Slepý kôň a chromý jazdec

Večer, pri ukladaní sa k spánku, venujeme obvykle len veľmi malú pozornosť tomu, čo práve robíme. Cítime len únavu, zatvárame oči a nechávame sa unášať preč. Môžeme toho o spánku vedieť veľa: o krvi v mozgu, o hormónoch alebo ďaľších veciach, ale vlastný priebeh zaspávania je pre nás záhadou a nevieme o  ňom nič.

Tibetská tradícia vysvetľuje proces zaspávania pomocou metafory o mysli a práne.

Prána býva často prirovnávaná k slepému koňovi, a myseľ k človeku, ktorý nie je schopný chodiť. Jeden bez druhého sú bezmocní, ale keď sa spoja, môžu vytvoriť fugujúci tím. Keď sú kôň s jazdcom spolu, dávajú sa do behu, aj keď obvykle nevedia, kam pobežia.

 

Poznáme to aj z vlastnej skúsenosti: vieme “preniesť” myseľ do niektorej čakry tým, že do toho miesta upriamime pozornosť. Udržať myseľ na jednom mieste však nie je jednoduché. Myseľ je stále v pohybe a pozornosť mieri raz tu, raz tam. Bytosti sansáry, kôň a jazdec, zvyčajne slepo pobiehajú po jednej zo šiestich úrovní vedomia, prežívajú teda jeden zo šiestich stavov negatívnych emócií. Napríklad keď zaspíme, prestávame si uvedomovať svet zmyslov. Myseľ je unášaná z jedného miesta na druhé slepým koňom karmickej prány, až sa zameria na niektorú konkrétnu čakru, kde ju ovplyvní určitá úroveň vedomia. Napríklad sa pohádate s partnerom a táto situácia (druhotná príčina) stimuluje karmickú stopu súvisiacu so srdcovou čakrou – myseľ je teda hnaná do tohto miesta v tele.

Následná činnosť mysle a prány sa prejaví v konkrétnych obrazoch a príbehoch vo sne. Myseľ nie je náhodne unášaná do tej či onej čakry. Je skôr priťahovaná k určitým miestam v tele a vťahovaná do istých životných situácií, ktoré vyžadujú pozornosť a treba ich liečiť.

Akoby srdcová čakra v príklade, ktorý som použil, volala o pomoc. Nečistá stopa bude vyliečená tým, že sa prejaví vo sne, čím sa vyčerpá.

Keď však nebude snívajúci človek počas tohto sna bdelo vedomý, zareguje na sen v súlade s tým, čo mu nadiktujú obvyklé karmické sklony a zasejú ďaľšie karmické semená. Môžeme si to vysvetliť na príklade počítača. Čakry sa podobajú rôznym súborom. Kliknime na adresár “prána a myseľ” a potom otvorme súbor “srdcová čakra”. Informácie, ktoré tento súbor obsahuje – karmické stopy súvisiace so srdcovou čakrou – sa zjavia na obrazovke bdelého vedomia. Akoby sa sen prejavoval takto. Môže sa tiež stať, že situácia vo sne vyvolá ďaľšiu reakciu, ktorá svoju energiou prebudí nejakú ďaľšiu emóciu. Sen sa teraz stáva druhotnou príčinou, ktorá umožní, aby sa prejavila ďaľšia karmická stopa. Myseľ teda zostupuje dolu do oblasti pupka a vstupuje do inej oblasti skúsenosti. Charakter sna sa mení.

Už nežiarlite, ale namiesto toho ste sa ocitli na neznámej ulici bez akéhokoľvek značenia, alebo kdesi, kde je hlboká tma. Ste stratení. Pokúšate sa vykročiť, ale neviete kade. Ste v ríší zvierat, oblasti, ktorá je zo všetkých najviac spojená s nevedomosťou. Takto sa v podstate tvorí obsah snov. Myseľ a prána sú priťahované k rôznym čakrám v tele. Karmickými stopami aktivované zážitky z rôznych skúsenostých oblastí v mysli vznikajú ako zodpovedajúci druh a obsah sna. Môžeme využiť túto vedomosť a začať sa dívať na svoje sny ináč, všímať si, aká emócia a aká ríša so snom súvisí. Tiež nám môže pomôcť, keď si uvedomíme, že každý sen nám dáva príležitosť na to, aby sme sa liečili a venovali duchovnej praxi.

Naším konečným želaním je však skôr stabilizovať myseľ, než aby bola priťahovaná niektorou z čakier.

Stredný kanál je energetickou základňou skúsenosti rigpy, a cvičenia, ktoré vykonávame v joge sna, sú určené na to, aby sme myseľ a pránu priviedli do stredného kanála. Ak sa to stane, spočívame v čírom bdelom vedomí a sme pevne prítomní v “tu a teraz”. Keď snívame v strednom kanále, znamená to, že naše snívanie je slobodné, bez silných vplyvov negatívnych emócií. Ide o stav vyváženosti, ktorý umožňuje, aby sa prejavili jasné sny súvisiace s poznaním.

Zhrnutie: Ako vznikajú sny

Kým človek dosiahne realizáciu, je jeho pravá podstata zastretá základnou nevedomosťou, ktorá spôsobuje vznik pojmovej mysle. Pojmová myseľ je zajatá vo svojom dualistickom pohľade na svet a rozdeľuje preto celistvú jednotu prežívania do pojmových kategórií, a potom sa k týmto mentálnym projekciám vzťahuje, akoby prirodzene existovali v podobe oddelených bytostí a vecí.

Prvotný dualizmus rozdeľuje skúsenosť na “ja” a “nie ja”, a tým, že sa stotožňujeme len s určitou časťou skúsenosti, s “ja”, rozvíja sa naše
uprednostňovanie jedného pred druhým. Výsledkom toho je vznik odporu a lipnutia, ktoré sa stávajú základom všetkých našich fyzických a mentálnych činov. Tieto činy (sanskrt. karma) zanechávajú v mysli človeka stopy vo forme podmienených
sklonov, ktoré spôsobujú ešte väčšie lipnutie a odpor, čím vznikajú nové karmické stopy, atď. Je to večný kolobeh karmy, ktorý poháňa sám seba.

Počas spánku sa myseľ sťahuje zo zmyslového sveta. Karmické stopy, ktoré na svoj prejav obyčajne potrebujú stimuláciu druhotnými príčinami, majú silu alebo energiu, ktorej hovoríme karmická prána. Ako v prirovnaní o koňovi a jazdcovi, karmická prána “unáša” myseľ do tých energetických centier v tele, ktoré súvisia s oživenou karmickou stopou.

Tak dochádza k tomu, že sa vedomie sústreďuje v určitej čakre.

V tejto hre, v ktorej na seba navzájom pôsobí myseľ, energia a obsah, vedomie ožaruje karmické stopy a je týmito karmickými stopami ovplyvňované spolu s vlastnosťami príslušnej ríše. Karmická prána je energiou sna, jeho životnou
silou, kým myseľ spriada príslušné prejavy karmických stôp (farbu, svetlo, emócie a obrazy) do zmysluplného príbehu, ktorým je sen. Takto vzniká sansárický sen.

Prirovnanie z Materskej tantry

V učení veľkej dokonalosti (dzogčhen) ide vždy o to, či si uvedomujeme alebo neuvedomujeme svoju pravú prirodzenosť, a či chápeme, že to čo prežívame, je odrazom tejto prirodzenosti. Sen je odrazom našej vlastnej mysle. Po zobudení ľahko zistíme, že všetky javy
a objekty vo svete sansáry sú len ilúziou, rovnako ako to vedia buddhovia, potom čo dosiahnu osvietenie.

Aby sme si začali uvedomovať iluzórnu podstatu sna už v spánku, musíme cvičiť.

A cvičiť musíme aj preto, aby sme si uvedomovali iluzórnu podstatu života, keď bdieme. Keď sa nám podarí poodhaliť mechanizmus toho, ako vznikajú sny, môžeme potom aj ľahšie pochopiť, čo znamená “iluzórny” a “prirodzene bezpodstatné”, rovnako ako, a to je dôležité, uplatniť toto pochopenie na svoju vlastnú skúsenosť. Proces, v ktorom vzniká skúsenosť, je rovnaký, či snívame alebo bdieme.

Svet je sen, učiteľ aj učenie sú sen, takisto výsledok našej praxe je sen.

Neexistuje miesto, na ktorom by sa sen pretrhol, kým sa nevyslobodíme do číreho svetla, rigpy. Kým nedôjdeme k tomuto okamihu,
snívame si sami seba aj svoj život – v snoch aj na fyzickej úrovni. Ak nevieme ako zaobchádzať s myšlienkami, znamená to, že nás myšlienky ovládajú. Keď to vieme, potom si myšlienku bdelo uvedomíme a použijeme ju buď na pozitívny účel, t.j. na cnostný čin, alebo ju uvoľníme tým, že ju rozpustíme v prázdnote. Takto pristupujeme k myšlienkam na duchovnej ceste. Rovnako je možné zahrnúť medzi svoje cvičenia aj klam, utrpenie či akúkoľvek inú skúsenosť. Ale aby sme to mohli urobiť, musíme najprv pochopiť, že podstatou všetkého čo vzniká, je prázdnota. Len čo to pochopíme, je každý okamih života slobodný a každá skúsenosť je duchovnou praxou: všetky zvuky sú mantrou, všetky formy sú čistou prázdnotou a všetko utrpenie je učením.

To je význam slov “premeniť na cestu”. Ak si uvedomujeme priamo, že hnev nemá žiadny objektívny základ, ale že je len odrazom mysle, rovnako ako sen, uzol hnevu povolí a ďalej nás už nezväzuje. Keď spoznáme, že to, z čoho máme strach, nie je had, ale len povraz, ktorý sme nesprávne vnímali, pominie všetka sila tohto javu. Pochopenie toho, že všetky javy sú prázdnym svetlom, vedie k zisteniu, že myseľ a skúsenosť sú v jednote. V tibetčine existuje výraz lhündub, ktorý sa prekladá ako “spontánna dokonalosť”. Znamená to, že nejestvuje žiadny tvorca, a že nič nie je vytvárané. Všetko je len také, aké je, spontánne vznikajúce zo základu ako dokonalý prejav prázdnoty a svetla. Krištáľ nežiari, jeho prirodzenou úlohou je len odrážať svetlo.

Zrkadlo si nevyberá tvár, ktorej podobu bude odrážať – prirodzenosťou zrkadla je odrážať všetko.

Keď chápeme, že všetko čo vzniká, nevynímajúc ani naše obvyklé chápanie samých seba, je len projekciou mysle, sme slobodní. Ak omu nerozumieme, je to, akoby sme považovali fatamorgánu za skutočnosť a ozvenu a zvuk, s ktorým nemáme nič spoločné. Pocit oddelenosti je silný a my sa dostávame do pasce iluzórneho dualizmu. V jednom z najdôležitejších textov bönu, ktorým je Materská tantra, nájdeme príklady, prirovnania a metafory nad ktorými sa môžeme zamýšľať a lepšie tak preniknúť do tejto iluzórnej podstaty sna a bdelého života.

Odraz

Sen je projekciou vlastnej mysle. Nelíši sa od nej, rovnako ako sa slnečný lúč nelíši od slnečného svitu na nebi. Pretože si to neuvedomujeme, považujeme sen za skutočnosť, rovnako ako lev, ktorý cerí zuby na odraz vlastnej hlavy na vodnej hladine.

Keď snívame, je nebo našou mysľou, hora je našou mysľou, kvety, čokoláda ktorú jeme, druhí ľudia – to všetko je našou mysľou, na ktorej odraz sa dívame.

Z knihy od Tenzin Wangyal: Tibetská jóga sna a spánku

Reklamy

16 thoughts on “Slepý kôň a chromý jazdec

 1. Ahoj, chcel by som ťa poprosiť o výklad symbolov zo sna:)

  Bol som v chate, kde býval jeden môj dobrý známy, ktorý bol už mŕtvy. Mimo sna žije. Vošiel som do chodby, kde boli dvere na poschodie, tušil som, že tam bude a naozaj cez zatvorené sklenené dvere mi podal sveter. Zobral som ho išiel som to povedať rodine a rozplakali sme sa.

  Mal som kolegové služobné auto, na ktorom som išiel cez cigánsku štvrť. Akurát tam mi zhasol motor, stihol som sa na poslednú chvíľu zamknúť lebo cigáni už dobehli k autu a chceli sa dostať ku mne:D. Chcel som naštartovať, ale baterka bola vyšťavená.
  Cigáni ma roztlačili:D zaradil som jedničku a v tom pretrhol niečo v aute, vystúpil som z auta a zobrať tú vec čo z auta vypadla. Rovno som šiel za kolegom, ale prichytil som ho s mojou mamou v posteli. Kolega sa hambil a mimochodom je ženatý a má deti.

  A posledný sen
  Plával som vo veľkom bazéne, kde boli moji bývalí spolužiaci(snimi sa mi často sníva) a boli tam aj veľké ryby. Pod vodou sa mi dalo dýchať a nechápal som, že ako. Pýtal som sa na to môjho učiteľa, no a všetci sa čudovali.

  Zaujíma ma pointa týchto krátkych ústryžkov, čo môžu znamenať?
  Som Vám vopred vďačný.

  Like

  1. Chata ukazuje na tvoje vnútro..čo sa v tebe odohráva. Tvoj známy ti perosnifikuje nejakú vlastnosť, ktorá by v tebe mala zomrieť, lebo ti neslúži…niečo, čo ho najviac vystihuje a je to aj v tebe..taký istý prejav, alebo závislosť…možno vieš, čo by to mohlo byť. No aj napriek tomu, že zomrel, vo sne ti dáva z druhej strany sveter, teda posilňuje tvoju individualitu,osobnosť..a ochraňuje ťa pred niečim z inej roviny…plač rodičov je prejavom ľútosti.

   Auto ukazuje smer v tvojom živote…nie je tvoje, ale požišané, trakže si sebou nesieš starosti o niekoho iného, no máš obavy, aby ťa neokradli cigáni…každé snové okradnutie je pozitívne, lebo nám berú len to, čo nás v realite zaťažuje a nepotrebujeme tým žiť…no ty sám zisťuješ, že tvoje negatívne myslenie je len o tebe…cigáni ti pomáhajú. Niekedy naše zmýšlanie iných je len našim vytvoreným programom, pod akým pracujeme a sme ovládyný strachom. Auto ti ukazuje, že tadiaľ cesta nevedie, rozpadá sa ti a ako to ideš riešiť s kolegom zisťuješ, že on sám ťa sklamal…narušil tvoje morálno výchovné chápanie…sex s tvojou matkou(v skutočnosti nemusí isť presne o to isté, ale o niečo, čo ti zastavuje chápanie a pohoršuje ťa to na pudovej rovine)Možno sám si v situácii, kedy niekomu s niečim pomáhaš, alebo bol si svedkom takej situácie aťažko to nesieš.

   Bazen..je o našich emociach, ktoré prežívame a kúpeme sa v nich..preto je dôležité aká je voda, či čistá, kalná, rozbúrená a ako nás to pohlcuje. Tvoji spolužiaci sú situácie z minulosti, ktoré v tebe zanechali emočné stopy. Ryby ukazujú tvoju túžbu po duchovnom prežívani(teda ak si nemal pri ich videní túžbu ich zabiť, ale naplňovala ťa ich krása a lahkosť pohybu)…už len to, že si pod vodou mohol dýchať je symbol splynutia s vodou…s emočnou(duševnou) časťou teba samého. Ak sa ponoríme do svojho vnútra…splývame s duševnou časťou..tou skutočne živou, nesmrteľnou časťou nás samých.

   Toto je môj pohľad..neviem čím žiješ, ale dúfam, že moje slová ti ukážu na tvoje situácie a prežívania, čo sa ti tým podvedomie snažilo povedať. 🙂 Pekný deň.

   Like

 2. To tak veľmi zaujímavé. Teší ma to aké je to úžasné.

  Snívalo sa mi túto noc, v sne som si uvedomil, že snívam a povedal som si, že si môžem robiť čo len chcem. Uvidel som na zemi hrušku a hodil som ju do okolo idúceho auto.
  Ďalej som s jedného pána chcel dostať von niakú odpoveď, nepamätám si akú, ale niekde vo vnútri ma trápi asi. Padlo slovo aj na Stvoriteľa, že ako sa on na toto pozerá(mám na mysli to čo sa odohrávalo). Úžasné, fascinujúce:)

  Ďakujem ti za odpovede si skvelá.

  Ako si sa učila o snoch?
  Ako mám lepšie porozumieť významu mojich snov?
  Čo všetko môžem pomocou snou dosiahnúť?
  Aké sú hranice v snovej rovine? Dá sa napríklad rozprávať s niakou vyššou bytosťov a získavať od nej informácie?
  Môžem so svojou dušou sa dostať do raja, aj keď som na zemi a spím?

  Like

  1. V tomto sne si sa stal bdelým, vnímal si, že nespíš a snívaš a mal si lucídny sen, teda mohol si si ho riadiť podľa seba. Už tvoje správanie ukazuje na nezrelosť a pochabosť správania…znehodnocuješ majetok iným..snažíš sa vynútiť informácie od iných pod nátlakom, len aby si dosiahol svojho. Ale tu si uvedomuješ, že máš nevypovedané otázky vo vnútre, na ktoré chceš vedieť odpovede. Môj posledný lucídny sen bol, že som si tvorila prostredie k vlastnému potešeniu a relaxu. No každý sme iný.

   S vyššími sa dá komunikovať aj vo sne, no záleží, v akej rovine funguješ…ak ťa zaujímajú závislosti..hmotný svet..tvoje prežívanie je v pudovej rovine…podľa toho sú aj sny…ak žiješ niečim citovým..sny sú zväčša na lúke, vode a v čistých priestoroch a sa pohybuješ v duchovnej rovine(hory, vyššie miesta), vtedy sú aj také symbole, ktoré vedú k čistote srdca a mysle.
   Ak si blízko k podvedomiu…chápeš veciam inak..celisto..len to sa mi podarilo len raz mať taký sen.. https://viziebosorky.wordpress.com/2016/07/28/vyssie-komunikacne-zdelenie/

   Vyššia energia ako sudca sa mi zjavila v tomto sne , malo to súvis s niečim, čo som práve riešila a on nechcel pochopiť, že sám si stojí za svojim problémom, len vinu hádzal na iných . zase…https://viziebosorky.wordpress.com/2013/12/07/9156/

   Aké su hranice vo sne netuším..musel by si mať lucídne sny, aby si zisťoval, čo všetko je možné, ale ja mám radšej sny vytvorené od podvedomia,a potom pátram , an čo ma upozorňuje.

   Raj..vieš čo je raj? Duša sa dostáva do sfér Bytia podľa duchovného rozvinutia a tiaže, takže čím je duchovnjšia, tým čistejšie a žiarivejšie sú obrazne povedané. Každá sféra má ešte 7 podúrovní..je to vlastne astrál, vtých najvyšších sférach sú najčistejšie a duchovne najzrelešie bytosti…vo sne sa ti môžu ukázať nejaké vyššie bytosti, ale vždy sa ti ukážu ako tvoja predstava o nich….v skutočnosti vyzerajú inak. Raz som mala sen, kde sa na konci zjavili na oblohe vyššie bytosti, ktoré ma chceli potrestať, lebo som stiahla anjela na zem a nevedel už vzlietnuť…vyzerali skorej ako kráľ a královná..nie ako vyššie bytosti. https://viziebosorky.wordpress.com/2012/11/30/jemnohmotne-bytosti-v-mojom-sne/

   Raz som sa budila a vnímala som ešte, že počujem nejakú konverzáciu, no čím viac som bola hore, tým menej som rozumela. Pochopila som, že moja duša preberala informácie od vyššej časti. Potom som len nechápavo rozmýšlala nad tým, o čom sa to vlastne bavili, lebo som nedokázala vyjadriť z toho rozhovoru ani slovo..akoby sa závoj nevedomosti stiahol a ja som nevidela už nič, čo by mi dávalo nejaký význam. Toto sa mi stalo ešt pár krát, ale bolo to v časoch, kedy som aktívne na sebe pracovala. Skorej som viac zažívala, keď som robila šamanské cestovanie vnútrom…vizuálne meditácie…prechádzala priestorom, zrkadlami a skúšala iné blbosti, lebo sa mi nedariolo astrálne vycestovať. 😀

   Like

  1. Odpíše na sen , ako budem mať čas. Pri snoch je dôležité si uvedomiť aspoň hlavnú symboliku a rovinu, v akej sa odohrávajú a potom, čo ti podvedomie snami chce ukázať…či odzrkadluje tvoje túžby, závislosti, tvoje nespracované postoje, alebo nasmerovania, čo sa udeje. Preto je dobré si zapisovať aspoň tie dôležité sny a potom si to porovnať, ak sa situácia udeje , ako si to ty sám pochopil, lebo symbolika podvedomia, je iná, ako naša. Ak budeš dlhšie pracovať zo svojimi snami, utvoríš si bližšiu spoluprácu s podvedomím a budeš lepšie chápať k čomu ťa cez sny vedie. Niektoré sny sú len akoby zmes toho, čím žijeme, čo prežívame a nemajú žiaden význam, akoby si len podvedomie naberalo nové symbole, utrieďovalo si ich. 😀

   Like

 3. Hmm, je to pre mňa komplikované. Nechápem tomu, ale viem aspoň jedno, že sa treba snažiť byť svetlým duchom, čistým a dobrým. Myslím si, že človek potom sám od seba začne chápať veľa veciam.

  Like

  1. Sny ukazujú čím žijeme, ako sa prejavujeme, čo sme zasunuli do našej 13 komnaty a nechceme vidieť..stále je to len o nás…preto je dobré vedieť, že sny sú dosť osobné a vypovedajú veľa. Časom to pochopíš, ak si porovnáš sen s odohratou skutočnosťou, na čo ťa podvedomie upozorňovalo. Niekedy podvedomie rieši veci aj za nás a už len tým, že vidíme, o čom sme snívali si to uvedomíme. Tak isto sen ukazuje aj na túžby a potreby tela, ak ich nenaplníme a snom si ich prežije. 😀

   Like

 4. Dobré ránko dnes sa mi znovva snívalo s kolegom.

  Bol som na neurčitom mieste( veľká hala s viacero miestnosťami), kde bolo veľa zombie, bojoval som proti nim zbraňami. Keď mi došli náboje musel som začať bojovať päsťami a zároveň som hladal cestu preč a ďaľšie zbrane.Nazbieral som dostatok nábojov dostatok munície, ale nedalo sa mi prepnúť na zbraň. Bolo to ako v hre, miškou alebo číslamiv bojových hrách sa dajú prepínať zbrane no nefungovalo to. Niakým spôsobom som utiekol pomocou vodných tunelov a spádov. Ocitol som sa v miestnosti, kde bol kľud žiadny zombie. V kľude som si mohol vyriešiť problém s prepínaním zbraní a pozbieral som ešte muníciu.
  Sen sa vtedy zmenil, mieril som na kolegov krk a strelil som,bol to ostrý náboj, neuvedomil som si, že mieril na neho až potom. Nikde žiadna krv len taký menší vred sa mu spravil niečo také, nekričal po mne ani sa zle nesprával. Skončili sme v náručí spolu a hladili sme sa.

  Like

 5. Priestor je tvoje vnútro pre myslenie..zombíci sú obživnuté závislosti, ktoré nie su vhodné, aby si používal. Bojuješ s tým…čo sa ukazuje aj v symbole zbraní a nábojov. Zbrane majú sex. význam, tak ako náboje..posilňovanie sex. závislosti. Sám bojuješ proti niečomu čo sa v tebe drie na povrch. Bojuješ päsťami..brániš sa vlastnoručne prejavuješ vlastnú vôlu.. Ego bez ohľadu na city iných.

  Ten tunel s vodou ukazuje ako sa emočne spúšťaš z roviny citov na pudovú rovinu závislosti a túžieb.

  Strelba kolegu do krka..krk spojuje rozum s fyzickým prejavom…a útok na jeho krk ukazuje ako si ovládnutý nejakou presonifikáciou od kolegu..útočíš na jeho prejavy svojim spôsobom, citovo ho zraňuješ..čakáš, že sa bude hnevať, ale on potrebuje objatie a ty to opätuješ a hladíte sa…chýba ti zrejme neha..no neviem či podľa symbolov vo sne si orientovaný na mužov, alebo kolega len odráža nejakú ženskú vlastnosť, ktorú má tebe blízka osoba a ty ju zraňuješ ,lebo tvoja sex. túžba je silná a nevieš čo s tým??? Krv netečie… zrejme tá druhá osoba nie je pod tlakom ega, teda nemá sa čo vyplavovať.

  Like

 6. Hej správne moja sex. túžba je silná a neviem čo s tím, dobre si to prečítala zo sna. Moje ex ma hladila často a kvôli môjmu budu(vlastne kvôli sebe) som to s ňou skončil asi. Manželstvo aj tak nie je o sexe.

  Ďakujem ti, po ceste z práce ma nabadol jeden sen, ktorý sa mi tiež sníval len 2 dni dozadu.
  Lietal som si v sne, vnímam to tak, že som sa naučil v sne lietať coraz lepšie a lepšie.
  Keď som bol ešte dieťa a mal som sny nevedel som tak lietať často som spadol, ale ako sa mi život zmenil, lebo som sa začal venovať duchovnu a uvedomil si, že máme Tvorcu.
  Tak v mojich snoch som sa doslova učil lietať ide mi to čoraz lepšie a lepšie. Pred 2 dňami sa mi sníval sen:
  Kráčal som po chodníku na okolo boli ľuďia, odrazil som sa od Zeme a spravil akokeby taký dvoj skok vzlietol ako vták. V druhej etape som prišiel do podkrovia, kde bol niaký starý pán vyzeral ako vynálezca, ukazoval mi cez dieru toho podkrovia niaký symbol, ktorý symbolizuje 666. Pozrel som sa cez tú dieru(niečo mi vysvetloval) a v pozadí pod hrad, ktorý splýval z čiarami(tá diera mala také akokeby mriežky, ale iba zvyslé boli tri.
  Potom mi rozprával o lietaní, že môžem plachtiť a vysvetloval mi asi ako on lieta.

  Neotravujem Vás? Ste veľmi ochotná, ďakujem.

  Like

 7. Keď som mávala ja sny o lietaní, tak vždy som preletovala ponad elektrické drôty..znamenalo to kontakt , či stretnutie s nejakou energiou. Raz som mohla vzlietnuť len v nejakej budove a strop mi bránil ísť vyššie, vtedy som si uvedomila, že moja sloboda má určité hranice. A raz sa mi podarilo počas lietania urobiť sa neviditeľnou, čo bolo fasciujúce. No vo väčšine snov som mohla lietať len na miestach, kde nik nebol, aby to ľudia nevideli (čo mne nevadilo a naschvál som chcela pred nimi ukázať, že dá sa to aj takto)a nezamýšlali sa nad tým, akú schopnosť mám. Horšie bolo, ak som chcela uletieť a nemohla som vysoko a ťahali ma za nohy dolu, čo znamená, že pred istámi vecami neutečieme, neoslobodíme sa od zodpovednosti. Ale už dlho som vo snoch nelietala.

  K tvojmu snu…ideš po chodníku, čo ukazuje istý smer cesty…ľudia naokolo sú tvoje myšlienky ty sám chceš vzlietnuť, ale na prvý krát to nejde, čiže odpútanie nie je až také ľahké…asi sa rád ukazuješ na verejnosti. 😀 Podkrovie je vedomá myseľ, všetko to, čo si uvedomuješ…myslím si, že ty sám si si vedomý svojej sily z vnútra a vnímaš istú energiu, ktorá ti vládne …starý vynálezca je nejaká časť teba, ktorá ťa vedie k minulosti a ukazuje ti, odkiaľ pramení tvoja sila a schopnosti… diera je ako možnosť nazrieť do minulosti..tie mreže sú isté energie, ktoré ti bránia prejsť…vidíš hrad, čo bol sídlom nejakého mocného vládcu…a poukazuje na silu bytia..symbol 666 je symbolom mocenj šelmy…možno ten pán len ti ukízal na niečo z minulosti..možno ty si bol kedysi nejaký vládca, alebo si mal moc, ktorú si zneužíval, z čoho by mohla plynúť aj tvoja silná sexualita.

  Tá závislosť..dá sa to ovládať..stačí si uvedomovať, že to nie si ty, ale len elementály tej energie, ktoré ťa nútia k sexualite, len aby doplnili svoju energiu..takto vznikajú rôzne závislosti…sme ovládaný mnohými energiami. Videla som to na sebe, ako sa dožadovali po energii len aby docielili svojho, ale pri uvedomení, že toto nie je moja potreba tela, to prestalo..preto je dobré byť pozorovateľom seba samého. Nevenovať pozornosť myšlienkam, ignorovať ich.

  Like

 8. Vau, to čo mi píšeš je zaujímavé. Vedel by som sa o tom dlho rozprávať. V tom sne som tím ľuďom kričal, že ahojteee 😀

  Keď som bol malý tak som mal živý sen ako ma ziedla šelma konktrétne tiger.

  Cítim v sebe prúdiť veľmi veľkú silu. A máš pravdu dá sa tá sexualita odohnať už sa mi to podarilo raz, ale potom ma prevalila a bol koniec čistoty, ale je to na mňe. Treba mať pevnü vôlu, vôla sa prejavuje myšlienkami.
  Nebudem odteraz živiť sex. myšlienky, chcem byť čistým ako dieťa. Chcem byť taký ako keď som bol dieťaťom, vtedy som bol sám sebou. Tímto výkladom sna si mi trochu pripomenula aký som bol v škôlke alebo v škole. Bol som jednoducho iný.

  Znova ti ďakujem, že mi pomáhaš.

  Like

  1. V tom sne ako ťa šelma zožrala ti bolo ukázané, ako ťa živočíšnosť pohlcuje. Vieš..minulosť bola drsná, boli sme zneužívaný inými, alebo sami sme pre nejaké temné pocity zneužívali a v časoch, kedy sme fungovali v 2 a 3 rovine vedomia to bolo ťažké…samé závislosti a túžba o moc a nízke ja. Teraz fungujeme už vo vyšších rovinách vedomia 3-4-5 a už je tam prejav duše…čistoty . Túžby byť iným..čistejším, lenže tie nižšie časti na nás stále pôsobia. Pozri tento článok..tam je vysvetlené ako fungujeme na jednotlivých úrovniach vedomia https://viziebosorky.wordpress.com/2017/08/14/vzostup-hustoty-vedomia/

   Presne, je to o tom, ako sa necháme myšlienkami ovládnuť a podľahnúť…ak si uvedomíš, že to nepotrebuješ, dá sa to…len treba prestať vnímať hlas v hlave, ktorý ťa núti konať ako chce on. Stále sa na niekoho a ničo hráme, no v skutočnosti nie sme sami sebou..to, čo cítime z vnútra. Uvedomímem si to, až niečo vykonáme a hryzie nás svedomie.

   Takže buď pozorovateľom seba samého a vnímaj sa..ak niečo nie je tvoje, tak to ignoruj. Ak máš sex. sny…tvoje túžby sa už premietli do sna to znamená, že jednoducho fyzické telo sa potrebuje takto uvolniť sex. námetom je to jeho prirodzenosť..ako dýchanie.

   Maj sa pekne… Matty

   Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s