veštba ak sa jej človek chytí môže byť vlastne kliatbou,lebo si tú veštbu či víziu zhmotníme a pritiahneme.Takže tak.Maj sa a nech sa darí 🙂 R

    Páči sa mi

   2. dobrý podvečer Vizionár…

    * Neberiem veci až tak hĺbkovo ako vy, ani sa nad tým všetkým nezamýšľam ako čo je a bude *
    teprve až půjdete opravdu do hlouby své vlastní psyché, budete schopen uvědomění, že v současné době vize, které předkládáte jsou určeny především Vám, aby jste měl možnost sebepoznání v pochopení souvislostí a uvědomění si sebe sama jakožto celku…
    včera jsem se díval poprvé na Vaši stránku, kde uvádíte dvě své vize…
    Super vec, inak Perpetum Mobile.
    Nová Móda ?!
    víte Vizionár v podstatě se jedná o snové prožitky, které by jste si především Vy sám měl umět vyložiti, protože jsou určeny především Vám…

    Vize
    – není fantazií ani přeludem, ale je jasnějším vědomým průnikem snícího do nevědomí
    – jejich obsahy se vykládají stejně jako sny, platí pro ně stejná snová symbolika

    kdyby jste si je vyložil, byla by Vám opět o trochu jasnější Vaše vlastní schránka psyché…
    No vy jste si ztotožnil tyto průniky do nevědomí takříkajíc s archetypem Poklad a nyní se těmto průnikům více oddáváte a rád se tam vracíte(ovšem jsou v mnohém zakaleny Vaším osobním vnímaním-egem). Je nutné podotknouti, že toto jednání Vás brzdí v rozvoji duchovního sebepoznávání jakožto celku.

    * Ak by som vám alebo niekomu inému povedal čo stane, aby ste sa tomu mohli vyhnúť…*
    Sdělte mi tedy prosím čemu bych se měl, nebo ostatní nejen zde přítomní vyhnouti.
    Pokud možno, sdělte mi celý svůj prožitek a já Vám na oplátku sdělím co se Vám osobně daným prožitkem snaží nevědomí říci.

    *Bol by som váš priateľ alebo nepriateľ ? *
    proč žijete strachem z budoucnosti, předsudky a uvažujete v kauzalitě duality… ?
    když výše píšete
    *Nerobím si v živote žiadnych nepriateľov, ani žiadnych nemám pokiaľ viem.*
    tak ani ve mne prosím, neshledávejte třebas, že jen “potencionálního” nepřítele…? děkuji… 🙂

    * A vzal by ste to vôbec na vedomie ? *
    říkám, ano vzal a zároveň bych Vám vědomě osvětlil, co se Vám nevědomí obrazem vize pokouší sděliti…

    prozatím nemám, co bych více dodal…

    pohodový večer Vizionár nejen Vám… 🙂

    Páči sa mi

   3. ……Maťka keby si videla aké je to u nás krásne pocukrované ,mrzne,sneh pod nohami vŕzga,počúvam CDčko čo som urobil pre Zuzku k Vianociam a teším sa ako opica holej riti 🙂 To spojenie s opicou nie je moje,ale ako malý som ho počul od svojej krstnej a smial som sa z toho až mi slzy tiekli,lebo som si tie dve veci nevedel akosi k sebe priradiť,ale taký šimpanz má pekný úsmev 🙂 🙂 🙂 Pa.R

    Páči sa mi

 13. Dobrý večer Nitram.Ďakujem za všetko čo ste mi napísal. Moje vízie sú určené mne, asi tak len na 2 percentá. Prečo mám obavy o tom hovoriť alebo písať? No…Poviem vám len ako príklad že tie dve vízie na mojej stránke sú len nepatrná, povedal by som aj že nepodstatná časť. Videl som viac krát za sebou veci ktoré sa stanú v týchto častiach sveta : Mexiko, Slovensko, Kanada, UK – mnoho vecí aj okolo Anglickej monarchie, Francúzko, Maďarsko – to sa už vyplnilo,…..a ďalšie. Sú to veci aj dobré, ale niektoré aj veľmi zlé…Od detsva som videl stále veci, ktoré sa systematicky stále splnili tak, ako som ich videl. To som si uvedomil až v dospelosti. Že je tomu tak vždy. Autohavárie, pády lietadiel, vojny….a ďalšie hrozné veci…To nie sú len sny. Niesú to žiadne sny. Ale realita. Ja by som vám veľmi rád povedal o týchto veciach, ktoré som videl, Ale môže to mať podľa mňa aj veľmi negatívne dopady. Niesom si tým istý. Pokúšal som sa aj vydať menšiu knihu mojich videní. Ale všetky vydavateľstvá, kde som to poslal, to odmietli. Je to pochopiteľné. Sú to desivé veci. Niektoré až veľmi. S tým, nikto nechce mať nič spoločné.

  Páči sa mi

  1. dobrý den vizionár …

   * Moje vízie sú určené mne, asi tak len na 2 percentá.*
   jsou Vám určeny zcela… jsme tím co cítíme, prožíváme…
   máte-li vize měl by jste hledat příčinu opět sám v sobě…

   Havárie
   – ekologická: většinou bývá odrazem tzv. špatného lůna*57 v prenatálním stavu (více v archetypu Bazální a perinatální matrice)
   – snícího v pozemním dopravním prostředku: v dohledné době přijde vážná a dlouhá krize
   – vidět havárii pozemního dopravního prostředku: nebezpečí krize, nutnost revize vlastních rozhodnutí a postupů, neboť jedině tak se snící vyvaruje budoucích vážných problémů
   – letecká: nebe symbolizuje vnitřní obraz psychiky organismu a letadla jsou rušivé zátěže, proto havárie letadla je z hlediska nevědomí kladným prvkem, neboť se snící zbavuje psychických nečistot (závadných myšlenek), pak jen záleží na tom, kolik kouře z havarovaného letadla zaneřádí psychiku snícího
   – havarijní stavy v továrnách, v elektrárnách, na inženýrských sítích a podobně: viz jednotlivé symboly

   na své cestě jsem procházel též tímto archetypem, ale neustrnul jsem na něm a šel dál… prostě jsem jej vnímal jako nutnou součást probouzení bytostné duchovní složky …
   * To nie sú len sny. Niesú to žiadne sny. *
   Vize máme především proto, abychom měli možnost v širším náhledu na sebe samé pochopit, vnitřní svět, který je neoddělitelně spojen s vnějším světem jevů…

   je nepsaným pravidlem…
   …chceteli zachraňovat druhé, nejprve je nutné zachrániti sebe…
   říkám : světu pomůžeme nejvíce vlastím probuzením… nikoli tím, že do něho budeme dále pumpovat svou vlastní nevyváženost, nevyrovnanost a nevědomost… i proto se Vám děje s vydáním Vaši knihy to, co se děje…
   možná jednou Vaše kniha vyjde, ale již jen jako upomínka v podání zábavné beletrie “Jak jsem se snažil zachraňovat svět”

   😉 je zcela jedno zda “projdete uchem jehly”, “povstanete z vlastního popela” či “transformujete” pojednou zříte, uvidíte vše “v jasných barvách”…
   že vše je právě tak, jak má být… vše je vnaprosté vyváženosti…
   a My světu můžete pomoci pouze tím, že vnitřní vyváženost vyzařujeme i do svého okolí… žíjeme přítomností… přítomným okamžikem… bytostným stavem … celostí..

   možná by jste si mohl přečísti i tento článek… na blogu u lilah
   http://lilah04.wordpress.com/2012/12/08/cit-srdca-nie-nazor-je-to-prave-skutocne/

   pohodový den přeji vizionár nejen Vám… 🙂

   Páči sa mi

   1. žíjeme přítomností… přítomným okamžikem… bytostným stavem … celostí…

    … v Soucitu sounáležitosti veškerenstva …

    (Soucit jest universální Láskou)

    viz. Jaromír Medo – Snář sebepoznání…
    http://medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

    Soucit
    – je intelektem proniknutý cit, zatímco cit je intelektem proniknutý pud (moudře tento příměr vyslovil mudrc a myslitel Osho ve větě: „Sex je semenem, láska květinou a soucit vůní.“
    – je nejvyšší složkou citu, jenž už přestává být citem a stává se duchovní vlastností, vedoucí člověka k božským prožitkům a stavům
    – jakmile se soucit přidá k symbolu lékaře, pak se citová rovina povyšuje a zkvalitňuje jedním z duchovních prvků a snící se blíží k plnému chápání duchovního rozměru
    – stojí vysoko nad lítostí, jež patří k podstatě lidství a současně i k egu; soucit je ctností odosobňující a očišťující a právě cesta od lítosti k soucitu je cestou z egoistického života k nadosobnímu pocitu všeobjímající lásky; v dokonalém soucitu člověk zcela zapomíná na sebe (na své ego), což umožňuje nalézat ideální bytostný stav (viz ideál, ideální)
    – není rozcitlivělostí, ale jako cit pod vědomým dohledem rozumu patří k významnému procesu mravní očisty duchovního člověka, jehož neomylně vede ke konání neosobních skutků ctnosti ve prospěch druhých

    Páči sa mi

 14. Odkaz pre Rado V. Ano, aj u mňa sú to pri menších víziach tak tie 3 mesiace. Tie veľmi, akoby som to povedal, jednorazové a menej významné – večšinou sa týkajú taktiež mojho okolia. Vy Rado, ste presne definoval podstatu celého problému: Lebo nechcete strašiť ! Presne tak ako ja ! Tak to je.Vieme že niečo hrozí, lebo sme to videli, ale sme radšej ticho, aby sme nestrašili svet okolo seba, Tak čo s tým vlastne….Necháme to všetko plavať, nech sa deje čo chce, lebo sa a to všetko možeme z vysoka….Alebo ?! No a som zase na samom začiatku celého príbehu. Zatiaľ som sa nedopracoval k ničomu,

  Páči sa mi

  1. ……..ja nechám hovoriť Boha skrze mňa.proste toľko s ním debatím až mi povie ako to tomu človeku oznámiť aby nebola galiba!Zatiaľ to fungovalo ak som to ignoroval bombardoval ma jednou víziou za druhou,ak konám podľa neho a a spojí to so srdcom tak varujem ľudkov a i keď sa iba uškrnú ,ale zamyslia sa nad tým .Zmenia niečo v slede svojho života.Máš niečo čo vie pomáhať.Skonáme svoj život ak príde nás čas,ale ak je to nehodou,či súhrou zlých náhod,tak to vie Boh zmeniť a ak hovorí a varuje tak iba skrze naše srdcia a vnímania jeho vibrácií.Odporúčam ti prečítať si knihy od Lorny Byrne je to to naj čo som z oblasti duchovna čítal to asi preto,že to vidím tak ako ona a ak chceš tak sa obráť na pani Sádlovú ona má vízie od malinka,pomáha a rozdáva svoje veľké srdce http://www.saira.estranky.cz/ a netráp sa tým,ale raduj sa,že vieš pomáhať!!!!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=MJ4Qw490oo0 Pokojný zbytok dňa,či pohodový večer.R

   Páči sa mi

   1. Pozriem sa na tie veci, tú knihu.To je pravda, netreba rovno každému opísať celý priebeh vecí. Ale nájsť spôsob ako aspoň trochu upozorniť. Ďakujem a taktiež prajem pekný večer.

    Páči sa mi

  2. Mal by si podniknúť cestu do svojho vnútra utíšiť myšlienky a predstaviť si sám seba na nejakom príjemnom mieste. Usadiť sa tam pod strom a položiť si otázku. “K čomu mi bolo toto videnie potrebné vidieť, aký význam pre mňa má, ako môžem zasiahnúť? Prosím o radu.” Vo svojom vnútre nájdeš veľa odpovedí, len tie od srdca sú čisté. Určite sa ti v tvojom vnútre niekto ozve a odpovie ti a navedie ťa tvojim smerom. Veľa vecí sa dá vizuálnym spôsobom nahliadaním do vnútra riešiť.

   Prorocké sny a určité videnia nás upozorňujú na udalosti. Je len na nás ako sa k tomu postavíme, či necháme myšlienky rozplynúť, alebo vymyslíme spôsob ako situáciu zmierniť, alebo aby sa vôbec neodohrala. Pri niektorých nemôžeš urobiť vôbec nič, len vo svojom vnútre sa pomodliť k Bohu aby uchránil čo najviac ľudí. i to je spôsob. Radko sa snaží dotyčného šetrným spôsobom varovať, nepovie mu o čom sníval.

   Ja keď poviem o čom som s niekym snívala už mi povedia, nech nebosorujem. Viem že nebol v mojom sne len tak. No zopár ľudí mi to aj potvrdí .

   Rozmýšľala som nad tým, prečo majú ľudia tieto vízie, na jednej strane je to dar, no na druhej je to záťaž, lebo ty sám musíš na to prísť ako sa k tomu postaviť a žiť s tým. Lekcia úrovne , ktorou si prechádzaš.

   Páči sa mi

   1. Ďakujem, aj ja prajem všektým krásne vianočné sviatky, pokoj v duši, lásku v srdci a úsmev nielen na perách ale aj v srdci.

    Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: