Otvorenie pečatí

Otvorenie prvej pečate – Biely kôň

“A videl som, a hľa, biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište, a dala sa mu koruna, a vyšiel víťaziac, aj aby zvíťazil.

Tým je naznačené, že sa objavuje zduchovnelá inteligencia. Tým, že človek prežil indické obdobie v nálade, v ktorej neprihliadal k fyzickému svetu a zameriaval pohľad nahor k duchovnu, tým v prvom období po veľkej vojne všetkých proti všetkým zvíťazí nad fyzickou zmyslovosťou. Človek sa stane víťazom tým, že si osvojí to, čo sa zaznamenalo do jeho duše v prvom období, v dobe staroindickej.

Otvorenie druhej pečate – Ryzý kôň

“A vyšiel iný kôň, ryzý, a tomu, ktorý sedel na ňom, sa dalo, aby vzal pokoj zo zeme, a aby ľudia jeden druhého zabíjali, a dal sa mu veľký meč”.

To znamená, aby zaniklo to, čo nie je hodné, aby sa povznieslo s ľudstvom. Prekonanie hmoty starými Peržanmi, ktoré sa prejavilo v druhej kultúre, sa objaví v druhom období po veľkej vojne všetkých proti všetkým ako meč, ako znamenie nástroja na premoženie vonkajšieho sveta.

Otvorenie tretej pečate – Vraný kôň

A videl som, a hľa, vraný kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. A počul som hlas v prostredku medzi štyrmi životvormi, ktorý hovoril: Choinix, litrová miera pšenice za denár, a tri choinixy jačmeňa za denár, a oleju a vínu neškoď!

Miera a denár majú naznačovať, čomu sa ľudstvo naučilo v treťom kultúrnom období. Plody toho sa budú prenášať do budúcnosti a rozpečatia sa. Čo si človek v tomto období osvojil, kedy spoznal miery, keď sa učil všetko spravodlivo (riadne) odmeriavať, s tým sa stretávame v treťom období po veľkej vojne všetkých proti všetkým v tom, čo je naznačené v symbole váh.

Otvorenie štvrtej pečate – Plavý kôň

“A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého životvora, ktorý hovoril: Poď a pozri! A videl som: Hľa, plavý kôň a tomu, čo sedel na ňom, bolo meno smrť a pekli išlo za ním. A dostali moc nad štvrtinou zeme, aby zabíjali mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou”.

Štvrté obdobie nám ukazuje, čo človek nadobudol vo štvrtom období nášho vývojového cyklu príchodom Ježiša Krista: duchovný život, nesmrteľnosť ja. V tomto štvrtom období sa musí ukázať, že všetko, čo nie je oprávnené (hodné) pre nesmrteľnosť, čo je zasvätené smrti, to, že odpadne. Tak sa postupne za sebou objavuje všetko, čo sa pripravovalo v našich obdobiach, a objavuje sa to znamením symbolu inteligencie.

Vo štvrtom období sa objavil Kristus Ježiš, aby prekonal smrť. A zjavenie tohto víťazstva sa naznačuje nasledovne: “A videl som, a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo za ním.” Tým je naznačené: všetko, čo odpadne, upadne do rasy zlých, čo ale počulo volanie, čo prekonalo smrť, to pôjde duchovným životom. Smrť prekonali tí, ktorí porozumeli bytosti “Ja Som” a jej volanie. To sú tí, ktorí preduchovnili svoju inteligenciu.

Otvorenie piatej pečate – Duše poztínaných

“Videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našu krv na tých čo obývajú zem? Každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni”, – ktorí majú byť zabití vo vonkajšom tele (čo do vonkajšej podoby), a v duchovne opäť ožiť.

Vystúpi nový symbol (nové znamenie) pre tých, ktorí porozumeli a nasledovali volanie toho, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Tí sa teraz objavujú pod symbolom tých, ktorí majú biele rúcha, ktorí sa odeli do schránky nesmrteľného, večného duchovného života. A ďalej sa nám rozpráva, ako sa vynorí všetko, čo speje nahor k dobru, a čo sa prepadá do zla. Je to jasne vyjadrené: “A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali.

Otvorenie šiestej pečate – Zemetrasenie, slnce sčerneje, mesiac ako krv

“A videl som, keď otvoril šiestu pečať, a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo ako ststené vrece, a mesiac bol celý ako krv, a nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor, nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. A králi zeme i veľmoži, a mocní, i každý sluha aj slobodný ukryli sa v jaskyniach a vraveli vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň jeho hnevu, a kto bude môcť obstáť”?

V budúcom období sa objaví správne symbolizované aj to, čo si osvojujeme duchovno-vedeckou múdrosťou: Slnko a Mesiac sa objaví nášmu zraku ako to, čo nás, ľudí, vybudovalo. Symbolicky zmizne vonkajšia fyzická slnečná guľa, aj vonkajší Mesiac, a stanú sa akoby ľudskými bytosťami, ale v elementárnej forme! “Keď otvoril šiestu pečať, a hľa zemetrasenie veľké nastalo, Slnko sčernalo ako srstené vrece, a mesiac bol celý ako krv.” To všetko je symbolické naplnenie toho, o čo sa pokúšame v duchovnom živote.

Tak vidíme, že vo významných obrazoch je pre budúci vek prorokováno to, čo sa v dnešnej dobe pripravuje. Dnes nosíme v sebe neviditeľne onú premenu, ktorou prejdeme so Slnkom a Mesiacom, až sa fyzický svet premení v duchovné živly. Keď sa obráti jasnovidný zrak do budúcnosti, potom mu zmizne fyzický stav a vyvstane mu symbol zduchovnenia ľudstva. Vidíme, ako sa vnútorne radia mohutné obrazy prítomnosti a budúcnosti vývoja ľudstva, ktoré zbadal jasnovidec. Vidíme, ako tento vývoj bude postupovať do ďalšej budúcnosti a tým nám dáva čoraz silnejší impulz, aby sme my sami žili pre budúcnosť a priložili ruku k spiritualizácii ľudského života.

Otvorenie siedmej pečate – Mlčanie na nebi

“A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny”.

V siedmej pečati sa ukazuje, čím sa má pravé kresťanstvo stať.

Zdroj

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: