U Inky na blogu sa mi páčil článok od Arin a tak pridávam ku mne na blog.

Informácie zhora od ARIN

Arin Jasnovidka o 21.12.2012 a o roku 2013 a okrajovo na ďalších 5000 rokov

Srdečne vás pozdravujem. Posledné dni a týždne som prechádzala veľmi zaujímavými meditáciami, aby som smela s presnosťou zaznamenať výsledok z ladenia a meraní, ktoré moja duša prišla tu na Zem osobne zaznamenať. Tí,  čo ma trošku poznajú vedia o mne, že som svojská, skôr atypická jasnovidka. (Skôr som technická. Opojenosť duchovna Zemským vnímaním na mňa moc nezaberá.) Má to svoje vopred určené dôvody. Svoj dar mám skôr, ako som sa vôbec rozhodla narodiť sa. Odkiaľ pochádzam (duchovné vnímanie) je v tomto mojom živote absolútne nepodstatná informácia. Nič nemení na fakte, že som taký istý človek ako Vy. Teda človek z mäsa a kostí.

Mojou úlohou nie je, aby som vás presviedčala, že mám pravdu. Mojím poslaním je poukázať na isté smery, ktoré vás, ako ľudí na tejto planéte, tak či tak dostihnú, a ktoré sa aj udejú.

Od momentu spojenia s ľudským bytím som bola v neustálom prepojení, vo všetkých dimenziách, ktoré si ako ľudia vôbec dokážete aspoň v kútiku duše predstaviť.

Dimenzie, o ktorých mnohí píšu sú pre mňa samotnú natoľko prirodzené, ako je pre vás prirodzené dýchanie. Naozaj nemám žiadne zábrany pohybovať sa vo vyšších dimenziách, v tých, o ktorých píšu sväté knihy. A pritom žiť obyčajný život, tak ako úplne obyčajný človek, ktorý má svoju vieru v dobro.

To, že niekto ich volá 3D, 4D, 5D, alebo dokonca až 7D je úplne prirodzené pre túto planétu. Je čas si uvedomiť, že váš pozemský život je od počiatku nastavený na 7D- dimenziu.

Mnohí z vás si kladú najaktuálnejšiu otázku a očakávajú presné inštrukcie, informácie, ako sa zariadiť. Ako konať. Otázky typu: Čo príde? Ako to bude prebiehať? Ako nastane tak dlho opisovaná zmena? Ako spoznáme, že sa to deje? Príde iná civilizácia? Ako mám vnímať koniec sveta? Bude vôbec? Čo toto všetko čo sa deje, čo to vlastne znamená? Otázok je veľa a je aj priveľa informácií. Iste. Je priveľa informácií. Ako sa v nich vyznať? Nuž, pokúsim sa vám objasniť niektoré veci.

Mám skúsenosti s komunikáciou, ktorá sa vkladá do rúk šikovným čítačom a tak je to od počiatku. Moja komunikácia sa posúva do vnímania senzibilom, jasnovidcom a pod, aby som mohla opäť z ľudského vnímania akoby odkontrolovať prevzaté informácie. Mnohé sa trafia, iné sa minú. Sú prerobené, alebo je do nich vložené priveľa ľudského chcenia. Mám priveľa „astrálnych zážitkov“, ktoré naháňajú až husiu kožu. Viem sa stotožniť s kýmkoľvek, životom i neživotom v akejkoľvek časti vesmíru. Vedela by som vám o tom rozprávať nekonečné pozemské hodiny, dni, roky, celú večnosť.

Ste krásny život. Zaujímavý život. Vaša otázka či pochádzate s vesmíru má jednoduchú odpoveď . Áno. Ste z vesmíru. Ste pokračovaním života, ktorý kedysi dávno zanikol a jeho čiastočky sa vesmírom šírili až kým sa nedostali na túto planétu. Tu sa pridružili k iným substanciám a vy ste sa zrodili. Vaše telesné zloženie nesie vo vás túto informáciu. Preto stále hľadáte. Preto vás duchovno napĺňa a vy sa nestále venujete tomuto smeru. Napájate sa na zdroj vzniku. Cítite, že ste súčasťou niečoho väčšieho, čo má presah nad slnečnú sústavu, v ktorej žijete. Tvoríte. Vnímate. Preto vaša túžba je spojená s prekonávaním prekážok. Sily opäť začať. Vstať. Preto máte v sebe zárodok viery. A preto aj dokážete veriť, mať nádej.

Pamätám si jedno z vyšších spojení. Odohralo sa to v roku 2000 pri západe slnka, ktorý bol pozorovateľný aj v našej krajine. Stála som na dvore a cítila zmenu frekvencií. Prišla otázka. Čo s vami? Je šanca na zmenu? Moja odpoveď znela: Je tu priveľa bolesti. Je veľa falošných prorokov. Bránia čistému rozvoju. Ale ešte je čas. Zároveň som žiadala dôkaz, fyzický dôkaz o prevzatí informačného spojenia. O niekoľko mesiacov, prišla na Zem jedna z informačných pečatí. Komunikácia prebehla. O pár mesiacov na to som bola vyslovene zvedavá, ako vyzerajú. Fyzicky na pohľad. Opäť prišla pečať. Potom som mala mnohé iné otázky, na ich skladbu života, na ich technológie, na toky energií. Ktorý život vám tu pomáha? Iné civilizácie? Vyššia úroveň života? Áno. Iste. Nie sme jediní, čo takto vznikli vo vesmíre. Odvtedy vždy prídu pečate, ak komunikujem, a žiadam potvrdenie informačnej komunikácie. Ako dôkaz vzájomnej dohody. (pečať- kruhy v obilí) Dôkazy o vzájomnej dohode sú aj v iných prevedeniach, no tie si nechám pre seba.

Vzájomná komunikácia, vzájomnosť. Tolerancia. Prijatie toho druhého, aj za podmienok, že nie presne koná tak, ako by sme my potrebovali, chceli, alebo túžili.

Občas prišli otázky aj z vesmíru a vtedy som opúšťala svoje telo. Vytvárali sa rôzne cestičky, aby nebola zachytená táto komunikácia. Často sa vysielalo, že som z Prahy, alebo iných kútov Zeme. No jednoducho dalo to zabrať.

Dnes sa píše o roku 2012 ako konci sveta. Myslíte, že 21.12.2012 padne posledné rozhodnutie vesmíru? Nie, nie je tomu tak.

Rozhodnutie? Áno. Vysvetlím. Posledné desiatky rokov prebiehala vzájomná komunikácia medzi vesmírom a životom tu na Zemi. Meralo sa. Odoberali sa vzorky. Sledovala sa úroveň komunikácie. Sledoval sa vývoj života a jeho smerovanie. Sledoval sa rozsah vašej sily tu na Zemi. Ako veľmi môžete vstúpiť do vesmírneho diania. Ovplyvniť počasie a rezonanciu našej planéty z vyšších civilizácií zvláda aj dieťa. (obrazne) Vôbec to nie je ťažké, ak máte k dispozícii tie technológie, o ktorých náš svet zatiaľ len sníva.

Vďaka tejto vzájomnej pozornosti dlhodobo prebiehala výmena informácií. My sme spozorneli na nich a oni na nás. Čo sa sledovalo? Sledovalo sa vaše (naše) pôsobenie v informačných pôsobeniach na iných. Ako sa vzájomne ovplyvňujete. Ako sa vzájomne ničíte vďaka informáciám, komunikácii. Sledoval sa priebeh vášho vývoja, ako tieto vplyvy naberú na svojej intenzite. Pozorne sa zaznamenali vaše nezhody v jednotlivých kultúrach, skupinách.

Občas mi prišla „otázka“ a rázna informácia… Nie je to dobré, ste hrozbou. Zatiaľ vás ďalej nepustíme. Prieniky netolerujeme.
Často som musela prehrať všetky informácie, ktoré som ako človek zaznamenalia. Pravdu, čistú pravdu, aj napriek viere v dobro, či viere v lásku. Veľa krát mi prišla odpoveď v tomto zmysle: Zaznamenali sme vašu snahu, ale nie je riešením. Je len uvoľnením vášho bytia. Stále ste v zóne kontroly. Ste stále hrozbou. Prístup zamietnutý.

Posledné veľké vysielanie bolo v roku 2011 v októbri. Najbližšie bude v práve spomínaný deň 21.12.2012. Celé to bude trvať asi jednu minútu, no čas, miesto nie je určené. Ako príde, tak príde.

V tieto dni sa svet rozdelí na dve polia. Na tých, čo sa budú vysmievať z konca sveta a bude im ľahostajné, čo sa stane. Veľké hodovanie začne už 18 – 19.12.2012 a v práve tento deň budú vďaka svojmu postoju neúčinné, dodatkové životy na chvíľu odstavené. Či už alkoholom, alebo vlastným vžitým postojom. Mnohí sa rozhodnú rituálne v tento deň ukončiť svoj život. Doterajšie merania vyšších civilizácií s týmto počítajú, takže zázraky na záchranu životov neočakávajte. Vie sa o tom.

Práve duchovný svet tento moment popisuje ako tmu, ktorá nastane. Práve tieto dni duchovný svet vníma ako rozdelenie tých čo sa nachádzajú v 3D a medzi tými čo vstúpia do vyšších D- dimenzií.

Druhá skupina budú životy, čo sa uchýlia k viere, k modleniu. K vysielaniu lásky k iným životom. Budú v tichosti vnímať dianie na Zemi a očakávať príchod iných bytostí. Aj o tomto sa vie.

Potom budú ľudia konať osvetu, prijímať svoje hriechy a žiadať o odpustenie. Ďakovať za životy a zmierovať sa s odchodom, v mene najvyššieho. Budú očakávať na nebo vstúpenie. Bude veľa alternatív, ktoré sú výsledkami vnímania viery daných kultúr.

Mnohí sa budú cítiť v najčistejšej pohode a v harmónii. Ide hlavne o ľudí, ktorí na sebe pracovali, ktorí pochopili isté dary života a jeho smerovania. Bude tesne pred Vianocami. Bude to silné.

To čo sa naozaj udeje v tento deň, je následné:

Tlmočím vám čisté informácie zhora: 21.12.2012 – Udrie vlna zármutku. Sklamania roztiahnu svoje krídla na vlnách ozveny výkrikov tých čo verili v koniec. Táto vlna sa dotkne každého jedného srdca. Tí čo dovtedy vyčistili svoje srdcia, budú uchovaní v jemných energiách.

Táto vlna bude trvať niekoľko hodín až sa hladina upokojí.

Na vyčistenie svojich sŕdc máte posledné dni. Čo znamená vyčistené srdce? Mať vyčistené vzťahy so žijúcimi, s ktorými nemáte vyrovnané účty. Pravidlo znie: Ak Ti zaklopú, otvor dvere. Ak vidíš niekoho klopať, a klopanie nie je počuť tomu komu je určené, daj vedieť tomu, komu klopanie bolo určené. Ako si to preložíte je už na vás. Táto informácia prišla priamo zhora.

Tí čo bránia iným, ktorí chcú uchovať svoje čisté srdcia, tých doženie trest v roku 2013.

Dňa 21.12.2012 budú prečítané všetky informácie z vašich sŕdc, z vašich hláv. Vesmír sa príde priamo na vás pozrieť a zhodnotí váš smer. Vaše smerovanie do budúcna. Podľa tohto určenia vám budú prichádzať myšlienky na technické inovácie, nápady, nálady, lásky, spojenia, a koordinácia rozvoju DNA spájania. Všetko bude presne koordinované. Vďaka schopnosti DNA zapisovať energie (frekvencie) z okolia.

Toto obdobie koordinácie začne po tomto dátume. Dátum 21.12.2012 si zvolil ľudský život sám. Máyovia boli tí čo zachytili toto upozornenie. A práve ich kalendár dáva koniec obdobiu na prípravu a zvolenie nového smerovania. Tak ako vy koordinujete svoje deti, tak aj vesmír koordinuje vaše konanie. Pre vesmír ste jeho deťmi. Pozor, nemyslite tým len lásku, ktorú vnímame tu na zemi. Vo vesmíre sa láska vníma inak.

Máyovia- Snažili sa dávať ľudské obete ako vykúpenie z tejto koordinácie. Neúspešne. Ich kráľ umrel. Nik s pomedzi nich nevystúpil von so svetlom, ako nový kráľ. Ostali bez panovníka. Tí čo uchovali svoje čisté srdcia, sa rozpŕchli do šíreho sveta, nesúc so sebou toto posolstvo o dátume a o období kde sa zmeria informačná zásoba života. Pridružili sa k iným kultúram, aby odovzdali toto posolstvo. Posolstvo, kde sa určí smerovanie života na Zemi vyššími civilizáciami. Tí čo srdcia vyčistené nemali, vymreli. Všetko ostalo tak, ako sme to my našli. Ich informačné panovanie trvalo do konca tohto kalendára. Obdobie kde krv bola smerom. Práve toto obdobie končí 21.12.2012. Máme šancu zmeniť toto obdobie krvi na iné smerovanie.

Ekonomika- doterajšia ekonomika je v znaku toku krvi. Je spojená práve s týmto obdobím. Práve teraz je obdobie, kedy sa tento smer môže zmeniť. Všetko to ako ekonomika funguje, je v spojení práve s touto krvou, ktorú zvolili Máyovia. Preto upadá. A preto sa rúti a kolabuje.

Forma myslenia života na ďalší cyklus na Zemi, bude určená práve teraz. V tomto roku.

A bude trvať ďalší jeden cyklus. ( cca 5000 rokov) , kde opäť príde veľké meranie informačného zásobenia v živote. (DNA)
Čo nás čaká v roku 2013? – dozvuky z roku 2011 a 2012 – psychologického charakteru, ekonomického charakteru, politického charakteru.

– Očakávajte suchá, a na iných miestach veľa vody.
– Zemetrasenia, zosuvy pôdy hlavne vo východných častiach Zeme.
– Bežné nehody, spôsobené ľudskou nerozvážnosťou.
– Veľa škandálov v potravinovom priemysle.
– Mnohé veci budú zverejnené.

Ohľadne roku 2013 vám začiatkom roku dám presnejšie informácie, až po veľkom meraní.

O čo som však zachytila je nasledovné.:

To čo vnímam je, že nastane cyklus UVEDOMENIA. Krv vystrieda uvedomenie, teda rozvoj, čo mnohí v minulosti vnímali ako zlatý vek. Nastúpi obdobie ROZUMU. Aspoň by malo.

V tomto období budú aj veľké zmeny na našej planéte. Koniec sveta sa stane skôr symbolom, obdobia pre uvedomenie diania okolo nás. Raz za 2-3 roky sa vždy niekto nájde, kto bude tvrdiť že nastane koniec sveta. Našou hrozbou sú úlomky hmoty- meteority, ktoré sa k nám blížia v obrovskom rozsahu. Veda dôkazy o nich získa až asi o 3 roky. V tomto momente nie sú viditeľné. A nedajú sa ani inak zachytiť. Vyššie civilizácie už pracujú na ich odklonení. (zmiznutí…) Vidím to takto: veda zachytí, potvrdí a potom nezachytí… Zachytia len vesmírne telesá.

Problém nastane pri strete slnka s väčším meteoritom, asi o 300 rokov. Kedy nastanú obrovské suchá z dôvodu zvýšenia slnečnej aktivity, po náraze… toto obdobie bude intenzívne trvať asi 3 mesiace. Ale ľudstvo už bude mať isté technológie, ktoré dokážu kvalitne ochrániť zdroje a pod. Vtedy budú reagovať aj sopky na Zemi… No všetko ustane a upokojí sa.

Zníži sa počet obyvateľov Zeme. Ľudia dospejú k spájaniu a k rodeniu potomstva iným spôsobom. Jednoducho sa rozmnožovanie ustáli a tak nebude prebytok.

Kontakt s inými civilizáciami verejne, nastúpi podľa nášho chovania počas najbližších 100 rokov. Teda obdobie medzi 2012 a 2112… Zatiaľ sa tu premávať istotne nebudú. Kontakt bude postupný, všetko záleží od prvého prijatia a reakcie života na Zemi.

To čo som zachytila je ešte nasledovné: Zem prepíše svoje mapy. Japonsko, India, časť Ameriky a Austrálie, ostrovy v Atlantickom a Indickom oceáne vstúpia opäť do Lona Matky Zem. Voda, ktorá zmení tvár našej Zeme, odhalí svoje tajomstvá. Skáče mi rok 3300. (približne o 1300 rokov, rýchlym odhadom z ľudského vnímania)

Dovtedy veda odhalí nové dôkazy, ktoré sa uchovali v útrobách Zeme. Objaví sa nový druh života, ktorý bude mať známky vysokej inteligencie. Nová štruktúra DNA. (300rokov)

Objaví sa rýchly liek na terajšie choroby, hneď po veľkom zemetrasení. Veda odhalí jeho existenciu v podzemných jaskyniach, kde je v tomto momente nemožný prístup. Zemetrasenie bude nepríjemné, ale potrebné pre ľudský život. (do 100 rokov) Kvôli lieku, ktorý s toho vyrobia vedci.

Moslimská a Pravoslávna viera uzavrie mier. Dohodu. Svet sa zmení vo vnímaní so vzájomným rešpektom. Katolícka cirkev očistí svoje krídla a viera sa nadýchne čistou energiou. Tibet opäť privíta svojich. ( do 100 rokov) 2057 … Čína zmení systém v krajine.

Približne v roku 5000 n.l sa objaví veľký roj meteoritov. Dve naše planéty so slnečnej sústavy zaniknú. Silu tohto javu zacíti aj naša Zem. Reakcia bude skoro katastrofická. Ľudstvo má šancu prečkať mimo Zeme. Teplota Zeme narastie, sopky budú všetky funkčné, vidím červenú Zem, suchú, všade prach a minimum vzduchu. Je zamorený. Trvanie asi jeden rok. Potom sa Zem ochladí a zmení sa skupenstvo v atmosfére. Voda sa vráti a vzduch bude opäť dýchateľný. Obdobie asi dva roky. Vyššie civilizácie vás upozornia. Budú viditeľné na dosah, bez známok kontaktu. Odkaz odovzdajú, akoby mapa, zvláštne priehľadné skupenstvo niečoho. Veda dovtedy bude rozumieť. Teraz je to skoro ako scifi. :-)

O čo ide? Vo vesmíre zanikla jedna kompletne vyššia civilizácia. Ich planéty boli roztrieštené a ich úlomky k nám dorazia do 3000 rokov. Táto civilizácia nebola ochotná spolupracovať, ale to je iný príbeh. Jednoducho vesmír sa vždy zariadi s netolerantným životom. A je jedno na akej úrovni technologického rozvoja sa nachádza. Tolerancia a spolupráca je dôležitá.

Preto je uvedomenie v týchto chvíľach na našej Zemi veľmi podstatné. Ide o spoluprácu. Bez spolupráce sa na Zemi nezrodí ani život. Tento okamih, ktorým prechádzame je historickým okamihov v histórii ľudstva. Je veľmi dôležité pochopiť, že spolupráca je to najdôležitejšie puto, ktoré charakterizuje život na Zemi. Spoločne s toleranciou, s porozumením. Vnímaním pravdy takej akej je. Prijatím nepekných vecí, ktoré nás obťažujú ako znak toho, že niečo nie je v poriadku. Aby sme vedeli veci zmeniť. Nekomunikácia nie je znakom tolerancie a ani spolupráce. Nekomunikácia spadá do obdobia KRVI.

Nastáva obdobie UVEDOMIENIA, ROZUMU…

Láska je ako doplnok tohto obdobia, nakoľko sama o sebe nevyrieši veci tak ako je citeľná.

Máme teda veľkú šancu zmeniť veci, zmeniť v prospech života tu na Zemi.

21.12.2012 Koniec sveta? … Iste. Čakajte koniec sveta tak ako ho oznáte. Pretože nastane svet, kde ľuďom zapadne puzle a budú aj rozumieť tomu čo sa deje.

Nenadarmo sa hovorí: Vaša viera tvorí vašu vieru. A vaše smerovanie.

Tí čo sú hore a riadia túto Zem (politicky, duchovne a inak) nebudú vedieť ďalej skrývať svoje pravdivé ciele. Všetko nepravdivé sa zastaví. Vždy sa niečo stane.

Tí čo sú hore, budú vesmírom priamo vystavený konfrontácii a pochopia. Celý rok 2013 je na to určený. Nik sa nikam neschová. A toto sa bude diať. A začnú sa zmeny, pomaly, na začiatku menej citeľné, ale začnú. Aspoň ja v tom verím. Pre blaho našich ďalších generácií, pre naše deti.

A nezabúdajte: VAŠA VIERA TVORÍ VAŠU VIERU. Arin Jasnovidka.

S láskou a objatím… Arin

http://arin-jasnovidka.webnode.sk/aktuality/

Reklamy