Archetypy podľa Junga…

O Archetypoch som už písala. Sú zážitkové komplexy, ku ktorým dochádza osudovo, ich pôsobenie totiž začína v našom najosobnejšom živote. Preto už niekedy nestretávame animu ako vznešenú bohyňu, ale ako svoje najosobnejšie nedorozumenie, alebo ako svoj najodvážnejší čin. Keď napríklad starý, vysoko zaslúžilý učenec ešte v sedemdesiatich rokoch opustí rodinu a ožení sa s dvadsať ročnou červenovlasou herečkou, vieme, že si bohovia vyzdvihli ďalšiu obeť.

Obsahy kolektívneho nevedomia nazývame archetypy.

Jung ich tiež nazýval dominanty, imagá, mytologické alebo prapôvodné obrazy. Archetyp je nenaučená tendencia prežívať udalosti určitým spôsobom.

Je veľký omyl predpokladať, že duša novorodenca je tabula rasa v tom zmysle, že vo vnútri nie je vôbec nič. Dieťa prichádza na svet s diferencovaným, dedičnosťou predurčeným a preto tiež individualizovaným mozgom, prejaví voči zmyslovým vzruchom, ktoré prichádzajú zvonka, nie nejakú, ale naopak, špecifickú pohotovosť, čo ihneď podmieňuje zvláštny, individuálny výber a utváranie apercepcie. Tieto pohotovosti sú zdedené inštinkty a dokonca aj rodinne podmienené preformácie. Sú to na inštinktoch založené, apriórne a formálne podmienky apercepcie. Jej existencia dáva detskému svetu a snovému svetu dospelých antropomorfnú pečať. To sú práve archetypy, ktoré určujú dráhy všetkej činnosti fantázie a tým vytvárajú vo fantazijných útvaroch detských snov a bludných produkciách schizofrenie podivuhodné mytologické paralely, ktoré možno koniec koncov nájsť, aj keď v menšej miere, tiež v snoch normálnych ľudí a neurotikov. Nejde tu teda o zdedené predstavy, ale o zdedené možnosti predstáv.

Archetyp sám o sebe nemá formu, správa sa ako “organizujúci princíp” vecí, ktoré vidíme alebo robíme. Pracuje tak ako inštinkty vo Freudovej teórii. Najprv chce dieťa niečo jesť, bez toho, aby vedelo, čo chce. Má viac než neobmedzenú túžbu, ktorá môže byť uspokojená určitými vecami, ale nie inými. Neskôr so skúsenosťou si dieťa začína túžobne želať niečo viac špecifické keď je hladné, fľašku s kakaom, koláč.

Archetyp je ako čierna diera vo vesmíre: vieme že je tam a vieme ako zakrivuje časopriestor.

Pôvodné pomery v štruktúre psyché sú rovnako prekvapivo uniformné ako u viditeľného tela. Archetypy sú niečo ako orgány preracionálnej psyché. Sú to večne dedené, charakteristické základné štruktúry, spočiatku bez špecifického obsahu. Špecifický obsah vzniká najskôr v individuálnom živote, kde sa osobná skúsenosť zachytí práve v týchto formách.

Musíme mať stále na pamäti, že to, čomu hovoríme archetypy, je samo o sebe nenázorné, ale jeho účinky, totiž archetypické predstavy, znázornenia umožňujú. S veľmi podobnou situáciou sa stretávame vo fyzike. Existujú tam najmenšie častice, ktoré sú sami o sebe nenázorné, ale majú účinky, z ktorých možno odvodiť určitý model.

Archetypické predstavy, ktoré nám nevedomie sprostredkováva, nesmieme zamieňať s archetypmi samotnými. Sú to mnohonásobne obmeňované útvary, ktoré odkazujú na základnú formu, ktorá je sama o sebe nenázorná. Pre túto formu sú charakteristické určité prvky vzorcov a určitý principiálny význam, ale tie sa dajú pochopiť len približne. Archetyp sám je psychoidný faktor, ktorý patrí, dá sa povedať, k neviditeľnej, ultrafialovej časti psychického spektra. Zdá sa mi pravdepodobné, že vlastná podstata archetypu je vedomiu neschopná, to znamená, že je transcendentná, a preto ju označujem ako psychoidnú.

Matka

Archetyp matky je obzvlášť dobrý príklad. Každý z našich predkov mal matku. Vyvinuli sme sa v prostredí, ktoré zahrňovala matka alebo jej náhrada. Nikdy by sme neboli prežili bez spojenia s opatrovaním, staraním sa o nás, pokiaľ sme boli bezmocné nemluvňatá. Stojí za zmienku, že “vyrastáme” spôsobom, ktorý odráža evolučné prostredie: prišli sme na tento svet pripravení chcieť matku, hľadať ju, rozpoznať ju, vyrovnávať sa s ňou.

Archetyp matky je naša vybudovaná schopnosť rozpoznať určitý vzťah. Jung hovorí, že toto je skôr abstrakcia, a že sme skôr schopní premietať (projekcia) archetyp do vonkajšieho sveta na konkrétnu osobu, obvykle na našu vlastnú matku. Dokonca keď archetyp nemá prístupnú reálnu, určitú osobu, máme tendenciu personifikovať archetyp, ktorý sa premení na mytologickú postavu. Táto postava symbolizuje archetyp.

Archetyp matky je symbolizovaný prapôvodnou matkou alebo “matkou zemou”, v západných tradíciách reprezentovaný Evou, alebo Máriou, z mytológie symbolizovaný menej osobnými symbolmi, napríklad kostolom, národom, lesom alebo oceánom. Podľa Junga, niektorí ľudia, ktorých vlastná matka zlyhala v uspokojovaní požiadaviek archetypu, môžu byť tí, ktorí strávia svoj život hľadaním pohodlia v kostole alebo identifikáciou s krajinou, meditáciou pri soche Márie, alebo v živote pri mori.

Čím vzdialenejšia a neskutočnejšia je osobná matka, tým nižšie preniká synová túžba do hlbín duše a prebúdza prvotný a večný obraz matky, vďaka nemu, všetko čo človeka objíma, rozmaznáva, živí a účinne mu pomáha, naberá v našich očiach podobu matky, začínajúc almou mater univerzity až po personifikáciu miest, krajín, vied a ideálov.

Mana

Je dôležité pochopiť, že archetypy nie sú biologickej povahy ako Freudové inštinkty. Týkajú sa duchovných požiadaviek. Napríklad, ak sme mali sen, kde sa vizuálne vyskytujú dlhé objekty, Freud by navrhoval, že tieto objekty reprezentujú falus a nakoniec sex. Jung môže mať veľmi odlišnú interpretáciu. Dokonca aj celkom špecifické snívanie o penise nemusí mať nič spoločné s nenaplnenou potrebou sexu.

Je zvláštne, že v primitívnych spoločnostiach sa falické symboly obvykle nevzťahujú k sexu. Obvykle symbolizujú manu alebo spirituálnu silu. Tieto symboly by sa ukázali pri príležitostiach, kedy sú vyvolávaní duchovia, aby sa zvýšila úroda, množstvo rýb alebo aby sa niekto uzdravil. Spojenie medzi penisom a silou, medzi spermou a semienkom (rastliny), medzi oplodnením a úrodnosťou sú chápané väčšinou v každej kultúre.

Tieň

Sex a inštinkty života sú vo všeobecnosti reprezentované niekde v Jungovom systéme. Sú časťou archetypu nazývaného tieň. Odvodzuje ich z pred-ľudskej, zvieracej minulosti, kedy boli naše starosti limitované na prežitie a reprodukciu, kedy sme neboli vedomí sami seba.

Je to “temná stránka” ega, je to “diabol”, ktorého sme schopní použiť a ktorý je tam uchovaný. Tieň je amorálny, ani dobrý, ani zlý, je ako zvieratá. Zviera je schopné starať sa nežne o mláďatá a kruto zabíjať pre jedlo. Nevyberá si. Robí to čo robí. Je “nevinné”. Z našej ľudskej perspektívy, svet zvierat vypadá brutálne, neľudsky, tieň sa stáva časťou odpadu z nás, ktorý si niekedy nevieme priznať.

Symboly tieňa zahŕňajú hada, draka, monštrá, démonov. Obvykle strážia vchod do jaskyne, jazierko s vodou, ktoré symbolizuje kolektívne nevedomie. Nabudúce, keď sa vám bude snívať ako bojujete s démonom, môžete to byť vy sám s kým bojujete.

Persona

Persona reprezentuje náš spoločenský obraz. Slovo persona pochádza z latinského slova pre masku. Persona je maska, ktorú si nasadíme pred tým, ako sa ukážeme vonkajšiemu svetu. Začína ako archetyp, keď si personu prestaneme uvedomovať, stáva sa časťou nás, ktorá je najvzdialenejšia od kolektívneho nevedomia.

Je to len “dobrý dojem”, ktorý si všetci želáme dosiahnuť počas hrania rolí, ktoré spoločnosť od nás vyžaduje. Samozrejme, môže to byť tiež “nepravdivý dojem”, ktorý používame na zmanipulovanie ľudských názorov a správania. A naviac, môže byť mylná, dokonca vďaka nám samým. Našou typickou vlastnosťou je, že niekedy veríme, že sme skutočne to, čo predstierame.

Anima a animus

Stretnutie dvoch osobností je ako zmiešanie dvoch rôznych chemických látok
Pokiaľ vôbec dojde ku spojeniu, sú obe premenené

Časť našej osobnosti je rola muža alebo ženy, ktorú musíme hrať. Pre väčšinu ľudí je ich rola determinovaná ich fyzickým pohlavím. Ale Jung, ako aj Freud a Adler a ďalší cítili, že v podstate je každý z nás bisexuálny. Keď začíname žiť ako zárodok, máme nediferencované pohlavné orgány, ktoré sa iba postupne, pod vplyvom hormónov, stávajú mužské alebo ženské. Podobne, keď začíname náš sociálny život ako nemluvňatá, nie sme ani muži, ani ženy v sociálnom zmysle. Takmer okamžite, ako náhle vidíme ružové alebo modré oblečenie, prichádza vplyv spoločnosti, ktorý nás postupne formuje na mužov a ženy.

Vo všetkých spoločnostiach sa očakávania od mužov a žien odlišujú, obvykle založené na našich odlišných rolách v reprodukcii, často je veľa zahrňujúcich detailov výlučne súčasťou tradícií. V našej spoločnosti ešte aj dnes existuje mnoho týchto tradicionálnych očakávaní. Od žien sa očakáva, že budú viac opatrovateľské, menej agresívne, od mužov sa stále očakáva, že budú silní a ignorovať emocionálnu stránku života. Jung cítil, že tieto očakávania znamenajú vyvinutie iba polovice nášho potenciálu.

Anima je ženský aspekt nachádzajúci sa v kolektívnom nevedomí mužov, a  animus je mužský aspekt v kolektívnom nevedomí žien. Spolu odkazujú na syzygiu. Anima môže byť personifikovaná ako mladé dievča, veľmi spontánne, intuitívne, alebo ako bosorka, alebo tiež ako matka zem. Je asosciovaný s hlbokou emocionalitou a silou života. Animus môže byť personifikovaný ako múdry starec, čarodejník, alebo často skupinou mužov, má tendenciu byť logický, často racionálny, dokonca hádavý.

Každý muž v sebe nosí odpradávna obraz ženy, nie obraz tejto určitej ženy, ale skôr obraz nejakej ženy. Tento obraz je v podstate nevedomou, z pradávnych dôb pochádzajúcou a živému systému vštiepenou, zdedenou látkou, je to akýsi “typus” (archetypus) všetkých skúseností rady predkov s ženskou bytosťou, koncentrát všetkých dojmov zo ženy, zdedený psychický adaptačný systém. To isté platí o žene: oná má svoj vrodený obraz muža.

Tak ako u muža obecne prevažuje vo vonkajšom zameraní logika a vecnosť, alebo sa to aspoň považuje za ideál, tak u ženy je to cit. Ale v duši sa tento pomer obracia. Muž smerom dovnútra cíti, žena však uvažuje. Preto muž ľahšie prepadá totálnemu zúfalstvu, kde žena je stále ešte schopná utešovať a dúfať, a teda sa skôr pripraví o život muž, ako žena. Do tej miery, ako sa žena môže stať obeťou sociálnych okolností, napríklad ako prostitútka, tak prepadne muž impulzom nevedomia, alkoholizmu a iným nerestiam.

Anima a animus je archetyp cez ktorý komunikujeme s kolektívnym nevedomím vo všeobecnosti, a je dôležité dostať sa s ním do styku. Je to tiež archetyp zodpovedný za lásku. Sme, ako navrhovali starovekí Gréci, vždy hľadajúci našu druhú časť, druhú polovicu, v príslušníkoch opačného pohlavia. Keď sa zaľúbime na prvý pohľad, našli sme niekoho, kto “napĺňa” náš anima alebo animus archetyp obzvlášť dobre.

Len ťažko sa dá tento bohatý svet považovať za tak chudobný, aby človeku túžiacemu milovať nemohol poskytnúť vhodný objekt. Svet predstavuje nekonečný priestor každému. Je to skôr neschopnosť milovať, ktorá okráda človeka o jeho možnosti. Prázdny je tento svet len pre toho, kto nevie zamieriť svoje libido na veci a ľudí tak, aby si ich oživil a skrášlil. Čo nás teda núti robiť si náhradu z nás samých, nie je vonkajší nedostatok objektov, ale vlastná neschopnosť láskyplne pojímať čokoľvek okrem seba. Zaiste nás môžu deprimovať ťažkosti životného postavenia a boja o existenciu, ale ani tiaživé vonkajšie okolnosti nebudú láske na prekážku, naopak nás môžu vybičovať k najväčšiemu vzopretiu.

Uvádzame niekoľko ďalších Jungových myšlienok, ktoré súvisia s tématikou archetypov anima a animy, a zaslúžia si väčšiu pozornosť.

Opačné pohlavie má v sebe tajomnú dráždivosť, ktorá je spojená s plachosťou a snáď tiež trochou škaredosti: práve preto je to kúzlo mimoriadne príťažlivé a fascinujúce, aj keď k nám nepristupuje zvonka ako žena, ale zvnútra ako duševné pôsobenie, napríklad v podobe pokušenia odhodiť za určitej nálady, alebo v afekte všetky zábrany a podľahnúť.

Vzhľadom k tomu, že animus s obľubou argumentuje, zastihneme ho najľahšie, keď sa činí v diskusiách o tom, kto má pravdu. Aj muži sú isto schopní argumentovať veľmi žensky, ak sú posadnutí animou, čím sa z nich stane animus ich animy.

Persona, ideálny obraz muža, akým by mal byť, sa vnútorne kompenzuje ženskou slabosťou, a ako hrá indivídum navonok siláka, vo vnútri sa stáva ženou, animou, pretože je to anima, ktorá vychádza persone v ústrety. Pretože je však pre extravertované vedomie vnútro temné a neviditeľné, a človek je naproti tomu schopný uvedomovať si svoje slabosti tím menej, čím viac sa identifikuje s personou, tak takisto zostáva protiklad persony, anima, celkom v temnotách a tak sa najskôr premieta, čím sa hrdina dostáva do topánok svojej ženy. Žena ťažko znáša, keď príliš vzrastá jej moc. Stane sa potom menejcennou a tým sa mužovi dostane vítaný dôkaz, že nie on, hrdina, je v “súkromnom živote” menejcenný, ale jeho žena. Žena má ilúziu, pre mnohé tak príťažlivú, že sa aspoň vydala za hrdinu, bez starosti o vlastnú neužitočnosť. Tejto hre ilúzií sa často hovorí “životný obsah”.

Mladý človek vo veku, keď je už spôsobilý k sobášu, má síce už vedomie ja (mladá žena spravidla väčšie ako mladý muž), ale nie je to ešte tak dávno, keď sa vynoril z mĺh počiatočnej nevedomosti. Má preto rozsiahle oblasti, ktoré ešte ležia v tieni nevedomosti a ich dosah im zatiaľ neumožňuje vytvoriť psychologický vzťah. Mladému človeku je dané len neúplné poznanie druhého aj seba samého, preto môže poznať motívy druhého a svoje vlastné len nedostatočne. Spravidla sú motívy jeho jednania nevedomé. Hoci subjektívne sa mu zdá, ako by bol veľmi vedomý. Človek totiž vždy preceňuje dané vedomé obsahy a zostáva veľkým a prekvapujúcim objavom, že to, čo považujeme za konečný dosiahnutý vrchol, je v skutočnosti iba najnižší stupeň veľmi dlhého schodišťa.

Dokáže muž písať o žene, o svojom úplnom opaku? Myslím tým niečo skutočného, čo by bolo mimo sexuálne programovanie a resentiment, mimo ilúziu a teóriu. Neviem, kto by si trúfal byť tak nadradený. Žena totiž stojí vždy tam, kam padá mužov tieň, preto si ju muž až príliš často so svojím tieňom pletie, a keď chce toto nedorozumenie napraviť, tak ženu precení a začne do nej vkladať svoje klamlivé ideály.

Žena, ktorá bojuje s otcom, má stále ešte možnosť pudovo ženského života, pretože odmieta len to, čo je cudzie. Keď však bojuje s matkou, môže dospieť k vyššiemu uvedomeniu a riskuje zároveň poškodenie inštinktu, pretože v matke popiera aj všetkú temnotu, pudovosť, obojstrannosť a nevedomosť vlastnej bytosti.

Žiadny muž nie je, na akúkoľvek dobu, schopný baviť sa s animom bez toho, aby okamžite neprepadol svojej anime. Kto by potom mal ešte toľko zmyslu pre humor, aby v rozhovore objektívne počúval, bol by určite nesmierne udivený ohromujúcim množstvom všedných obratov, zneužitých otrepaných právd, fráz z novín. Je to rozhovor, ktorý sa bez ohľadu na tých či oných účastníkov milión krát opakuje vo všetkých jazykoch sveta a v podstate je vždy ten istý.

Keď vidíte, ako veľmi sa bojí typický intelektuál zamilovať, tak sa vám ten strach bude zdať na prvý pohľad prehnaný. Ale on má zrejme pre strach dobrý dôvod, lebo je nanajvýš pravdepodobné, že sa v tomto prípade bude chovať  skutočne nezmyselne. Premôžu ho jeho city, ktoré reagujú len na archaický alebo nebezpečný typ ženy. Preto majú niektorí intelektuáli sklon ženiť sa pod svoju úroveň. Dostane ich upratovačka, alebo kuchárka. V skutočnosti sa chytia do pasce vlastných archaických citov, za ktoré necítia zodpovednosť. Boja sa teda právom, keďže ich city ich môžu zaviesť do záhuby. V myslení sú nenapadnuteľní. V tom sú silní a nezávislí. Ale prostredníctvom citu sa dajú ovplyvniť, premôcť, podviesť a využiť a to oni veľmi dobre vedia. Preto by človek nikdy nemal chcieť intelektuála nútiť do jeho citu. Intelektuál ho potlačí železnou päsťou, pretože vie, ako je nebezpečný.

Iné archetypy

Jung povedal, že nie je fixovaný počet archetypov, ktoré by sa dali jednoducho vymenovať a naučiť. Prekrývajú sa a vnárajú jeden do druhého tak ako potrebujú a ich logika sa nie vždy dá postrehnúť. Uvádzame niektoré z nich:

Okrem matky existuje niekoľko ďalších archetypov rodiny. Obvykle je to otec, kto symbolizuje vodcu alebo autoritatívnu postavu. Existuje tiež archetyp rodina, ktorý reprezentuje ideu pokrvného vzťahu, ktorý zaväzuje hlbšie ako vzťahy založené na vedomých príčinách.

Existuje tiež archetyp dieťa, reprezentované v mytológii, umením detí, zvlášť nemluvniat, ako aj inými malými tvormi. Archetyp dieťa má tiež významné miesto v niektorých náboženských smeroch.

Mnoho archetypov sú postavy z príbehov. Jedným z hlavných je archetyp hrdina. On má mana osobnosť, je víťazom bojov nad diabolskými drakmi a príšerami. V zásade, reprezentuje ego – zvykneme sa identifikovať s hrdinom príbehu, obvykle je zamestnaný bojovať s tieňom, vo forme draka a iných monštier. Hrdina je tiež nerozvážny, ignoruje iné prístupy kolektívneho nevedomia. Luke Skywalker z hviezdnych vojen je dokonalou ukážkou hrdinu (Môžete si pozrieť článok o mytologických paralelách vo filmoch a analýzu filmu Pán Prsteňov z pohľadu archetypov).

Hrdina je tu najčastejšie, aby zachránil pannu. Ona reprezentuje čistotu, nevinnosť a s najväčšou pravdepodobnosťou naivitu. Na začiatku príbehu hviezdnych vojen je princezná Leia panna. Ako sa príbeh rozvíja, stáva sa animou, objavujúca možnosti sily – kolektívneho nevedomia – a stáva sa ekvivalentným partnerom Lukovi, o ktorom sa zistí, že je jej brat.

Hrdina je vedený múdrym starcom. On je formou anima (animus) a odkrýva hrdinovi povahu, podstatu kolektívneho nevedomia. V hviezdnych vojnách je vytvorený postavou Obi Wan Kenobi a neskôr postavou Yoda. Všimnime si, že obaja učia Luka podstatu sily a ako náhle Luke dozrie, obaja zomierajú a stávajú sa jeho súčasťou.

Mohli by sme byť zvedaví na archetyp reprezentovaný Darth Vaderom, temným otcom. On je tieňom a majstrom temnej strany sily. Neskôr sa ukáže, že je otcom Luka a Leii. Keď zomrie, stáva sa jedným z múdrych starcov.

Existuje tiež archetyp zviera, reprezentovaný ľudskými vzťahmi vo svete zvierat. Ukážkou je hrdinov verný kôň. Hady sú obvykle symbolomi zvieracieho archetypu a sú považované za obzvlášť múdre. Zvieratá sú v kontakte so svojimi zvykmi viac ako my. Pravdepodobne loajálne malé roboty a spoľahlivá stará vesmírna loď – Sokol – sú symboly zvierat.

Je tu tiež podvodník, často reprezentovaný klaunom alebo kúzelníkom. Úlohou podvodníka je prekaziť hrdinov postup a spôsobiť ťažkosti. V severskej mytológií má veľa božských dobrodružstiev pôvod v nejakom triku, ktorý prichystal poloboh Loki.

Existujú ďalšie archetypy, o ktorých je zložitejšie hovoriť. Jedným je originálny muž, reprezentovaný v západných náboženstvách Adamom. Iným je archetyp boha, reprezentujúci našu potrebu porozumieť univerzu, dať zmysel všetkému, čo sa deje, vidieť všetko ako niečo, čo má zmysel a smer.

Hermafrodit, žena a muž spolu, reprezentuje splynutie protikladov, dôležitú myšlienku v Jungovej teórii.

Najdôležitejši archetyp zo všetkých je ja (self). Ja je konečná jednota, zosúladenie osobnosti a je symbolizovaný kruhom, krížom a symbolmi mandál, ktoré Jung rád kreslil. Mandala je maľba používaná pri meditácii. Jung veril, že dokonalosť osobnosti je úplne dosiahnutá až v okamihu smrti.

Cvičenie: Uvažujme tri archetypové situácie. (1) Impulz lásky na prvý pohľad, rozozvučanie magického pocitu, dokonalý stav, kedy sú maximálne citlivé všetky vnemy, stav, kedy sme zameraní a sústredíme sa stopercentne na objekt lásky (presnejšie na jeho projekciu). (2) Stav deja vu, pocit, že tu sme už niekedy boli, že táto situácia teraz sa už niekedy odohrala, a tušíme, ako bude pokračovať. (3) Prežitie pocitov rozprávkovej postavy, identifikácia s rozprávkovou postavou, pre mužov napríklad hrdina, pre ženy napríklad princezná. Cvičenie sa bude týkať práce so subjektívnym prežívaním. Pre každú z uvedených troch situácií (ak ste to už nevedome nespravili počas čítania) si predstavte  interpretáciu, keď ste naozaj zažili daný pocit, daný stav. Seba si predstavujte asociovane, to znamená, že v predstave nevidíte seba, ale situáciu prežívate vaším pohľadom. Môžete si pomôcť zatvorením očí.

Cieľom je uvedomiť si “určitú výnimočnosť” daných situácií, čím sa vám práve podarí “dotknúť sa” archetypových procesov.

Zdroj

82 myšlienok na “Archetypy podľa Junga…

 1. dobré ránko prajem …

  dávam svoj príspevok radšej už sem, pod inými článkami je množstvo komentárov ..

  tak, martinka, 🙂 môj sen …

  som v rodnej dedine, so svojou dcérou, ( nie batoľa, ale dcéra ) .. nachádzam sa pred kostolom v mojom rodisku, je to taký malý útulný kostolík, biely a pevný, z hrubými a veľmi pevnými múrmi … v tom sne mám jednoducho pocit ohrozenia, číha na mňa z okolitého okolia akési monštrum, a aj keď ho ja reálne nevidím, cítim že tam je .. je schované v suchom trávnatom poraste, pod listnatými stromami, z ktorých sa pomaly stáva les … nejdem však smerom k tráve, a ani k lesu, mojou jedinou túžbou, ako sa ochrániť seba a svoju dcéru pred týmto bielým monštrom, je vstúpiť do kostola. Aj keď to bol kostol z mojej rodnej dediny vo vnútri bol iný. už od dverí vidím otlár na ktorý dopadá luč svetla, zavriem dvere, svoju dcéru vtiahnem do vnútra ( toto je len pocitovo, pretože aj ked viem, že so mnou je nevidím ju ) zavriem ťažké, bezpečné dvere. už pri vstupe do kostola ma vnútorne upokojí vôňa kadidla, je tak výrazná a zároveň nevtieravá. Odvediem dceru hlbšie do kostola, takmer k tomu oltáru, poviem jej aby na mňa čakala, že nech si tuto sadne, ak chce nech sa hrá, ale hlavne nech nikam nechodí, aby som ju troška upokojila, otvorila som okno a pustila jej do kostola čersrvý vzduch .. ( vonku je krásne slnečno ale je vlhko ako v jari )
  Keď idem od oltára, pozriem sa na to okno a cez neho som zbadala múr, prekvapila ma jeho hrúbka bol široký viac ako meter, síce som sa počudovala, ale vnútorne ešte viac upokojila, že tu som ja a moja dcéra isto v bezpečí. Avšak, bola som zvedavá, čo ma to vlastne ohrozuje a tak som sa po chvílke, ked som si sama troška odpočinula, šla von pozrieť .. postavila som sa na ľavú stranu kostola a zadívala sa do trávy, okolo kostola. bola zelená, s kvapkami rosy, avšak bola pokosená a úhľadná, a veľmi veľmi nízka .
  zamerala som sa pohľadom do tej trávy, a v ňom som zbadala kúsok z toho monštra, jeho biele chápadlo, nebolo však veľké a vlastne sa iba mihlo v tráve
  V tom momente som pocítila nesmiernu ulavu, že tak tohto sa už báť nemusím, a zároveň súcit nad týmto tvorom ( aj ked som ho nevidela celého, domyslela som si že vyzerá ako chobotnica ) , pretože aby prežil, musí sa jednostaj schovávať a skrývať a plaziť sa nepozorovane, jedine tak je totiž živým.

  postavila som sa na akýsi vyvýšený kameň, z ktorého som sa zamerala pohľadom do mojej rodnej dediny, videla som množstvo starších no útulných domčekov, s bielymi omietkami, pri nich sedeli ľudia a opekali si, užívali si slnka a tepla ale aj vlhka zo vzduchu. Ked som sa pohľadom premiestnila od jedného takéhoto domčeka, videla som lúku, najprv som videla len zelenú trávu ( viem pudy 😛 ) ale po zaostrení pohľadom na tú lúku som cítila pokoj, mier, a v tom som v tej tráve zbadala množstvo malých drobných kvietkov ako mám na tom obraze.

  ked som sa prestala jednotlivo zameriavat len na tie kvietky, uvidela som celistvý obraz, ako keby len niekto daleko mocnejší ako ja vylial všetky farby na toto jediné miesto, vytvárali nádherný obraz. A spolu s tou vlhkosťou vzduchu sa akosi voda vyzrážala a z tých jednotlivých malých kvietočkov žiarila z každého zvlášť a zároven spolu začínajúca dúha ….

  po tomto pohlade som zliezla z toho kamena, ktorý sa začal mierne kolísať, ja som z neho zoskočila a vracala sa do toho kostola .. môj pohľad však upútal autobus na ceste nad tým kostolíkom, .. v realnom živote je nad kostolíkom starý cintorín .. no v sne bol aj cintorín a aj blatená, nestabilná cesta ( ako v kamenolome ) .. pocítila som nesmierne obavy o tých ľudí, ktorý boli v tom autobuse, pretože oni nevideli to nebezpečentstvo ktoré na nich číhalo, jednoducho svah pod nimi sa posúval a o to viac, čo v tom autobuse vystrájali, spievali, tancovali, skákali.. Ten autobus zadržiaval jediný náhrobný kameň, ktorý síce bol pevným, no cítila som, že o chvílu sa roztriešti …
  znova som pocítila nesmiernu lutosť nad nimi, no vedela som, že nemám na výber a musím sa rýchlo vrátiť do toho kostola k svojej dcére, pretože som vedela, že jeho pevné múry ma ochránia a to aj pred pádom toho autobusa. V momente ked som vstúpila do vnútra kostolíka, dcérka tam pekne sedela pred tým oltárom a dívala sa na to svetlo ktoré dopadalo na (ten oltár … ozaj, zasa koberec, tento krát však, tmavo – červený, hnedý, a biely, s nesmierne zložitým vzorom na sebe .. prosto množstvo obrazcov, ktoré v nadhlade tvorili jeden obraz bol mäkký a príjemnýý na dotyk .. chodila som bosá. ) pri vstupe do kostola som sa pozrela na pravú stranu a v stene som zbadala dvere, akokeby tajné dvere. Velmi som to ocenila, pretože sa mi znova vrátila ta obava z toho monštra, jednoducho vedela som, že tam vonku je, a ak si nedám pozor napadne ma, dokonca, že po čase, ked naberie na sile, sa jednoducho odváži za mnou do toho kostola. Avšak tieto dvera by mna a aj moju dcérku ochránili, a ked som zaostrila pohľad na dverách som zbadala maľbu matky božej ako drží v náručí dieťa .. bola to taká tá typická kostolná malba, vyzerala ako ikona, .. pohlad na tie dvere ma upokojil, a ja som sa len spokojná a v bezpečí túlala bosími nohami po tom kostolíku bol tam čerstvý vzduch, dostatok svetla a nesmierne dobrý pocit pokoja a radosti, vôňa toho kadidla … dokonca som sa tam cítila tak dobre, že som si predstavovala v tom sne ako tancujem so svojou dcérkou uprostred toho kostola, uprostred toho vzoru na koberci … a na nás svieti ten luč slnka či čoho …

  tak, a včul si poprosím výklad … milujem svoje sny … sú tak detailné, ako keby som len pozerala film, alebo bolo to v realite …. hm

  ale? môj pocit po prebudení? … okrem pokoja, aj potreba odísť do ticha ( v realite ) .. do svojho sveta, bez účasti všetkých … byť len sama so sebou … tak možno ten sen práve znamená toto …

  a ešte nitram … ten váš sen, .. hm, je váš … môže byť odrazom denného diania, ale je odkazom len pre vás, .. a čo už som sa za ten čas naučila je. že vždy pocity navedú, k správnejšiemu pochopeniu jednotlivých symbolov … takže ak ste videl smrť psa a jeho prerod … videl ste možno smrť svojho ega, atd … ak ste videl činanku, pocit, ktorý vám z tejto debaty vyplynul, vám napovie viac …

  pekný zvyšok dníčka prajem, … a usmievam sa, 🙂 aha takto, … len tuto sa to fakt ukázať neda …

  Páči sa mi

  1. No tak ako vidím pocit nezklamal, keď som videla, že dnes budeš opisovať svoj sen. Ja som snívala, len neviem o čom, mám obdobie slepého vnímania snov. 😆
   Mne to príde z môjho pohľadu, že najbezpečnejšie sa cítiš vo svojom vnútre, lebo vonku v realite máš pocit, že ťa stále môže niečo, alebo niekto zraňovať. Tvoja dcéra, ktorú si chránila je tvoja citová anima a to svetlo, ktoré tam žiarilo a pri ktorom bolo bezpečne bola žiara tvojej duše, pretože v jej blízkosti sa cítiš najlepšie a bezpečne.

   Som prekvapená ako vnímaš vlhkosť vzduchu vo sne, rozmýšľam, že také niečo som zrejme vo snoch nemala, alebo mala a nezamýšlala sa nad tým. Ty máš preto také podrobné sny, lebo všetko analyzuješ a rozoberáš do poslednej bunky. 😆

   A tie chápadlá v tráve… představuje stín archetypu Matky (Strašná Matka), Otce (Strašlivý Otec) a současně ostatní chapadla představují další emoční rodinné vztahy, jsou to majetnické vazby, které emocionálně dusí většinu lidstva

   Páči sa mi

   1. martinka,

    ja cítim vlhkosť, vône, .. ako v realite … to kadidlo bolo neskutočné … a ked sa zobudím tak som prekvapená, z čoho ten pocit vône, .. ved vydýchaný vzduch a všetko po zobudení .. no ved poznáš, máš deeti ,, 😛 a ked prídeš do ich izby ráno, tiež vieš ako to vyzerá … čuchovo … 🙂 ….

    a téma? super, len ešte uprav widgety, aby bolo vidno komentáre a je to super … teda uvidíme, či to je suuper, podla toho ako hádze tie smajle … 😛 🙂 … dakujemmmmmm

    Páči sa mi

  2. lilah já si opravdu dokáži své sny vyložit sám… 🙂
   ale těší mne, že Vás má nerozhodnost či rozpačitost, kterou jsem při svém snu prezentoval, donutila dumat trochu více a hlouběji… 🙂 jste sama sebou, nejste slepým posluchačem, ale analizuje a vnitřně hodnotíte… 🙂 obdobně jako Martinka… 🙂

   *… videl ste možno smrť svojho ega* je to pouze dílčí smrt – umrtvení jedné části pudové psyché… 🙂 ale již se mi podařilo umrtvit i jiné složky mé pudové psyché (stěbetající dívky v místnosti, které si vyměňují své zážitky)

   ta číňanka lilah je představitelkou mé citové složky psyché, tj. citovou animou… 🙂

   no a nyní bych byl rád pokud budete mít náladu a uděláte si čas, kdyby jste se pokusila sama sobě vyložit tento sen pomocí snáře Vy sama…

   pokud Vám to nepůjde, nevadí… jde pouze o zkoušku, aby jste se o to pokusila,
   Martinka Vám i napověděla… 🙂

   zítra bych Vám snový prožitek vyložil sám a právě i z rozdílnosti obou výkladů bude možné provést analízu kde Vás pálí pata… 🙂

   pro dnes se loučím a přeji nejen Vám lilah, ale též Martince i ostatním krásný a pohodový den… 🙂

   Páči sa mi

   1. nitram

    joj, huncút jeden … ja som to pochopila, že vlastný sen … 🙂 .. načo by som vykladala Váš sen … to ako keby učeň mudroval do skúseného majstra … no, no, no … nemyslite si prosím o mne také veci … 🙂

    ale? prečo som to napísala? … je to podobné, ako s tou rozpravou vašou a mojou u mňa na blogu o tom duchovi mrtvej manželky … jednoducho, nejde mi do hlavy, a ani do srdca, prečo by môj postoj, moje predstavy, moje sny, mali znamenať niečo pre iného .. ( aj ked, sme sa v istých veciach zhodli čo sa toho vášho sna týka,) predsa sú moje .. a teda, tak ak aj teraz sa mne sníva napr. nejaké monštrum, straší predsa mna … je len prostredníkom k pochopeniu mna samotnej, aj keby to monštrum bolo neviem aké a trebars ten sen, je výsledkom denného diania … predsa odráža moje vnútro .. nikoho iného … proste mi to moja povaha nedovolí , lebo s ariadim tým, že nik nikomu nerobí zle, či dobre, každý iba je, a je rovnako ako ja súčasťou celku … chápeme sa? ..

    a k tomu výkladu … hm, spracujem ho najprv vo worde, potom to okopčím sem … lebo je veľmi popretkávaný symbolmi, ktorým chcem porozumieť ja sama … lebo viem, čo som a na čo som zameriavala svoju pozornosť a teda, asi to je viac dôležité ako len celkový opis …

    no pocitovo, je to potreba ísť do seba … ostať v tichu, .. tým nemyslím, ostať ticho, 🙂 nekomunikovať, ale ostať v tichu, obrátiť sa k tomu duchovnému čo je vo mne .. nie len citovému, ale duchovnému, lebo kostol vo mne vyvoláva pocit, že je to miesto kde sa človek spája s bohom najviac .. ( mimochodom, toto je veľmi podobné tomu, že ked chcem napr. ísť na šamanskú cestu, najprv sa pocitovo, vizuálne, dostanem do svojho vnútorného chrámu … teda akýsi návrat ku zdroju … ak chcem trebárs vedieť odpovede, aj cez nejaké tie cesty a lietacie metody 😛 .. idem najprv do vnútorného chrámu, či vôbec mám v tej danej chvíli opravnenie niekam cestovať … )

    takže skôr, než sa ponúram u meda, odpovedám, že toto celé vnímam, ako základnú potrebu ísť do vnútra seba, spojiť sa tam sama so sebou, ale nielen na citovej-rovine ale na všetkých troch, teda pudovej ( tráva , les, ) , citovej ( dcéra ) aj duchovnej rovine ten kostol a zvlášť tá ikona na tých dverách (dvere sú iba vstupom do nejakej roviny … ale? mätie ma, že boli vnútri toho kostola s obrázkom panny marie so synom na rukách … )

    takže, du na to, spracujem to a potom to sem hodím .. a uvidíme, no každopádne bude srandy kopec … 🙂 🙂 ..

    pekný den prajem všetkýýým … 🙂

    Páči sa mi

   2. ano lilah chápeme sa… 🙂 no eště čosi tam vrzga, ale to časom premažeme olejíkom a osa kolesa vrzgať prestaně… 🙂

    *… to ako keby učeň mudroval do skúseného majstra …*
    učeň a mystr jedno jsou, učí se jeden od druhého…

    kdyby sobě navzájem, jeden druhému, nebyli nápomocni růstu,
    netrávili by pospolu drahný čas… 🙂

    ale nyní již opravdu mizím… 🙂

    Páči sa mi

 2. Lili vypíš si hlavné symbly a k nim hľadaj čo vyjadrujú. Potom si ich postupne prechádzaj a intuitívne zistiš, že vieš čítať aj medzi riadkami. Je naozaj najlepšie ak si sen vykladá snívač, lebo z nášho pohľadu sa javí inak, aj keď v určitom bude sa spolu stretneme. 😉

  Ja občas nie každý symbol pochopím a preto som vďačná nitramovi za jeho pohľad a týmto mu želám krásny piatok a oddychový víkend…samozrejme aj tebe. 😉

  Páči sa mi

  1. martinka, nitram

   🙂

   dakujem za radu,… práve tej tvojej rady sa držím, všimla som si to totiž u teba na tejto stránke, že to takto robíš … ale mna zaujalo toľko symbolov v tom sne, podla toho idem, .. že amen dolores!
   … ty .. tak toto je horšie ako mahjong, či partia šachu pre mňa ( to mi totiž ide oveľa, oveľa lepšie … hm, hm, hmmmm 😕 )
   … absolútne, ale absolútne nechápem, čo mi tým niekto ( asi ja sama 😛 ) chce povedať … skúsim to, ale bude to teda riadny poprask … 😛 🙂

   kieho aj z robotou, to ty za to môžeš! 😛 že si hovorila, že budem snívať 😛 … 🙂 .. hehe, klídek, ale teraz to musím na niekoho zvaliť … 😆

   no nič, .. zbytočne budem horekovať, pochopiť to chcem tak du do toho … 😕

   krásny dníčok želám … 🙂

   Páči sa mi

   1. Lili vypíš hlavné symbloly, kopec, kostol dcéra, pohyblivý kameň, nepriateľ v tráve, čo má chápadlá a ak nebudeš vedieť sa naviesť, pozri tie drobnejšie, tak ako keď maluješ a niečo ti tam chýba doplníš potom. Niektoré symboly už vieš čo znamenajú, lebo sa ti v snoch opakujú.
    Ja som len cítila, že budeš mať zaujímavý sen a ráno som vyvalila oči, keď si to naozaj písala 😯

    Tak som zvedavá na čo prídeš a či sa mi potvrdí tušenie. Tak šup šup, domácu úlohu máš tak pracuj, ja idem tiež, lebo ani na slanú vodu nebudem mať. 😉

    Páči sa mi

 3. no lilah, tak ja som sice napisala najskor do vedlajsej temy, ale nebudem cakat na odpoved, ani si neprecitam vsetky komentare, lebo dnes sa snivalo aj mne. a po tom co som si precitala TVOJ sen, tak pocuvaj, ako bol ten moj podobny. Aspon teda ja tam vidim niekolko podobnosti (a niekolko rozdielnosti)

  Boli sme na nejakom plese alebo recepcii, proste nejaka kulturna akcia aj s mojim muzom.Bola to velka miestnost a v nej naukladane stolicky pre devakov, mal tam byt nejaky kulturny program. Sadli sme si, ale potom sme na chvilku opustili svoje miesta a ked sme sa vratili, sedela tam zena, tmavovlasa s ofinou (podobala sa mi trochu na taku mrchu, ktoru niekedy maluje na obrazoch moja kamoska). Povedala som jej ze tu sme sedeli my. Nechcela nas pustit naspat. Chvilu sme sa dohadovali a potom som zbadala volne miesta inde a hovorim muzovi, pod ideme si sadnut hentam. Chvilu sme ju ohovarali v style ” no to jsou dneska lidi, vid Frantisku” a sadli sme si. A zase sme niekam este na chvilu odbehli a ked sme sa vratili, nase stolicky uz niekto zobral prec. Tak to uy bol vrchol drzosti, ale dlho som sa nerozculovala, lebo som zbadala dalsie stolickz naukladane na seba obdalec. Tak som isla zobrat stolicky druhe. Vtom bol strih a stala som pred barom s obcerstvenim kde bola skleneny chladiaci box so sladkostami. Zrazu sa pri mne objavila moja liecitelka, ktora je zaroven aj moja kamoska. A ona ze co, ideme si vybrat daky zakusok? Dost ma prekvapila, lebo zakusky a take neydrave veci, to je uplne proti jej zasadam.Ale ona povedala ze no a?ideme si dat. Pozerala som na tie kolace a vyzerali namakane. Ona mi radila aby som si dala tvarohovy, lebo mi chybaju bielkoviny (to aj naozaj nedavno so mnou riesila, aj mi dala taky bielkovinovy prasok ze to musim jest).Ale ked tam boli cokoladove kolace, ktore sa strasne podobali na cokoladovy kolac z hotela Papantonia a tento kolac je co sa jedla tyka absolutny kulinarsky crchol, nic lepsie byt nemoze. Tak ja reku, ja hadam cokoladovy a ona a nie tvarohovy?Taj jemne sme sa dotahovali..Strih. Som s nou vo vedlajsej miestnosti, ona bola smutna, vravela, ti ludia tam ved oni sa vobec nepripravuju, ved o chvilu sa bude prechadzat do piatej dimenzie a oni sa tym vobec nezaoberaju. Pohladkala som ju po lici, aby nebola smutna a ona mi hovori: ty si taka zlata…ale trochu som sa zamyslela, ci fakt ti ludia budu v pohode, ked sa ma ist do tej piatej dimenzie, presla som si v mysli clenov rodiny a bola som spojkojna, ved oni sa to to pripravuju, jedine ma napadol brat, lebo ten takymto veciam vobec neveri, ale potom som si povedala, ze ved to ja vobec nemozem vediet ako sa on ma pripravovat, doverujem, ze sa pripravuje tak ako ma. Proste som im vsetkzm verila a to ma ukludnilo. strih
  Bola som s mojim synom (4 roky) vonku, na takom mieste kde sme este neboli, bolo to mimo mesta, islo sa tam cestou cez les. Nikto tam nebol. Hrali sme sa. Kubko skakal z takych vysokych kamenov (mozno to boli aj panely), ja som sa tesila, z akej vysky sa odvazi a vobec sa neboji. Zrazu sa tam objavil jeden par. V skutocnosti ich poznam, ale len velmi vzdialene, v realite su rozvedeni. Teraz prisli spolu a prisli tam vyvencit svojho psa. Pes bol obrovsky, mal papulu ako boxer, ale bol takmer taky vysoky ako ja. Oni ho vypustili lebo nas najskor nezbadali ze sme tam, ale pes nas prave vtedy zbadal. Napadlo ma, ze moze po nas skocit, zjavne to povazoval za svoje uzemie a hned sa aj oproti nam rozbehol. Vtedy nas zbadali aj oni, ale pes uz bezal. Tak som sa len otocila a k nemu chrbtom a kuba dala pred seba, aby som ho chranila, keby daco, ale nechcela som aby sa zlakol.Pes dobehol a len vyskocil mi na chrbat ako ked sa psy chcu hrat. Nenapadol nas, len tym ze bol velky a rozjaseny mohol by Kubka zhodit na zem alebo tak, tak som povedala, ze pojdeme uz domov.
  Prisli sme k autu, mali sme ho zaparkovane na kraji cesty, pri ktorej bol uz les a ktora vlastne bola kopec. Tam hore bolo leto, tu pri aute bola zima a trocha nasnezene a namrznute. Otocene bolo smerom hore kopcom, my ked sme sa chceli vratit, museli sme sa otocit a ista dolu. Odvtedy tam s nami bola aj daka zena, neviem kto,nevidela som ju, ale bola s nami. Vsetci sedeli a ja som vliezala do auta z opacnej strany ako je sofer, ze tam preleziem. Ale neviem preco, napadlo mi este pocas toho ako som tam liezla rukou auto nastartovat. Auto sa rozbehlo smerom dozadu a rutilo sa dolu tou cestou. Este stale som nesedela ani za volantom, ale pololezala na vedlajsom sedadle a snazila sa rukami nohami stlacit brzdu. Bolo tam asi 5 pedalov a ani jeden sa nedal poriadne stlacit, zabrzdit sa nedalo. Tak som sa konecne posadila za volant a zhodnotila situaciu, ok, brzdy, nie su, budem musiet chytit do ruk volant a pomocou neho udrzat auto na ceste. Cestu som sledovala v spatnom zrkadielku, boli tam zakruty, auto sa rutilo, velmi rychlo a pedalmi som tu rychlost nevedela ovplyvnit. Ale akoby zazrakom aj ked som niekedy mala pocit ze nekrutim volantom az tak sikovne a uz sme akoze mali z cesty vyletiet, auto akoby samo od seba posluchalo v tom ze drzalo sa cesty. Vtom ma napadlo, musim zastavit tak ze volant stocim, aby sme z cesty vyleteli a ostali bokom k tomu kopcu. Vedela som ze sa mozme aj prevratit, ale riskla som to. Vyleteli sme a zastavili. Nikomu sa nic nestalo, kubo sa vobec nebal, co ma opat potesilo. Rozhodla som sa, ze zavolam mame, ze mame pokazene auto, nech nas pride ratovat. Ale ako som jej uz volala, rozmyslela som si to a povedala som jej v akej sme situacii, ale ze vyzera to tak ze auto otocim, znova nastartujem a budeme ok, ze zatial nemusi chodit po nas. Povedala som, ze keby daco, zavolam znova. mama sa uistila ci naozaj napotrebujem pomoc a suhlasila. Dost ma to prekvapilo, lebo inokedy by nebola pocuvala ze nemusi chodit a bezala by ratovat aj tak. Celkom ma to potesilo, aj ked na druhej strane som si aj tak vzdychla, ojoj tak to bude len na mne. No a vtom zacalo prsat.Liat ako z konvy. Tak som si pomyslela paneboze tak este aj toto.Uplny brutal. Najviac mi vadilo ze je tam aj Kubko, nechcela som aby zmokol, chcela som aby bol uz doma v pohode. No nevadi, skusime to, ak to nepojde zavolam mame. A tam je koniec.

  Páči sa mi

  1. matrioskha,

   ýklad by bolo lepšie ak by urobil niekto fungovaný, ( nitram, martinka ) ale? … po prečítaní toho sna, si ešte viac stojím za tým čo som z teba vycítila už, a spolu s nitramom sme ťa spoznali v jeho sne … deje sa v tebe prerod, .. menís sa zo psa ( pudova rovina, animal, si v celku dobrý psycholog, mala by si to vedieť 🙂 ) na rovinu citovú .. aj ten bruutus dážd o tom svedčí .. ( to o tom daždi som čítala zhodoou okolnosti u meda v jeo snári ..)

   prosto neviem to povedať, vysvetliť, cítim to a šlus .. meníš sa, meníš sa k lepšiemu … 🙂

   Páči sa mi

   1. lilah, mylis sa, ked si myslis ze ty o mne vies viac ako ja sama, trochu sa nad tym mozem pousmiat a ponechat ti tvoj nazor…a tiez co sa tyka psychologie, myslim ze ak mi tvrdis co by som ja mala vediet, tak sa prosim neuraz, ale najskor si nieco prestuduj…prave zhladiska psychologie su to uplne bludy co tu pisete o prerodoch takych a onakych a nemate jasno ani v zakladnych pojmoch, co je pud, co je cit atd…teda z hladiska ktore pouziva psychologia, ale neberiem psychologiu ako jedine pismo svate, takze ja si vo vasich teoriach viem najst nieco zaujimave….tolko k tomu

    ja som ti to napisala ani nie tak koli vykladu, ale koli tomu, ze sa v mojom aj tvojom sne vyskytuju podobne temy a prvky, co je podla mna zaujimave. zda sa ale ze kazda z nas pristupuje k tym temam inak, tak ako aj v snoch. ci podobnosti si si nevsimla?nevadi, ak
    nic tak nic.

    Páči sa mi

   2. snaha ochranit dieta u mna pes, u teba netvor, obava o inych ludi ci im nehrozi nebezpecenstvo, auto ratiace sa z kopca dozadu dolu, u teba to bola len moznost ze sa zruti a nebolo to auto ale autobus, matka (u teba kostol) ako ochrana

    Páči sa mi

   3. matrioshka

    v mojom sne a v tvojom je totálna odlišnosť, ako den a noc .. nič v nom nie je podobné … ale nič … jo, možno niečo, ešte tiež nemám spracované pudy, alebo lepšie povedané, sú potlačené, nie spracované .. suchá vysoká tráva .. preto sa potrebujem uchýliť k pomoci duchovnej ( kostol ) a teda nájsť svoj vlastný chrám … ale inak nič, … 🙂

    Páči sa mi

 4. Matrioshka….

  uff nemôžeš snívať jednoduchšie a kratšie sny????

  Máš v hlave veľa netriedených myšlienok a tvoje podvedomie ti v snoch pospletá všetko možné.

  -snový ples vyjadřuje snahu snícího zahalit pudovou smyslnost tance do hávu nádherného zářivého roucha nevinnosti; je třeba si uvědomit, že plesy patří jednoznačně egu a jeho touhy zviditelnit se, proto citový člověk lákadlům plesů odolává nebo plesy s ulehčením a bez pocitu hořkosti opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši

  -obsah místnosti je náplní mysli
  -židle má vztah k procesu uzdravování mysli, k negativním vlastnostem, jichž se snaží snící zbavit, proto se při duchovní krizi židle ve snech dlouhodobě nevyskytuje (až do doby než dojde k opětovnému nastartování procesu sebezdokonalování)
  -sedět na ní: jakmile snící dobře nastartuje proces sebezdokonalování, vidí z této pozice své závislosti a negativní vlastnosti v názorné podobě, což mu umožní s nimi podstatně lépe
  pracovat a odstranit je

  Hmm čo pre teba predstavuje tá žena, ktorá ti zaadla miesto akou je tvojou personifikáciou?
  -žena panovačná: zničující, destruktivní matka, jež pohlcuje, svírá, polyká, omezuje nepřirozenou láskou a oddaností: temný aspekt mateřské bohyně – Matky

  -rozčílení pociťovat: značí skutečnost, že snící není ochoten akceptovat odlišné okolí, které v něm vyvolává zášť, v těch horších případech i nenávist; většinou již v samotném snu lze rozeznat psychické škody, jaké rozčilení snícímu přineslo .

  Takže snažís sa na sebe vnútorne pracovať, ale je tu niečo, čo ti stále do toho zasahuje a ty sa stále vraciaš na začiatok sebazdokonalovania. Pokial sa nezbavíš hnevu a nenaučíš sa niektoré veci vnímať inak, nikam sa nedostaneš.

  Sen pokračuje a vošla ti do neho tvoja kamoška liečiteľka. Je pre teba inou personifikáciou, lebo sa stará o tvoje zdravie a lieči ťa. Mala si chuť na koláče, čo sú symbolom rodinných vzťahov.

  -čokoláda jako poleva nebo součást cukrářského výrobku: žena a muž ve spojení, touha po tomto spojení (například zákusek zvaný “indián” nebo populární čokoládové tyčinky tvarem představují falus, obsahem semeno a vnějšek představuje ženu; podobný, i když ne tak jednoznačný výklad, mají další výrobky jako čokoládová roláda, k níž se ještě přidává symbol spirály po rozkrojení, plněné čokoládové bonbóny, čokoládová vajíčka s překvapením uvnitř i bez něj, perník či sušenky v čokoládě, banán v čokoládě a podobně)

  -tvaroh v syrovém stavu: má sexuální význam
  Vedlajšia miestnosť je iný obsah tvojej mysli tu ide zrejme o vystúpenie na duchovnú úroveň a ty pciťuješ smutok

  -smutek je bolestným, ale vydatným pomocníkem bytostné transformace, neboť se smutkem přichází zvnitřnění, proto by měl každý člověk, který se snaží o lepší bytí, smutek s otevřenou náručí vítat, plně prožít a procítit, aby za smutkem nalezl bezbolestnou pravdu

  -bratr či bratranec ve snu přináší uvědomění si sebe sama a je v každé roli (negativní i pozitivní) přínosem pro snícího, záleží jen na míře pochopení bratrovy snové role; velice častý snový symbol bratra (bratrance) se tak může stát motorem poznání i duchovního pokroku

  Tvoj rodina predstavuje tvoje časti v tebe, takže dúfaš, že veci zvládneš ak si budeš veriť, ale musíš najskorej prijať samú seba, lebo o tej časti pochybuješ. Musíš sa naučíš vnímať a uvedomovať si samú sebe, svoju duševnú časť 😉

  pokračujem daľšu časťou…

  Páči sa mi

  1. ja v tom podobnosť nevidím tak isto. Lila má obavy z vonkajšieho sveta a uťahuje sa do vnútra do svojho chrámu, kde je bezpečno, láska a svetlo. Ty vo svojom chráme máš búrku neklud a tá duchovná časť v tebe je z teba smutná. Ten pes chránil zrejme tvoje vnútorné dieťa, teba, tvoju dušu, ktorá túži, aby si ju objavila vo všetkej jej čistote a kráse a nechala ju prejavovať sa. 😉

   Páči sa mi

   1. pes ochranoval moje vnutorne dieta???inak ta cast s dennymi udalostami nemala nic spolocne.
    ty si necitala svoj clanok?archetypy podla Junga?kostol nie je vnutorny chram, ale pesonifikacia archetypu matky. Ja som ziadny kostol vo sne nemala, ale mala som realnu matku, sice nie nazivo ale po telefone…a v ktorom chrame som mala burku a neklud?myslis na tej recepcii?to nie je vnutorny chram, ale naopak, miesto stretavania sa s ludmi.

    Páči sa mi

 5. Prejdem k tej časti z autom, lebo synček a pes sú zrejme len spleť udalostí dňa, ale to auto sa mi zdá symbol na pozastavenie sa.

  -letní hory: síla osobnosti se ocitá na vrcholu a dává snícímu znamení k úspěšnému útoku na vlastní egoistické smýšlení

  Auto bolo zaparkované na snehu, teda je vidno, že si sa vybrala duchovným smerom, ale zmenila si smer. Mala si isť smerom k horám, odstraňovať vlastné ego, ale ty si sa vybrala opačne, preto si nezvlála vlastnú cestu a rútila si sa veľkou rýchlosťu dolu.

  -volant je symbolom kruhu, zjednotenia, teda ak si ho vo sne uvedomíš. Píšeš, že ak si volantom nekrútila auto ťa posluchlo, teda ak budeš počúvať samú seba svoju intuíciu, pôjdeš bezpečne.

  -používání volantu ve snovém životě by mělo být plynulé a citlivé
  divoké otáčení volantem: je synonymem nedostatku sebekontroly a vnitřní kázně

  -jakmile se matka snícího objevuje ve snech často, je snící nesamostatný a nemá ke své matce vyřešen citový vztah, naopak malý výskyt symbolu matky ve snech svědčí o samostatnosti a relativně vyřešeném vzájemném vztahu
  -činnost snové matky směřuje k prohlubování rodinných vztahů (i v negativním smyslu) a k pevnějšímu upoutání snícího na světské rovině prožívání, byť občas prosvětlené city

  -matka jako záchrana a pomoc, utíkat k matce: častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který matka představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k matce obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)

  -déšť je velice složitým symbolem, neboť se mu brání jak pudová, tak i duchovní složka snícího, proto je pro vysvětlení snu se symbolem deště nutné rozeznat rovinu, na kterou déšť působí (více o rozdělení pudové, citové a duchovní složky pro ženskou i mužskou část lidské duše v archetypu Anima – Animus)

  -chrání-li se člověk před deštěm pomocí deštníku (jeden z falických symbolů) nebo pomocí snového oblečení (ego snícího), tak upřednostňuje pudovou složku, nechá-li snící volně působit déšť na sebe a své tělo, tak povyšuje své prožívání na citové; vše, co déšť omývá, pozbývá síly v pudové oblasti a nabírá sil v oblasti citové

  Tvoja cesta skončila zle, ale nikomu sa nič nestalo. Čiže nejdeš dobrým smerom, treba sa zamyslieť nad sebou a svojím konaním. Ja mávam sny s autom ak som upozrnená na svoju cestu v živote. Naozaj ukazujú prene takú jazdu ako idem.

  Ja mám pocit, že je v tebe veľa búrky a ohňa, ktorý je treba občas hasiť a zmierniť. Si dosť prchká a prudko reaguje preto aj tá hádka v tvjom sne. Skús sa riadiť pri činoch srdcom a nie myslou. 😉

  Páči sa mi

  1. praveze cesta neskoncila zle, podarilo sa zastavit, s tym ze budeme pokracovat v jazde. Smer bol spravny, vracala som sa domov. Len auto bolo otocene inym smerom, preto ho bolo treba zastavit a otocit, aby domov nemuselo cuvat. Stalo sa to preto ze som vystartovala skor ako som bola na jazdu pripravena, ale ani to neprinieslo nic destruktivne, len som si vyskusala ake to je nedrzat veci v rukach a nechat tomu volny priebeh. Auto spolupracovalo same od seba v tom aby sa nam skutocne nieco vazne nestalo.

   Páči sa mi

   1. Nemala si kostol vo sne , ale mylslela som to tak, že Lila má vo svojom vnútre svetlo, lásku a cíti s tam bezpečne, ale ty máš vo svojom vnútre búrlivosť, na ktorej musíš pracovať ešte. Ona si tým už prešla, riadi sa srdcom a ty musíš na sebe ešte pracovať, aby si vnímala veci inak.

    Páči sa mi

 6. Nie každá cesta autom musí skončiť rozbitím auta, stačilo to, že si ho nedokázala ovládať, ale v uvedomení si , že ak volantom tak prudko netočíš auto spolupracuje. Takže načúvaj samej sebe, svojmu vnútru. Ok idem off krásne sny…nitram ti určite hodí tiež svoj pohľad. 😉

  Páči sa mi

 7. Pes…kousající, napadení psem: pudy ohrožují dosud klidný život snícího
  zachraňovat díte snící přestává upřednostňovat pudovou rovinu a napravuje své jednání namířené proti citům

  Páči sa mi

   1. Pes je symbolom pudov, rozbehol sa a nakoniec sa chcel hrať, teda zahrávanie sa s pudmi, nie je veľmi dobré.

    Riadiš svoj život, ale tá cesta nejde pekne hladko, nebola tam pokojná jazda. Ja som v snoch o šoferovaní, vždy niekde narazila a rozbila sklo ,alebo svetlo,ale posledná moja jazda vo sne bola, že som išla asi 60-kou a chcela som pridať, len nešlo. Znamenalo to, že som si uvedomila, že mám byť opatrná a ísť pomalšie v živote, lebo je to bezpečnejšia cesta, aj keď ma niečo vnútorne nabádalo k zrýchleniu.Bola to pekná vyhliadková jazda. Ja som ale nevodič.

    Symboly si dostala ako to vnímaš teda ty?

    Páči sa mi

 8. tak, skúsim môj pohlad, ale netuším, či je správny …

  kostol – symbol obětování světského a později i citového života ve prospěch budoucího duchovního cítění; potlačuje individualismus jednotlivce ve prospěch celku a vyjadřuje vnitřní touhu po duchovní pomoci

  kostol v mojom rodisku – brzké znovuzrození vědomí snícího do duchovního stavu

  tráva pred návštevou kostola – suchá a mierne vysoká, ako na lúke – u meda je to ako seno – symbolizuje částečnou a dočasnou eliminaci (nikoli likvidaci) erotických a sexuálních myšlenek, čehož bylo dosaženo odstraněním citu (vysušení vody); dočasnost eliminace potvrzuje fakt, že pro mnohé zvířecí pudové personifikace je seno vydatnou potravou

  oltár na ktoré svietilo akési božské svetlo či čo – symbol oběti; pokud snící něco na oltář dává, pak se vlastností spojených s tímto předmětem vzdává a oltář se stává duchovní nadějí

  dcera – symbolizuje citovou animu a výjimečně může dosahovat i roviny duchovní animy, kdy není zcela jasné, zda ta krásná dívka (často princezna) je skutečně dcerou snícího, však takový případ ukazuje snícímu, že už má ke stavu duchovní animy blízký vztah; dcera je tedy jedním ze znaků sjednocení (více v archetypu Anima – Animus)

  dává snícímu rodiči možnost konfrontovat skutečný vztah s dcerou a ve snovém příběhu tak odstranit své negativní vlastnosti; stejně to funguje i obráceně, a tak má dcera možnost odstranit svá negativa vůči rodičům

  kadidlo – pomáhá opouštět pudovou rovinu a navozovat hluboký citový či duchovní zážitek

  chapadlo – představuje stín archetypu Matky (Strašná Matka), Otce (Strašlivý Otec) a současně ostatní chapadla představují další emoční rodinné vztahy, jsou to majetnické vazby, které emocionálně dusí většinu lidstva

  tráva zelená a pokosená, udržiavaná – symbolizuje usměrněnou a vědomě ovládnutou sexualitu

  rosa – city (voda) sestupující z duchovní roviny (z nebes)

  dúha – symbolizuje nádhernou vyrovnanost mezi citovou složkou (voda a vlhkost v ovzduší) a duchovní složkou (světlo) most mezi světem citovým (lidským) a duchovním (božským)

  kvety – jsou barometrem citového prožívání, tedy čím více květin, tím je citové prožívání opravdovější, a naopak již pouhý hovor o hmotném zisku, sexuálně zabarvené myšlenky a samozřejmě sex samotný ve snech ničí květiny, takový obsah vědomé mysli jim nedává prostor k růstu ani podmínky pro přežití

  kamen – představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy*26; protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky, je velice dobré, když jsou snové kameny opracovány či dokonce pokryty ornamenty nebo když jsou z kamenů vystavěny monumentální stavby

  autobus – jeho prostřednictvím se jako ostatní lidé cíleně dostáváme vpřed

  náhrobný kameň, hrob – hrob neznámého vojína: snící cítí potřebu něčeho se vzdát, aby opět nastolil klid v rozbouřené duši, aby přání nejitřila nezhojené rány, jen ještě neví, čeho by se měl vzdát

  koberec vieme z minula –

  panna mária – objevení se Panny Marie ve snech je důležitým poselstvím pro snícího a ve svém důsledku i požehnáním na duchovní cestě;

  Fú, tak du na to. 🙂

  Takže ak pôjdem podľa výkladu. Pred vstupom do kostola, sama cítim, že nie moje pudy 😛 ( hnev, napr. ) sú potlačené, kontrolované, vedomo rozumom, nie Vedomo z pochopenia. Preto sa potrebujem dostať do svojho vnútorného chrámu, kde sa spájam s bohom v sebe ( neviem to lepšie definovať, prosto duchovná pomoc aj tá dcérka to naznačuje .. čistota, pokoj, nevinosť ) Vo vnútri chrámu cítim bezpečie, teplo, lásku, avšak uvedomujem si, že “problémy” chápadlo chobotnice, je treba riešiť. Našla som bytosť, ktorá nebola ohavná, bola biela, ( teda nevidela som až také ohrozenie. jednak toto svedčí o tom, že moje vzťahy s matkou v reály sa cca uzdravili, a mňa už tak nenaplňajú hrôzou, ako tomu bolo v minulosti. k tomu chápadlu, ešte poznamenám na koniec)

  Po výjdení z kostola som našla svoje pudy pod kontrolou, udržiavané, teda cca pochopené. Nie potlačené. Množstvo kvetín s farbou dúhy 🙂 mi naznačuje, že vo svojom živote uprednnosťnujem iné hodnoty ako materiálno atd. Ten autobus popravde netuším, snád mi hovorí niečo ten náhrobný kameň, síce nie je neznámeho vojaka, je ale neznámy, cítim, v reály cítim, žše sa potrebujem vzdať niečoho, nejakej predstavy možno, puta, neviem, ale? neviem ako a ktorej. 😕

  čo považujem za môj symbol, zaujímavý, je pomoc matky božej, teda, k pokoju, k láske atd, ( naplneniu sna ktorý mám ) mi práve pomôže kompletné uzdravenie vzťahu s mojou fyzickou matkou.

  viac ozaj netuším, ..

  PS: to chápadlo, ktoré bolo súčasťou chobotnice, vyvolávalo vo mne súcit. Uprimný súcit, nad tým, že je niekto tak smutný a osamelý atd. Popravde má to aj druhý význam. Povedzme, že sa mi dnes priznal známy s týmm, že ma včera preklial. Či mu odpustím. 😦
  Samozrejme, nemám mu čo odpúšťať, ak si sám odpustí to stačí. Je to des, ak je niekto takto smutný, preto som cítila tolký súcit. nemohla som však nič robiť, jednoducho tá chobotnica sa musí sama naučiť predierať životom bez schovávania. Tak ako ten dotyčný známy. nechápem, ľudí, ktorí toto dokážu, takto sa nechať ovládnuť pudmi .. ale súcitim s nimi. Preto som v sebe cítila toľkú nenávisť, ale hroznú, šla som radšej spať, lebo som nevedela, že nie je moja. 😦 a zároven aj ešte je, inak by som ju necítila vôbec. 😦 ten sen mal v tomto kontexte aj rozhodne iný význam.. A ja začnem veriť tomu, že prosto sú ľudia, ktorý to prosto tak ako ja jednoducho nevidia. 😦

  tak, dakujem vopred za váš názor nitram a aj martinka ..

  jo som zabudla, ten kamen, bol na zemi, t.j. rozhodla som sa postaviť si svoj život na novo, no nedostatok viery ma ešte rozkkolísavá, preto som sa vzápätí vrátila do kostola .. 🙂 aby som sa znova vo svojom vnútri našla … a k tomu ešte ako výrazná pomoc matky božej s dieťatom v náručí … ( vysvetlujem vyššie )

  Páči sa mi

 9. moj vyklad:
  prva cast bola ovplyvnena udalostami dna…myslim konkretne tu na blogu… ludia boli v opozicii, nebolo mi to prijemne, ale nadalej som si hladala svoje miesto medzi nimi, vnutorne ma to vsak zneistilo, preto sa objavila moja liecitelka,niekto kto je pre mna autoritou, ktora ma podporila v tom co chcem, aj napriek svojim zasadam…..pochopila som z toho, ze ak mam spolupracovat, potrebujem dostat signal: aj napriek tomu, ze ty chces nieco co je proti mojim zasadam, urob tak ako to citis ty.tam ma ale zacalo lamat, ci si vybrat nieco co chce rozum (tvarohovy kolac…je to lepsie pre tvoje zdravie)alebo cit (cokoladovy kolac….spomienka na top potesenie, hoci nezdrave)…nerozhodla som sa
  situacia vedla….este stale to tak trochu boli, zalezi mi na ludoch tam vedla (to ste vy), utesi ma ked najdem v sebe napriek bolesti doveru

  druha cast…venujem sa svojmu vnutornemu dietatu, tesim sa ze je stale odvaznejsie a nie ustrachane ako kedysi….a do toho pride kofrontacia s realnym strachom z mojho zivota, mozno prave preto ze uz ma dost odvahy, moze sa s nim konfrontovat….ti dvaja su ludia, ktorch vztah stroskotal…ten pes bol ich vzajomny hnev…reprezentuje to mna a mojho muza…bolo obdobie, ked som mala z nasho vzajomneho hnevu strach….ale postupne zistujem, ze ten hnev je ako ten pes, vyblazni sa, ale realne neublizi, moze sposobit trocha neprijemnosti (zhodit maleho na zem)ale netreba sa ho bat

  vraciam sa domov (k sebe), ale odstartujem zbrkol, predcasne, este som nebola pripravena, preto si zazijem jazdu ktoru nemam pevne v rukach a zistujem ze to naozaj mozem pustit, ked budem naozaj potrebovat znovu ziskat kontrolu, dokazem to urobit…je to cele znovu o strachu a napriek tomu ze si zazijem ten pocit dovery, este potrebujem istotu (este stale tej dovery nie je dost), matku….ale tam sa znovu odvazim vzdat sa ochrany a skusit verit….

  Takze cele o strachu a o dovere :), ale tusim dako sa to hybe v prospech tej dovery

  Páči sa mi

  1. matrioska

   a sme zasa pri tom istom … meníš sa, meníš sa k lepšiemu .. 🙂

   “Takze cele o strachu a o dovere , 🙂 ale tusim dako sa to hybe v prospech tej dovery” …

   Páči sa mi

   1. no jo, k dovere, ale nie od pudov(po vasom, po mojom temna stranka, tien), ale k pudom, o hladani odvahy stretnut sa s nimi zoci voci a nie utekat pred nimi do fingovaneho bezpecia a nechat ich rast za hrubymi murmi kostola. ked ich vidis a celis im, zrazu nie su az take hrozne…to si mala v sne aj ty,ako ten strach trochu opadol, hoci si zazrela len chapadlo a potom sa bezala zasa skryt. a nie k vacsej sebakontrole, ale od nej, o hladani odvahy veci pustat z ruk a nespoliehat sa len na to ze budem silou mocou DRZAT.

    Páči sa mi

   2. matrioskka

    aký význam má to slovíčkarenie? … čo tým prosím v skutočnosti chceš ukázať? čo je skutočná pointa tvojej diskusie? nastavovať zrkadlo mne alebo sebe? …

    iba sa pýtam, lebo ja skutočne nevidím význam v slovíčkárení, človek ťa pochváli, že si na tom dobre, že sa meníš, že ťa akcept ako si, a ty tu jednostaj reaguješ ako ten pes v tvojom sne .. tiež sa iba chcel hrať, … 🙂

    prepáčte mi, toto je tiež pudová reakcia, ešte som nebola vo svojom vnútornom chráme .. 😛 🙂

    Páči sa mi

   3. matrioshka

    jedine pochopením vedomým pochopením, zastavením sa a to len vnútri seba ( nikde inde sa to prosto nedá, prečítaj si osha, krista, buddhu, atd ) .. nikde inde svojich deémonov či anjelov ako v sebe nepochopiš .. to nie je niečo čo je externe … takže ked to nie je niečo čo je externe, tak to nemôžeš riešiť externe … len vnútri seba …

    sa mi normálne nechce veriť, že necháépaš tie symboly … prečo si kedysi chodila do kostola? pre to aby si sa nudila? nie, pointa bola pre to aby si sa spojila s bohom a kde je? .. v kostole? nie v tebe .. a teda? ak je použitá snová symbolika kostola, čo mi moje vyššie ja chce povedať?

    🙂 …

    Páči sa mi

   4. lilah nejeduj sa, chapem ze ta to moze nastvat, ale chcela som ti len povedat, ze ano, je to tak ze stretnutie s tienom prinesie do tvojho zivota roztrzky a neprijemnosti…nebude tam taky pokoj ako si mala v kostole, ale co z pokoja, ked ti za murmi rastie obluda a ty sama vies ze ani kostol ta nedokaze ochranit a zasa len budes musiet utekat.to nie je slovickarenie.

    Páči sa mi

   5. no nic, ty sama vies preco sa potrebujes teraz tak velmi chranit.hadam sa to niekedy zmeni a ty uz nebudes tu potvoru lutovat ze sa musi pred tebou ukryvat….mozno sa potom zmeni na nieco prijemnejsie…

    Páči sa mi

   6. matrioshka

    tá potvora je moja vlastná matka, ktorá ma dala k súdu .. tu je článnok o tom .. snád pochopíš, aký rozmer to v skutočnosti to má … tu vôbec nejde o potvoru, tá je len symbol, barlička k skutočnemu pochopeniu …

    http://lilah04.wordpress.com/2011/04/26/karmicke-vztahy-odpustenie-ii/

    tá potvora je moja, ja to viem, ale jej vzhlad naznačuje o čo ide .. tak ako kostol .. neber to doslovne, je to symbolika …

    Páči sa mi

   7. prosto kostol, nie je niečo čo je mimo reality …

    kostol je miesto, moje vnútorné ja .. moja skutočná osobnosť, nie meno lilah, nie meno martina peniažková, nie moja profesia, … moje Ja, je boh .. a len ten mi skutočne radí ako na mojich démonov .. ako riešiť aj vzťahy, zložité vzťahy v realite cez seba, cez pochopenie seba … o tom písal aj nitram … že to aby ťa očistil, musí pochopiť to čo v nom odrážaš .. ak to povolí a pochopí, omilostí u seba, vtedy sa vzťah medzi vami očistí .. ( ber to ako najnovší príklad prosím ) takto to prosto funguje ..

    mám to vyskúšané aj v realite, zobrať napr nervozitu z mojej osoby iného človeka na seba, pochopením očistením jjeho nervozity, dokážeš uvolniť situáciu aj u iného … preto ten kostol … 🙂

    a ešte, .. ja sa nejedujem na teba, nemám dôvod, si taká, pýtaš sa, komunikuješ to je dobréééé … viac ako dobré, … aj to je priznak toho, že chceš zmenu, naozajstnú zmenu, chceš to pochopiť, .. preto si tu .. toto je prosto fakt .. už vieš že min. mne môžeeš dôverovať, a preto sa snažíš komunikovať … jedujem sa na to, žeč chytáš za slovíčka .. k čomu to je dobré, dokazovať takto stále pravdu .. stoj čo stoj? .. ak by si nammiesto toho o tej dôvere napísala .. ok, tak ju získavam, asi máš pravdu, ( to je to očistenie, pochopenie cez seba, svoje vnútro, svoj kostol ) tak ti pravdepíodobne odpoviem, joo, tak sme dve také, čo ešte neveríme, asi preto reagujem .. o tom to predsa je …

    ale? čo sa mna týka, skutočne tu nejde o dôveru .. ja dôverujem, .. a aj verím, .. no s vierou u seba mám problém, uveriť že sa mi poídarí čo som si zaumienila, ( v profesii napr.) toto ešte musím posilovať u seba samej, vo svojom vnútornom chráme, v kostole … v skutočnosti u seba samej, nastoliť jednotu rozumu, citu vo vieru v duchovno … 🙂

    Páči sa mi

   8. lilah, sama si povedala, ze ked sa chces zbavit tiena, musis ist do seba…ale externalizujes…to ona….moja matka….ale zaroven pises, ja viem je moja, tak nie je to jedno?ze sa v realnom svete manifestovala tym ze ta mama dala na sud? je to cast teba, ta odmietana, nechcena, ktoru nechces vidiet. sama si si to odsnivala, sen ti jasne vravi: ked sa s nou nechces stretnut, kostol ta ochrani, ale len na chvilu….kostol podla junga je tiey matka …ta vyzivujuca….ano, upokoji, doda istotu, fajn…a potom to zase bude na tebe…stretnutie s priserou je to co priseru poriesi, nie utek od nej….nacerpaj silu v kostole a vyjdi von….doveruj si a doveruj prisere.nie je zla.len mozno trochu skareda, ale to sa zmeni ak ju uvidis….

    Páči sa mi

   9. matrioskha

    máš to neuveritelne domotané, 🙂 …

    tak, k tomu chápadlu … je to môj strach, opakujem môj strach, ktorý musím ja riešiť ..lenže ..

    prečo sa mi to snívalo? .. jednoducho moja duša ma upozornuje, že aj ked už je v súčastnej dobe vzťah z mojou matkou upravený, sme dá sa povedať priatelky, ešte stále ma jej bývalé konannie naplna strachom … je to už oslabené, a o hodne, kedže som v sne videla len malý kúsok chápadla a bolo biele ( klasický hlavonožec má inú farbu) a tým že je biele, naznačuje vela .. biela je čistota … znamená, že už to je cca dobre, ale predsa tam ten strach ešte je … aby nebol vôbec, treba ísť do vnútra seba ( do kostola ) a pekne pochopiť, prijať, omilostiť .. a ako? cítim že tam je aj návod v podobe tej panny márie .. tým sa nemyslí že sa mám isť modliť k nej do kostola .. od rána do večera, ale cez nu sa to odohrať môže .. je to panna – čistota atd mária – ako moja matka …

    takže matrioskha skús viac čítať , čítať srdcom, lebo ty zatiaľ čítaš len hmotnými očami … a tie môžeš mi naozaj veriť, že ked to poviem už ja, naozaj nevidia všetko, vidia len určitý ohraničený priestor … viem že to skúšaš, už len toto samotné je dobré …

    a k tej tvojej premene .. meníš sa, vidím to, … neviem to popísať ale vidím to .. ked porovnám to ako si písala ešte na pinni na začiatku, a ako píšeš teraz? .. otvorila si sa, je v tebe viac dôvery, viac ukazuješ svoj vnútorný svet, zjemnela si tým, … takže sorry, to není o poznaní teba to je o tvojich prejavoch … a ak sa meníš v prejavoch na vonok, je viac ako prirodzené a priam zákonité, že sa musíš meniť aj zvnútra … 🙂

    pekný den prajem matrioshka … a ešte, jedna malá poznámočka k tomu tvojmu výkladu tvojho sna … píšeš tam cca .. že sme boli proti tebe v opozícii … ee .. nie, neboli, v skutočnosti nie, .. do tej pozície opozície nás proti tebe postavilo tvoje ego, rozum – 🙂

    Páči sa mi

   10. matrioshka

    prepáč toto ešte upresním, píšem ako lilah, čo s tým narobím .. 😛 🙂

    takže: “prečo sa mi to snívalo? .. jednoducho moja duša ma upozornuje, že aj ked už je v súčastnej dobe vzťah z mojou matkou upravený, sme dá sa povedať priatelky, ešte stále ma jej bývalé konannie naplna strachom ”

    tým som chcela povedať to, že moja duša ma ešte upozornila na fakt, že aj ked si teraz na vedomej úrovni v realite myslím, že môj vzťah, môj a len môj vzťah k nej je upravený, predsa ešte dušinka kdesi na dne skrýva démona strachu, … a aby som vedela, aký démon čoho sa týka, bolo použité to chápadlo … a ked som nadtým tak dumala, musím uznať je tam, ešte je, matka mi naozaj veľmi ublížila, a to nielen tým súdom, ale? … všetko som očistila, omilostila, všetko jej akože konanie a tčeraz je to iné, avšak, .. kúsok nedôvery tam ešte je .. a preto ma moja duša upozornuje, dokonči ten proces … a ako, návod máš v tom sne .. kostol, iné vnímanie sveta, presunutie z pudovného konania do citového a aj do duchovného atd … v skratke? vierou v seba samú … 🙂

    Páči sa mi

   11. dobre Lilah, ako myslis….mas svoj pohlad, nemyslim ze by bol menej hodnotny ako moj…kazdy ma taky ako prave potrebuje mat….keby sa tvoj rozum nahodou mylil, tvoja dusa si uz dako poradi, rovnako ako keby sa nahodou mylil ten moj. ale v niektorych veciach neni na skodu mat jasno. To co robime teraz je racionalna cinnost, cize rozum spracovava to co dusa zazila v sne.ten sen je to srdce, vies?

    Páči sa mi

   12. a vlastne preco nie?ostan v kostole a ked prisera zosilnie a odvazi sa za tebou aj tam, prchni tajnymi dverami, mozno to bude dobrodruzstvo, aspon uvidis , co za tymi tajnymi dverami bude…..A ten autobus? ti ludia vnutri…to nie su casti teba, ktore sa raduju smeju a nevidia ze od padu do priepasti ich deli len jeden kamen? Podla mna hej, ale aj ti ostavaju vo vnutri, lebo tam je sranda a zabava….tam uz asi niet pochyb ze by bolo pre nich bezpecnejsie keby VYSLI VON….alebo aj to vidis inak?
    ale tvoj postreh ze to ja staviam ostatnych do opozicie je velmi spravny. V podstate aj v tom sne…ja sama som vzdy stolicku najskor uvolnila a potom sa jedovala, ze mi ju niekto obsadil….chapem….rozhodla som sa konfrontovat sa s niecim co nepovazujem za svoje aj s tym rizikom, ze to prinesie trochu bolesti….

    Páči sa mi

 10. Tie chápadlá si vystihla správne otec, matka vzťahy, ktoré sa zlepšili, ale stále je tu bolesť z minulosti, tak máš obavy, preto sa obraciaš do vnútra, kde nachádzaš pokoj duše a spolu so svojou citovou časťou sa tam cítiš krásne., ale zároveň máš nad nimi súcit. Si dcéra a aj keď ti matka ublížila, aj tak ju miluješ a súcitiš s ňou. Ja to chápadlo vnímam ako tvoju matku. …
  Kameň je nestabilný, teda nemáš pevný základ ešte a ten autobus bol možný smer cesty a sama si videla ako skončil. Neviem ktorým smerom si chcela ísť, ale ty si ho videla na ceste, tak mohol byť ako reálna možnosť v tvojom živote, ktorá by nedopadla ok.

  ten náhrobný kameň mal ten autobus zastaviť, aby sa neprevrátil. Ak cítiš nepokoj v živote obráť sa do svojho stredu, upriam pozornosť k dušičke, aby si pocítila klud a všetky obavy z teba opadli. Zahoj minulosť v sebe a s láskou v sebe kráčaj ku predu.

  Páči sa mi

  1. jo, teda potreba kostola … 🙂 tak ako som to písala už od rána … potreba ísť do ticha …

   a ten autobus nebol na ceste klasickej, bol na kopci, hory, blatovej bez kvetín atd …

   pre mna ma význam ten náhrobný kamen, no nevnímala som ho ako brdziacu jednotku ( teda dobre ) … hm, díkes …

   Páči sa mi

 11. riesite a riesite …. asi toho mate naozaj vela, len tu nikde nevidim rovna sa:) nula od nuly pojde, ako hovoria stari karbanici:) martinka,nedaju sa prosim tie moje komentare pod celym menom skryt alebo premenovat, aby nevyskakovali, ked si niekto vygoogli moje meno?

  Páči sa mi

  1. dakujem, dalej budem prispievat pod akronymom erha, teda ak to nebude urazat nikoho dostojnost, resp. ak tu vobec este niekto o nejake moje prispevky stoji:) mne sa podobne ako asi aj tebe martinka v tejto dobe sniva vela, ale rano si takmer nic nepamatam .. tak si to tu len citam a ucim sa …

   Páči sa mi

   1. oj, a prečo by niekto nemal stáť o tvoje príspevky? .. 🙂 ak ti to pomôže, ja tvoje komentáre, či už k veci alebo len zo zábavy môžem …

    Páči sa mi

   2. toto ma neobmakci … toto je velmi malo .. potrebujem chvalit, prehovarat, ukecavat, prosit o odpustenie atd.:))))))))))))))))))))))

    Páči sa mi

   3. Idem na to. Neviem čo sa stalo,ale vnímala som že niečo hej. 🙄 Každý je na mojich stránkach vítaný, kto prispieva svojimi radami a názormi a snaží sa da svoj pohľad na vec. 😉

    Páči sa mi

   4. nestalo sa nic, vsetko je uplne v najsamlepsom poriadku. len by som rad venoval energiu tvorivejsie ako vysvetlovanim svojich pohnutok niekam pisat, ci vyznamu, konotacii a obsahovej naplni komentarov na fore, kde sa ja citim ako Doma:)

    Páči sa mi

   5. 🙂 ejha, a čo konktétne by tvoje uško potrebovalo počuť? 🙂 … lebo pofúkať viem celkom dobre, aha pfuu, pfuu, pfuuuuu 🙂 ale musím vedieť kam mám fúkať … 🙂

    Páči sa mi

   6. 🙂

    dobre tak tu … pfu 🙂 a aj tu – tam pfu, pfu pfuu .. a ešte tamto tuto … pfu, pfu pfuuu , pfuuu .. 🙂 a ešte jednu v celku bezpečnú pusinko na líčko posielam .. cmuk … 🙂 …

    lepšie? … 🙂

    Páči sa mi

   7. keby som napsial, ze sa mi ulavilo, tak by som sa pripravil o jedinecnu moznost opisat neopisatelne … slova nedokazu zachytit ten mohutny odliv negativnej energie, je to nieco na pomedzi medzi vznikom noveho vesmiru a odchodom svokry z domacnosti po troch mesiacoch neustaleho komandovania :))))) ako sa ti odvdacim?:)))))))))

    Páči sa mi

   8. medvedí stisk hoci aj takto nadiaľku postačí .. 🙂 a keď sa stretneme niekedy, tak k medvediemu stisku ešte aj tú horkú čokoládu s kúskami chilli a už sa ma nezbavíš … 😉 .. 🙂

    Páči sa mi

   9. hehe, … vernosť piatka ti už predsa preukázala tvoja svokra .. 🙂 .. a mám taký zvláštny pocit, že ona bola pre teba aj tým ischiasom … ( teda, ak mi vygúúglilo to slovo dobre … 🙂 a síce …
    Bolesť je prudká, nepríjemná, môže byť výrazná, podobná bolesti zubov. Keďje mierna, pocíťujeme ju, akoby nás trápila svalovíca. Vnímame ju ako skrátenie anatiahnutie sedacieho svalstva a dolných končatín. …. a toto je asi zvlášť trefné … Čo vás bolí?

    Sedacie svalstvo, niekedy len v jednom bode a iba vtedy, keď naň tlačíte. … )

    ehm, … takže? takto verná ti teda nebudem … 🙂

    Páči sa mi

 12. dobrý den je toho zde opravdu mnoho, proto nebudu komentovat… 🙂
  pouze jedno …

  dvě dívky, dva snové prožitky…
  jeden je ukázkou prožívání citové roviny s možným postupem na rovinu duchovního prožívání…
  druhý je ukázkou pudového prožívání s možným postupem na rovinu citového prožívání…
  jedna jest nastěnkou, druhá prozatím marfuškou…
  oba snové prožitky mají pouze jednoho společného jmenovatele,
  obě dívky kráčí vstříci vnitřnímu světlu… 🙂

  matrioshka velmi správně jste ve svém snovém prožitku popsala léčitelku, která je nevědomím vyslána, aby se stala personifikací a zástupcem autority(niko-li snad citové či duchovní animy), no vaše ego je silné a nemá rádo autority… 🙂
  Váš snový prožitek vypovídá celkově o Vaši vnitřní nevyrovnanosti v podstatě to znamená , že prozatím nejste vnitřně spokojena sama se sebou… možná ve vnějším světě si to užíváte, ale…?
  matrioshka Vaše duševní, vnitřní zdraví prozatím pokulhává a proto jste též nucena navštěvovat svou léčitelku v běžném denním životě…
  je nutné si uvědomit, že prozáříme-li své nitro, tj. pozvedneme-li své duševní zdraví díky sebepoznání a pročistím-li sebe sama onu pudovou stránku psyché, poté nejsme nuceni navštěvovat lékaře či léčitele ani v běžném denním životě…
  taková je pravda… 🙂

  lilah na posezení s Vámi se dostanu až odpoledne,
  doufám, že Vám to na úsměvu neubere… 🙂

  dobrý den přeji Všem… 🙂

  Páči sa mi

  1. nitram

   na posedenie s vami si rada počkám .. 🙂

   a úsmev z tváre mi teda neschádza, .. na dobré sa čaká, a navyše, lilah si tak asi pred dvoma hodinami konečne našla stránku, s inetnetovým obchodom maliarských potrieb, pekne si doobjednala všetky olejíčky, vejárové štetčeky, plátna, farbičky, maliarsku špachtľu 🙂 … a teraz len neostáva iné, ako dúfať, že mi to príde do vianoc, .. 🙂
   teším sa, ako budem skúšať namaľovať to more, penivé a jemné … alebo kvapky rosy, na nejakom kvete … 🙂
   neostáva iné, ako veriť, že snád to, že to doteraz nešlo zachytiť, malo na svedomí aj nedostatok a nevhodnosť štetcov … ( teda okrem faktu, že moja ruka ešte je občas ťažká … )

   príjemný zvyšok dňa prajem … 🙂 a? .. see you here again later … 🙂 ( nie, neodpovedajte mi prosím nik v ingliš, zatial toho vela neviem 🙂 )

   Páči sa mi

 13. tak se můžeme dáti do té Vaší snové nadílky… 🙂

  půjdu pouze po bodech , které jste nebyla schopna sama určit… 🙂

  rodiště a jeho stav symbolizuje Vaše probouzející se duchovní srdce lilah…
  onen stín archetypu Matky jste zvládla velmi dobře soucitem jste tuto nestvůru asimilovala již by neměla míti větší šanci a určitě jej po určité době odložíte jako nepotřebný kabát…
  Vy v podstatě totiž později nahradíte archetyp Matka za božský vzor Matky, jež má čistě numinózní charakter a patří do archetypu Numinózum. V křesťanství je takovou postavou právě Panna Marie, kterou jste viděla vyobrazenu na dveřích. Teprve pod tlakem věřících křesťanů se stala mateřskou bohyní*85.
  Onen kývající se kámen před kostelem jsou zbytky karmických vazeb rodinného charakteru
  právě spojených s Vaším rodištěm…které by jste měla v poznání očistit, již je nestabilní a proto by i práce na jeho odstranění měla býti snažší… 🙂
  Rozdrtit, rozbít, nechat zmizet: velice kladný sen, neboť vůle snícího cíleně likviduje karmické důsledky*34 minulých činů; z rozdrceného kamene může občas vypadnout předmět, který může odhalit dobu vzniku kamene (tj. příčiny, jež snícího nyní dostihla)

  Lidé v autobuse jsou obrazem Vašich již nepotřených personifikací, proto spějí pozvolna k umrtvení i ve vašem nitru… (v přeneseném slova smyslu jedou do hrobu, což je ukázáno oním náhrobním kamenem)
  Vše, co do hrobu uložíme, co k hrobu dáváme, toho se v denním vědomí dobrovolně vzdáváme … 🙂

  toto je asi Vše, kdyby nebylo něco jasné, zkonzultujeme a ozřejmíme, ale dnes již nebudu,
  přeji Všem, krásný víkendový den… 🙂

  Páči sa mi

  1. nitram

   ďakujem, nemám čo dodať a ani otázočky nemám …

   veľmi mi pomohlo práve rozlúsknutie toho autobusa, martinka ma totiž včera troška zneistila, .. pretože ten váš výklad, presne sedí so stavom mojej duše, … prosto je to tak! .. všetko nepotrebné šlo prosto pod náhrobný kameň .. som slobodnou … 🙂

   a k tomu svojmu pokusu o výklad sna .. snáď použijem vaše slová, ktoré ste mi svojho času napísal na trinity, keď som vás žiadala, aby ste sa pozrel na výklad jedného sna dušinke, ktorá ma o to požiadala … povedal ste:
   ” vy lilah, už radeji sny nevykládejte” … no vidíte? nemýlil ste sa, toto asi nikdy vedieť nebudem, nech sa snažím koľko chcem … 🙂

   ďakujem ešte raz, .. a aj ja prajem prekrásny zvyšok dníčka a aj víkendu … 🙂 .. všetkým

   Páči sa mi

 14. Mily bloger, akoby som cital nejaku slovensku ucebnicu, ktorej autor netusi o com pise, ale kedze pozbieral vsetky mozne zverejnene texty vsade kde sa dalo tak to musi byt spravne. A kedze tomu ani mnohi vyucujuci nerozumeju tak ak to dam do nejakeho giganticky vedeckeho jazyka tak si ma nikto nedovoli kritizovat.
  Najhorsie je, ze vytiahnut v com jednotlive vety nevysvetluju podstatu veci je horsie ako napisat novy text. Co je zasa zbytocne lebo ho uz napisali ini a lepsie.
  Ale mozno sa mylim a ty nam mily bolger vysvetlis na prikladoch (nie snoch) z reality ako sa archetypy prejavuju a hlavne preco. Nie kidy z knih, ani interpretacie z kazdodenneho zivota (na to je lepsi Freud).

  Páči sa mi

  1. Všetci kopírujeme..preberáme múdrosti od iných a keď pozerám knihy na tému liečenie, etikoterapia, astrológia..vidím veci, ktoré nájdete v podobných knihách…autori sa vzájomne inšpirujú, alebo používajú niektoré veci od iných autoroch a dolpnia o vlastnú skúsenosť. A to, či ide o pravdivosť údajov, alebo nie…to už nech usúdi každý sám…ja sama som si vzala z toho podstatné pre seba…všetci selektujeme..no dôležitý je uhol pohľadu.

   Veľakrát sa mi stalo, že vďaka týmto článkom, ktoré preberám od iných autorov a upozorňujem tým čitateľov na ne, som mnoho vecí pochopila, či prišla na techniky, ktoré som si sama vymyslela a praktikovala na sebe a až potom ich našla u niekoho v knihe, kto zmýšlal rovnako ako ja, čo mi potvrdilo, že informácie z kolektívneho vedomia preberáme všetci.

   Nedávam sem články od iných autorov, aby som sa robila múdra, či niečo podobné…v prvom rade zaujali mňa samotnú a našla som ich pri hľadaní odpovede na situáciu, ktorú som chcela pochopiť.

   Myslenie Junga a iných mystikov v ich dobe bolo dosť koplikované….a preto jeho knihy nie sú pre všetkých ľahko pochopiteľné. On sám sa snažil pochopiť svoje nevedomie (tak ako sa aj ja snažím) cez archetypy, teda obrazy z vnútra sa snažil viac prenikať do hlbín duše a preniesť ich na vedomú rovinu..všetky archetypy súvisia zo správaním človeka s jeho osobnosťou ak sa javí.

   Napríklad archetyp PERSONA je akási maska osobnosti, ktorú si nasadzujeme a robíme zo seba niekoho iného a neukazujeme tú pravú časť seba…toho, kým v skutočnosti sme. Je pre nás jednoduchšie byť niekym iným, ako sebou samým. Tým, že so symbolmi pacienti pracovali, snažili sa prenikať k nevedomiu a viac si na vedomej rovine uvedomovali svoje správania a dostávali sa tak bližšie k sebe samým….sebarozvoj osobnosti

   Potom Anima Animus..2 základné archetypy prítomné v mysli človeka..mužská a ženská časť duše ukazuje, ako sa ako človeka viac prejavujeme, akú energiu používame….muž, ktorý je viac zženštilý preferuje viacej tú ženskú energiu a žena ktorá je ako generál je pod vplyvom mužskej energie a všetko to vyviera z ich nevedomia takto sa správať…lebo túto osobnosť prejavovali aj v minulosti duše a je na nich to zmeniť..vyvážiť na základe uvedomenia, ktoré vyvierajú z duše.
   Ak by chcel človek rozoberať nieču osobnosť, našiel by tam omnoho viac obrazov, ktoré na neho silno vplývali. Jung tieto obrazy len pomenoval, lebo sa snažil pochopiť, ako človek funguje, čo vedie človeka k zmenám osobnosti.

   Narodí sa dieťa a už to dieťa si od malička v sebe nesie nejakú osobnosť, podľa ktorej sa prejavuje a to len preto, lebo si tieto obrazy nesie z minulého života ako otlačok v duši….dedičné obrazy psyché. Archetypy sú len psychickými aspektami myšlienkových štruktúr. Každý archetyp pre naše podvedomie niečo predstavuje…a na niektoré silno reagujeme…správame sa tak a pritom ani nevieme prečo..pokiaľ nám psychológ,, alebo niekto iný nepomôže to rozobrať.

   Archetyp Synchronicita…teda podobnosť z vnútorného svetla prenesená do vonkajšieho…máme nejaké pocity, vízie, či obrazy vo vnútre mysle a tie sa za nejaký čas aj udejú…akoby nás podvedomie varovalo a preniesol obraz do vedomej mysle.

   Vedomie, podvedomie sú na rovnakej línii, len záleží ako blízko sa dokžeme k tej hranici priblížiť a prenikať ňou bližšie, aby sme danú vec pochopili… toto som pochopila v jednom sne…ak som bola v podvedomí..vnímala som veci inak…videla som obraz a nemusela som vysvetlovať čo znamená..bola v ňom obsiahnutá celostná informácia a viem, že takto fungujú aj vyššie bytosti v stvorení a ide aj o vyšší druh telepatie., kde sa neprenášajú len myšlienky, ale už vnemy.

   Medzi realitou a snovým svetom nie je až taký rozdiel…lebo v snovom svete pracuje naše nevedomie, ktoré nám ukazuje ako sa správame, aké máme túžby, závislosti a pred čím nás upozornuje. V realite tým žijeme, no buhužial si väčšinou toho nie sme ani vedomý, alebo pracujeme ako autopilot.

   Dalo by sa toho rozoberať veľa, ale nie vždy človeka uspokojíme. 😀

   Takže príjmneý večer prajem.

   Páči sa mi

  2. Nikdy nič nekomentujem, ale toto tvoje vyjadrenie ma totálne pobúrilo. Očividne ty netušíš o čom píšeš, pretože si si nedal ani čas ani námahu aby si pochopil túto tému. Nechápem načo si sem prišiel a komentoval to. Priniesol si len zlú energiu…

   Páči sa mi

 15. Ahoj AnitraM
  Veľmi ma zaujal tento článok, dokonca mi aj výrazne pomohol pri seminárke v škole. Musím sa ti veľmi poďakovať. Potrebovala by som ale vedieť odkiaľ si čerpala, lebo pri slove Zdroj nie je žiaden názov knihy.
  ďakujem Ti

  Páči sa mi

  1. Ahoj Megy…som veľmi rada, že ti článok pomohol, no bohužiaľ stránka odkiaľ som prevzala článok bola medzitým zrušená, preto odkaz nefunguje. S týmto sa stretávam často, že veľa odkazov už je nefunčných, lebo stránky boli zrušené.

   Nepamätám si odkiaľ to bolo. Popozerala som na internete odkazy o archetypoch , ktoré som čítala, no ani jedna z nich to nie je a sú skoro všetky v češtine. …takže ti v tomto neviem pomôcť. 😦

   A ďakujem , že si ma hájila pred tým buričom…až teraz spätane po prečítaní jeho komentu som si uvedomila, že si vlastne protirečil, lebo chcel niečo objasniť, ale zamietol všetky varianty….a ja som sa všemožne snažila mu to vysvetliť.

   Je pravda, že týto starý mystici používali dosť komplikovaný spôsobom myslenia a pri mnohých takýto autoroch som mala problém pochopiť, o čom vlastne píšu.

   Minule som videla video o archetypoch v pojati Pjér la Šé´z, ktorého rada počúvam.

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: