O roku 2012 bolo natočených už veľa filmov a tak isto vyšlo veľa proroctiev. Som zatiaľ k tomu skeptická, ale o tom, že bude 3 dni a 3 noci tma som už čítala vo viacerých zdrojoch. Odporúčam vám pozrieť posolstvo princeznej Kaoru Nakamaru.

Evanjelium Podľa Matúša 12

  Farizeji žiadajú znamenie

38Vtedy prišli za Ježišom niektorí zo židovských učiteľov Zákona a žiadali od neho dôkaz, že je naozaj Mesiáš.

39 Ale Ježiš im odpovedal: Len ľudia zlí a tvrdého srdca žiadajú ďalšie dôkazy. Ale dostanete iba také dôkazy ako prorok Jonáš.

40 Ako bol totiž Jonáš tri dni a tri noci v útrobách veľryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

41 Obyvatelia Ninive vystúpia na súde proti vám a odsúdia vás, lebo oni na Jonášovo kázanie zanechali hriešny život a obrátili sa k Bohu. A ten, čo stojí pred vami, je väčší ako Jonáš.

42 Kráľovná zo Sáby vystúpi na súde ako ďalší svedok proti tomuto pokoleniu, lebo prišla z ďalekej krajiny, aby poznala Šalamúnovu múdrosť. A ten, čo stojí pred vami, je predsa väčší ako Šalamún.

43 Ak je z človeka vyhnaný nečistý duch, blúdi a hľadá novú obeť, v ktorej by sa usídlil.

44 Ale nechce sa ľahko vzdať pôvodného hostiteľa. Keď vidí, že srdce toho človeka je síce vyčistené a vyzdobené, ale naďalej je prázdne,

45 nasťahuje sa tam späť aj so siedmimi spoločníkmi, horšími, ako je sám. Taký človek je na tom potom horšie ako predtým. Toto nebezpečenstvo hrozí aj vám.”

Neviem ako súvisí toto evanjelium s tými dňami, len ma to napadlo. Viem, že veľa proroctiev písaných v evanjeliách sa vyplnilo.

Želajme  si krásnu budúcnosť a vysielajme energie lásky.

Reklamy