Našla som stránku, kde si môžete vyskúšať svoje jasnovidecké  schopnosti.

Jasnovidectvo je psychická schopnosť, alebo sila vidieť objekty alebo vízie, alebo získanie informácii, nedbajúc na diaľku. Vízie sa možu udiať v budúcnosti, a niekedy aj v minulosti. Jasnovidectvo je slovo označujúce telepatiu, spiritualizmus, psychické vyhľadávanie, prorocké vízie alebo sny.

Máš jasnovidecké schopnosti?   Viac na tejto stránke.

Reklamy