downloadDruhá pozornosť
je ako oceán a snová pozornosť je ako rieka, ktorá ho napája. Druhá pozornosť je stav, keď si uvedomujeme absolútno, svety absolútna v tom zmysle, v akom je absolútno nášho sveta, zatiaľ čo snová pozornosť je stav, keď si uvedomujeme jednotlivé body svojich snov.

Upevňovať snívanie znamená, že presne a prakticky ovládame celkovú situáciu sna. Znamená to,  že ten sen nenecháte skĺznuť do niečoho iného. Ovládate videnie istej situácie vo sne a nepustíte ju, kým sami nebudete chcieť. Cieľom tohto cvičenia vraj nie je nájsť niečo určitého, ale zapojiť snovú pozornosť.

Snová pozornosť je ako ovládanie, ktoré človek získava nad snami, keď zafixuje bod spojenia v novej polohe, do ktorej sa premiestnil počas sna.  Musíme si ju systematicky cvičiť, pretože je bránou k druhej pozornosti. Snová pozornosť je vo svete dávnych čarodejov kľúčom ku každému pohybu. V množstve jednotlivých obsahov našich snov vraj existujú aj skutočné rušivé prekážky, teda veci, ktoré sa do našich snov dostali zvonku, pomocou cudzej sily.

Prvá brána snívania

Prvou bránou sívania je prah, ktorý musíme prekročiť tým, že si uvedomíme nejaký zvláštny pocit, ešte než vstúpime do hlbokého spánku. Pocit, ktorý je ako príjemná tiaže, ktorá nám nedovolí otvoriť oči. K tejto bráne prichádzame v okamihu, keď si uvedomujeme, že zaspávame, zavesený vo tme a ťarche. Máme trhaný pocit a upadáme do prázdnoty. Začne sa nám snívať nejaký sen a dokážeme udržať pohľad na každú vec v ňom.

Ako  prejsť prvou bránou snívania?

Najskôr musíte zaostriť uprený pohľad na niečo, čo si vyberiete ako východiskový bod. Potom presúvajte pohľad na ďalšiu vec, ale nepozerajte sa na ne krátkym letmým pohľadom. Zaostrite pohľad na čo najviac vecí. Pamätajte ,že keď ich budete prehliadať len krátko, obrazy sa  nepoposúvajú. Potom sa vráťte k tomu, načo ste sa pozerali najskôr. Alebo sa naučte vo sne nájsť svoje ruky a pozerať sa na ne.

Úloha energetického tela

Dôležitú úlohu pri druhej pozornosti a snovej pozornosti zohráva energetické telo. Je partnerom fyzického tela. Útvar, ktorý vyzerá ako duch, utvorený z čírej energie. Energetické telo sa len objavuje, ale nemá hmotu. A pretože je to číra energia, môže vykonávať vecí, ktoré sú mimo možnosti fyzického tela. Môžeme sa v okamžiku preniesť na koniec vesmíru. A snívanie je umenie, ako spevňovať a zjemňovať energetické telo, ako ho postupne vycvičiť, aby bolo pružné a súdržné. Snívaním kondenzujeme energetické telo, až sa stane jednotkou schopnou vnímania. Jeho vnímanie je síce ovplyvňované našim normálnym spôsobom vnímania denného sveta, ale napriek tomu je nezávislé. Má svoju vlastnú sféru energií.

Jeho hlavnou úlohou je zaoberať sa energiou. Pri snívanie k energii pristupuje tromi rôznymi spôsobmi:

  • Môže energiu vnímať tak ako plynie. To znamená, že energetické telo vidí energiu
    priamo ako svetlo, alebo ako vibrujúci prúd, alebo ako poruchu. Alebo ho
    cíti priamo ako šklbnutie, či pocit, ktorý dokonca môže bolieť.
  • Môže ju využiť na to, aby mu dala ako rakete potrebnú rýchlosť, aby sa dostalo do netušených oblastí. Pretože energia je vo sfére energetického tela, nie je pre nich vôbec problém používať prúdy energie, ktoré existujú vo vesmíre tak, aby sa
    dostalo do pohybu. Stačí mu len, keď si tie prúdy vyčlení, a potom sa s nimi zvezie.
  • Môže ju vnímať tak ako obyčajne vnímame svet.

Ak sa  snažíte cítiť energetické telo, cítite príliv vibrácii nad telom či mierne brnenie. Ak sa dokážete v tomto stave udržať dlhšie vibrujte na vyššej úrovni. Energetické telo je hlavným aktérom našich snov. Tým že sa naučíme ovládať snovú pozornosť, môžeme sa pripraviť na druhú bránu snívania. 😀

Reklamy