Ľudská psychika sa delí na vedomú časť a nevedomú – vedomie obsahuje myšlienky a zážitky, o ktorých viete, obsah nevedomia je vám naopak neznámy. Podľa Sigmunda Freuda existujú spôsoby, ktorými sa dostáva na svetlo obsah nevedomia. Sú to napr. známe “freudovské prerieknutia”, keď akoby náhodou spravíte v reči “preklep” a nechtiac vyzradíte niečo z vašich myšlienok, alebo “náhodné” nehody – rozbijete darček od nemilovanej osoby, zabudnete si v kancelárii podklady pre prácu na víkend a pod. Ďalšou z možných metód je pozorovanie a výklad vlastných snov.

Sen ako sprievodca pri rozhodovaní

Každý človek vníma oveľa viac, ako si je vedomý. Informácie získavate napr. aj vďaka vašej intuícii, ukladajú sa u vás bez toho, že by ste o nich vedeli. Nevedomie má v sebe o mnoho väčší obsah ako vaše vedomie. Ak sa vám podarí získať z nevedomia informácie a premiestniť ich tak do vedomia, lepšie spoznáte samých seba, ukáže sa vám zrkadlo vlastného prežívania a situácie, v ktorej sa nachádzate. Sen vám tak môže pomôcť rozhodnúť sa v ťažkých situáciách, upozorní vás na kvalitu vašich vzťahov, pripomenie vám, čo vám chýba, čo zanedbávate. Môže vás varovať pred istým nebezpečenstvom, nesprávnym krokom alebo ľuďmi, ktorí vás ohrozujú a zneužívajú. V neposlednom rade vás dokáže povzbudiť alebo ukázať správny smer. Niektorým ľuďom prináša námety pre tvorivú prácu.

C.G.Jung rozširuje poznatky o nevedomí tým, že prináša fascinujúci objav kolektívneho nevedomia. Nevedomie rozdelil na individuálne – kde sú naše osobné skúsenosti a zážitky a kolektívne. Kolektívne nevedomie je skúsenosťou celého ľudstva, stoviek generácií, ktoré žili pred nami. Preto sa stáva, že rovnaký symbol sa objaví v sne človeka, ktorý žil po celý život v USA a človeka pochádzajúceho z prírodného afrického kmeňa (ktorý sa nevenoval štúdiu a nemal možnosť dočítať sa o symbole v nejakej literatúre). Tak sa skúsenosť ľudstva nestráca, ale obajvuje sa v každom z nás.

Vnútorné obrazy – archetypy

Ak sa chcete venovať snom, potrebujete si objasniť pojem “archetyp”. Archetypy sú vrodené formy ľudského vnímania a prežívania. Podklad majú v inštinktoch, nie v osobných skúsenostiach. Sú skutočnosťou, ktorá nám pomáha prežiť. C.G.Jung napr. popisuje archetyp Anima a Animus (ženský a mužský princíp), Veľká matka, Božské dieťa, Múdry starec a iné. Archetypy spolu vytvárajú kolektívne nevedomie. Obrazy archetypov sú ovplyvnené osobnými skúsenosťami a kultúrou, v ktorej žijeme a objavujú sa v snoch. Podľa nich zistíte, ktorý z archetypov je momentálne pre vás dôležitý.

Čo ak si sny nepamätám?

Ak sa vedome rozhodnete skúmať obsah vašich snov, nevedomá časť psychiky sa môže iba “potešiť”, že ju beriete viac “na vedomie”. Zrazu zistíte, že sa vám sníva častejšie a sen si lepšie zapamätáte. Pomôckou je nechať si pri posteli ceruzku a malý zápisník určený len na tento účel. Ak je to možné, hneď po prebudení si sen zapíšte, prípadne si poznačte aspoň hlavné body, ktoré neskôr doplníte. Môžete si symboly zo sna aj nakresliť,alebo rozpovedať sen inej osobe. Už pri samotnom rozprávaní si ľahšie spomeniete na ďalšie detaily, alebo sa vám začne objasňovať jeho význam. V sne nie je nič “náhodou”, preto je dôležitá každá maličkosť, na ktorú si spomeniete. Je dôležité rozprávať sen osobe, ktorej dôverujete, pretože sen je nositeľom veľmi osobných informácií.

Vypnúť ego

Nemyslite si, že nevedomie sa bude zaťažovať, aby vám prinieslo informácie, ktorých ste si vedomý! Ak sa domnievate, že sa tak stalo, pravdepodobne zapracovalo vaše ego, ktoré nemá v záujme nastavovanie zrkadla a snaží sa vám niečo nahovoriť. Tiež je dôležité si uvedomiť, že sen má niekoľko vrstiev, ktoré nedokážeme naraz pochopiť a ich význam sa nám môže odhaľovať postupne. Úplny význam sna nikdy nepochopíme, čo vás nemusí odradiť. Vždy sa totiž môžete k snu vrátiť a pochopiť niečo ďalšie, pričom sen nestráca svoje tajomstvo…

Nie je dôležité vykladať a zapisovať si úplne všetky sny, až sa to pre vás stane povinnosťou. Porozumenie snom je tvorivá práca, ktorú nemožno robiť nasilu a ktorá má účinok vtedy, keď ju robíte s radosťou a záujmom. Dôležité sú sny, ktoré majú silný emocionálny náboj, dokážu vám ovplyvniť náladu nasledujúceho dńa. Tiež sny, ktoré vás niečím očaria, alebo naopak sú pre vás desivé. Osobitý význam majú sny, ktoré sa opakujú. Iste, to čo v súčasnosti prežívate ovplyvňuje obsah vašich snov. Preto môže byť pri výklade sna užitočné spomenúť si, čo ste robili včera. Ale, ako som uviedla vyššie, sen vám nebude hovoriť o veciach, ktoré nie sú dôležité. Prečo sa mi snívalo práve o osobe z večerného filmu? Prečo mala iné šaty? Koho mi pripomínala?

Akú funkciu plnia snáre

Ak sa chcete snami vážnejšie zaoberať, vyhýbajte sa lacným radám a snárom so zaručenými informáciami o tom – ktorom symbole. Rôzne symboly môžu mať u rôznych ľudí iný význam. Len ten, komu sa sen sníva, môže dospieť, aj keď niekedy za pomoci druhých, k správnemu významu. Spozná to intuitívne, najčastejšie po dlhšom uvažovaní a kladení otázok sa mu zrazu “rozjasní”. Na druhej strane, mnohé symboly sú univerzálne, ako napr. cesta dopravným prostriedkom, obrazy niektorých zvierat a pod. Aj tu je však dôležité dbať na osobné rozdiely a asociácie s jednotlivými vecami alebo postavami.

Veľa ľudí po prebudení tvrdí, že sa im nič nesnívalo, alebo že to, čo si zo sna pamätajú, je také nejasné, že tomu neprikladajú žiaden význam. Sny nie sú len fantáziou, odrážajú aj stav našej psychiky. Počas jednej noci môžeme mať niekoľko snov. V počiatočnej fáze sa nám sníva o tom, čo sa stalo počas dňa. Takýmto spôsobom náš mozog triedi prežité udalosti. Vo fáze REM (rapid eye movement), pri ktorej dochádza k rýchlemu pohybu očí, nastupuje vysoká aktivita mozgu, objavujú sa sny.

Vedecké teórie Sigmund Freud sa pokúsil o vedecké vysvetlenie významu snov. Podľa neho sú sny halucináciami vytváranými podvedomím, ktoré vyžadujú výklad, odhaľujú skryté túžby pacienta, ktorých odsúvanie do pozadia je príčinou psychických porúch. Domnieval sa tiež, že v snoch sa objavujú traumatické zážitky z detstva, ukryté v podvedomí. Jeho žiak a spolupracovník Carl Gustav Jung pozmenil teóriu majstra, domnieval sa, že symboly, ktoré sa v snoch objavujú, sú spoločné pre všetkých z dôvodu kolektívneho podvedomia, a sú univerzálnym jazykom.

Najpopulárnejšie sny a ich výklad výklad snov záleží od toho, akým spôsobom daná osoba sen prežíva, avšak mnohé psychologické výskumy dokazujú, že niektoré typy snov majú univerzálnejší význam, ktorý je nasledovný:

Voda – čistá vyjadruje radosť, mútna problémy, a pokojné more znamená príchod príjemného obdobia

Oheň – jasný plameň symbolizuje opätovanú lásku, požiar zas vášeň

Deti – hľadanie riešenia konfliktov, môžu tiež vyjadrovať túžbu mať vlastné deti

Zvieratá – dravé znamenajú problémy alebo nebezpečenstvo

Strata zubov – symbolizuje koniec nejakej životnej etapy

Nahota na verejnom mieste – je vykladaná sociologicky, nie sexuálne, odkrýva nedostatok sebavedomia a pocit, že ste niekým iným, obavu pred názormi okolia

Beh na mieste – môže byť interpretovaný ako problém s dosiahnutím cieľa či problém s rozhodovaním, alebo ako nedostatok slobody

Lietanie – znamená túžbu oslobodiť sa od toho, čo nás zväzuje, potrebu byť nezávislým

Pád do priepasti – odhaľuje emocionálnu prázdnotu alebo strach z budúcnosti

Útek – únik pred nebezpečenstvom alebo strach z niečoho konkrétneho

Nespravená skúška – znamená nedostatok sebadôvery

Smrť – symbolizuje nový začiatok, predzvesť zmien

Opakujúce sa sny znamenajú niečo? Pravidelne sa opakujúce sny sú znakom krízy, ktorú prežívate, problémov, ktoré máte v práci, vo vzťahu, v období žiaľu. Obvykle vymiznú po skončení ťažkého obdobia.

Erotické sny sú znakom zdravia! Ak sa vám sníva, že flirtujete, alebo že sa bozkávate s neznámou osobou, poukazuje to na vaše sebavedomie a harmonické vzťahy s inými ľuďmi. Ak sa v sne milujete, môže to poukazovať na nedostatok sexuálneho uspokojenia a nenaplnenej túžby. Túžite po častejšom milovaní a uspokojivejších zblíženiach.

Prorocké sny Asi 60 % prorockých predpovedí pochádza zo snov. Pokiaľ však ide o ich vierohodnosť, špecialisti sú skeptickí. Niektorí ľudia vidia predpovede ako obyčajnú potrebu zobrazenia vlastných túžob v realite.

Sama som si overila, že prorocké sny existujú. Snívajte, zapisujte si a snažte sa analyzovať, či konkrétny sen  pre vás naozaj niečo znamenal. A keď nastane  daná situácie, tak si len vo vašom zápisníku pozriete, prečo sa vám práve o tomto snívalo.

Zdroj: Internet

Reklamy