Formy duchovnej krízy…

Projevy vývojových krizí jsou vysoce individuální a nelze mezi nimi nalézt dva stavy zcela totožné. Uvnitř individuální lidské psýchy neexistují přesné hranice; všechny její obsahy tvoří jedno nedělitelné kontinuum. Navíc není freudovské individuální nevědomí zcela přesně odděleno od kolektivního nevědomí jungovského. Neměli bychom proto předpokládat, že různé typy psychospirituální krize lehce zapadnou do diagnostických škatulek, snadno a přehledně od sebe rozlišitelných.

Práce s jedinci procházejícími těmito krizemi, diskuse s kolegy zabývajícími se podobnou prací a četba příslušné odborné literatury nás přesvědčily, že je možné a užitečné definovat určité hlavní kategorie stavů spirituální krize, neboť se jejich specifické rysy liší od jiných skupin. Přirozeně i tyto hranice bývají poněkud neostré a různé kombinace a přesahy jsou spíše pravidlem než výjimkou.

ZÁŽITKY SJEDNOCUJÍCÍ VĚDOMÍ („VRCHOLNÉ ZÁŽITKY”)

Při těchto stavech prožívá jedinec pocit rozplynutí hranic vlastní osobnosti a následné sjednocení s druhými lidmi, přírodou nebo celým vesmírem. Tento proces má vysloveně posvátný charakter a člověk ho vnímá jako splynutí s tvořivou kosmickou energií či s Bohem. Běžné kategorie prostoru a času jako by byly zcela překročeny a jedinec prožívá pocit nekonečnosti a věčnosti.

Emoce spojené s tímto stavem přecházejí od hlubokého míru a klidu až k bujné radosti a extatickému vytržení.

Americký psychológ Abraham Maslow, který studoval tyto prožitky u stovek jedinců, je nazval „vrcholné zážitky” (peak experiences) a při jejich popisu ostře kritizoval západní psychiatrii za její tendenci směšovat takové stavy s duševní chorobou. Podle Maslowa by měly být uvedené prožitky nazírány spíše jako jevy supernormální, nikoliv abnormální. Pokud nejsou rušeny či omezovány, vedou obvykle ke zkvalitnění vlastního života, k „sebeaktualizaci” – schopnosti plněji uvolnit svůj potenciál.

Protože existuje k dané tematice rozsáhlá literatura, nezahrnuli jsme do naší práce žádný esej na toto téma. K dalšímu studiu vřele doporučujeme Maslowova díla.

PSYCHOLOGICKÁ OBNOVA PROSTŘEDNICTVÍM NÁVRATU DO CENTRA PSÝCHY

„Procesem psychologické obnovy” (renewal process) nazval další významný typ transpersonální krize kalifornský psychiatr a jungovský analytik John Weir Perry. Povrchnímu pozorovateli by se prožitky osob procházejících tímto procesem mohly jevit natolik podivné a extravagantní, že by považoval za zcela logické přičítat je neznámému patologickému procesu postihujícímu mozkovou činnost.

Duševní svět lidí prožívajících tento typ krize vyhlíží jako kolosální bojiště, na němž je sváděna kosmická bitva mezi silami dobra a zla, světla a tmy. Jsou plně zaujati motivy smrti – rituálního zabíjení, obětování, mučednictví a posmrtného života, fascinováni problematikou protikladů, zvláště pak záležitostmi spojenými s rozdíly mezi pohlavími.

Sami sebe prožívají jako centrum fantastických událostí, jež mají kosmický význam a jsou důležité pro budoucnost světa. Jejich vizionářské stavy mají tendenci odvádět je dále a dále do minulosti – do jejich vlastní historie, do dějin celého lidstva, a dokonce až k okamžiku stvoření světa a původnímu ideálnímu stavu ráje.

Po počátečním období bouří a zmatků se stávají zážitky stále příjemnějšími a počínají směřovat k řešení. Celý proces vrcholí prožitkem „posvátného sňatku” (hieros gamos). Partnerem při této svatbě je buď imaginární archetypální bytost, nebo zidealizovaná osoba ze života dotyčného. Vrcholný prožitek obvykle odráží skutečnost, že mužské a ženské aspekty osobnosti nabývají nové rovnováhy.

V této fázi lze prožívat stavy a obrazy, které jungovská psychologie interpretuje jako symboly reprezentující Já (Self). Toto Já je v Jungově pojetí jakýmsi transpersonálním centrem odrážejícím naši nejhlubší a pravou podstatu. Je srovnatelné s hinduistickým konceptem Atma-Brahma, s pojmem vnitřního boha.

Ve vizionářských stavech se toto Já objevuje v podobě zdroje světla nadpřirozené krásy, drahých kamenů, perel, zářivých šperků a dalších podobných symbolických variací.

V  procesu psychologické obnovy existuje obvykle stadium, kdy jsou zmíněné povznášející zážitky interpretovány jako osobní apoteóza, proces povyšující člověka do stavu vrcholného lidství, či dokonce do stavu zcela přesahujícího lidské dimenze. Jedinec se ztotožňuje s velkým vůdcem lidstva, spasitelem světa, či dokonce s pánem vesmíru.

Tyto zážitky jsou často doprovázeny hlubokým pocitem duchovního znovuzrození, který vystřídá dřívější naléhavou tematiku smrti.

V okamžicích dokončování tohoto procesu a integrace má člověk obvykle vize ideální budoucnosti – nového světa řízeného láskou a spravedlností, v němž byly již všechny choroby a zlo překonány.

Jakmile se zmírní intenzita celého procesu, dotyčný si uvědomí, že v celém tomto nesmírném dramatu šlo pouze o psychickou transformaci, která se odehrávala jen ve vnitřním světě.

Podle Perryho přivádí člověka proces obnovy na cestu osobního rozvoje – nazývaného v jungovské psychologii individuace – k plnějšímu uplatnění vlastního hlubšího potenciálu. Pozitivní výsledky těchto epizod a jejich bohaté souvislosti s archetypálními symboly z dávné historie zcela vylučují, že by mohl být proces obnovy pouhým chaotickým výplodem narušeného mozku.

Více informací o tomto typu spirituální tísně lze nalézt v Perryho příspěvku do naší knihy, v eseji „Duchovní vývoj – sebeobnovení”.

 KRIZE Z OTEVŘENÍ MIMOSMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ (ESP)

Pro všechny stavy duchovní krize je velmi příznačný zvýšený výskyt intuitivních schopností a různých paranormálních jevů. V některých případech je však příval informací pocházejících z neobvyklých zdrojů (intuice, telepatie či jasnovidnost) natolik mohutný a chaotický, že zcela ovládne obraz a že představuje hlavní problém.

Mezi nejdramatičtější projevy otevření extrasensorického vnímání patří mimotělní zážitky. Při nich jako by se vědomí vzdalovalo od těla a kroužilo nezávisle a svobodně po okolí. Jednotlivec tak může z nadhledu pozorovat sám sebe, vidět, co se děje v blízkém okolí nebo i vnímat události odehrávající se v místech na míle vzdálených. Takové cestování mimo tělo se často vyskytuje v situacích blízkých smrti: hodnověrnost tohoto vidění na dálku opakovaně prokázal systematický výzkum.

Osoba prožívající dramatické otevření extrasensorických schopností bývá někdy v tak těsném kontaktu s vnitřními duševními procesy druhých, že se u ní projeví telepatické schopnosti. Takový jedinec mnohdy nevybíravým způsobem verbalizuje své přesné vhledy do obsahů myslí ostatních, což může někdy iritovat nebo poděsit jeho okolí a vést ke zcela zbytečné hospitalizaci.

Přesné předvídání budoucích situací i jasnovidné vnímání situací vzdálených (zvláště pokud se často opakují a přicházejí v působivých sledech) mohou vyvést z duševní rovnováhy nejen toho, kdo je zažívá, ale i jeho blízké, neboť jde o jevy vážně ohrožující naše pojetí reality.

Při takzvaných mediálních zážitcích pociťuje člověk ztrátu vlastní identity a získává identitu jiného jedince. Tento prožitek zahrnuje i přijetí podoby těla oné osoby, jejího držení, gest, výrazu obličeje, pocitů, a dokonce i myšlenkových procesů.

Uznávaní šamani, jasnovidci a duchovní léčitelé využívají takových zážitků řízeným a produktivním způsobem. Při duchovních krizích může jejich náhlý a nepředvídatelný výskyt spojený se ztrátou osobní identity (jež je obvykle doprovází) působit ovšem velmi hrozivým dojmem.

Někdy naplňuje život člověka prožívajícího krizi sled podivných a neočekávaných náhod spojujících svět vnitřních realit (sny a vizionářské stavy) s událostmi každodenního života. Tento jev poprvé rozpoznal a popsal Jung a nazval ho synchronicita. Je důležité si uvědomit, že tak výjimečná smysluplná shoda okolností představuje autentický jev, který by neměl být v soudobé psychiatrii opomíjen či odbýván jako projev bludného myšlení.

Výjimečné projevy synchronicity doprovázejí různé formy psychospirituální krize, zvláště když jsou způsobeny náhlým rozvinutím extrasensorických schopností.

Ostatné formy nájdete  na tejto stránke…

(Zpracováno podle knížek Christiny a Stanislava Grofových: Krize duchovního vývoje a Nesnadné hledání vlastního já.)

Zdroj

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: