Sny a ich význam

Ľudská psychika sa delí na vedomú časť a nevedomú – vedomie obsahuje myšlienky a zážitky, o ktorých viete, obsah nevedomia je vám naopak neznámy. Podľa Sigmunda Freuda existujú spôsoby, ktorými sa dostáva na svetlo obsah nevedomia. Sú to napr. známe “freudovské prerieknutia”, keď akoby náhodou spravíte v reči “preklep” a nechtiac vyzradíte niečo z vašich myšlienok, alebo “náhodné” nehody – rozbijete darček od nemilovanej osoby, zabudnete si v kancelárii podklady pre prácu na víkend a pod. Ďalšou z možných metód je pozorovanie a výklad vlastných snov.

Sen ako sprievodca pri rozhodovaní

Každý človek vníma oveľa viac, ako si je vedomý. Informácie získavate napr. aj vďaka vašej intuícii, ukladajú sa u vás bez toho, že by ste o nich vedeli. Nevedomie má v sebe o mnoho väčší obsah ako vaše vedomie. Ak sa vám podarí získať z nevedomia informácie a premiestniť ich tak do vedomia, lepšie spoznáte samých seba, ukáže sa vám zrkadlo vlastného prežívania a situácie, v ktorej sa nachádzate. Sen vám tak môže pomôcť rozhodnúť sa v ťažkých situáciách, upozorní vás na kvalitu vašich vzťahov, pripomenie vám, čo vám chýba, čo zanedbávate. Môže vás varovať pred istým nebezpečenstvom, nesprávnym krokom alebo ľuďmi, ktorí vás ohrozujú a zneužívajú. V neposlednom rade vás dokáže povzbudiť alebo ukázať správny smer. Niektorým ľuďom prináša námety pre tvorivú prácu.

C.G.Jung rozširuje poznatky o nevedomí tým, že prináša fascinujúci objav kolektívneho nevedomia. Nevedomie rozdelil na individuálne – kde sú naše osobné skúsenosti a zážitky a kolektívne. Kolektívne nevedomie je skúsenosťou celého ľudstva, stoviek generácií, ktoré žili pred nami. Preto sa stáva, že rovnaký symbol sa objaví v sne človeka, ktorý žil po celý život v USA a človeka pochádzajúceho z prírodného afrického kmeňa (ktorý sa nevenoval štúdiu a nemal možnosť dočítať sa o symbole v nejakej literatúre). Tak sa skúsenosť ľudstva nestráca, ale obajvuje sa v každom z nás.

Vnútorné obrazy – archetypy

Ak sa chcete venovať snom, potrebujete si objasniť pojem “archetyp”. Archetypy sú vrodené formy ľudského vnímania a prežívania. Podklad majú v inštinktoch, nie v osobných skúsenostiach. Sú skutočnosťou, ktorá nám pomáha prežiť. C.G.Jung napr. popisuje archetyp Anima a Animus (ženský a mužský princíp), Veľká matka, Božské dieťa, Múdry starec a iné. Archetypy spolu vytvárajú kolektívne nevedomie. Obrazy archetypov sú ovplyvnené osobnými skúsenosťami a kultúrou, v ktorej žijeme a objavujú sa v snoch. Podľa nich zistíte, ktorý z archetypov je momentálne pre vás dôležitý.

Čo ak si sny nepamätám?

Ak sa vedome rozhodnete skúmať obsah vašich snov, nevedomá časť psychiky sa môže iba “potešiť”, že ju beriete viac “na vedomie”. Zrazu zistíte, že sa vám sníva častejšie a sen si lepšie zapamätáte. Pomôckou je nechať si pri posteli ceruzku a malý zápisník určený len na tento účel. Ak je to možné, hneď po prebudení si sen zapíšte, prípadne si poznačte aspoň hlavné body, ktoré neskôr doplníte. Môžete si symboly zo sna aj nakresliť,alebo rozpovedať sen inej osobe. Už pri samotnom rozprávaní si ľahšie spomeniete na ďalšie detaily, alebo sa vám začne objasňovať jeho význam. V sne nie je nič “náhodou”, preto je dôležitá každá maličkosť, na ktorú si spomeniete. Je dôležité rozprávať sen osobe, ktorej dôverujete, pretože sen je nositeľom veľmi osobných informácií.

Vypnúť ego

Nemyslite si, že nevedomie sa bude zaťažovať, aby vám prinieslo informácie, ktorých ste si vedomý! Ak sa domnievate, že sa tak stalo, pravdepodobne zapracovalo vaše ego, ktoré nemá v záujme nastavovanie zrkadla a snaží sa vám niečo nahovoriť. Tiež je dôležité si uvedomiť, že sen má niekoľko vrstiev, ktoré nedokážeme naraz pochopiť a ich význam sa nám môže odhaľovať postupne. Úplny význam sna nikdy nepochopíme, čo vás nemusí odradiť. Vždy sa totiž môžete k snu vrátiť a pochopiť niečo ďalšie, pričom sen nestráca svoje tajomstvo…

Nie je dôležité vykladať a zapisovať si úplne všetky sny, až sa to pre vás stane povinnosťou. Porozumenie snom je tvorivá práca, ktorú nemožno robiť nasilu a ktorá má účinok vtedy, keď ju robíte s radosťou a záujmom. Dôležité sú sny, ktoré majú silný emocionálny náboj, dokážu vám ovplyvniť náladu nasledujúceho dńa. Tiež sny, ktoré vás niečím očaria, alebo naopak sú pre vás desivé. Osobitý význam majú sny, ktoré sa opakujú. Iste, to čo v súčasnosti prežívate ovplyvňuje obsah vašich snov. Preto môže byť pri výklade sna užitočné spomenúť si, čo ste robili včera. Ale, ako som uviedla vyššie, sen vám nebude hovoriť o veciach, ktoré nie sú dôležité. Prečo sa mi snívalo práve o osobe z večerného filmu? Prečo mala iné šaty? Koho mi pripomínala?

Akú funkciu plnia snáre

Ak sa chcete snami vážnejšie zaoberať, vyhýbajte sa lacným radám a snárom so zaručenými informáciami o tom – ktorom symbole. Rôzne symboly môžu mať u rôznych ľudí iný význam. Len ten, komu sa sen sníva, môže dospieť, aj keď niekedy za pomoci druhých, k správnemu významu. Spozná to intuitívne, najčastejšie po dlhšom uvažovaní a kladení otázok sa mu zrazu “rozjasní”. Na druhej strane, mnohé symboly sú univerzálne, ako napr. cesta dopravným prostriedkom, obrazy niektorých zvierat a pod. Aj tu je však dôležité dbať na osobné rozdiely a asociácie s jednotlivými vecami alebo postavami.

Veľa ľudí po prebudení tvrdí, že sa im nič nesnívalo, alebo že to, čo si zo sna pamätajú, je také nejasné, že tomu neprikladajú žiaden význam. Sny nie sú len fantáziou, odrážajú aj stav našej psychiky. Počas jednej noci môžeme mať niekoľko snov. V počiatočnej fáze sa nám sníva o tom, čo sa stalo počas dňa. Takýmto spôsobom náš mozog triedi prežité udalosti. Vo fáze REM (rapid eye movement), pri ktorej dochádza k rýchlemu pohybu očí, nastupuje vysoká aktivita mozgu, objavujú sa sny.

Vedecké teórie Sigmund Freud sa pokúsil o vedecké vysvetlenie významu snov. Podľa neho sú sny halucináciami vytváranými podvedomím, ktoré vyžadujú výklad, odhaľujú skryté túžby pacienta, ktorých odsúvanie do pozadia je príčinou psychických porúch. Domnieval sa tiež, že v snoch sa objavujú traumatické zážitky z detstva, ukryté v podvedomí. Jeho žiak a spolupracovník Carl Gustav Jung pozmenil teóriu majstra, domnieval sa, že symboly, ktoré sa v snoch objavujú, sú spoločné pre všetkých z dôvodu kolektívneho podvedomia, a sú univerzálnym jazykom.

Najpopulárnejšie sny a ich výklad výklad snov záleží od toho, akým spôsobom daná osoba sen prežíva, avšak mnohé psychologické výskumy dokazujú, že niektoré typy snov majú univerzálnejší význam, ktorý je nasledovný:

Voda – čistá vyjadruje radosť, mútna problémy, a pokojné more znamená príchod príjemného obdobia

Oheň – jasný plameň symbolizuje opätovanú lásku, požiar zas vášeň

Deti – hľadanie riešenia konfliktov, môžu tiež vyjadrovať túžbu mať vlastné deti

Zvieratá – dravé znamenajú problémy alebo nebezpečenstvo

Strata zubov – symbolizuje koniec nejakej životnej etapy

Nahota na verejnom mieste – je vykladaná sociologicky, nie sexuálne, odkrýva nedostatok sebavedomia a pocit, že ste niekým iným, obavu pred názormi okolia

Beh na mieste – môže byť interpretovaný ako problém s dosiahnutím cieľa či problém s rozhodovaním, alebo ako nedostatok slobody

Lietanie – znamená túžbu oslobodiť sa od toho, čo nás zväzuje, potrebu byť nezávislým

Pád do priepasti – odhaľuje emocionálnu prázdnotu alebo strach z budúcnosti

Útek – únik pred nebezpečenstvom alebo strach z niečoho konkrétneho

Nespravená skúška – znamená nedostatok sebadôvery

Smrť – symbolizuje nový začiatok, predzvesť zmien

Opakujúce sa sny znamenajú niečo? Pravidelne sa opakujúce sny sú znakom krízy, ktorú prežívate, problémov, ktoré máte v práci, vo vzťahu, v období žiaľu. Obvykle vymiznú po skončení ťažkého obdobia.

Erotické sny sú znakom zdravia! Ak sa vám sníva, že flirtujete, alebo že sa bozkávate s neznámou osobou, poukazuje to na vaše sebavedomie a harmonické vzťahy s inými ľuďmi. Ak sa v sne milujete, môže to poukazovať na nedostatok sexuálneho uspokojenia a nenaplnenej túžby. Túžite po častejšom milovaní a uspokojivejších zblíženiach.

Prorocké sny Asi 60 % prorockých predpovedí pochádza zo snov. Pokiaľ však ide o ich vierohodnosť, špecialisti sú skeptickí. Niektorí ľudia vidia predpovede ako obyčajnú potrebu zobrazenia vlastných túžob v realite.

Sama som si overila, že prorocké sny existujú. Snívajte, zapisujte si a snažte sa analyzovať, či konkrétny sen  pre vás naozaj niečo znamenal. A keď nastane  daná situácie, tak si len vo vašom zápisníku pozriete, prečo sa vám práve o tomto snívalo.

Zdroj: Internet

238 myšlienok na “Sny a ich význam

 1. potrebovala by som niečo … už dva dní sa mí sniva s vodou a vidim ako tam niekto plače voda je ked sa lad roztopíí … Velmi sa bojííím … poradte mi

  Páči sa mi

  1. Ja ľad vidím ako krásny, pevný, rozhodný (pevne si stojí za svojím :p), možno skúška. Mne sa tiež zvykne snívať s vodou a sú to väčšinou strašné sny (strach už nemám 😀 som trénovaný proti strachu), ale to ešte neznamená že sa ti niečo strašné stane aj v “reálnom živote”. Bol tam sneh okolo? Sneh je dobré znamenie- spojenie s anielmi (ak si dobre pamätám). To že sa roztopil (podľa mňa) znemená, že niečo sa pominie, príde zmena. A prečo máš strach ? Keď ma zaživa (v sne) zožrali vlkodlaci /zombíci (mám tušáka že to boli anielský ), to bol adrenalin 😀 !! Skús si prečítať článok na Angeláriu Sneh a Ľad-
   http://angelarium.wordpress.com/2010/09/23/sneh-a-lad-odpocinok-a-nuda/

   Páči sa mi

 2. Ľad je symbolom duchovnej roviny, v nej nie sú pudy, ale ani city (voda v tuhom stave)
  Priehľadnosť ladu je odrazom čistoty duchovného vedomia, sila a veľkosť ladu je priamo úmerná schopnosti človeka čo sníva udržať duchovnú náplň v mysli. Tým, že sa ľad topil na vodu ide o tvoju určitú transformáciu, či premenu. Ak si tú vodu vnímala čisto, všetko je ok. Ak bola kalná nie všetky tvoje rozhodnutia sú priamo z teba, možno si niekým ovplyvnená.
  Nemyslím, že by sen bol niečím zlým.

  Páči sa mi

 3. prvý krát sa mi snívalo o tom že moj priateľ ktoreho velmi Ľúbim že som s ním chodila po vode … ja som padala do tej vody a on ma zdvíhal … a potom som ho videla plakat … nechcel mi odpovedat na otazku že čo mu je??? druhý sen bol o tom že som videla malé dievča ako sa hrala vo vode a mysliim že v obidvoch snoch bol roztopený sneh …

  Páči sa mi

 4. Voda je symbolom citov a emocii, chôdza predstavuje tvoju životnú cestu, kde sa spoliehaš na svoje vlastné sily. Vaša spoločná cesta životom je možno plná nejakých emocii, ktoré si neviete , alebo dávate najavo.
  Dieťa je budúcnosť a možno tým že si dievčatko videl hrať sa vo vode máš obavy vo svojom vzťahu.
  Tým že si upadla, ťa čaká nejká menšia prekážka v živote, ale nebudeš v tom sama.
  Ten plač neviem ťažko povedať, spýtaj sa drahého, či ho niečo netrápi.

  Ne tejto stránke je celkom dobrý výklad snov, ale všetko treba brať z nadhladom
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Páči sa mi

 5. Dobry deň. Chcel by som sa opýtať čo si mám myslieť, keď som v sne spáchal samovraždu ale napriek tomu som ďalej žil… je to posunutie sa v pred, začiatok niečoho nového? Dakujem

  Páči sa mi

 6. Samovražda väčšinou predstavuje jeden z najvýznamnejších a najpozitívnejších symbolov na poli sebazdokonaľovanie, avšak jedine v prípade, že snívajúci nie je príčinou smrti druhých (negatívne symbol – zabitie), ale že jeho smrť udáva ako dôsledok vonkajších snových okolností.

  Nevedomie snívajúceho potvrdzuje úspešné odumieranie nepotrebných vlastností v postavách snových personifikáciou (v drvivej väčšine pudových)

  Samovražda je významným prvkom a predelom, pretože nastáva zmier: stará osobnosť odchádza a rodí sa nová; takých umieraní v snovom živote je pri cielenej duchovnej ceste aj niekoľko za rok; smrť núti snívajúceho premýšľať o smrti, aby sa naučil vnímať každučký okamih života, aby pochopil, že smrťou nič nekončí, ba naopak – všetko začína.

  Ty si sa vo svojom sne zbavil svojho tela, ale žil si ďalej teda znovuzrodenie je ďalší pozitívny symbol. Možno nejaká čas z teba potrebuje umrieť, aby mohla nastúpiť iná, tá lepšia. Smrť vo sne je začiatok niečoho nového, pokiaľ nejde o prorocký sen. 😆
  Skús si urobiť karmické trojuholníky možno začínaš nový cyklus.

  http://numerologie.najdise.cz/karmicke-trojuhelniky-devitiletych-vibracnich-cyklu

  Inak dôležité je aj to ako si sa vnímal po smrti a čo ci pociťoval.

  Páči sa mi

  1. Dakujem za prvú odpoved.
   Spravil som si karmický trojuholník, ktorý hovorí že v 34r rokoch (teraz mám 25r dn- 10.05.1985)
   Ďalej k snu: po zabití samého seba som mal pocit ako keby som bol duch ( tz vedel som prejsť cez stenu, plot atd) až do chvíle kým nenastal rozhovor s bratom a otcom….Tý tomu nechceli uveriť že som mŕtvy až nakoniec sa to stalo to…že všetko som cítil ako predtým, čiže život sa vrátil späť a schopnosti ducha pominuli.. A ešte by som sa chcel opýtať, že čo v tom prípade ak ide o prorocký sen?

   Som si prečítal skoro všetky články na tomto blogu ohľadom sna.. Tiež sa mi nedávno stalo, že som bol v druhej bráne snívania…ciže sen vo sne, Taktiež sa mi stáva, že viem ovládať sen..riadim jeho priebeh alebo si uvedomím v sne že je to len sen nie realita…
   Tiež sa Vám to stáva? Dá sa ísť hlbšie?

   Za odpoveď vopred ďakujem

   Páči sa mi

 7. Duch vo sne môže poukázať na nejaké nejasnosti v tvojom živote. Ťažko povedať je tam transformácia …zomrieš-si duch- a potom sa zhmotňuješ… 😕
  Brat a otec ti neverili….brat je obvykle symbolom tvojho vyššieho ja, alebo vodcu a otec je symbolom božskej dokonlosti…ak to bolo v tvojom dome, tak dom je tvoje telo….vieš keď nad tým tak polemizujem možno išlo o spirituálny sen, ty si završil niečo a chcel si isť inou cestou(duch, ktorý ťa ohromil, tie schopnosti, ale niekomu sa táto voľba nepáčila…otec a brat) niečo vyššie v tebe tomu neverí, tak ti dalo znova šancu návratu, len lepšou cestou.

  Prorocké sny… no mala som naštastie iba jeden, ktorý sa splnil hned ráno po 9.00 hod presne do bodky. Neprajem nikomu, hlavne ak ide o smrť, alebo niečo hrozné. Poznám niekoho, kto takéto sny máva, len nevie kedy sa stanú…..za mesiac..za rok, za dva…. za 20 rokov, proste sa stanú a zistí to až v tedy, keď sa to stalo.

  Tak pokiaľ si uvedomíš, že to je len sen a nie realita , tak je to ok, horšie je ak je to opačne a sníva sa ti niečo zlé a prebudí ťa až strach. Ak na svojich snoch pracuješ a vieš ich ovládať dokážeš sa dostať oveľa ďalej. Prečítaj si nejakú knihy o lucídnom snívaní. K tomu tvojmu snu by som ti poradilôa ešte jednu vec. Vezmi si ceruzku do ruky a papier. sadni si za stôl a ruku zodvihni ,akoby si predpažil a zamysli sa nad tým snom. Potom popros v mysli svoju dušu, či ti vie dať vysvetlenie k tomu snu, čo znamenal. Nech ti to buď nakreslí, alebo napíše. Osobne by som najskorej vyskúšala automatickú kresbu. Je to zaujímavý spôsob ako sa takto spojiť s ňou a naučiť sa komunikovať s tvojím vnútorným ja, ktoré nám dáva upozornenie do snov v symboloch, ale aj intuítívne upozornenie. Stačí počúvať sám seba. 😛 Vyskúšaj

  Páči sa mi

  1. Zaujímavé na tomto všetkom je fakt, že ten sen má takú silu až ma dotiahol sem…čiže spoznávať tie možnosti, cesty.. neprebádané pre mňa… Som tomu veľmi rád.

   A večer som vyskúšal automatickú kresbu. Musím napísať, že pred tým ako som si sadol na stoličku ma ovládli dosť nepríjemné pocity strachu. Ale napriek tomu som sa pokúšal sústrediť na ten sen čo bolo až nemožné…niečo mi v tom bránilo… a keď sa už konečne na druhý krát ruka pohla, vznikli z toho len nejaké “čarbanice” ale videl som v tom 8mičku.
   Chcel som aby sa mi sen sníval aj tejto noci ale neúspešne….dokonca nebol žiaden

   Páči sa mi

 8. Martin, mal si si želať ,aby sa ti snívalo vysvetlenie toho sna, ak dokážeš takto ovládať svoje sny Nie ten istý sen.
  Pri tej automatickej kresbe si si mal len spomenúť na ten sen a potom poprosiť svoju dušu o vysvetlenie, alebo aby ti dala viac symbolou k nemu a viac na to nemyslieť. Ja keď robím automatickú kresbu, tak nemyslím na nič, len nechávam priestor svojej duši a pozorujem čo kreslí. Potom mi napíše k tomu vysvetlenie.
  Prečítaj si tento článok… http://anitram.wordpress.com/2010/04/16/834/
  Môžeš vyskúšať aj automatické písanie na PC. Urob to tak isto ako s kreslením. Sadni si za PC, otvor si word a zodvihni ruku nad klávesnicu. Spýtaj sa svojej duši, či ti napíše vysvetlenie k tomu snu. Ak sa ti ruka pohýbe hore a dole, tak áno. ak do bokov tak nie, nevie. Viac o takejto komunikácii je u Helar na stránke
  http://helar.wordpress.com/2010/04/10/pracujeme-s-energiou-bozske-gesto/
  Ak sa ti to nepodarí, nič sa nedeje skúšaj. Sleduj svoje sny. Vieš funguje to tak, že veci, ktoré ťa zaujímajú si k sebe priťahujeme. Preto je dobré myslieť len pozitívne. 😛

  Páči sa mi

  1. Dobry deň
   Mám ešte jednu otázočku. Zhruba pred mesiacom sa mi sníval sen v ktorom sa starám o malé dieťa….pritom ešte v reálnom nemám a ani neplánujem v blízkej budúcnosti.. Môže to nejak súvisieť so snom o sebevražde??

   Páči sa mi

   1. Takže si sa o neho dokázal postarať, to je dobré. Vieš ten sen zo samovraždou by si naň už nemal myslieť. Zbytočne ho v mysli živíš a samovražda ako faktor nie je nič pozitívne. V snoch to je iné. Každy by sa mal nad snom zamyslieť, čo asi mohol znamenať, uvedomiť si v akej situúcii sa nachádza, alebo ako sa prejavujeme.
    V snári Medo sú celkom dobré vysvetlenia snov, síce je dosť pudový, ale ak si vyložíš každé slovo, tak si môžeš poskladať skladačku svojho sna, lebo ty sám najlepšie vieš ako sen prebiehal.
    http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

    Páči sa mi

 9. dobrý den, chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť čo znamená ked sa mi už 3 krát sníval rovnaký sen, išli sme na aute s manželom, prechádzali sme ostrou zákrutou krorá sa nachádzala na vysokej skale alebo kopci a po pravej strane bola rieka, neboli tam zvodidlá. 2 krát sme len, len vybrali zákrutu aby sme nevyleteli z cesty, no tretí krát sme vyleteli, ked sme padali, manžel vyskočil z auta, ja som mala zapnutý pás tak som nevedela vyskočiť ked spadlo auto do rieky a potápalo sa, zobudila som sa. dakujem

  a ešte sa mi pred rokmi sníval sen so sestrou, že zo mna v noci ťahala paplon, a potom na tretí den zomrela…

  Páči sa mi

 10. Martinka…sny v nejakom dopravnom prostriedku znamenajú našu cestu životom. Je jedno akým ideme, záleží ako končí naša cesta. Moje sny autom donedávna končili vždy nárazom, a niečo sa rozbilo na aute. posledný sen bol o tom, že idem autom a nemôžem pridať rýchlosť, proste som mala určená nejakú 60 a koniec. Znamenalo to, že som teraz opatrná vo svojom živote. Takže tým, že ty si mala pás pristupuješ k svojmu životu bezpečnejšie ako tvoj manžel. 2x ste vyhli v zákrute, ale aj tak ste zišli z cesty a ty si sa potopila z autom a muž vypadol von.
  Nebezpečná jazda autom-…. nutnost zbavit se zažitých názorů na své okolí, například nevědomí poníží ve snu zidealizovaného člověka jako nezodpovědného, aby se snící vydal vlastní cestou

  Rieka… je také významným činitelem očisty, neboť v ní máme možnost zanechat své viny, hříchy, negativní vlastnosti i závislosti
  – v řece teče voda, která plyne; na břehu je to, co nás drží, to, čím se máme zabývat a co máme odstranit, abychom docílili stejné plynulosti jako voda v řece

  Takže môj dojem z toho sna je , že ťa tvoje podvedomie upozorňuje, že nekonáš, alebo si nekonala v niečom správne a mala by si to napraviť, preto tá rieka. Po napravení pôjdeš ďalej svojou cestou. Ak by sa ti ten sen opakoval, stále si neurobila správnu nápravu. A keďže tam bol aj manžel, týka , alebo to súvisí aj s ním.

  Ten sen s tvojou ona sa prišla z tebou do sna rozlúčiť. Občas sa to stáva. Volakedy, keď som robila na odd sme mali onkolo. pacientku a tá zomierala. Mala som nočnu a nad ránom som zaspala a snívalo sa mi, že sa vydávam. Zobudila som sa a hneď som išla do jej izby a už bola mrtvá. Počas tej noci sa prišla s 2 kolegyňami rozlúčiť.
  Tvoje podvedomie už vedelo, že zomrie, preto ti ju pritiahlo do sna.

  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Páči sa mi

 11. dobrý den, dakujem za odpoved, a ešte by ma zaujímalo, mojej mame sa viackrát sníval sen s vlasmi, bud ju niekto strihal, alebo sa ona pozerala do zrkadla a strihala sa sama..vedeli by ste mi napísať čo to môže znamenať?

  Páči sa mi

 12. Zrkadlo odráža náš obraz a v snoch môže byť vnútorným odrazom . Vlasy sú pre nás našou ozdobou, ochranou, niečo čo si ceníme. Dôležité je ako sa pri tom tvárila, či si ich strihala v hneve, alebo s myšlienkou byť iná. Srihať vlasy, zbavovať sa ich môže aj znamenať, že sa potrebuje vnútorne zbaviť nejakej svojej vlastnosti. Tým, že ju niekto strihal zbavoval ju problémov a potom sa ich zbavovala sama. Dôležité je ako to ona vnímala.

  Výklad podľa Meda:
  Nůžky stříhající snícímu vlasy či snící stříhá vlasy druhým: obraz umenšuje moc sexuality nad vědomím snícího; podstatně menší úbytek moci sexuality nad vědomím nastává, když snící stříhání jen vidí …
  Zbavovat se vlasů : snaha o oslabení moci sexuality nad vlastním tělem, ale pozor, důsledek této činnosti, jež ukazuje snahu snícího po sebezdokonalení a snahu vystoupit na citovou rovinu, nechť je i varováním, neboť do nynějška budou obrazy sexuality nabírat bizarnějších, mocnějších a útočnějších forem

  Páči sa mi

 13. dnes som mala sen s tebou,Martinka 🙂 neviem síce, jeho úplne odhalenie, ale bola si v ňom ako lektor,vo svojej kancelárii,v nejakej výškovej budove, mala si krátke blond vlasy,príjemný a kľudný hlas,ale bola si už v zrelšom 🙂 veku a mala si dcéru, asi 15- 17 rokov, s dlhými rovnými blond vlasmi a bola tam s tebou, akože ti pomáhala..ja som stála a počúvala ťa 🙂 ako hovoríš ( len neviem čo, ale bolo to o niečom z ezoteriky :-)…a bolo tam pekne , veľa svetla..
  ..tak neviem..či to bol sen pre teba, či pre mňa .. 🙂

  Páči sa mi

  1. Teda takto snívaš o mne? 😆
   Hmm rozmýšlam nad tým ,tak buď som to bola naozaj ja a tá dcéra bude nevlastná, o ktorej ešte neviem a ktorá mi niekedy zazvoní či je tatko doma 😆 V zrelšom veku možno budem mať blond vlasy, teraz mi vyhovuje tmavá červená. 😛
   No a čo keď si to bola ty??? Videla si samú seba ako učiteľku a tvoja dcéra ti pomáhala. Na teba mi to skorej sedí. Bola si ako pozorovateľ, spokojná s tým čo vidíš, čo vravíš, bolo ti tam príjemne. Vysoká budova znamená rozum , vedomú mysleľ…
   Kancelária je symbolom vzostupu, pádu i nádeje na vylepšenie pretrvávajúcich životných podmienok vo všetkých rovinách vedomia (pudová, citová, duchovní) i v rôznych ľudských činnostiach (od práce cez zábavu až k vzťahom)
   V kancelárii sa snívajúci môže zbavovať svojich závislostí; ako náhle dokáže závislosť úspešne likvidovať, môže zažiť nádherný fenomén premeny nižších symbolov vo vyššie (väčšinou pudových v citové).

   No ťažko povedať najlepšie si to pospája ten, komu sa to sníva, ale hlavné je ,že si mala z toho príjemné pocity. 😛

   Páči sa mi

   1. hm..:-) uvidíme,potom poviem..:-)..len ja aj dcérka sme tmavohnedé 🙂
    …a blondínka som bola iba raz a to desať minút …a NIKDY VIACEJ !!! keďže mám aj dostatok pigmentu..tak si vieš predstaviť…:-( 🙂 🙂

    Páči sa mi

 14. Ja som zistila, že ak vo sne bijem svoju dceru vždy mam s nou nejaky problém. Skoda že sa mi neplnia príjemnejšie sny.

  Páči sa mi

  1. Janka naprogramuj sa na ne. 😛 Večer si povedz , že chceš príjemný sen. Ale zase to ber ako upozornenie svojho podvedomia, čo ťa čaká….. 😛
   Ja dostávam zase upozornenia ako sa v živote riadim. Mávam sny , že šoférujem. Vždy ako som mala tento sen, autom som do niečoho vrazila. Myslela som , že je to varovanie nerobiť si šoferák. 😆 dodnes ho nemám… 😦

   Poledný sen s autom bol taký, že som išla v pohode 40, ale chcela som pridať a nedalo sa. 😕 Čiže sa mám riadiť pravidlami a dodržiavať ich. Dnes som vo sne znova riadila auto a po určitej vzdialenosti som zistila, že nefungujú brzdy. Podarilo sa mi našťastie auto kontrolovať a zastaviť. Ale váhala som, či pôjdem domov aj bez brzdy, alebo sa vrátim k rodičom a dá si ho opraviť. Rozhodla som sa pre opravu. 😛

   Páči sa mi

 15. Dobry den, viete mi prosim niekto povedat co znamena ak sa mi snivalo ze mi na rukach zomrelo moje vlastne dieta? Vo sne mala ten vek ako v skutocnosti, najprv jej z hlavicky zacala tiect divna biela tekutina, potom z pusy strk a nakoniec exkrementy. A vzapati na to zomrela. Odohralo sa to v nemocnici ale uz som nestihla dobehnut za sestrickami. Bolo to strasne.

  Páči sa mi

  1. Dieťa.….jeden ze stěžejních a nejčastějších snových symbolů ,v sobě potenciálně skrývá otce i matku (mužskost a ženskost), čímž sjednocuje protiklady pudové roviny, a tak v sobě jako prvek citové roviny nese celistvost (na fyzické rovině se po sjednocení mužské a ženské části zrodí dítě, které je výsledkem spojení, a v nevědomí má už citový charakter na rozdíl od pudového charakteru samotného fyzického spojení); podobně sjednocující funkci má dítě i ve vyšším stadiu duchovního vývoje, když znázorňuje výsledek sjednocení na citové rovině, a tudíž se stává představitelem duchovní celistvosti (více o tomto v archetypech

   smrt dítěte: pokud snící již přímo ve snu nepochopí smysl a souvislosti (karma*26) s vyústěním všech pocitů v soucit a odpuštění, pak je to velice negativní symbol a tragický pád z citové roviny zpět na pudovou, tato negativita může snícího ovlivnit závažnou krizí i na několik měsíců

   Kamene štrk.…představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy*26; protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky,

   Veľmi dobrá stránka na rozbor snov je http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Lubka… Dieťa znamená symbol života, Tebe v náručí zomrelo…..možno nejaká časť v tebe potrebuje ísť preč, musí zomrieť…tá tekutina tým že bola biela bola čistá, nebola ničím zafarbená…niečo musíš zo seba vypustiť, aby si mohla ísť ďalej a tým uvoľníš väčšie kúsky minulosti…kamene extramenty……Čo ak tá tekutina bolo odpustenie??? Porozmýšlaj Ľubka …. 😛

   Napíš si veci z toho sna a postupne ich porozoberaj. Ty sama nájdeš jednotlivé súvislosti v tvojom sne, lebo vieš aké si mala pri tom pocity.

   Páči sa mi

  2. Dobré ráno chcel by som sa opítať už je to 3 deň čo nemôžem dobré spávať . Práve pred chvíľkou som sa zobudil na sen o ktorom som vedel že ho snívam. No kontrolu som nad ním nemal.

   Najpr: Som bol na mieste kde som sa dohodoval s niakymi 2 osobami muž a žena, prišla polícia a nastala prestrelka zrazu sme nastúpili do autobusu a prenasledovali nás policajti rozbil som okno a hladal niečo v kufríku. potom som sa ocitol na mieste čo dobre poznám respektíve križovatku ta však bola rozbíta a smerovala iba jedním smerom. Viem že autobus skočil na tej križovatke. po niakej chvíľi som zbadal kopec vyskočil som s autobusu ale zabudol som v nom veci v nom túlal som sa a nakoniec som zastavil autobus zobral veci a ukryl sa v jednoizbovom byte …

   kde som sledoval správy ako sa to vyvinie,
   po tom nasledoval sek a ocitol som sa na vidieku znova n križovatke
   v spoločnosti ženy zaujal ma dom čo mal site krvavú farbu

   nachádzali sa tam dvojičky ktoré boli v obsluhe zaroveň to boli moji spolužiaci nesk§r prišiel môj daľsí spolužiak

   rozprávali sme sa standartne o tom ako ide život, a tom počujem moje meno ženský hlas velice príjemný zobudil som sa na to bolo presne 2:58. Plný energie a zíroveň trocha vystrašený

   Páči sa mi

   1. Životní cesta: symbolizuje vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému
    může snícímu ve zkratce ukázat vlastní osud či osudy těch, s nimiž je spojen karmickým poutem
    jako odraz reálné minulosti se objevuje zcela výjimečně, nejčastěji je symbolicky znázorněná cestou dopravními prostředky (vlak, autobus), plavbou do vzdálené země, výstupem na vysokou horu či kosmickým letem

    Križovatka je cesta, na ktorej sa rozhoduješ, ktorým smerom pôjdeš, väčšinou je to výber životnej cesty
    ukazatel směru cesty slouží k drobným korekcím životní cesty, je třeba si všímat obsahu cedulí, protože nám tak nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení

    Polícia
    je hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí či
    v snovém střetu s policií můžeme nalézat stopy střetu duše s vlastní nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností a zločinností

    Autobus
    Cesta dopravným prostriedkom: symbolizuje urychlení životní cesty; pokud jej řídíme sami, máme vlastní záležitosti pevně v rukou, pokud řídí někdo jiný, pak jsme ve vleku událostí, osob či vlastností (závislostí)
    vystupovat z autobusu: dílčí splnění úkolu a čas krátkého odpočinku
    jet v něm: dobrý a rychlý postup
    stihnout na poslední chvíli: odstraňte ze života rušivé momenty, neboť právě tyto momenty mohou zpomalit či zastavit životní ceste

    Takže môj pohľad:

    Unikáš pred niečím, čo máš nedoriešené, ale minulosť ťa môže dostihnúť ..cesta autobusom je cesta tvojím životom. Dostal si sa na križovatku, ale cesta vedie iba jedným smerom a nie je veľmi ideálna, lebo cesta je rozbitá, čo znamená, že priebeh nebude hladký, ale z prekážkami. Okrem toho spomenul si si na kufrík, ktorý ostal v autobuse, teda na svoju cestu životom nie si dokonale pripravený a niečo ti chýba….
    Si si istý, že tie plány čo máš a ktorým smerom sa chceš rozhodnúť ísť je správny??? Zamysli sa nad snom. Možno ti teraz nič nevraví, ale môže byť upozornením na nejakú situáciu, ktorá sa ti naskytne.

    Je dobré si napísať jednotlivé body zo sna a poznámky k nim, čo znamenajú. Potom ako skladačku začať skladať ich význam a zamyslieť sa nad svojím životom a jednotlivými postojmi v nich. To že si sledoval správy ako sa to vyvinie, môže byť potom tvoje konšatatovanie a zhodnocovanie či si sa rozhodol správne.

    Dobrý snár je http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html
    Je síce pudový, ale dosť výstižný….

    Páči sa mi

 16. Ešte jednú vec by som sa chcel opýtať, čo symbolizuje vyslovenie môjho mena v ženskom hlase vo mojom sne ??? Zobudil som sa na to ako kedy to bol hlas čo nepoznám … nebol ani výrazný a ani plachý … ale jeho účel bol jasný prebudiť ma

  Páči sa mi

  1. Bud to bol niekto vo sne, kto ťa zavolal a ty si zareagoval a zobudil sa, tak si už nestihol zistiť kto to bol, alebo že by tvoja dušička??? 😆

   Páči sa mi

 17. Mne sa velmi často sníva, nedá mi aby som tu jeden neopísala na ktory sa neda zabudnuť.Snivalo sa mi že sedím za vrchstolom na nom bol biely obrus a na nom nejake misy a čaše(ale tak poriedko).Počula som vravu ludí ale nikoho som nevidela.Zrazu niekto povedal že ked sa pozrieme tym smerom že ho uvidíme.Pozrela som sa a videla som všetko tak mliečne ako ked cez záclonu,zrazu sa na jednom mieste záclona roztiahla a na druhom konci stola sa postavil Ježiš.Ja som sa usmievala a som vravela však to je Ježiš.Ale on bol velmi smutny, díval sa do zeme,potom sa otočil a zmizol.Na ten sen sa nedá zabudnút,neviem či to pre mna niečo znamená,či bol smutny zo mna alebo z tohto sveta.Porad ak vieš.Dakujem.

  Páči sa mi

  1. Schovávať sa pudová personifikácia,která symbolizuje strach před světem nebo vyjadřuje obavu z odhalení negativních záměrů

   vidět Ježíše ve snu je velice vzácným požehnáním života snícího

   prožívat některý z biblických příběhů s Ježíšem: snící by se měl snažit pochopit, co mu nevědomí biblickým příběhem chce sdělit, protože právě pochopení tohoto příběhu může být snícímu významnou zkratkou na cestě k Bohu

   Smutek je bolestným, ale vydatným pomocníkem bytostné transformace, neboť se smutkem přichází zvnitřnění, proto by měl každý člověk, který se snaží o lepší bytí, smutek s otevřenou náručí vítat, plně prožít a procítit, aby za smutkem nalezl bezbolestnou pravdu

   Možno bol sklamaný, že si ho neprijala s láskou, síce s čistotou… biely obrus a skromne . Možno bol sen vyjadrením, že svoju vieru k bohu v sebe ukrývaš , alebo pred niekým schovávaš….. neviem, s Ježišom som ešte nesnívala, len som ho na jednej z mojich vnútorných ciest stretla a rozprávala sa s ním…. A ty si sa ako cítila, ked ťa zbadal?

   Páči sa mi

   1. Janka neviem čo to znamená, lebo sa mi 2x ten komentár ako som ti ho písala vymazal ,akoby to malo byť znamenie, že máš na to prísť sama. Keďže bol v tvojom sne, týkal sa teba, nestala sa predtým, alebo po tom sne nejaká duchovná udalosť, ktorá súvisela nejako s tvojím snom? Porozmýšlaj.

    Páči sa mi

 18. Ahojte, v poslednom case sa mi stale sniva s vodou. Ale ta voda je v bazene, bud v nej plavam, alebo sa len pozeram, su v nej moji kamarati. Tiez sa mi casto sniva ze soferujem auto.Niekedy ze nedotiahnem na brzy, alebo ze som v nom stiesnena. Dnes sa mi snival jeden sen a stale na neho myslim, no neviem si ho vylozit. Odchadzala som z parkoviska autom, no najprv som si otvorila dvere vedla vodica. Kym som nastupovala z vodicovej strany, k tym druhym otvorenym dveram prisli cigan s cigankou a malym cigancatom, kt.bolo v kociari. Mala som strasne zly pocit, chceli ma bud okradnut, alebo zbit. Nakoniec som im usla na aute, ale ked som sa pozrela na vedlajsiu sedacku sedelo tam to ciganca. Cel cestu som sa pokusala vytocit na mobile cislo policie, ale vobec sa to nedalo.Zrazu som bola na ceste plnej aut a kamionov.Vystupila som z auta a sla som do jednej budovy, kde bola oslava. Tam som vytocila 112 🙂 a ked som im hovorila co sa stalo, ten cigan ma pocul, lebo bol uz pri mne. Snazila som sa im utiect, najprv som sa prezliekla do inej bundy, potom som vliezla pod stol a nakoniec som vyskocila z okna na bezecku drahu, kde behali bezci. Snazila som sa im vyhnut. Predomnou bolo krasne velke mesto.

  Páči sa mi

  1. Voda představuje souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách.
   Bazén představuje vnitřní svět snícího a nepatřičný obsah vody bazénu ukazuje špatné a nemorální návyky; každý člověk má moc vyčistit svůj „bazén“ od závislostí, a tím podstatně zkvalitnit svůj život. S kým se v bazénu koupeme, s tím se podvědomě snažíme vyrovnat dluhy minulosti bazén s čistou vodou: jedna část mysli je uzdravena, ale ještě jich mnoho zbývá, ještě mnoho nečistot bude nutné z dalších snových bazénů odstranit.
   Aký tvar mal bazén??? Nádi si čo znamená symbol toho tvaru..

   Plávať : o kvalitě styku s citovou rovinou (plavání ve vodě) vypovídá stav a kvalita vody, přičemž pro postup na duchovní rovinu je nejvhodnější ledová voda křišťálové čistoty; kvalita vody odpovídá chápání morální čistoty v té dané chvíli, proto se při úspěšném procesu sebezdokonalování setkáváme se špinavými vodami, nad nimiž se divíme, že jsme v nich kdysi mohli plavat (sen může jít v alegorii hodnocení minulosti až tak daleko, že co snícímu dříve připadalo jako čistá voda, dnes ve vzpomínce vidí jako bahno a kaly) – čím je voda, v níž plaveme, studenější a čistší, tím je morální očista kvalitnější.

   Zrejme ide o tvoju nedoriešenú minulosť,(ľudí, ktorých si videla v bazéne), alebo môžu predstavovať aj niečo v tebe, čo potrebuje očistiť, ošetriť z minulosti a ty si to potlačila do vnútra. Voda znamená duchovnú očistu.

   Auto je naša cesta životom. Ak nemôžeš došliapnuť na brzdy, znamená, že nie si pripravená isť tým smerom, lebo ho nemáš pod kontrolou.

   Zrejme ti do života vstúpil niekto, kto sa nasilu vtlačil a priniesol niečo nové, čo odmietaš(cigánča). Dieťa väčšinou znamená zrod niečoho nového.
   nepřátelství s dítětem, boj s dítětem: panický strach ze sjednocování, obava opustit pudovou rovinu prožívání a neschopnost třeba jen nahlédnout do citové oblasti

   Tým že si sa snažila utekať pred ním, lebo je cigánča, teda pre teba nie je čistý, alebo nespĺňa predstavu toho čo uznávaš….. tak utekáš a snažíš sa ho zbaviť. Ani prevlek, či pretvárka ti nepomôžu, na svojej ceste budeš mať veľa prekážok, ale na konci cesty uvidíš mesto…. takže koniec cesty ťa dovedie k spokojnosti, po ktorej túžiš.

   hezké, udržované město: spokojený běžný světský život….nádherné, neskutečně krásné, s dokonalou architekturou: předobraz nebeského města a duchovního života..

   zabudla som na políciu….je hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí … v snovém střetu s policií můžeme nalézat stopy střetu duše s vlastní nekorektností, nedisciplinovaností, ničemností a zločinností …

   Ak budeš mať zaujímavý sen vypíš si jednotlivé body a vylož si ich podľa snára. Potom poskladaj skladačku a rozmýšľaj k čomu pasujú v tvojom živote a na čo ťa chce tvoje podvedomie upozorniť. 😛

   http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Páči sa mi

   1. Nie je začo, ty sama vieš súvislosti okolo toho sna a ako si sa cítila a vieš k čomu by to mohlo v tvojom živote pasovať. Takže si to vyložiš najlepšie sama. Návod som ti poskytla, už len zložiť správne skladačku.. 😛
    Medo je celkom dobrý na výklad snov.

    Páči sa mi

 19. Dobrý deň,

  Snád mi niekto pomôže,…takže sníval sa mi sen kde som ja ležala vo velkej nemocničnej operačnej sále, okolo mna pristroje,…cez mensie okienko som videla mojho priatela a pozeral sa na mna tak strasne smutne,jeho výraz tváre bol taký že nerob to, prečo to robiš, že ešte teraz ked si nato spomeniem je mi do plaču. V celom tom sne išlo o to že som išla na potrat,..

  Vobec neviem ako si mam tento sen vysvetlit, ale je to jeden z tých živych snov,.. ak mi niekto aspon trosku pomozete dakujem

  Páči sa mi

  1. Potrat má negatívny význam v našich snoch, keď porodíme živé dieťa, značí to našu produktivitu, tvorivé sily, schopnosť niečo vytvoriť a nechať za sebou. Potrat má opačné konotácie. To, čo vytvárate, vaše úsilie a snaha, zdá sa byť zmarené. Vychádza z nás niečo mŕtve, bez života, naša produktivita a tvorivosť je tak na nulovom bode, cítime sa bezcenní, bezradní, neschopní vniesť život do nášho bytia i životov iných. Túžba ísť na potrat v sne je snaha zabiť niečo pekné, čo vo vás rastie, možno i začiatok citov k niekomu.

   Samovolný potrat dítěte obraz symbolizuje nedokončený proces sjednocování pudových protikladů a tragický pád z ještě nedosažené citové roviny zpět na dno pudové roviny; tento negativní obraz je předzvěstí vážné krize

   chirurgické zákroky: nevědomí po mnoha marných radách vnucuje snícímu radikální změnu, aby vybředl ze současného neutěšeného stavu

   Moje vysvetlenie:
   Tvoj drahý symbolizoval nejakú milujúcu časť teba, zrejme tvoju dušu, ktorá sa musela pozerať ako sa snažíš násilným spôsobom(operácia) zabiť , alebo zničiť v tebe nový zrod života. Dieťa je tvoja budúcnosť, zrodenie niečoho nového a ty sa snažíš to v sebe zničiť. Porozmýšľaj k akej situácii to môžeš prideliť. Možno to obdobie len nastane a ty budeš stáť pred rozhodnutím a zvolíš to zlé, lebo by si nedokázala niesť tie následky toho… Tažko povedať… Buď opatrná a neber sen na ľahkú váhu.

   Páči sa mi

 20. ja by som chcela vediet co symbolizuju sny vo sne… casto krat zaspim .. a v snoch opetovne snivam a preberam sa s nich.. niekedy mam pocit ze ani nieviem kedy vlastne som sa zobudila uz do reality.. za kazdym maju sice iny obsah( myslism ak snivam v rozlicnych dnoch).. ale uz len to ze v jednom sne snivam niekolkorat mi pride zvlastne… najme ze sa mi to stava velmi casto… o com to moze hovorit ? aj dnes som sa tu dostala prave z takeho dovodu ze som sa zobudila z jedneho take strasneho sna , v ktorom som viac krat snivala…

  Páči sa mi

   1. dakujem velmi pekne za pomoc 🙂 budem asi potrebovat viac casu kim vlastne pochopim podstatu tych bran snivania ale som velmi rada ze som sa posunula vpred a mam sa coho uchitit aby sa mi zodpovedali moje otazky 🙂 este raz dakujem 🙂

    Páči sa mi

 21. Tak ako sa v živote posúvaš ďalej, tak aj počas spánku tvoje snové telo pracuje a dostáva na miesta, ktoré si chce prezrieť. Treba si o tom prečítať viacej, ale nie je to nič nové. Mne sa to podarilo zatiaľ 2x. 😛

  Páči sa mi

 22. Dobrý večer, pred chvíľou som si bola na chvíľu zdriemnuť a prisnil sa mi sen, z ktorého som bola istý čas dosť nepokojná. Prosím vás, čo to môže znamenať? 😦

  Môj sen sa začína tým, ako sa schyľuje k noci a autom prechádzame cez mesto. V aute sedím vpredu vedľa otca, ktorý šoféruje a obaja sledujeme, že niečo nie je v poriadku. Keď prechádzame autom cez bývalé námestie jedného diktátora, vidíme veľa policajtov. Majú ma sebe žlté reflexné vesty. Ja som si všimla, že niektorí policajti ležia na zemi. Najskôr som bola toho názoru, že sú mŕtvi a že sa stala brutálna vražda, to len potom mi otec vysvetlil, že sú tam od toho, aby bránili prechodu autám vlastným telom. Napriek tomu sme sa s autom dostali aj ďalej, nakoľko o nás nemali záujem. Pokračovali sme tesnou uličkou, po oboch stranách boli veľké svetlé domy. Tam sme videli ďalších policajtov, tí už nemali vesty, v klasickom čiernom odeve zápasili s väzňami, ktorí utiekli z väzenia. Väzňov bolo spočiatku málo a policajti ich mali na reťazi. Títo väzni sa snažili dostať do cesty zo striech a múrov okolitých domov. Jeden väzeň sa nám dostal na auto. Kričala som, aby otec niečo spravil, policajt, ktorý mal dotyčného väzňa na reťazi krikom navigoval otca, ako má s autom ísť, aby sme sa policajta zo strechy auta zbavili, čo sa napokon i podarilo. S autom sme vyľakaní zrýchlili a chceli sme byť čím skôr doma. Väzňov na múroch a strechách po bokoch cesty pribúdalo, niečo po náš pokrikovali, policajtov ubúdalo a čoskoro nás veľa väzňov začalo prenasledovať.
  Potom som myslím trochu precitla a začala vnímať realitu, nakoľko sa sen rapídne zmenil. Väzni zmizli a namiesto nich nás prenasledovali mimozemšťania. Tí boli malí, mohli mať tak 10 cm, vyzerali ako škriatok Dobby z Harryho Pottera. Bolo ich neskutočne veľa, ich zámer bol dostať sa do nášho auta. V tomto aute som už nesedela len ja a otec, bolo nás viac a sedela som vzadu, odkiaľ som zamykala všetky dvere a okná na aute. V priebehu tejto cesty raz otec zastavil a vyšiel von z auta, s tým, že ho mimozemšťania, ktorí boli v danej chvíli skrytí, tak ho začali prenasledovať a preto sme sa ponáhľali autom ďalej. Ja som ešte vzadu na našom aute videla veľa tých drobných mimozemšťanov, preto som sa ich snažila buď to zabiť alebo odpratať preč. Ak som zvolila druhý spôsob, mimozemšťania sa ocitli v mojom akváriu s myškami, ktoré však nebolo v aute, ale doma. To už mám pocit, že to naozaj so snom nesúvisí, nakoľko myšky naozaj chovám a v tom čase v realite začali šramotiť.

  Páči sa mi

  1. Dobrý večer, pred chvíľou som si bola na chvíľu zdriemnuť a prisnil sa mi sen, z ktorého som bola istý čas dosť nepokojná. Prosím vás, čo to môže znamenať?
   Môj sen sa začína tým, ako sa schyľuje k noci a autom prechádzame cez mesto.

   Přechod dne v noc (stmívání) charakterizuje duši, v níž méně světla odpovídá menšímu množství citové a duchovní náplně mysli

   V aute sedím vpredu vedľa otca, ktorý šoféruje a obaja sledujeme, že niečo nie je v poriadku.

   Auto symbolizuje urychlení životní cesty; pokud jej řídíme sami, máme vlastní záležitosti pevně v rukou, pokud řídí někdo jiný, pak jsme ve vleku událostí, osob či vlastností

   Keď prechádzame autom cez bývalé námestie jedného diktátora, vidíme veľa policajtov.

   Polícia je hlavní představitelkou vnitřní korekce svědomí

   Majú ma sebe žlté reflexné vesty. Reflexné vesty slúžia na ochranu a žltá je farba solar plexus, odkiaľ vychádza aj náš strach. Teda varovanie tvojej vyššej časti, lebo má obavy.

   Ja som si všimla, že niektorí policajti ležia na zemi. Časť potlačeného svedomia, ktoré si zahnala do kúta a nedokáže už bojovať.

   Najskôr som bola toho názoru, že sú mŕtvi a že sa stala brutálna vražda, to len potom mi otec vysvetlil, že sú tam od toho, aby bránili prechodu autám vlastným telom. Napriek tomu sme sa s autom dostali aj ďalej, nakoľko o nás nemali záujem.

   Tvoje svedomie ťa necháva dostať sa ďalej , aby si odhalila to čo ťa trápi.

   Pokračovali sme tesnou uličkou, po oboch stranách boli veľké svetlé domy.

   Tvoja cesta životom je sťažená, zúžená a farby domov symbolizujú tvoje ego, tým, že boli tie domy veľké, možno aj ego siaha do výšin. Dom je symbolom teba. Ak si sa zamerala na strechy domov je to rozum a vedomá myseľ. Pohľad z domu je pohľad na tvoj smer kadiaľ by si mala isť a rozhodnúť sa. Teda prešla si okolo svojho ega.

   Tam sme videli ďalších policajtov, tí už nemali vesty, v klasickom čiernom odeve zápasili s väzňami, ktorí utiekli z väzenia. Väzňov bolo spočiatku málo a policajti ich mali na reťazi.

   Väzni sú niečo, čo potláčaš v sebe a chce ísť von, oslobodiť sa, ale policajti, teda svedomie sa ho snažia dať tam kam patrí. Ukryť naspäť.
   Títo väzni sa snažili dostať do cesty zo striech a múrov okolitých domov. Tu pracuje tvoj rozum a vedomá mysel

   Jeden väzeň sa nám dostal na auto. Kričala som, aby otec niečo spravil, policajt, ktorý mal dotyčného väzňa na reťazi krikom navigoval otca, ako má s autom ísť, aby sme sa policajta zo strechy auta zbavili, čo sa napokon i podarilo.

   Otec je buď tvojím vzorom, neviem aký máte vzťah a ste na seba naviazaný, podľa toho sa zobrazuje aj v snoch. Tým ti pomáha riešiť problémy a môžeš sa na neho spoľahnúť a zdôveriť sa mu.
   Alebo predstavuje tvoju vyššiu časť , ktorá sa postará o vyriešenie následkov a problémov v tvojom živote.

   S autom sme vyľakaní zrýchlili a chceli sme byť čím skôr doma. Zrýchlenie v aute, zrýchlenie na ceste životom, aby si sa dostala skorej domov.

   Väzňov na múroch a strechách po bokoch cesty pribúdalo, niečo po náš pokrikovali, policajtov ubúdalo a čoskoro nás veľa väzňov začalo prenasledovať.

   Tvoj problém sa nakopuje a chce uniknúť, ale svedomie ho stále potlačuje do vnútra.

   Potom som myslím trochu precitla a začala vnímať realitu, nakoľko sa sen rapídne zmenil.

   Transformácia sna, následkom prebudenia , precitnutia… stále je to o tom, že riešiš stály problém, lebn teraz naň nazerá iná časť teba.

   Väzni zmizli a namiesto nich nás prenasledovali mimozemšťania.

   Mimozemšťania sú symbolom duchovného animusu. Animus je prostředníkem mezi vědomím a nevědomím a má dvě stránky. Jedna je živočišná (pudová) a druhá je lidská (citová), aby se později po zvládnutí živočišné a citové složky mohla stát v jednotě božskou (duchovní).

   Tí boli malí, mohli mať tak 10 cm, vyzerali ako škriatok Dobby z Harryho Pottera. Bolo ich neskutočne veľa, ich zámer bol dostať sa do nášho auta. V tomto aute som už nesedela len ja a otec, bolo nás viac a sedela som vzadu, odkiaľ som zamykala všetky dvere a okná na aute.

   Máš strach na svojej ceste, tak sa uzatváraš do seba.

   V priebehu tejto cesty raz otec zastavil a vyšiel von z auta, s tým, že ho mimozemšťania, ktorí boli v danej chvíli skrytí, tak ho začali prenasledovať a preto sme sa ponáhľali autom ďalej. Ja som ešte vzadu na našom aute videla veľa tých drobných mimozemšťanov, preto som sa ich snažila buď to zabiť alebo odpratať preč.

   Takže problém sa snažíš odpratať, zničiť, len sa ti stále nedarí.

   Ak som zvolila druhý spôsob, mimozemšťania sa ocitli v mojom akváriu s myškami, ktoré však nebolo v aute, ale doma.

   Na symbolu akvária lze snadno vypozorovat snahu člověka o sebezdokonalování; při dobrém postupu se ve snových obrazech kdysi prázdné či poloprázdné akvárium začne naplňovat rybičkami a čistit, aby poté snící člověk rybičky zachraňoval a pomáhal jim; velké množství rybiček je posléze doplňováno obrazy líhnutí nové generace a obojživelníky (krokodýl, žába a podobně), což dokladuje budoucí možnost proměny snícího

   To už mám pocit, že to naozaj so snom nesúvisí, nakoľko myšky naozaj chovám a v tom čase v realite začali šramotiť

   Takže tvoj sen je obrazom tvojho trápenia a tvoje svedomie ťa hryzie. Problém sa chce vyriešiť, ale svedomie ho nechce pustiť na povrch. Otec by mohol pomôcť vyriešiť tvoj problém, neviem aký vzťah máte, alebo sa máš spoľahnúť na vyššiu časť seba a počúvnuť hlas z vnútra. Prebehla tam transformácie, čo znamená, že ak by si vyriešila svoj problém uvidíš danú vec už inak a budeš pracovať na svojom seba zdokonaľovaní.
   Ak nájdeš ešte nejaké symboly v snoch zapíš si ich pod seba a postupne pozri, ktorý čo znamená a tak si poskladáš skladačku svojho sna. Tvoje podvedomie pri snívaní hľadá len vhodné symboly ako ti dať najavo čo by si mala riešiť.

   Použitý snár:
   http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Páči sa mi

 23. Dnes (23.10. -04:30) se mi zdál dneska dost divný sen, asi první co jsem tu tak u svého přítele…celý děj se jakoby odehrával na hřbitově…můj pes spal na hrobě pravděpodobně mojí jedné a pak i druhé babičky…já jsem si lehla s jedním známým, kterého jsem všehovšudy viděla jen jednou jakoby na poschodové posteli a kecali jsme, viděli nás spolu moje mamka ,a jeho prarodiče… tak nás oba za to seřvali a mysleli si že svého přítele podvádím… pak mamka řekla cosi ve smyslu že bych měla být s přítelem a pomáhat mu s kocourem (ve skutečnosti je ted nemocný má nějaké střevní potíže a je dehydrovaný…) tak jsem za ním šla a děj se odehrával stále na hřbitově… ani nevím jak ten sen skončil, možná u toho jak jsem mu pomáhala dávat kocoura dohromady (dávat mu vodu) pak jsem se vzbudila s tím že musím na wc ….
  Tento sen je staršího rázu a stále jsem na něj nenalezla odpověď i když jsem jej napsala kamarádce,která mi jinak sny ochotně vykládá, pokud jí je napíšu. Proto žádám vás, i když si myslím, že je tento sen již pasé, ráda bych znala jeho význam, děkuji
  *V

  Páči sa mi

 24. Hrob ve spojitosti s vlastní osobou (být v hrobě, jméno na hrobě a podobně): naděje pro budoucnost, neboť snící se vzdává sám sebe a v prožitku smrti ega rozpozná existenci skutečné individuality
  Cintorín je miesto odpočinku našich fyzických tiel. Miesto zbavenia sa nášho ega.

  Pes- pudová přání se často projevují v podobě psa. Po akých podoch si podvedome túžila???

  Babička- sleduje životní pouť snícího a zejména v kritických chvílích vyslovuje obavy či aktivně pomáhá, babičkám se nelíbí naše závislosti a snaží se na ně upozorňovat, či je dokonce přemáhat; babičky jsou často snovými svědky zázraků, kterými se blížíme k vyvrcholení pozemského života
  Babička e symbolom životnej múdrosti tvojej duše. Utíšiš ego budeš naslúchať vlastnej múdrosti svojej duše.

  Posteľ- ležet v posteli: i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího (včetně mnoha nesplněných přání) žena v posteľi znamená pudovú rovinu, tým , že bola poschodová, môže isť o prechod pudov na vyššiu rovinu. Ten neznámy nemusel predstavovať toho dotyčného, ale nikoho nového ku komu si vybuduješ vzťah.

  Matka a konflikt s ňou- jeden z velice častých snových symbolů, neboť životní konflikt každého člověka nalezne odpovídající díl i ve snech; řešení konfliktu na poli snů je přímo úměrné růstu: čím větší konflikt, tím větší možnost růstu
  -původcem konfliktů jsou rozdílná stanoviska ke světu a hlavní silou živočišné sklony a mravnost všech účastníků (personifikací) konfliktu
  -konflikty jsou hlavní příčinou vnitřní disharmonie člověka a jejich řešením se postupně vymaňujeme z disharmonického prožívání
  Prarodiče je to isté ako babička, tvoja životná múdrosť nadobudnutá počas tvojich životov.

  Priateľ , milenec- stále pudová rovina

  Kočka , kocour- nejdůležitější náhradní ženský sexuální symbol v nevědomí představuje jeden z typů ženy a podle postupných proměn lze rozpoznat, jakými vlastnostmi je kočka – žena (pudová anima) obdařená: hravá, přítulná, dbá na svůj zevnějšek, sexuálně velmi aktivní, výběr partnerů jí nedělá problémy, zrádná – často balancuje na tenké hranici mezi láskou a nenávistí, umí se vnutit i člověku, který ji odhání, lstivá, snaží se získat co nejvíce citu ze svého okolí, na podráždění reaguje útokem, slabší povahu dokáže velice dobře ovládat

  Léčit kočku léčebné metody a zákroky snových lékařů jsou velice svérázné, neboť se nedotýkají těla, ale citů, a tudíž uzdravují člověka na rovině citové; jakmile snící přijme takové metody ve snu, pak se uzdraví rovina citová a vzápětí může dojít k téměř zázračnému uzdravení fyzického těla z nemoci

  V tvojom sne ide o vyliečenie tvojich citov, kočka bola symbolom teba.

  WC- z citového hlediska je spolu s koupelnou nejdůležitější místností v domě, neboť v ní se snící zbavuje nečistot a pachů hmotného světa, jež pocházejí z připoutanosti k pudové rovině–-
  http://anitram.wordpress.com/2010/10/20/pudy/

  tělesná potřeba: jako reakce těla na skutečnou tělesnou potřebu nemá v nevědomí žádný význam

  Tvoj sen sa odvíjal od pudovej roviny, ale veľa označuje aj na teba čoho sa zbaviť(Ego), čo treba poliečiť ( city). Spoľahnúť sa na múdrosť duše, teda počúvať vnútornú intuíciu.
  Sen sa odohral už dávnejšie, tak posúď, či priateľ je ten istý a či nastala v tvojom živote nejaká zmena. Skladačku symbolov tvojho podvedomia musíš poskladať sama. 😛

  Páči sa mi

  1. To dává smysl 😀 tentýž rok mi totiž někdo (můj ex) moc ublížil a stále ubližoval (psaním útočných mailů mým přátelům i příteli) S přítelem o kterého se jednalo ve snu jsem doposud. V té době jsme měli víceméně konflikty s jeho prarodiči co se týče našeho vztahu, teď už je snad vše v relativním pořádku a už mě neberou jako “nějakou jeho holku” …

   Inu, dnes se mi zdál další sen. Nevím zda si z něj vybavím vše. Ale tím hlavním tam nejspíš byla krajina, byla jakoby vyprahlá, ne příliš travnatá, jeden z jeho přátel se mě pokoušel svádět a druhý tomu kriticky přihlížel, odmítala jsem ho Potom jsem z kdovíjakého důvodu svolila, když jsme byli o samotě a následovali jsme do neznámého domu, byl poněkud vysoký, každé poschodí bylo něčím jiné, schody byly široké a střídaly se s užšíma, do jednoho z pater se dokonce jelo i výtahem. Když jsme dojeli téměř až do posledního patra, dívala jsem se, že do posledního vede rozviklaná houpací se a nestabilní dřevěná lávka. Tu se tam objevili jacísi lidé, snad údržbáři a celý dům působil najednou jako luxusní hotel. Tu ani nevím jak jsme se ocitli, tedy vlastně jenom já, zase u jeho prarodičů, kde jsem si od jeho dědy půjčila 2 knihy jedna byla o včelách a hmyzu,obsah té další nepamatuju. Dále jsem si ve snu zkoušela boty u nás v předsíni, boty k černým dlouhým šatům, měly vysoký štíhlý podpatek a byly stříbrné barvy. Tu jsem zas byla úplně někde jinde a byl tam i můj přítel. U bazénu, kde jsem si pročítala knížku půjčenou od jeho dědy, bývalá spolužačka, která mě na základní doslova nesnášela a vždy do toho zatáhla i ostatní (čímž nastala šikana) mi ve snu ne zrovna přívětivým tónem řekla, že už mám ty knihy vrátit.. Má odpověď byla, že až ty knihy dočtu, vrátím je. Nevím jestli jsem je dočetla až do konce, ale vrátila jsem je, JÍ … Celý děj se jakoby zase přesunul úplně jinam, do prostředí školy, kde byl i můj přítel a pozoroval naše vyučování…vzhledem k tomu, že jsem seděla u okna soudím, že to bylo právě na ZŠ. Děj se znovu přesunul, tentokrát znovu k bazénu, kde jsem snášela posměšky té protivné holky na své snové postavení (náměstkyně ministra kouzel, jako v HP :D) Sehrála jsem proto souboj s dalším z bývalých spolužáků a když jsme oba padli do vody (podotýkám, že přítel byl stále přítomen, ale pouze všemu přihlížel na lavičce kde seděla i ta holka) ona se mezi nás přimotala a začla mě škrtit zeleným lanem s žlutými praporky ve tvaru trojúhelníku,rovněž jsem jí omotala lano kolem krku a už jí to tolk vtipné nepřišlo, tak mě pustila a já vylezla z bazénu na opačné straně, kde na mě čekal můj milý, v pravém horním rohu velkého bazénu bylo několik lidí i s roboty (byl tam s nimi tuším i R2D2 ze Star Wars ×D )a ti na nás poslali špionážní sondu (znovu typickou pro Star Wars) místo toho, aby jsme na zničení použili hůlky (mimo jiné jsme v tom snu byli i smrtijedy) použili jsme svou sílu, přítel sondu napřaženou rukou a sevřením pěsti rozdrtil a já tu další pouze jen odhodila. Když se tam objevili roboti s laserovými zbraněmi, několik jsme jich vypořádali a byli bychom to zvládli, kdyby se tam s nimi neobjevil raketomet, to jsme se rozhodli dát do útěku, v cestě před dveřmi nám stál jakýsi černý zakápěnec se světelným mečem, toho jsme odhodili, dveře ztěžka otevřeli a pak za tím vším zavřeli.. Teď jsme byli v místnosti podobné jedné z učeben v HP, kde jsem si hned všimla fialové mísy, kde měl nějakou svou kartičku s fotkou a tak jsem mu ji podala a teď si i mě brali na focení, do jakéhosi kumbálu s bundama, vyfotila mě dvakrát, starší žena a po odchodu z kumbálu si sen už nevybavuji…
   Zdál se mi dnes dopoledne mezi 7 a 12 hodinou,přičemž jsem se průběžně probouzela.

   Páči sa mi

   1. Inu, dnes se mi zdál další sen. Nevím zda si z něj vybavím vše. Ale tím hlavním tam nejspíš byla krajina, byla jakoby vyprahlá, ne příliš travnatá, jeden z jeho přátel se mě pokoušel svádět a druhý tomu kriticky přihlížel, odmítala jsem ho
    Snová krajina odpovídá čistotě mysli, proto je pro snícího dobré, když hezké krajiny převažují nad ponurými

    Svádení -když snící upřednostňuje city a duchovní prožitky, je ke svádění hluchý a slepý, pak ve svádění rozeznává pazvuky blaha a truchlivý klam

    Potom jsem z kdovíjakého důvodu svolila, když jsme byli o samotě a následovali jsme do neznámého domu, byl poněkud vysoký, každé poschodí bylo něčím jiné, schody byly široké a střídaly se s užšíma, do jednoho z pater se dokonce jelo i výtahem.

    Dúm-půda, podkroví domu, horní poschodí: rozum, vědomá mysl
    Schody- výstup po schodech nahoru: může vyjadřovat skutečný vzestup člověka (nejen v denním vědomí) a jeho snahu o seberealizaci; ovšem tyto sny jsou také velice nebezpečné, neboť snící při nich často zapomene na úsilí a kázeň, které se ještě nedávno podřizoval, a propadne pýše, jež je předzvěstí brzkého pádu
    Výtah -jedoucí z podzemí do nejvyšších pater: vynáší podvědomé obsahy psýché k vědomému zpracování (symboly, obrazy, pocity i myšlenky)

    Když jsme dojeli téměř až do posledního patra, dívala jsem se, že do posledního vede rozviklaná houpací se a nestabilní dřevěná lávka.

    Lávička– nejčastěji je místem seznamování, místem, v němž se hodnotí vztahy snícího, tým že bola zničená, nestabilná, môže sa tak javiť aj stav toho kto s v tvojom živote nachádza. Je tvoj vzťah stabilný pevný?

    Tu se tam objevili jacísi lidé, snad údržbáři a celý dům působil najednou jako luxusní hotel.

    Tu prebehla transformácia, zrejme následkom nejakej vnútornej zmeny. Uvidela si hotel v inom svetle, krajšom….
    Ďalej ideš len ty, svojou cestou za svojou múdrosťou

    Tu ani nevím jak jsme se ocitli, tedy vlastně jenom já, zase u jeho prarodič, kde jsem si od jeho dědy půjčila 2 knihy jedna byla o včelách a hmyzu,obsah té další nepamatuju.

    Prarodič– starecká životná múdrosť

    Knihy nesú v sebe múdre myšlienky
    Název a obsah knihy: upřesňuje současnou náplň mysli snícího a také profesní zájem

    Včela-usilovnosť pracovitosť, úžitek a hmyz-doterné myšlenky ega, ktoré ťa odvádzajú od čítania.
    Tu už ťa niečo nasmerováva k tvojmu priateľovi a vyťahu k nemu

    Dále jsem si ve snu zkoušela boty u nás v předsíni, boty k černým dlouhým šatům, měly vysoký štíhlý podpatek a byly stříbrné barvy. Tu jsem zas byla úplně někde jinde a byl tam i můj přítel.

    Boty-jednoznačný ženský sexuální symbol, který je schopen i primitivní sexuální síly orientované vně; je třeba na symbol pohlížet z hlediska duality, protože i boty jsou použitelné v páru
    šaty (vidět i sám provádět): vyjadřuje touhu odhalit význam a velikost ega a jeho sílu působení; navíc měření částí lidského těla v sobě nese vždy pudovou podstatu, přičemž měření údů a vystouplých částí má falický charakter, otvory a prohlubně mají vztah k ženských pohlavním orgánům; za takovým měřením se vždy skrývá sexualita a touha po pohlavním spojení

    U bazénu, kde jsem si pročítala knížku půjčenou od jeho dědy, bývalá spolužačka, která mě na základní doslova nesnášela a vždy do toho zatáhla i ostatní (čímž nastala šikana) mi ve snu ne zrovna přívětivým tónem řekla, že už mám ty knihy vrátit.. Má odpověď byla, že až ty knihy dočtu, vrátím je. Nevím jestli jsem je dočetla až do konce, ale vrátila jsem je, JÍ … Celý děj se jakoby zase přesunul úplně jinam, do prostředí školy, kde byl i můj přítel a pozoroval naše vyučování…vzhledem k tomu, že jsem seděla u okna soudím, že to bylo právě na ZŠ.

    Bazén aká bola v ňom voda?

    Bazén představuje vnitřní svět snícího a nepatřičný obsah vody bazénu ukazuje špatné a nemorální návyky; každý člověk má moc vyčistit svůj „bazén“ od závislostí, a tím podstatně zkvalitnit svůj život – nevědomí pustí do obrazů s bazény jen tolik závislostí, kolik jsme schopni překonat – s kým se v bazénu koupeme, s tím se podvědomě snažíme vyrovnat dluhy minulosti (třeba odpuštěním) – místo, kde se bazén nachází, je dluhem k místním lidem, dluhem, který se snažíme odčinit……

    vidíš tu bola tvoja spolužiačka, nech je ká chce, mala by si jej odpustiť a nechať ju podvedome ísť svoju cestou. Ona zostala v podvedomí tvojím nepraitaeľom, preto sa ti v snoch vracia.


    Děj se znovu přesunul, tentokrát znovu k bazénu, kde jsem snášela posměšky té protivné holky na své snové postavení (náměstkyně ministra kouzel, jako v HP ) Sehrála jsem proto souboj s dalším z bývalých spolužáků a když jsme oba padli do vody (podotýkám, že přítel byl stále přítomen, ale pouze všemu přihlížel na lavičce kde seděla i ta holka) ona se mezi nás přimotala a začla mě škrtit zeleným lanem s žlutými praporky ve tvaru trojúhelníku,rovněž jsem jí omotala lano kolem krku a už jí to tolk vtipné nepřišlo, tak mě pustila a já vylezla z bazénu na opačné straně, kde na mě čekal můj milý, v pravém horním rohu velkého bazénu bylo několik lidí i s roboty (byl tam s nimi tuším i R2D2 ze Star Wars ×D )a ti na nás poslali špionážní sondu (znovu typickou pro Star Wars) místo toho, aby jsme na zničení použili hůlky (mimo jiné jsme v tom snu byli i smrtijedy) použili jsme svou sílu, přítel sondu napřaženou rukou a sevřením pěsti rozdrtil a já tu další pouze jen odhodila. Když se tam objevili roboti s laserovými zbraněmi, několik jsme jich vypořádali a byli bychom to zvládli, kdyby se tam s nimi neobjevil raketomet, to jsme se rozhodli dát do útěku, v cestě před dveřmi nám stál jakýsi černý zakápěnec se světelným mečem, toho jsme odhodili, dveře ztěžka otevřeli a pak za tím vším zavřeli.. Teď jsme byli v místnosti podobné jedné z učeben v HP, kde jsem si hned všimla fialové mísy, kde měl nějakou svou kartičku s fotkou a tak jsem mu ji podala a teď si i mě brali na focení, do jakéhosi kumbálu s bundama, vyfotila mě dvakrát, starší žena a po odchodu z kumbálu si sen už nevybavuji…
    Zdál se mi dnes dopoledne mezi 7 a 12 hodinou,přičemž jsem se průběžně probouzela.

    Koniec sna už pracovala tvoja fantázia v podvedomí, zbavovanie sa niekoho, kto ti ublížil vlastnými prostriedkami.

    Fialová misa- posiluje meditaci; znamená smrt ega a současně znovuzrození, proto je fialová duchovní barvou, kterou jak v křesťanství, tak i ve východních zemích mohou nosit jako znak duchovní vyspělosti jen nejvyšší duchovní činitelé

    Mísa je tvaru kruhu má za úkol přivést snícího k pochopení principu jednoty.

    Tvoj sen sa krásne zakončil, zbav sa svojho protivného ega, odpusti tým čo ti ubližovali a ty môžeš postúpiť k vyšším hodnotám v svojom živote a uvidíš svoj život inak. To bola aj tá transformácia v tom hoteli, dostala si sa do vyššej časti svojho vnímania a zbadala si krásu hotela. Nastalo znovuzrodenie kruh-misa symbol nekonečna.

    Ak máš nejaký zaujímavý sen napíš si všetky symboly, ktoré si zo sna pamätáš a hlada v snáry a postupne z toho zložíš skladačku. Ja používam od Meda snár, je celkom dobrý.

    http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

    Tak pekný deň.

    A nezabudni, tí prarodičia sa ti v sne neobjavujú len tak!!!!

    Páči sa mi

   2. Wow díky moc :o) a s těmi prarodiči, nejsem si tolik jistá, jestli se mi tam objevují z toho důvodu, že by to mělo něco znamenat..Vztah s nimi je složitý a kdyby šlo,raději bych se jim vyhýbala úplně. Vím, že mě nemusí a ani jejich přítomnost mi není zrovna příjemná ale v rámci mezí je respektuji…
    Lávka ve smyslu mostku, těžko říci jak to popsat ve snu to vypadalo zvláštně. Vodu v bazénu si příliš nevybavuju, ale tuším, že byla typická pro bazén akorát v ní bylo celkem dost lidí… Ani ne málo ani ne moc, byl to velký bazén..
    Odpustit těm, co mi ubližovali, ano máš pravdu, Jenomže (ano i v tom máš pravdu) mé ego které neodpouští jenom tak, tomu se to snadno řekne… Neumím odpouštět,to co mi udělali, to ve mě prostě zůstává…

    Páči sa mi

 25. Prarodiče sú len nsymbolom tvojho podvedomia, nie koho predstavujú. Máš si uvedomiť múdrosť svojej duše nadobudnutej počas iných životov a dôverovať intuícii. Ten kto nedokáže odpustiť, si srdce lahko neotvorí a necíti v nom lásku. Viem aké to je ak ti niekto veľmi ublížuje, len nepoužíva jeho zbrane , neznižuj sa na jeho úroveň. Skús si urobiť cestu do svojho vnútra. písala som o tom v tomto článku…
  http://anitram.wordpress.com/2010/03/15/ako-si-poupratovat-vnutro/

  Páči sa mi

 26. už asi 5x sa mi snívalo že celá trpnem nemôžem kričať iba s poslednych síl ,nemôžem sa pohnúť aaa nemôžem sa ani zobudiť … jee to hnusný sen .. znamena to niečo ?? …

  Páči sa mi

 27. Len to že si zažila astrál. Niečo vyťahuje tvoje astrálne telo von a strach ťa vždy vráti. trasenie vibrovanie tela a necítiš svoje nedokážeš ním pohnúť, lebo tvoja porornosť je zameraná na astrálne telo.

  Môže byť vedomá forma, kedy o tom vieme, alebo nevedomá.

  Prečítaj si niečo o astrálnom cestovaní
  http://anitram.wordpress.com/astral/

  Páči sa mi

   1. Hm pokial ide naozaj o astrál, tak tomu sa neubrániš, bud necháš svoje telo výjsť von a užiješ si astrálný výlet, alebo sa budeš takto zobúdzať.

    Ak by to bol sen, tak môže mať karmickú stopu, že si takúto traumu zažila, bola si niečim zavalená a následkom toho si zomrela, alebo sa ti také niečo môže stať a je to upozornenie od tvojho podvedomia..

    Neviem ako to prebieha, či vidíš samú seba, alebo len cítiš v tele, že sa nemôžeš pohnúť v spánku a zobudiť sa. Ak sa ti to na budúce bude diať a podarí sa ti dostať z tela ide o astrál. Naštuduj si niečo o tom, je to zaujímavé, len treba ovládať tiež nejaké pravidlá.

    Páči sa mi

 28. Mavam stale sny o tom ako ma niekdo prenasleduje ze utekam pred nejakym diablom,mrtvolami,zombie alebo masovymi vrahmi..nechapem co to ma znamenat..sem tam sa mi podari utiect sem tam ma chytia a bud zavrazdia alebo im nejako ujdem..A dalej sa mi sniva este aj to ze moj priatel ma stale s niekym podvadza nevidim v tom sne ze s niekym spi ale mam ten pocit bezmocnosti a sklamania voci nemu..ale vzdy tam je nejaka zenska koli ktorej to je..NEchapem tieto sny vzdy su ine ale maju ten isty pribeh..

  Páči sa mi

 29. Mŕtvoly, zombii patria do ríše mŕtvých a utekať pred nimi je vlastne tvoja cesta sebazdokonalovania. Niečo v tebe musí zomrieť, aby mohlo vzrásť niečo nové a krásne. Je to tvoja duchovná cesta.

  Být obětí vraha: obraz je důsledkem činů snícího v minulosti (i v minulých životech); na duchovní cestě je nutné dospět k odpuštění svým vrahům, neboť jedině tak dojde ke karmickému vyrovnání a k definitivnímu přetržení nelidského hesla „oko za oko, zub za zub“; bez tohoto odpuštění by karma a nutnost jejího vyrovnání vtáhla neoproštěnou bytost po určité době zpět do dalšího života, aby se v utrpení opět a marně snažila vyrovnat nevybitá karmická napětí

  Tvoje podvedomie ťa upozorňuje na čo sa treba zamerať a na koho si dať pozor a byť opatrnejšia vo svojich vzťahoch.

  To s tým priateľom môže byť varovanie, alebo ide o degradáciu citov, či pokles z citove úrovne na pudovú.
  Na druhej strane tá neznáma žena môže : symbolizuvat neznámou ženskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snové ženy patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudová, citová či duchovní anima);

  Neviem aký vzťah spolu máte, ťažko v tomto povedať, či ide o upozornenie na priateľa a jeho citov k tebe.

  Páči sa mi

 30. DAkujem za odpoved mi mame praveze krasny vztah cakame aj babo neskutocne sa milujeme a nechapem preco sa mi toto sniva ze ma podvadza..a to co ste pisala o tych mrtvych asi to sedi asi nieco musi vo mne stare umriet a zacat nieco krasne..ale neviem ako na to..

  Páči sa mi

  1. Poviem ti, že aj ja som kedysi mávala také sny, nieketo ma nahánal ja som sa schovávala a ešte k tomu som nemohla utekať, lebo mi oťaželi nohy, no nepríjemné sny.

   Ten druhý nozaj neviem nenapadá ma nič. Nečakáte náhodou dievčatko??? Ak áno, možno sa bude viac venovať vašej dcérke a teba to bude trápiť, lebo už nebudeš jediná žena v jeho živote,,,fakt neviem. Ak by sa ti znova taký sen sníval, zapíš si všetky jeho podrobnosti a ako sa postupne odvíjali.

   Ale radšej už také sny nemaj a snívaj o krásnych veciach a hladkaj pri tom bruško. 😛

   Páči sa mi

 31. Dobrý večer,chcela by som sa opýtať na význam môjho sna. Túlala som sa po nejakej dedinke,všade bolo šero,žiadne farby,domčeky boli malé,drevené ako kedysi,žiadne cesty,iba prírodné uličky pomedzi domy.Ja so nechodila,zľahka som sa cez tie uličky ako slabý vetrík pomaly ale plynule nadnášala.Bola som sama,s pocitom úplnej prázdnoty,nemala som žiaden cieľ,nikde ani duše.Až neskôr som zbadala pár ľudí ako niekam idú.Vedela som,že tam je kostolík,tak som išla za nimi.Keď som vošla dnu,opäť bola všade tma a nikde nikto.Prešla som do nejakej zadnej miestnosti,tam bolo farebne,pozrela som sa vľavo a tam bola otvorená rakva s mŕtvym mužom.Okolo nej bolo veľa svetla,vzniesla som sa k rakve a obzerala som si muža,ktorý v nej ležal.Bol to starší pán drobnej postavy,mal krásnu čistú tváričku ako bábätko,okrúhlu,ale drobnú,na hlave mal tmavý klobúk,oblečený hnedý oblek a mal husté hnedé,krásne upravené fúziky.Mala som z neho krásny pocit,bol taký čistučký a spokojný….potom som sa strhla,prepána,veď je to mŕtvola,idem rýchlo preč.Už som sa vznášala smerom von z miestnosti,keď ma zozadu akoby chytil a ťahal naspäť k nemu,pritom on sa ani nepohol.Povedal mi pokojným tichým hlasom : ” Poď sem,nechoď preč,sem patríš ” a pritom neotvoril ani ústa.Okolo rakve sa začalo vznášať niekoľko bielych podšálok,nepamätám si presne,koľko a na každej z nich bolo niečo (chrumky,pár kamienkov,jeden drahokam,kúsok niečoho…..drobnosti).Nechápavo som naňho pozerala a on mi povedal,toto bude tvoje dedičstvo,tu patríš,tu je tvoje miesto.Keď som sa opäť nechápavo pozrela,čo to má znamenať,že tomu nerozumiem a že ho vôbec nepoznám,iba sa nežne usmial a povedal : neboj sa,raz to pochopíš… a viac si nepamätám. Z psychologického hľadiska by to mohlo znamenať,že sa cítim sama,neviem sa zaradiť,alebo usadiť v živote,ale pravda je iná.Som človek,ktorý sa raduje z maličkostí,mám stále veľa ľudí okolo seba,napĺňajú ma drobnosti z bežného dňa,tak neviem,čo mi ten sen chcel povedať…Ďakujem

  Páči sa mi

 32. Ahoj Janka.
  Tvoj sen je duchovný odkaz. To ako si sa vznášala som vo sne zažila aj ja. Vznášala som sa dedinou, všetko bolo šedé a ja som samú sebe videla v hnedom. Viem že som v tom sne hľadala lásku. Bola som smutná vnútorne cítila bolesť, prázdnotu a tiež som sa s ľahkosťou znášala. Nenašla som však to , čo som hľadala. Tá časť, ktorá sa vznášala vo sne bol tvoj duch, respektíve tvoje astrálne telo a hľadalo naplnenie vo svojom živote. Každá duša si vyberie svoju cestu, ktorou sa vydá a oblasť, ktorú chce vyskúšať. V tom sne si sa vybrala cestou hľadania, preto si cítila prázdnotu vo vnútri, nenaplnenie svojho cieľa. Prišla si do kostola…

  Kostol je symbol obětování světského a později i citového života ve prospěch budoucího duchovního cítění; potlačuje individualismus jednotlivce ve prospěch celku a vyjadřuje vnitřní touhu po duchovní pomoci
  v prvotní fázi duchovního vývoje je kostel představou centra a teprve po vnitřním pochopení symbolu spolu se snícím do kostela vstupuje soucit
  ve druhé fázi duchovního vývoje snící po modlitbě či uctívání v kostele prožívá extázi vytržení, jež je záhy slabou duchovní náplní vědomí degradovaná na úroveň citů a těla
  ve třetí fázi duchovního vývoje je snící ochoten vzdát se života, aby následně spatřil obrovskou moc kostela a možnou cestu k uskutečnení.
  ve čtvrté fázi duchovního vývoje se kostel stává místem iniciace

  Zrejme ty si bola vo štvrtej fázy, lebo si tam bola zasvätená do tajomstva , teda do toho, čomu by si sa mala venovať.

  Videla si truhlu, čo je symbolom sebapoznanie a odstraňuje z mysle všetko nepotrebné, riešenie možných konfliktov a definitívneho odloženie bremien, ktoré ťa ťažia.
  Mŕtvola mala čistú tvár, takže ide o pozitívny symbol prechádzala si do citovej roviny vo sne.
  Môže symbolizovať , že išlo o bytostne čistého človeka.

  Biele podšálky … bílá je symbolom čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl

  Drahokam môže symbolizovať tvoje ego, nbeviem či mal lesk, alebo bol obrúsený, alebo aj upozorňovať na jas…. akej bol farby?
  Kamienky představujú čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy*26; protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky, je velice dobré, když jsou snové kameny opracovány či dokonce pokryty ornamenty nebo když jsou z kamenů vystavěny monumentální stavby

  Chrumky ako jedlo představuje symboly vzestupu (na hmotné rovině) či pádu (na citové a duchovní rovině)

  Jeho odkaz možno zanemenal, že si sa už v minulom živote venovala duchovnu, možno zblúdilým dušiam na Zemi a pomáhala im. Preto ti povedala, že patríš k nim., Alebo si si ako duša vybrala pomoc iným dušiam na Zemi, odprevádzať ich do svetla. Drahokam môže byť aj symbolom jeho jasu, ktorý na svetle vyžaruje a kamienky sú osudovou cestou, všetko to bolo na bielom symbole svetla a čistoty spoznanie a nájdenie v sebe božskej múdrosti.
  Hľadaj cestu k svojej duši a dozvieš sa viac. Všetko bohatsvo sa ukrýva v našom vnútre.

  Ty ako človek môžeš byť šťastná a spokojná, ale tvojej duši možno chýba duchovná nápľ….

  Páči sa mi

   1. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, tiež som mala zimomriavky po tele,keď som si čítala,čo ste mi odpísali. Mám z toho zmiešané pocity …..neviem či mám to poslanie ako človek alebo čoskoro ako duch…

    Páči sa mi

   2. V tomto musíš odpoveď nájsť sama, aké je tvoje poslanie. Necítiš prítomnosť duchov, alebo niečo čudné sa nedeje v tvojom okolí?
    Ja cítim chlad okolo seba ak sa zjaví nejaký duch pri mne, alebo sviečka čudne bliká, pohráva sa niekto s jej plameňom. Pukajú trámy v streche a pod. veci.
    Vyskúšaj automatickú kresbu a tak sa spýtaj svojho podvodemia čomu sa máš v živote venovať . Odpoveď hľadaj v sebe.
    Pekný dník Janka. 😛

    Páči sa mi

 33. dakujem za vysvetlenie mozno je to tak ze cakame dievcatko.neviem presne ale vestica mi predpovedala dievcatko (: tak asi to tak bude..a ked sa mi bude zase nieco take snivat budem sa snazit si to zapametat a napisat…ale radsej nech sa to uz nesniva (: brusko si stale hladkam (:

  Páči sa mi

 34. Mne sa veľmi často niekedy snívalo, že lietam. zamávam rukami a som hore. Lietanie je vraj túžbou od niečoho sa oslobodiť. Áno, bolo obdobie, kedy som riešila vo svojom živote veľa vecí. A chvalabohu – vyriešila.
  Teraz sa mi sem-tam sníva, že sa niekam potrebujem dostať rýchlo…..tak zamávam rukami a letím. Ak cítim, že mi hrozí nejaké nebezpečenstvo, vzlietnem. Stále platí to, že sa potrebujem od niečoho oslobodiť? Lebo ako premýšľam, tak premýšľam, nič ma nenapadá.

  Druhým opakujúcim snom je stretnutie s dcérkou môjho priateľa, ktorá ma ešte osobne nepozná. Mne sa však objavuje dosť často v snoch. Veľmi si rozumieme a vždy,keď sa máme rozlúčiť, obe sme smutné. Je to iba moje vrúcne želanie premietnuté do sna alebo mi tie sny chcú niečo povedať?

  Zo srdca ďakujem za odpoveď.

  Páči sa mi

 35. Inka…áno lietanie vo snoch je pocit oslobodenia sa od niečoho, ale je rozdiel či lietaš, alebo sa vznášaš. Ak lietaš vtedy je to vnútorná túžba po slobode, alebo odpútania sa od niečoho. Vtedy sa zbavujeme svojho ega a užívame si čarovných chvíľ letov bez krídiel. V takomto sne lietania vystupujeme na duchovnú rovinu. Ak pracuješ s automatickou kresbou, odporučila by som ti pri takom sne poprosiť o odpoveď. Je to tvoje podvedomie, tvoja duša, ktorá vytvára sny, tak ona ti môže dať v kresbe odpoveď.
  Keďže mávaš často sny s lietaním prečítaj si o archetype riadená imaginácia
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2ri.html

  Ak sa vznášaš, teda aspoň u mňa sú to sny, kedy astrálne cestujem, alebo moja duša sa vracia na miesta, ktoré mala rada. Vtedy sa vnímam, že som priesvitná.

  Čo sa týka toho druhého sna
  Neviem ako dlho sa ti už o nej sníva, ale naše podvedomie vie nejaké časové úseky dopredu. Aké je obdobie v tých snoch, keď sa stretávate? Je jaro, leto? Keďže ste sa ešte nestretli, mohlo by ti podvedomie dávať najavo, že v takom čase ako je v sne sa stretnete a naozaj si budete veľmi dobre rozumieť. Možno v nej nájdeš spriaznenú dušu, alebo tebe blízku, teda tvojmu srdcu.

  Sama vieš, že duše žijú v skupinách a niektoré si vyberajú rovnaký okruh , aby boli blízko seba, alebo sa v ďalšom živote stretli.

  Na druhej strane dcéra je symbolom božieho dieťaťa …….symbolizuje citovou animu a výjimečně může dosahovat i roviny duchovní animy, kdy není zcela jasné, zda ta krásná dívka je skutečně dcerou snícího, však takový případ ukazuje snícímu, že už má ke stavu duchovní animy blízký vztah; dcera je tedy jedním ze znaků sjednocení….
  Tu nezáleži na tom čia tá dcéra je, ide o to čo predstavuje….teda zjednotenie.

  Takže si myslím, že nie je to tvoja podvedomá túžba vyprojektovaná do sna, ale zrejme skutočne pôjde o niečo viac, čo vás spája na duchovnej úrovni.
  Inka , už len stretnúť sa s ňou a sama uvidíš na čom si. 😛
  Krásny nedeľňajší dník ti prajem. 😛

  Páči sa mi

 36. Ahoj, ďakujem ti veľmi pekne za odpoveď…….túto celú noc som chodila po pohreboch, moja babka, ktorá pred dvomi mesiacmi zomrela, dokonca ožila…..no čo ti poviem 😀

  Krásny slnečný deň ti želám. 🙂

  Páči sa mi

 37. Babička je aj symbolom nadobudnutej životnej múdrosti

  Babička…. sleduje životní pouť snícího a zejména v kritických chvílích vyslovuje obavy či aktivně pomáhá… babičkám se nelíbí naše závislosti a snaží se na ně upozorňovat, či je dokonce přemáhat; babičky jsou často snovými svědky zázraků, kterými se blížíme k vyvrcholení pozemského života

  Mŕtvy ludia objavujúci sa v našich snoch ….jeden z fascinujících fenoménů posmrtného života není pouhou vzpomínkou, ale významným poselstvím nevědomí, které snícímu sděluje důležitou informaci nebo urovnává nevyřešené citové vztahy či dokonce naznačuje lidskou existenci v nepřetržitém koloběhu zrozování..

  Pohreb… velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část, pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost

  Neviem , či si bola aj na cintoríne

  Cintorín… pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

  Deprese či stísněný pocit ze hřbitova: strach před odkládáním psychických břemen, strach z řešení konfliktů, strach z nicoty nebytí (řešením je stažení pozornosti od předmětů i vztahů světa a otočení do vlastního nitra)

  Zrejme by si sa mala niečoho zbaviť, alebo sa postupne zbavuješ, pretože tvoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti zo života ti radia konať inak. Ego umiera a víťazí duša a jej múdrosť. Na druhej strane môže byť aj babička tvojou radkyňou, neviem či ti občas neradila ako sa zachovať. Každopádne je to veľmi pozitívny sen.

  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Páči sa mi

 38. Dobry den, prosim Vas o vyklad mojho sna, alebo aspon o upokojenie. Dnes sa mi snivalo, ze som chlap (inak som zena) a so svojim otcom (vobec sa nepodobal na mojho otca, vyzeral inak) chceme spachat samovrazdu v aute. Jemu sa to podarilo, ale mne nie, tak som chcela spachat zasa. No pri vykonavani tej samovrazdy nam pomahal iny chlap. On nam chcel podpalit auto, pretoze sme v nom fajcili. Ja som vtedy vystupila a auto s otcom zhorelo. Potom som chcela ist na radu ja, ale nejak sa nam to nedarilo. Potom mi prisla od toho nasho “zabijaka” sms, ze sa ponahla na letisko… ( ja viem, znie to divne, ale naozaj to tak bolo) A potom som si tu samovrazdu rozmyslela. Mam dojem, ze sa to odohravalo vo VB niekde na poli. auto bolo cervene.

  Vobec nie som typ cloveka, ktory by chcel spachat samovrazdu, milujem svoj zivot 🙂 Vyssie spominate, ze pri samovrazde sa osobnost posuva vpred, no ja som tu samovrazdu este nespachala, ako by som si to mala vysvetlit prosim?
  Dakujem

  Páči sa mi

  1. Tým že si sa v sne videla ako chlap, nie je preto, že by si si nevážila svojej ženskej časti, ale je to snaha nevedomia zrušiť prevahu jednej časti v tebe, buď mužskej, alebo ženskej, lebo ako človek obsahujeme oba aspekty. Dnes vyjde na mojej stránke článok o mužskej a ženskej energii, tak si môžeš prečítať.
   http://anitram.wordpress.com/2011/07/06/muzska-a-zenska-energia/

   Cesta autom je tvoja cesta životom a jej urýchlenie určuje ako rýchlo ideš, ak ju riadil tvoj otec, tak si vo vlaku udalostí, teda priamo ich neriadiš, ak šoféruješ ty, máš svoj život pevne v rukách. Farba auta, bola červená, čo označuje city emócie, ale niečo sexuálne. Neviem čo teraz riešiš aké máš starosti, alebo problémy, lebo sny o nás vypovedia veľa.

   Sebe vražda je násilné prerušenie procesu zbierania životných skúsenosti, ktoré sú potrebné na ceste sebapoznania, preto je sebe vražda z ľudského hľadiska vážnym morálnym pokleskom, jeho váhu bude musieť človek raz zaplatiť; tento náhľad je platný v dennom vedomí i vo snoch. Zrejme si sa k niečomu znížila a snažila si to v sebe zabiť nejaké myšlienky, zničiť nejakým spôsobom. Porozmýšľaj… 😕

   Otcovi sa podarilo v aute spáchať samovražda. Ak je otec často symbolom tvojich snov, ide o nevyrovnaného človeka, ktorý na základe nejakej udalosti stále lipne ne svojom otcovi. Ak nie , jeho smrťou ti bolo ukázané, že už nepotrebuješ otcovský vzor a uvoľňuje sa ti cesta dokonalejších vzorcov, podľa ktorých sa treba riadiť. Riaď sa svojim srdcom a počúvaj vlastnú intuíciu. 😉

   Oheň spálil auto. Oheň je najdynamickejším symbolom, ktorý likviduje všetko nepotrebné, akýsi proces očisty. Ale môže symbolizovať aj zničujúcu vášeň a žiarlivosť. Zhorelo v ňom otec, a aj auto, teda cesta, ktorou si šla nebola správna, ty si sa k niečomu znížila pomocou vlastnej sebe vraždy, ktorú si chcela opakovane spáchať, ale stále ťa niečo odvádzalo. Ten chlap bol varovaním, prišiel očistiť ohňom zlé nepotrebné k tvojmu životu. Je niekto v tvojom živote, kto sa ťa snaží naviesť k lepšiemu, alebo ťa povzbudzuje?? Je jedno ako vyzeral, možno zámerne podvedomie dalo obraz neznámeho chlapa, aby si si s ním nič iné nespájala.

   Chlap ti poslal SMS, že odchádza na letisko, svoju úlohu si splniť, zrejme chcel odletieť niekam preč. Letieť niekam to sú nové myšlienky, ktoré prídu a treba ich realizovať.

   Podľa mňa ide o citové záležitosti v tvojom živote, ktoré si ty potlačila a snažila zahubiť a bolo treba oslobodiť a otvoriť sa novým myšlienkam.

   Smrť vo sne neznamená smrť, pokiaľ nejde o prorocký sen a ten to určite nebol….. 😛
   Dúfam že ti to dá nejaké vysvetlenie čo ti tým chcelo tvoje podvedomie povedať.

   Použitý snár: http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Páči sa mi

 39. Dobrý deň prajem, chcela by som vás poprosiť o výklad mojich snov. Jeden sa mi sníval už dávnejšie a v ňom som vedela, že idem na druhý deň zomrieť a vedela to celá moja rodina. Na druhý deň som si ľahla na posteľ a čakala som na smrť. Stále neprichádzala a ešte sa ma moja mama opýtala, že či som ešte nezomrela a ja že ešte stále nič. Ale vôbec som sa smrti nebála. Len som ležala na posteli a čakala.
  Druhý sem sa mi zase sníval o smrti, ale tentokrát som išla s niekým na cintorín vybrať si hrob, kde chcem ležať. Ukázala som na krajný, aby naši nemuseli chodiť pomedzi hroby, keď pôjdu k tomu môjmu. Zase som sa vôbec nebála. Naopak, mala som zvláštny pocit, že sa ide niečo so mnou diať a že všetci pri pohrebe budú so mnou. Že smrť beriem ako niečo výnimočné a ja to zvládnem.
  Tretí sen sa mi sníval túto noc a v ňom som bola s manželom na plese. Zrazu som sa ocitla na chodbe, kde bolo šero a videla som ako ma môj muž podvádza s jednym dievčaťom. Natáčala som to na kameru a aj som ich odfotila. Bol to hrozný pocit vidieť ich v tom “najlepšom”. Potom som vyšla z budovy von a chcela som ísť do auta a odísť preč, ale manžel sa za mnou rozbehol a začal mi všetko vysvetľovať.
  Bola som z toho neskutočne smutná a sklamaná a nevedela som čo urobím.
  Ďakujem Katarína

  Páči sa mi

 40. Katka ten prvý sen…..smrť neznamená smrť v sne, pokiaľ nejde o prorocký sen. Dôležite je sledovať aj deje, čo sme v tom čase prežili, lebo vplývajú na naše podvedomie. Napríklad ak pozeráš film, v ktorom niekto je pripravený na smrť a tebe sa podobné sníva, tak sama musíš vedieť, či išlo len o odozvu nejakej situácie v tvojom živote, alebo nie.

  Tvoj sen znamenal, že v tvojom podvedomí niečo chcelo zomrieť, niečo nepotrebné, časť ega sa pripravovala na smrť a odchod z tvojej mysle. Vidieť vlastnú smrť je veľmi kladný sen. Ty si však nezomrela, bola si vyrovnaná so smrťou, čo mala prísť, len nenastal správny čas. Takže nenastal čas zbaviť sa nepotrebného v tebe, alebo niečo v tebe sa ho nechce vzdať. 😕 Treba načúvať srdcu, nie rozumu, lebo ten sa vždy bráni a dáva nám veľa argumentov, prečo tak neurobiť. Ak pocítiš intuíciu ,tak ju poslúchni.

  2 sen: Vlastný hrob je to nádej na budúcnosť, vzdala si sa samej seba a prežila si smrť ega pre niečo skutočné,( možno si urobila niečo oduševnelé tak ako si cítila.)

  Cintorín je pozitívny symbol k vyriešeniu konfliktov a definitívného odkladania psychických bremien, ukazuje nám nádej, pretože ak sa zbavíme minulosti nájdeme šťastie v klude a v mieru.

  Keďže sa znova opakuje príprava na smrť, tvoje podvedomie ti dáva najavo, že chce, aby v tebe niečo zomrelo, a nové sa zrodilo. Máš zmeniť nejaký postoj k ničomu, alebo niekomu zamysli sa nad tým, je to niečo staré podľa čoho konáš a myslíš si , že to je správne, ale cítiš to inak.

  Tretí sen:

  Nad tým sa zamysli. Neviem aké máš manželstvo aké vzťahy medzi sebou máte a ako to hlavne duševne vnímaš ty váš vzťah.

  Snový ples vyjadřuje snahu snícího zahalit pudovou smyslnost tance do hávu nádherného zářivého roucha nevinnosti; je třeba si uvědomit, že plesy patří jednoznačně egu a jeho touhy zviditelnit se, proto citový člověk lákadlům plesů odolává nebo plesy s ulehčením a bez pocitu hořkosti opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši .

  Ty si z plesu odišla po šerej chobe.Šedá je farba depresie, niečo ťa ťaží. Videla si manžela s milenkou, nevera sa spája s nespokojnostou so svojím sexuálným životom.

  Vlastní manžel spolu smilenkou jsou nejčastějším zosobněním pudového anima (pudové animy) a představují vztahy a konflikty na pudové rovině .

  Pudová rovina predstavuje EGO a pudová anima je ženská časť duše. Tažko povedať či sen predstavoval tvoju túžbu po lepšom mileneckom vzťahu s manželom a tá milenka, bola nejaká tvoja potláčaná časť, teda pudová anima.

  Ty si to všetko točila a fotila tu je znova symbol túžby po sexe.

  Chcela si ísť autom, len manžel ťa zadržal a chcel ti to vysvetliť. Cesta autom udáva smer, len ty si nikam nešla. Manžel ti chcel niečo vysvetliť, možno je naozaj niečo o čom by sa chcel s tebou porozprávať. 😕

  Smútok je bolestným, ale vydatným pomocníkem bytostné transformace, neboť se smutkem přichází zvnitřnění, proto by měl každý člověk, který se snaží o lepší bytí, smutek s otevřenou náručí vítat, plně prožít a procítit, aby za smutkem nalezl bezbolestnou pravdu .

  Katka ten posledný sen naozaj neviem, dúfam že nebol prorockým, alebo upozornením na niečo vo vašom vzťahu. Ten si musíš nejako sama vyložiť.

  Použitý snár: http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Páči sa mi

 41. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, musím priznať, že si mi v mnohom otvorila oči.

  “pretože ak sa zbavíme minulosti nájdeme šťastie v klude a v mieru. ”

  “Máš zmeniť nejaký postoj k ničomu, alebo niekomu zamysli sa nad tým, je to niečo staré podľa čoho konáš a myslíš si , že to je správne, ale cítiš to inak.”

  toto asi súvisí s mojou svokrou, s ktorou mám veľký problém už 11 rokov a je pravda, že by som to chcela nejako zmeniť, zbaviť sa ťažoby našich hádok, lebo s tým sa mi zhrozne ťažko žije, len neviem ako. S ňou je veľmi ťažké vyjsť a všetko otočí naopak a všade ma len ohovára. A ja potrebujem už naozaj žiť v kľude, ale to asi bez zbavenia sa minulosti
  nejde. Pokusím sa. Musím asi zmeniť svoj postoj k nej a snáď to pôjde.

  A ono vlastne súvisí svokra a môj manžel. On svoju mamu moc nemusí, lebo ho stále ponižuje a mne sa to nepáči. Ale je už taká….čo už. A je pravda, že v poslednych 3 rokoch začal dosť piť, ale neviem prečo. Nechce mi to vysvetliť. Tento mesiac mal 2 nehody a v obidvoch prípadoch mal vypité a zobrali mu papiere. Chcela by som ho pochopiť, ale neviem ako. Mám ho veľmi rada a máme spolu 3 deti, ktoré ho taktiež veľmi ľúbia, ale on si to asi neváži. Aspoň tak tak tvári. Inak je veľmi pracovitý ale ten alkohol nás rozbíja. Neviem ako náš život pôjde ďalej, ale túžim po milujúcom manželovi, ale neviem ako to dosiahnúť, keď nemám jeho pomoc a podporu.
  Veľmi pekne ti ďakujem za výklad mojich snov, veľmi mi to pomohlo uvedomiť si chyby, ktoré robím. Budem sa snažiť ich napraviť a možno sa zmenia aj ľudia okolo mňa. Katarína

  Páči sa mi

 42. Ak možem ako chlap,tak tým chlastom to všetko tlmí.Nevie ako z toho ďalej.Buď mu podáš ruku a otvoríte si trinástu komnatu,alebo to pojde iba dawn,dawn,dawn…………. Ak vieš číta´t medzi riadkami a preložíš si tú pesničku http://www.youtube.com/watch?v=It7107ELQvY&feature=related je v jednom kruhu,všetko ho žerie,ale nechce nikomu ublížiť,aby nenašiel únik v druhom vzťahu.Otvorte sa jeden druhému,trebárs i cez ten alkohol.je mu to prirodzené a cezeň sa ti otvorí.Urobte za tým hrubú čiaru a ak sa máte radi pojdete ďalej.Svokre sa vzopri,lebo niekedy niet inej cesty.Deje sa nám iba to čo dovolíme aby sa dialo.Skús sa s ňou rázne,ale bez kriku porozpráva´t a stanov mantinely.Pomože to.Nedaj sa!!!!Držim palce.R

  Páči sa mi

 43. Veľmi si vážim tvoj názor a máš asi pravdu. Ako každý chlap, ktorý má problémy to rieši chlastom. Len problém začal byť vtedy, keď začal ohrozovať seba aj druhých. Je pravda, že keď má trocha vypité, dá sa s ním rozprávať. Aj keď to neni jednoduché. Ono súvisí jedno s druhým.
  Svokre za vzoprieť nie je jednoduché, mala som to urobiť už pred 11 rokmi. Kedysi sme tam bývali, ale každý deň sme sa kvôli nej s mužom hádali a tak sme sa odsťahovali. Ale problémy neutíchli. Aj tak chodí za nami každý týždeň a každý deň volá. Snáď to časom zvládnem. Vieš, keby som ho neľúbila, tak by som s ním nebola už dávno. Snažím sa ako viem. Máme 3 deti a z toho má posledné len 10 mesiacov. Okrem toho aj pracujem a snažím sa vyštudovať vysokú školu, aby sme mali časom viac peňazí, aby nemusel toľko pracovať. Ale neviem ako dlho to ešte vydržím. A hlavne pri svokre, ktorá si stále myslím, že hovno robím a o nič sa neviem postarať. Veľmi ti ďakujem za tvoj chlapský názor. Niekedy to fakt pomôže mať názor opačného pohlavia. Ahoj Katarína

  Páči sa mi

 44. Katka ideálne manželstvo sa hádam nájde len pod lupou, alebo ludia k sebe cestu nájdu až sú deti veľké. Poznám takéto prípady, kedy sa svokra miešala do vzťahu detí a zle to dopadlo. Sny sú odpoveďou nášho podvedomia, vystihujú nás a poukazujú na naše činy.

  Len si nepripúšťaj hnev svokry a manžela, lebo si potom v sebe živíš nespracované emocie a tie sa odzrkadlia na tvojom zdravý. Deti sú tvoja krv dávaj im svoju lásku a nech sú tvojím svetlom, čo pre teba žiari a dáva ti zmysel. Želám ti, aby sa tvoje manželstvo napravilo, muž si vstúpil do svedomia a našiel v tebe opäť ženu do ktorej sa kedysi zamiloval.

  Viem máš to ťažké, ale určite si silná žena a zvládneš to. Ťo čo si veľmi želáme sa nám splní tak si to želaj. Aj keď to nepríde hneď, určite raz áno a potom budeš konečne šťastná….. zaslúžiš si to…. 😉
  Maj sa Katka….. 😛

  Páči sa mi

 45. Hlavne buď sama sebou,nemeň sa situáciami………….To ti dá silu,tak bojuj!!!Veľmi,veĺmi držím palce.Každé zrkadlo stojí za zlepenie.Dneska som posielal do sveta pesničku,čo mi uvoľnila mysel http://www.youtube.com/watch?v=3khTntOxX-k&feature=related snívaj,želaj si a hlavne ver tomu čo robíš…………….nech sa ti darí a vytrváš,ak sa ti to nepodarí,tak je lepšie to vziať do svojich rúk.Maj,sa,čawsa.R

  Páči sa mi

 46. P.S:Dvermi sa dá búchať,len sa treba vždy pozrieť,či je na druhej strane kľučka a rozmyslieť si ,či tie dvere niekedy chceme otvoriť…………….R

  Páči sa mi

 47. Možno to bude znieť blbo ale mal som pred 2 dnami “erotický” sen , v ktorom boly “elfky” 😀 každá bola iná ale krásna ..a z každou som to mohol “robiť” kedy chcem ale len nachvíľu…vim že to bolo v nejakej prírode neďaleko bola pláž a robil som to v nejakom malom ale zvláštnom akoby magickom dome…možno to znie divne ale keď som sa zobudil tak som sa cítil výborne a deň som mal super.A moc sny sa mi nesnívajú…iba niekedy ale tento bol podľa mna krásny..Ale vätšinou času trávim zábavou na počítači možno to bude tiež príčina snu..prosím o nejakú radu alebo čokoľvek ..ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Je pravda, že sny nám zobrazujú aj naše činy počas dňa, či veci, o ktoré sa zaujímame. Ja som včera nakupovala minerálne kamienky a nad ránom som mala sen ako som ich mala v posteli a vyberala som tie najkrajšie. Mala som na nich ustlané… 😆

   Takže sám si uvedom, prečo vznikol ten sen a ako vravíš, že hrávaš rôzne PC hry, tak aký majú námet vieš len ty. 😉

   Tvoje symboly v snoch:
   Sexuálne snové predstavy: odhaľujú skryté túžby snívajúceho rovnako aj jeho vnútorný konflikt na pudovej rovine…

   Vidieť i prežívať sex : podvedomá túžba po zmyselnosti a rozkoši, nespokojnosť s vlastním sexuálnym životom; pre citového a duchovného človeka pokušenie, ktorému by mal odolať.

   Dom predstavuje teba. Strecha pôda, podkrovie domu, horné poschodí je rozum, vedomá myseľ. Takže tvoj sen je niečo, čo si zvažoval a bol si si toho vedomí.

   Elfovia sú ako víly lesa, teda prírodné bytosti, sú krehké a majú hlboký vzťah k citom, často odrážajú vnútorný stav duše a plnia vedome snívajúcemu nádej duchovného rastu, môže mať i hlbší mytologický základ.

   Chápem že si sa cítil krásne, veď kto by sa po takom sne necítil???? 😳

   Použitý snár: http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Páči sa mi

   1. ďakujem moc za odpoveď 😀 A ešte jednu otázku mám , najviac snov čo sa mi snívalo bolo o “UFO” napríklad že som ich ráno videl množstvo nad mojím domom ráno ,alebo že mi podávali nejaké čudné rastliny a mali svoju loď za susedovým domom,a jeden sen tak trochu súvisel s ufo , napríklad že som bol za svojím prastrýkom v amerike a ja som v tom sne bol asi tak 27-ročný s dlhým čiernym koženým kabátom…a pýtal som sa ho otázky na “ufo” povedal že sa tam zjavujú zvyčajne a potom som odišiel do neďalekého obchodu začal som čítať noviny o tom a potom sen skončil…myslím si že najlepšie o svojich snoch sa poradímasi s vami…vopred Ďakujem

    Páči sa mi

 48. Keďže UFO sa ti vo snoch opakuje často, mal by si si prečťať, čo znamená UFO ako snový symbol
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_3io.html

  Těmito procesy jsou většinou “postiženy” osoby nepřipravené, což jsou lidé, kteří jsou racionalisty a nemají sklon věřit v nelogické okolnosti. A právě tito lidé s chladným úsudkem a kritickým rozumem jsou nevědomím drasticky upozorněni na vnitřní proces, který svou nevědomostí a spolehnutím na svůj racionální úsudek blahosklonně přehlížejí. Nevědomí ukazuje do světa zahleděnému vědomí nutnost změnit žebříček hodnot a potřebu obrátit pozornost k vlastnímu nitru, kde se nachází vysvětlení celé problematiky fenoménu UFO. Nevědomí nejprve v plné nahotě ukáže podstatu současné reality myšlení jedince a bude se snažit přimět jedince k přijetí této reality, kterou jsou jeho “zvířecí reakce” na setkání s vyšším vědomím. Právě přijetí ponižující reality je prvním krokem k urychlení duchovního vývoje a k osvícení. Je to dno, od kterého se člověk může konečně odrazit a vystoupat nad ponurou úroveň všedního života.

  Neviem koľko máš rokov, či tá časť čo si sa videl ako 27 ročný, či to bolo do budúcna
  .Vek vo snoch : snícího i druhých snových osob: nemusí odpovídat obvyklému dennímu prožívání, neboť pro sny není podstatná ani minulost ani budoucnost, sny „žijí“ v přítomnosti a pro plynulý duchovní vývoj používají ve prospěch snícího obrazy minulosti i budoucnosti
  – když nevědomí nenalezne vhodný obraz pro snícího v současné době či dokonce v současném životě, sáhne k obrazu do minulosti či do budoucnosti, tak se často bez povšimnutí bortí hranice kontinuálního času a snící nevědomky nahlíží do minulosti či do budoucnosti nebo dokonce do svých minulých či budoucích životů

  kabát často zahaluje individualitu do osobnosti, pod níž se může skrývat netušené zlo, proto je kabát považován za závažnou překážku vlastního sebezdokonalování
  – stejně jako jiné oblečení je barometrem snahy snícího budovat či potlačovat vlastní ego
  – barva kabátu (viděného i oblékaného) ukazuje, jakou osobnost snící preferuje (například červené odstíny upřednostňují emocemi zatíženou osobnost)
  červená: city a emoce, vztek, sexuální závislost; červenobílá je nadějí, neboť emoce prostupuje sílící čistota

  Skús si spomenúť čo si v tom čase prežíval. Medo má dobrý snár, rozpíš si jednotlivé body a hľadaj ich význam a zložíš skladačku sna. Určite v tom objavíš svoj význam, čo ti tým podvedomie chcelo povedať . : wink:

  Páči sa mi

   1. Takže to ber tak, že ti tvoje podvedomie plní túžby vo snoch a tam sa s ními stretávaš. Ja som mala 2 kozmické sny, ale to som len videla planétu Zem a okolo jej krúžila vesmírna sonda a v druhom sne tá istá planéta a vedľa nej Sírius a Xynlanthia. Na druhý deň som ten obrázok videla na internete, takže to beriem ako upozornenie môjho podvedomia, čo sa udeje. 😉

    Páči sa mi

 49. Dobry den, neviem ci mi odpoviete,
  ale zaujimalo by ma preco sa mi snivalo o bratovejs smrti.
  Bol opity a havaroval. Vsetci sme plakali.

  Dakujem , Mata

  Páči sa mi

  1. Tak pokiaľ nejde o prorocký sen, tak cesta autom je životná cesta. Pre istotu brata varuj. Ja som mala s bratom 2 nepekné vízie, našťastie sa zatiaľ neodohrali. Tiež prišiel o život v nich. 😕

   Tak akou rýchlosťou sa rútime symbolizuje našu púť životom. Zrejme si do niečoho skočila po hlave ako sa povie.

   Pre teba je brat vo sne odrazom tvojho mužského princípu a teda symbolizuje tvoju mužskú časť. Bol opilý, teda nie je symbolom múdrého brata.Môže byť aj tvojim tieňom, niečím čoho sa bojíš, lebo bolo poukázané na opilosť s nešťastnou tragédiou.

   Havária autom poukazuje na krízu , zlé obdobie u teba a opilosť to sú pudy, alebo dá sa povedať že tvoje emócie sú nakazené negatívnými obrazmi. Je niečo negatívne nad čím si rozmýšlala , čo mohlo vyvolať duševný smútok u teba?

   Smrť je významným prvkem a předělem, neboť zmírá stará osobnost a rodí se nová; takových umírání ve snovém životě je při cílené duchovní cestě i několik za rok; smrt nutí snícího přemýšlet o smrti, aby se naučil vnímat každičký okamžik života, aby pochopil, že smrtí nic nekončí, ba naopak – vše začíná

   Smrťou zomiera staré nepotrebné, pokiaľ ten, kto sníva niekoho nezabije. Zrejme dostaneš nejakú lekciu od života, ktorá ťa bude dlhšie trápiť, ale ak pochopíš svoj vlastný čin a urobíš patričnú nápravu, tak to zlé v tebe odumrie a môžeš začať s leším štítom.

   Plač je duchovným liekom na všetky bolesti, slzami sa bolesť zo srdca vyplaví a čas všetko zahojí. Rozmýšlaj nad tým snom, lebo sa týka teba. Zamysli sa aj nad tým, aké obdobie si vo sne vnímala, jeseň, zima, môže ti to byť nápomocné k uskutočneniu snu. Možno sa veci už dejú a ty si bola varovaná, aby si dala veci do poriadku. Rozmýšľaj určite na to prídeš, sny o nás veľa napovedia. Pekný večer ti prajem. 😉

   Použitý snár http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

   Páči sa mi

 50. Dobry den..ludia mavaju rozne sny a hoc kazdu noc iny..aj ja mavam sny, ale ktore idu dookola..a su to 3 rozne sny..kazdy ineho druhu..a velmi ich prezivam..v noci sa az budim z placom a chvilu mi trva, kym si uvedomim, ze to nieje ”realita”.mam 26 o mesiac 27(11.10.1984) a som matka dvoch deti, dievcatko 6, chlapcek 3..mam priatela, no niesme zosobaseny a nieje bio-otcom dcerky..ale miluju sa:) moj prvy opakujuci sa sen, spociva v tom, ze som velmi nestastna, pretoze viem, ze moj priatel ma niekde podvadza, a nechce prist domov..to ma ubolieva..budim sa s placom..pritom v realite travime spolu dost casu..dalsi opakujuci sa sen spociva v tom, ze sa hadam s otcom a ma aj bije, a mysim, ze je opity..tiez sa budim z placom..inac zijem uz 6 rok v irsku, a otec mi velmi chyba, dal mi vela do zivota, dost si ho vazim, mala som krasne detstvo(i ked vtedy som si to neuvedomovala)..a posledny opakujuci sa sen je trochu odlisny, pretoze v nom netrpim ”sama”..ale tiez sa budim prepotena a z placom:( vacsinou sa to odohrava na uplne mne neznamom mieste, je to vacsinou zchatrana budova, uprostred nicoho, alebo hor..alebo aj na prazdom kupalisku..kde sme partia ludi..vsetko ludia ktorych poznam..kamarati..ale to je to, ze su to zmiesany ludia..z celeho mojho zivota..cize v ”reali” by sa nemali poznat..a vlasne neviem co sa deje na zaciatku sna..len mam neprijemny pocit..a potom mi postune dojde, ze sme ”koristou” niekoho alebo niecoho..tak postupne umieraju kamarati roznymi sposobmi..ja vacsinou ujdem pred ”netvorom” ale sen nema koniec..len sa zobudim spotena..a v sne je velmi potrebne moje myslenie, teda, pride mi to, ze musim velmi rozmyslat ako prekabat hajzla a ujst..trva to ako vecnost..vsetky sny, a pritom je to kratka doba..co si o tom myslite?ja viem, ze to znamena vela, len neviem prist na to, ze co..dakujem velmi pekne za odpoved:)

  Páči sa mi

  1. Zuzka spýtam sa ťa takto. Už máš deti z predchádzajúceho vzťahu. Neviem aký bol, či si prežila neveru v ňom, alebo u rodičov. Takéto veci veľmi ovplyvnia sny. Pri nevere vždy ide o spracovanie udalostí napr. stačí ak sa s partnerom pohádate, ale si s nim spojíš niečo, čo by neurobil, ale aj tak o tom premýšľaš a hneď máš vytvorený sen. Ide o kolísanie medzi emocionálnou a pudovou rodinou. Stačí aj ak si žiarlivá, lebo sa o neho bojíš a máš podnet k takémuto snu. Píšeš, že trávite spolu dosť času, takže zrejme máte pekný vzťah. Musíš sa naučiť dôverovať a veriť, lebo myšlienky sú mocnejšie potom a votrú sa ti do sna.

   Muž čo podvádza zanecháva za sebou stopy…spieva si, zmení chovanie, štýl a podobne. Zrejme máš v sebe nejakú skúsenosť s tým, keď ten sen tak prežívaš. To isté ma napadlo v druhom sne, kde ti otec ubližuje.

   A ten tretí sen…chatrč sa nachádza na opustenom mieste nikde v horách… je to tvoja nepripravenosť , ktorá sa odohráva v citových, alebo duchovných rovinách.
   Kúpalisko je jedním z nejsilnějších symbolů citové roviny, neboť v jeho areálu se snící a množství jeho personifikací zbavuje pudových myšlenek v očistné koupeli; koupání a za jasného počasí i “oheň” slunce s sebou nesou moc zázračného morálního očištění.

   Zabíjať ludí ide o pokles z duchovnej úrovne na pudovú. Smrť vo sne je vlastne zbavovanie sa starého nepotrebného, aby mohlo vzísť niečo nové lepšie. Lenže ty v tom sne utekáš pre nikym, kto predstavuje problém pred ktorým utekáš, problém z minulosti a nieje vysporiadaný.. Byť korisťou je nevysporiadaný vzťah čiže pudová personifikácia.Je to ako lov na zvierata, pričom to zviera si ty a kto je lovec.
   Prečítaj si u Meda vize budúcnosti a minulosti. Je to snár s ktorým pracujem a vždy mi dal správna význam snových symbolov

   http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2mb.html

   Minulosť nepotlačíš do kúta, musíš ju spracovať. Všetky sny prežívaš, takže majú v tebe hlboký podnet, ktorý pramení z tvojej minulosti. Inak si to vysvetliť neviem…
   Dúfam že ti to pomohlo ich trocha objasniť. Ak som mala pravdu urob si cestu do svojho vnútra a predstav si situáciu, ktorá ťa trápi a spracuj ju a uvoľni z nej potrebnú energiu. Odpusti sebe aj dotyčnému a uvoľni ho zo svojej mysle.
   Želám všetko dobré….. 😉

   Páči sa mi

 51. Zuzka odpoviem ti neskôr, je to na dlhšie Ide o nejaký problém pred ktorým utekáš a vždy ťa dostihne. Pokial problém nevyriešiš, nezbavíš sa tých snov, lebo sú ako tvoje svedomie, ktoré ťa vždy dostihne. Nevyriešené potrebuješ spracovať , uzavrieť, odpustiť si a tým nájdeš svoj kľud.

  Páči sa mi

 52. Tak v rovnakom poradí to nie, ale z detstva sa kamoške opakoval jeden sen a keď bola na dovolenke na Macoche a uvidela tú roklinu, tak si na sen spomenula a bola opatrná, lebo vo sne padala hlboko niekam dolu do priepasti. Od vtedy sa jej sen už nesníval. Preto mala vďaka snu hrôzu z výšok a takým miestam sa vyhýbala. Zrejme šlo o upozornenie, aby bola opatrná. Mala viac takých snov, čo sa jej snívali v detstve a opakovali sa v dospelosti.

  Opakujúce sa sny nás na niečo upozorňujú a pokiaľ nie sú vyriešené, tak a vracajú. Ak idú po sebe a nadväzujú na seba, mala by si si ich vyložiť. Určite majú súvislosť.

  Možno si otvorila tajnú skrinku, ktorú si kedysi v detstve zatvorila a niečo ti to pripomenulo, tak sa sny vracajú, lebo neboli spracované.

  Alebo sa blíži to na čo upozorňvali. 🙄

  Podľa A. Adlera opakujúce sa sny poukazujú na prejav zákona pohybu, ktorý je zhodný so životným štýlom.

  Páči sa mi

 53. Často mám sny v ktorých umieram na posteli doma, nemôžem sa nadýchnuť a stále mi búcha srdce akoby malo vyskočiť z hrude. Liečim sa na vysoký tlak. Môže mi niekto povedať čo to znamená

  Páči sa mi

  1. Sen podľa symbolov v snáre Mdeo.cz.
   ležet v posteli: i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího (včetně mnoha nesplněných přání)

   nelze popadnout dech: to, co ostatním připadá lehké a snadno řešitelné bude snícímu činit obtíže

   Srdce: je třeba si uvědomit, že srdce v nevědomí a ve snech má spíše podobu centra citového a duchovního obsahu než pro život v těle nezbytnou funkci srdečního svalu, proto se nazývá duchovním srdcem

   bolest v srdci: způsobujeme si sami egoistickými skutky, ubližováním druhým lidem a zvířatům; bolest v srdci spolu s následným zvnitřněním umožňuje nalézt soucit a soucit pomáhá odstraňovat bolest srdce

   vidět vlastní smrt (z pozice svědka): velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část, pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost

   Páči sa mi

 54. Smrť vo sne , pokiaľ nejde o predzvestný sen znamená len ukončenie niečo , nejakého obdobia v tebe, alebo niečoho, čo malo zomrieť. Lenže ty sa budíš, lebo v tom sne nemôžeš dýchať buší ti srdce, tak si myslím že sen je vyvolaný len panickým strachom z toho, že sa bojíš takého to konca a následného zlyhania srdca. Neviem či si už takýto stav zažil, alebo mal záchvat a podvedome si ho v sebe živíš a prežívaš to aj snoch. Skús si spomenúť od kedy ti začali sny o smrti na posteli. Smrťou sa oslobodíš od niečoho čo si nemohol rozdýchať, dusilo ťa to, tak rozmýšľaj čo by to asi mohlo byť.
  K vysokému tlaku som dávala článok o krvnom tlaku http://anitram.wordpress.com/2011/10/17/krvny-tlak/

  Prečítaj si a rozmýšľaj koľko z toho je pravda. Ochorenia si vytvárame my sami, lebo sa nedokážeme cez niečo preniesť.

  Vysoký tlak je požiadavka pripustiť si vlastné pocity, milovať sa, ale aj byť „srdečnejší” voči ostatným.

  Naplň svoje srdce láskou, pokojom, uvoľni sa a smrti sa neboj.

  Páči sa mi

 55. Asi pred týždňom som mala sen v ktorom som bola na školení v jedom rekreačnom zariadení a mala som tam sex z úplne neznámym starším mužom cca 50tnikom, ja mám 38 rokov. Raz sme mali sex v posteli a raz v kúpelni, tvár som mu neviedla alebo si nepamätám len telo som si zapamätala aj to že už bol šedivý. Ráno som sa strašne hambila za svoj sen. Nikdy som manžela nepodviedla a velmi ho milujem. Tak neviem čo ten sen znamená. So sexuálnym životom v manželstve som spokojná tak neviem.
  Rada by som vedela čo ten sen znamená?

  Páči sa mi

  1. barva vlasů: vyjadřuje základní emoční podnět k sexualitě (viz barva)

   bílá: čistota, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí; sebepoznání, ve své nejvyšší formě značí božskou mysl

   stříbrná: má ještě pevnější vztah k animě (viz archetyp Anima – Animus) než barva modrá, neboť se vztahuje k měsíci

   šedá- deprese.

   Koupelna je z citového hlediska nejdůležitější místností v domě, neboť v ní se snící zbavuje nečistot a pachů hmotného světa, jež pocházejí z připoutanosti k pudové rovině

   Postel i bez erotických obrazů se váže k sexuálním vztahům snícího

   Sex:přestože je sexualita ve snech nejčastěji nahrazovaná nesčetnými zástupnými sexuálními a erotickými symboly, často se objevuje ve snech v otevřené podobě vidět i prožívat: podvědomá touha po smyslnosti a rozkoši, nespokojenost s vlastním sexuálním životem; pro citového a duchovního člověka pokušení, jemuž by měl odolat

   Muž: v erotických a sexuálních obrazech: vždy pudový animus

   Aj keď vnímaš svoj sexuálny život ako spokojný, ale podvedome túžiš po niečo, čo by naplnilo tvoje tajné túžby, predstavy. Nepozerala si v tom čase nejaký film so sexuálným námetom? Ak sa nám sníva so sexuálnym námetom, väčšinou nam chýba sex, alebo milovanie a v snoch sa prejavujú naše túžby. Ten neznámy muž nemusel byť cudzí chlap, ale mohol len predstavovať niekoho skúsenejšieho v sexe vynaliezavého. 50 symbolizuje nový začátek

   Muža s fantáziou, čo by do milostného vzťahu vniesol niečo nové . Možno túžiš po nových praktikách, alebo niečom inom , čo ste neskúšali s manželom. Vlasy sú väčšinou biele, len s tmavými, ak nie sú všetky biele sú šedivé . Porozmýšlaj, určite prídeš na to, prečo si mala taký sen, ak podvedome netúžiš po iných mužoch a si manželovi verná. 😉

   Páči sa mi

 56. ahoj, chcel by som sa ta opytat na jeden vyznam sna.. dnes rano mi volala priatelka a vravela ze sa jej snivalo ze bola so mnou tehotna,ale potratila…vedela by si mi pomoct s vyznamom? dakujem

  Páči sa mi

 57. Jej symboly v snoch:

  tehotenstvo představuje jeden z nejdynamičtějších symbolů duchovního vývoje; symbolizuje nový život, který roste a zraje v bezpečném lůně, nejčastěji je předzvěstí povýšení pudové roviny na citovou

  snové těhotenství téměř nikdy neodráží skutečné těhotenství v denním vědomí, pokud by se tak přesto stalo, pak by se jednalo o vhled do budoucnosti, který není zase tak vzácným snovým úkazem

  Potrat-velice negativní obraz symbolizuje nedokončený proces sjednocování pudových protikladů a tragický pád z ještě nedosažené citové roviny zpět na dno pudové roviny; tento negativní obraz je předzvěstí vážné krize .

  Takže mne z toho vychádza , že tvoja priateľka pokiaľ nevidí do budúcnosti a nebol to predzvestný sen, tak to bolo len o jej citoch k tebe. Váš vzťah prešiel hlbším procesom pre ňu a vzniklo u nej viac citové puto, teda zrodila sa láska, alebo niečo ju pri tebe posunulo emočne vyššie. Lenže ten potrat znamená krízu, stratu niečoho čo vzniklo z vás oboch, buď citové ochladnutie, alebo nejaký problém, ktorý by vás mohol od seba odlúčiť. Teda pre ňu symbol opatrnosti vo vzťahu. Potrat býva pre ženu veľmi bolestivý, myslím tým emocionálne. Ak nepozerala nejaký film s takýmto námetom, tak to bolo o vás dvoch, alebo o nej a nejakej mužskej časti v jej okolí. Otec brat…neviem, ale skorej mi to sedí na vás dvoch.

  Použitý snár Medo.cz.

  Páči sa mi

 58. dobrý den, veľmi ma zaujala táto tema hlavne preto ze posledny tyzden sa mi stale opakuje sen s rovnakou temou. rozisli sme sa s piatelom nie velmi dobre a stale sa mi sníva o tom ze sme si to vsetko vyjasnili a odpustili sme si,.trochu ma to trapi ked sa rano zobudim a rozpamatam sa na ten sen. co to moze znamenat?

  Páči sa mi

  1. Myslím že to bude tvoje svedomie, ktoré to stále trápi . Si si istá, že si mu povedala všetko, čo si chcela, prečo už s ním nechceš byť?
   Skús si vnútorným zrakom predstaviť teba a tvojho bývalého priateľa a pozri sa , či idú ešte nejaké vlákna k nemu. Ak áno, tak ich prestrihni a povedz, že mu dávaš slobodu a voľnosť a už ho nič k tebe neťahá.

   Páči sa mi

   1. no ono to je skôr tak že on sa rozišiel so mnou.sme strašne dlho boli spolu nie som nejaka pubertiačka ktora sa trapi ze sa jej skončil vzťah s chalanom s ktorým chodila mesiac. skôr sa neviem zmieriť s tým že to on ukončil. aj keby som chcela zabudnúť je to tažké.ale neviem prečo sa mi o nom stale sníva že sa ku mne vratil.

    Páči sa mi

 59. Prepáč, zle som ťa pochopila. Najlepšie si vykladá sen ten , komu sa sníva, lebo pozná všetky okolnosti okolo toho. To za akých okolností ste s rozišli vieš len ty, takže vieš, čo ťa trápi a prečo také sny. V nich si vyjasňujete a vysvetlujete neuvážené činy. Možno ťa týmto podvedomie nabáda, aby si sa mu ozvala a skúsila sa s ním porozprávať ešte raz a všetko si vyjaniť. Na rovinu poznať presný dôvod a ubezpečiť sa , či to naozaj tak má byť. Inak si to neviem vysvetliť. Aj keby ste sa k sebe nevrátili, možno že ostanete kamaráti….neviem ako sen končí. Každopádne tu je dobrý snár vypíš si body zo sna a podľa toho si urob skladačku čo ti tým tie opakujúce sa sny chcú povedať. http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Opakujúce sa sny nás na niečo upozorňujú a ich symbolika je iná a ko skutočnosť.

  Mne sa tažko hľadalo, lebo poznám len málo symbolov zo sna.

  Partnerská láska: jen v prvotním obdobím zamilovanosti, v níž se člověk vzdává sám sebe ve prospěch druhého, se vztah dá nazývat opravdovým citem – láskou (takový cit přináší mnohé zázraky, které popisuje archetyp Řízená imaginace ), po nedlouhém období nastupuje do vědomí člověka připoutanost a degradace čistoty citu na emoční kolísání mezi pudovou a citovou rovinou (převaha jedné z těchto rovin pak určuje náplň vědomí)

  Odpustit viníkovi: zpočátku snící odpouští druhým drobné přestupky, postupně se učí odpouštět stále větší prohřešky, až nakonec dokáže odpustit viníkům i ta nejhorší přestoupení vůči druhým i vůči sobě samému, pak v chování viníků vidí zaslepený egoismus a hlavně dopad karmického zákona*34, který zcela jasně říká, že odpuštěním není viník zproštěn viny, ale pouze osoba, jíž se negativní čin dotýká, se oprostí od negativních myšlenek, což ve svém důsledku znamená vybití karmického napětí

  Tak nech všetko dopadne dobre k tvojej spokojnosti.

  Páči sa mi

 60. Ahojky zavítala so opäť,
  poprosím ťa Martinka o vyloženie sna…. budem ti veľmi vďačná, veľmi ma znepokojil… šli sme cez most ja a moje baby, bol úzky a drevený…. pod nami tiekla silným prúdok dosť vysoká rieka Váh… vysoká myslím tak, že bol až po ten most…boli záplavy… drevo sa doň namáčalo po ktorom sme kráčali…. vravím staršej Anitke… Anitka drž sa nechoď po kraji spadneš tam…. v tom sa pre niečo malá Nikolka na mňa otočila stupila vedľa a spadla do rieky….. kričala som na ňu Nikolka neplač, plávaj, chytro plávaj neboj zvládneš to maminka ti ide na pomoc…. plávaj ku mne Niky a plakala som a kričlala som, utekala som dolu starými betónovými schodmy a keď už som bola dolu pri nej vystrala tú maličkú ručičku ja som ju nestihla zachytiť a ona klesla dlu a viac sa nevynorila….. v tom momente som sa ztrhla ako nikdy predtým a posadila na posteli so strachom či je Nikolka v poriadku 😦

  Páči sa mi

  1. Boli ste 3 . Význam tohto čísla poznáš. Ty a tvoje dve dcéry. Trojice je symbolom skutočnej jednoty. Minulosť prítomnosť a budúcnosť, to mi tu najviac sedí.
   Dcéra symbolizuje citovou animu, dává snícímu rodiči možnost konfrontovat skutečný vztah s dcerou a ve snovém příběhu tak odstranit své negativní vlastnosti; stejně to funguje i obráceně, a tak má dcera možnost odstranit svá negativa vůči rodičům.

   břeh je místem
   , odkud nastupujeme k novým prožitkům*73 ve vnitřním světě, je i cílem, v němž budou uskutečněny mnohé nápady a vyřešeny různé komplikace, symbolizuje tak novou orientaci v životě; na břehu snícího často čeká záchrana a břeh je významným opěrným bodem pro další odvážné průniky do nevědomí
   břeh je střetnutím vědomého (půda břehu) a nevědomého (voda)

   Nebezpečná voda: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky
   přítok vody: symbolizuje city, které k snícímu proudí z jeho okolí; někdy může s přítokem vody přicházet emoční bolest

   Most spojuje současný stav snícího s možnými budoucími prožitky, vztahy i různými scénáři života, někdy může být spojnicí mezi jednotlivými rovinami (pudová, citová, duchovní) nebo ve výjimečných případech přechodem k jiným stavům vědomí; most nemusí snícího vždy přivést k lepším stavům a kvalitnějším prožitkům, někdy může být krokem zpět či dokonce krokem do horších stavů
   dřevěný: slouží v nevědomí k překonání určitých problémů, ale chůze či jízda po něm s sebou nese i značná rizika (negativní vlastnosti jako vztek, vznětlivost a nenávist přinášejí na dřevěný most zničující oheň, nezvládnuté emoce zase vodu, která dřevěný most znehodnotí či rovnou odnese)
   stav břehu je často alegorií minulosti a vzpomínek, aby se snícímu připomněla nutnost oproštění se od minulosti; na břehu se často setkáváme s pokušením, neboť překonávání pokušení je také jednou z cest k plynulému duchovnímu vývoji

   Protože je most přechodem z jednoho stavu do druhého, zákonitě se na něm objevuje množství překážek a symbolů, které ukazují charakter budoucího stavu či prožitku, ale mohou se objevit i nádherné proměny, jimiž nevědomí odměňuje každého zvídavého člověka

   V řece teče voda, která plyne; na břehu je to, co nás drží, to, s čím se máme zabývat a co máme odstranit, abychom docílili stejné plynulosti jako voda v řece
   vody v řečišti vypovídá o čistotě citů, které jsou většinou zakalené zbytkovým množstvím pudových symbolů (špína, předměty i naplaveniny)

   Rěka je také významným činitelem očisty, neboť v ní máme možnost zanechat své viny, hříchy, negativní vlastnosti i závislosti
   nebezpečná povodňová vlna: snící se pokouší dosti riskantně překonat vlastní emoce; podobný snový obraz předjímá nebezpečné osudové okamžiky

   Rozbouřená hladina: prozatím nevědomý obsah mysli snícího vystupuje na povrch k vědomému zpracování; rozbouřenou hladinu může způsobovat také emočně nevyrovnané prostředí, v němž se snící v denním vědomí pohybuje; rozbouřená hladina mobilizuje vnitřní síly k překonání brzkých problémů

   Pád z pevné země do vody symbolizuje vzestup z pudové roviny prožívání (země) na citovou (voda), takový pád i přes skutečný pozitivní vzestup vyhodnocuje podvědomí snícího zvyklé na pudový vzorec chování jako pád

   kamenné schody: symbolizují minulou snahu nebo minulé kladné činy, které vystavěly podmínky pro budoucí cestu vzhůru

   sestup po schodech: symbolizuje přechod od obsahů mysli (myšlenky, pocity) k činům; někdy může tento obraz symbolizovat cestu do podvědomé mysli, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání

   levá ruka: vztahuje se k matce a její stav zobrazuje citové vztahy k matce, aby se u mužů vyřešil Oidipův komplex*49
   pravá ruka: vztahuje se k otci a její stav zobrazuje citové vztahy k otci, aby se u žen vyřešil Elektřin komplex*50

   pokud pláč způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem plakajícího člověka; tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti

   Utonulí lidé: symbolizují vyřízené citové záležitosti či ukončené citové vztahy

   Smrt dítěte: pokud snící již přímo ve snu nepochopí smysl a souvislosti (karma*26) s vyústěním všech pocitů v soucit a odpuštění, pak je to velice negativní symbol a tragický pád z citové roviny zpět na pudovou, tato negativita může snícího ovlivnit i na několik měsíců.

   Mirka ak si nepozerala nejaký podobný film, alebo nejde o prorocký sen, tak zo sna je jasné, že ide o citové problémy. Si na ceste riešenia nejakej situácie a snažíš sa ju vyriešiť. Cesta, ktorú si si vybrala nie je ľahká. Most, cez ktorý chcete prejsť je úzky a drevený, teda nestabilný. Chceš prejsť z minulosti do prítomnosti, ale nesieš si zo sebou veľa negatívnych emócii. Jedna dcéra spadne do vody. (v ezoterice číslo 1 znamená iniciaci a zasvěcení, což znamená nalezení cesty k nitru a započatí procesu poznávání vlastní individuality) tiež dcéra môže byť minulosťou, ktorá e potrebná sa očistiť prúdom vody. Čo pre teba znamená mladšia dcéra? Majú spoločného otca? Ktorú ruku ti podávala k tej sa vzťahuje problém. Išla si schodmi dolu, teda do podvedomia, kde sa schovávajú nevyriešené veci, ktoré ťa trpia. Plačom sa očisťujeme od bolesti, uvoľňujeme emócie. Smrťou dcéry nastalo ukončenie citového vzťahu

   Skús sa nad tými symbolmi zamyslieť a choď myšlienkami hlbšie do seba. Myslím že ide o varovanie pred nejakou emocionálnou záležitosťou z minulosti, ktorá sa ťa duševne dotýka a končí smrťou citovej animy. Teda dcéry.

   Páči sa mi

 61. vďaka za výklad…. myslím, že ručičku, ktorú mi podávala bola pravá, bohužiaľ nestihla som ju zachytiť…. bolí to celkovo ten sen, keď si naň spomeniem… je pravda, že riešim veci v duchovne, rôzne kurzy, zasvätenia…. a je pravda, že riešim vzťah,ktorý chcem opustiť, no ešte nieje dostatok odvahy…. a je pravda, že neviem čo bude po rozchode a ako budem ďalej fungovať, čiže aj toto je asi dôvod prečo tento sen….

  Páči sa mi

  1. Vidíš pravá ruka vzťah k otcovi, teda muž. Vzťah sa ukončí a bude to bolestivé, ale tak ako voda odnesie všetko zlé aj čas odnesie a bude potom ok. 😉

   Mirka neber si toho veľa , rieš len podstatné veci. Všetko chce svoj čas. 😛

   Páči sa mi

 62. Dobrý deň prajem, idem vás znova poprosiť o výklad môjho sna. Túto noc sa mi snívalo, že stojím pred cintorínom, držím za ruku jedno z mojích troch detí. Opieram sa o plot cintorína, veľmi plačem a sledujem, ako jeden muž kope jamu. Je už skoro vykopaná a čiastočne vidím tú jamu. Je však divné, že na mieste, kde sa kopala jama, je v skutočnosti Ježišov kríž. Tak neviem, prečo sa kopala jama práve tam. V myšlienkach som ale vedela, že zomrela moja stará mama a tá jama sa kope pre ňu. V tom prišiel ku mne môj bývalý spolužiak aj so svojom mamou a pýtajú sa ma, či to bola moja stará mama. Ja som s plačom odpovedala, že áno. Starú mamu som v sne celú nevidela, len jej vystretú ľavú ruku, na ktorej mala zdvihnutý ukazovák a na niečo ukazovala. Moja mama mi v tom sne povedala, že možno si chcela stará mama zobrať lieky a ukazovala na nejaký stolík so šuflíkmi, kde tie lieky mala. A zomrela a nestihla si tie lieky dať. V skutočnosti moja stará mama zomrela asi pred cca 27 rokmi. Čo prosím vás mohol tento sen znamenať ? Upozorňuje ma moja stará mama na niečo ? Chce mi niečo povedať ? Stále nad tým premýšľam. Veľmi pekne ďakujem. Katarína

  Páči sa mi

  1. Hřbitov pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

   kopat, vidět kopat: brzy odložíme další tížící břemeno a opět se nám bude lehčeji kráčet životem
   prázdný hrob: předzvěst vyřešených konfliktů a skonu starých názorů

   Kríž každý člověk si nese svůj kříž hluboko ve svém nitru, každý člověk jej bude muset jednou, třeba v jednom z příštích životů, vytáhnout a očistit (altruismus*58, morální zušlechťování, meditace a studium duchovní literatury), každý člověk bude muset jednou, stejně jako Ježíš Kristus, zanechat za sebou hmotný svět i hmotné tělo a pozvednout se k výšinám, kam člověk – Syn Boží – odjakživa patří

   vidět příbuzné a známé, kteří jsou ve skutečnosti mrtví: jeden z fascinujících fenoménů posmrtného života není pouhou vzpomínkou, ale významným poselstvím nevědomí, které snícímu sděluje důležitou informaci nebo urovnává nevyřešené citové vztahy či dokonce naznačuje lidskou existenci v nepřetržitém koloběhu zrozování

   levá ruka: vztahuje se k matce a její stav zobrazuje citové vztahy k matce, aby se u mužů vyřešil Oidipův komplex*49

   Prst na ruke je symbolom falickým, teda pohlavný úd

   Skrinka šuplík
   je alegorií mysli, a proto její obsah (mohou jím být i nápoje – city) je obsahem mysli snícího

   pevné a práškové léky se vztahují k hmotnému tělu; ak brala lieky na srdce, tak sa vzťahuje k tejto časti.

   jakmile se matka snícího objevuje ve snech často, je snící nesamostatný a nemá ke své matce vyřešen citový vztah, naopak malý výskyt symbolu matky ve snech svědčí o samostatnosti a relativně vyřešeném vzájemném vztahu

   cizí matka: nemá v nevědomí podstatnější osobní význam a vyjadřuje jen různé náhledy na mateřské vztahy

   cestovat s dítětem: rychlý vývoj v procesu sjednocování
   Držala si dieťa za ruku uvědomit si jednu ruku: mužský pohlavní úd

   držet se za ruce: může být potvrzením či předzvěstí vřelého vztahu či přátelství, ale často jsou důsledkem takového stisku sexuální obrazy a témata

   Díte jako součást rituálu-pohřbu: úspěšné sjednocování, druh a podstata rituálu může napovědět bližší faktory sjednocování

   Neviem aký máš vzťah s manželom, alebo s priateľom, či nie je poukázané na tvoj vzťah, aby si niečo v ňom vyriešila, čo stále odkladáš. Babka ťa naozaj na niečo upozorňuje skús sa zamyslieť a pozri si symboly. 😉 Možno ti to napovie viac ako mne.

   Páči sa mi

 63. Veľmi pekne ďakujem za výklad. Idem si pozrieť tie symboly, snáď budem vedieť akým smerom sa mám ubrať. S mužom……to je na dlhú debatu, rozhádanie pred pár rokmi kvôli jeho mame……..alkohol, ktorý teraz trocha zvládla, o tom som tu už písala…..niekde vo vzduchu stále visí nevypovedané, prečo vlastne všetky hádky medzi nami boli a prečo sme sa museli /chceli/ odsťahovať od svokrovcov. A riešenie vlastného bývania v nedohľadne. On silou mocou k rodičom a ja zase ďaleko od nich. Čo je aj logické, keďže všetky problémy a hádky boli len kvôli svokre. Tak stále stojíme niekde medzi a nikto do toho asi nechce moc vŕtať……. Katarína

  Páči sa mi

 64. AHoj, často sa mi sníva, že som pri mori a z vody sa stane tsunami. Všetko to ide namňa a ja nestíham utekať. Potom často cestujem k vode, k moru a je to dlhá cesta.
  – Dalej sa mi sníva o presťahovaní sa do iného bytu a ja chcem isť naspať do toho reálneho pôvodného, v tom novom je víťah kt. má pohyblivé dno a mám čo robiť aby som sa naňom udržala.
  – doprava, meškám na vlak, nemam lístok a vydám sa na cestu autobusom ktorý ide úplne iným smerom ako som si myslela. Alica

  Páči sa mi

 65. Tieto sny ti ukazujú ako konáš v živote. Rozbúrené more sú búrlivé emócie´, spomeň si aké si mala obdobie, keď sa ti sníva tento sen. Čo si emocionálne riešila.

  Bouře :nebezpečné vzedmutí emocí a pudů, předzvěst destrukce a převratných změn jako počátku nového údobí, když se tísnivé dusno bouří promění v ozónem provoněný vzduch pozvedající mysl vzhůru

  Víchrica symbolizuje průnik duchovních prvků do vědomí snícího, což má za následek likvidaci mnohých sexuálních symbolů (nejčastěji stromy), světských skutečností (například obchody) a emočních vztahů (například elektrická vedení); další podrobnosti viz vítr

  Silný, vichřice, větrná smršť, uragán: rychlý průnik duchovních myšlenek do vědomí snícího má většinou za následek světské problémy či dokonce neštěstí v denním životě

  Autobus sú tvoj smer cesty v živote, ideš úplne inak ako by si mala, to je ten opačný smer v autobuse. Dokonca nemáš ani lístok, takže nie si pripravená na túto cestu.

  Byt:je zjednodušeným náhledem snícího na sebe samého
  Kupovať byt vytváření nového bytostného obsahu snícího, možno ti vstúpilo niečo nové do života a ty si nebala na to pripravená, alebo schopná to prijať a tak si sa chcela vrátiť radšej k niečomu čo poznáš, lebo vieš, že to funguje. Preto si sa chcela radšej vrátiť do pôvodného bytu, teda k sebe samej, ktorá vie ako koná a reaguje. Kto ti vstúpil v tomto období do života zamotal ti hlavu, alebo snažil naviesť na inú cestu?

  Výťah ak ide dole teda klesáš , či stúpaš je poukázané na sexuálnu energiu.
  Jazda vo výťahu :jezdící šikmými či vodorovnými šachtami, pohyblivé stěny, podlaha či strop výtahu, velice úzký výtah, vzpříčené tělo ve výtahu, z vnějších příčin se výtah zastavuje: scéna v podvědomých vzpomínkách navrací snícího do dramatu porodu .

  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html
  Medo má veľmi dobrý snár, ak sa chceš zaoberať vlastnými snami a pochopiť čo ti hovoria nájdi si jednotlivé symboly a intuitívne si uvedomíš , že sen ťa vlastne varuje, alebo upozorňuje na to ako konáš a čo prežívaš. Sny nám o nás veľa napovedia. 😉

  Pekný deň Alica.

  Páči sa mi

 66. Dobrý deň ja by som sa len chcela opýtať čo znamenal tento môj sen: prisla som s nejakým neznámym pánom na cintorín kde mám aj v skutočnosti pochovaných starých rodičov on šiel pozrieť na nejaký hrob a ja som mu povedala že idem hore pozrieť starých rodičov keď som tam išla zazrela som tri hroby vedľa seba v jednom bola moja druhá stará mam ktorá je pochovaná na opačnej strane slovenska a vedľa nej boli moji rodičia ktorý v realnom živote ešte stále žijú…..keď som im chcela zapaliť sviečku zjavila sa moja mama vo svojich svadobných šatách a dotkla sa neznámeho hrobu na ktorom som mala položenú tašku so sviečkami a povedala mi :”Tento je ešte horúci”….myslela to v tom zmysle že bol ešte čerstvý na to neznámom hrobe som zbadala meno toho človeka som nikdy nepoznala a ani nepoznám…..preto by som chcela vedieť čo to všetko malo znamenať….vopred vám veľmi pekne ďakujem

  Páči sa mi

 67. Ten neznámy muž symbolizuje neznámou mužskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snového muže patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudový, citový či duchovní animus) (více v archetypu Anima Animus)

  Hřbitov je pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

  Hrob je symbolom niečoho, čoho sme sa vzdali. Už tým, že si chcela ísť smerom hore k hrobom si navedená, aby si si uvedomila stav jednoty v ktorej nie je hore dole, telo duša, ale si len ty. Možno niečo oddeluješ od seba a máš si uvedomiť jeho celistvosť, či stav bytia, uvedomiť si, že proste si tu a teraz. Tak isto k tomu naznačuje aj číslo 3 (3 hroby)
  3-trojice je symbolem skutečné jednoty (začátek – střed – konec, nahoře – uprostřed – dole, minulost – přítomnost – budoucnost, Tarot ve třetí kartě (“Vládkyně” či “Tvořivost” v Osho zen Tarot) spojuje ženský princip s mužským a v hlubším pochopení vede člověka vnitřním světem díky objevení tvořivé síly od spojení ohně a vody k božskému světlu, taková tvořivá síla nepůsobí vně, v hmotném světě, ale uvnitř sebe přetváří podstatu samotného lidství.

  Tým že v hrobe boli tvoji rodičia a ešte žijú ide o niečo minulé spojené s nimi, čoho si sa vzdala a pochovala v sebe.

  Svatební šaty: jsou v nevědomí a ve snech symbolem panenství (panictví), čistoty, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí, ale pouze v citové rovině prožívání.
  Tým že tie svadobné šaty mala oblečené tvoja matka, myslím že sa spája s niečim čistím nevinným a je ti z podvedomia našepkávané, aby si sa na ňu pozerala inak a nenechala ju v sebe zomrieť. Neviem, či si mala s rodičmi nejaký konflikt, alebo niečo v minulosti a teraz sa ti to navracia, aby si to vyriešila, porozmýšľaj.
  Ten čerstvý hrob je niečo, čoho si sa len nedávno vzdala. Sama si skús pomocou týchto symbolov dať do súvislosti deje v tvojom živote. 2012 je rok , kedy treba vyriešiť minulé činy a uviesť svoj život do rovnováhy, odpustiť, prijať milovať.
  Použitý snár http://www.medo.cz

  Páči sa mi

 68. Dobry den,
  mne sa uz asi desat rokov sniva ten isty sen…padam zo schodov alebo stupim vedla a celym telom mi trhne az sa prebudim s tlmenym vykrikom. obcas dokonca aj citim tlmeny naraz…

  Páči sa mi

 69. Danka dôležité je aj vedieť z akej časti ideš, či z povale, alebo prízemia do pivnice, lebo každá táto časť predstavuje nejakú rovinu v našom tele. Povala je vedomá myseľ a pivnica je podvedomie, ktoré je zahalené pudmi.
  Tak isto aj schody aké sú ,či drevené, alebo kamenné. Ten sen je varovaním, niečo si zatlačila do úzadia a vo snoch sa snažíš k tomu dostať, ale vždy sa ti podlomia nohy.

  Uklouznutí nohou: je předzvěstí závažné chyby v jednání snícího v nejbližším období, chyby, které se snící pochopením snu ještě může vyvarovat .

  Sestup po schodech: symbolizuje přechod od obsahů mysli (myšlenky, pocity) k činům; někdy může tento obraz symbolizovat cestu do podvědomé mysli, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání

  Sny o vzestupech a pádech jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího vzývá svou naději k vzestupu a obává se případného pádu, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, ale všechna tato negativa v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěn od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotním předpokladem budoucího úspěchu i v denním vědomí .

  Tak isto ktorá časť tela najviac bolí. Padnúť na zem je zranené ego.
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Určite vieš o čom vravím spomeň si na obdobie, kedy sa ti sen sníval prvý krát a čo sa vtedy udialo. Ak budeš mať tento sen,budeš znova varovaná, že je načase veci vyriešiť. Pokiaľ ich nevyriešiš, sen sa bude vracať.

  Kamoška mala jeden sen ako pozerala do hlbokej priepasti, až tam spadla. Ten sen sa jej opakoval roky a keď bola na dovolenke a pozerala do priepaste , tak si sen uvedomila, že to bolo varovaním, aby bola opatrná. Vtedy jej prišlo ťažko odstúpila ďalej a bola vďačná, že sa jej sen snažil dať znamenie.

  Sny nám veľa o nás napovedajú, stačí prísť na ich systém reči a uvedomiť si to.

  Pekný večer.

  Páči sa mi

 70. Zdravím,
  posledný rok sa mi viac-menej pravidelne opakuje jeden sen. S menšími obmenami, ale pointa tá istá. Odohráva sa na mori, rozbúrenom, resp. valí sa na mňa obrovská vlna. Či už som na brehu a vlna sa blíži k nemu, alebo na lodi a vlny šľahajú na palubu jedna za druhou, alebo som na otvorenom oceáne v člne. Tieto obrovské vlny vo mne vzbudzujú strach, tá rútiaca sa masa vody- je to strašný pocit.
  Neviem prísť na to, aké obdobie, alebo situácia týmto snom predchádza, mám dojem, že sa mi snívajú nezávisle od môjho “reálneho” života.
  ďakujem vopred za odpoveď.

  Páči sa mi

 71. Naše podvedomie vyhľadáva najvhodnejšie symboly k tomu, aby nám dalo vedieť akým smerom ideme. V tvojom prípade sa zrejme niekam náhliš, vždy citovo rýchlo vsplanieš potom ako vlna utíchneš.

  Tu sú symboly z tvojho sna.

  Břeh je místem, odkud nastupujeme k novým prožitkům*73 ve vnitřním světě, je i cílem, v němž budou uskutečněny mnohé nápady a vyřešeny různé komplikace, symbolizuje tak novou orientaci v životě; na břehu snícího často čeká záchrana a břeh je významným opěrným bodem pro další odvážné průniky do nevědomí

  Břeh je střetnutím vědomého (půda břehu) a nevědomého (voda); u moře je tento význam nejsilnější; protože se ve snech často střetáváme s nevědomými obsahy mysli, je zákonité, že tento snový symbol je častý a také jednoduše srozumitelný

  Rozbouřené moře, v němž nenalezneme jediného odrazu světa či nebe: je synonymem člověka chtivého kladných prudkých emočních zážitků; vysoké vlny poskytnou takovému člověku občasné emoční nadšení, když shůry jedné vlny zahlédne o trochu více světa, aby poté zapadl do deprese mezi dvě další vysoké vlny a trpěl neskutečným strachem o svou existenci; hněv, zloba, citová rozpolcenost a někdy i pohnutý osud

  Loď znázorňuje cestu životem, proto loď uvíznuvší na mělčině značí stagnaci, kameny v řece či mořské útesy nebezpečné osudové okamžiky, jež snícího v brzké době čekají

  Loď symbolizuje osud: klidná plavba lodi je synonymem postupného zdokonalování, jež je plně pod kontrolou snícího, zatímco loď v bouřlivých vodách symbolizuje možnost rychlého pokroku, ale současně s rychlostí je zde vyšší nebezpečí převržení lodi, a tím i zmaření životních plánů

  Ak si prchkej povahy, že sa emocionálne prejavuješ ako tie búrlivé vlny, potom sen je len upozornením, že tvoja cesta je ako na rozbúrenm mori, ktorá sa buď ukončí potopením lode, alebo búrka prejde a more sa utíši a tvoja plavba životom bude ďalej pokoná. 😉

  Použitý snár…www.medo.cz

  Páči sa mi

 72. Pár dní dozadu som Vám zasielala správu z e-mailu robertsova@azet.sk, prosím Vás, prišla Vám? Nebolo tam toho málo, ja viem, ale veľmi by ma potešilo, keby ste mi pomohli, možno, keď budete mať trochu času a nebudete vedieť, čo s ním 🙂 Nika 🙂

  Páči sa mi

  1. ..áno prišlo mi to do mailu, a odpoviem ti Nika neboj. Len sa mi nakopilo viac vecí naraz. 😉 Do stredy budeš mať odpoveď. …pekný dník. 😉

   Páči sa mi

 73. Dobry vecer, mala som taky sen ze sa mi v nom zjavili stary rodicia ktorý už zomreli a a mali kríže ktore išli pribiť na stenu a potom sme všetci plakali a išli sme na cintorín co to može znamenat??

  Páči sa mi

 74. Ak nás vo sne navštívia starý rodičia, chceli ti zdeliť nejakú múdrosť, alebo ťa na niečo upozorniť.

  Kříž je spojen s obětováním Krista, což je na jednu stranu utrpení ve světě lidí, ale na druhou stranu vzestup na vyšší duchovní úroveň (“Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.” Lukáš 14/27)

  Přibít u tohoto obrazu je nutné si uvědomit, že ve vyšším smyslu je kladivo nástroj silné vůle ve vztahu k pudovým symbolům, vůle, jíž se snažíme změnit vlastní životní podmínky, a hřebík je falický symbol (další podrobnosti viz kladivo a viz hřebík )
  hliněná stena : symbolizuje nepevnou psychickou odolnost a neschopnost odolat emočním tlakům (vodě)

  Hřebík je falický symbol, který je často doprovázen jinými sexuálními a erotickými symboly

  Ešte je dôležité v akej izbe boli a nad čím ten kríž mal visieť,(Posteľ a kuchyňa sú sexuálne symboly) tak isto aj kolko križov potom si pozri číslo http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Hřbitov je pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

  Tým že tam boli aj tvoji rodičia, týka sa to celej tvojej časti aj duševnej a fyzickej.

  Slzy ak plačeme kvôli iným ide o duševnú očistu.

  Ak máš vzťah s niekym, starý rodičia ťa prišli upozorniť, že niečo nie je tak ako má byť. Možno tebe to dá iný význam, ale ja to vidím takto.

  Páči sa mi

 75. More-nesmírná rozloha i proměnlivá hloubka moře symbolizuje rozměry, v nichž se může pohybovat lidský cit a současně rozměry nevědomí, v němž je lidský jedinec podoben kapce a celé lidstvo moři, pak uvědoměním si své vlastní kapky člověk žije v egu a teprve uvědoměním si nerozlučné jednoty lidského oceánu člověk pochopí jednotu bytí, proto může být moře nejtrvalejším mateřským symbolem (podobně hovoří i Malý mořský příběh)

  loď znázorňuje cestu životem, proto loď uvíznuvší na mělčině značí stagnaci, kameny v řece či mořské útesy nebezpečné osudové okamžiky, jež snícího v brzké době čekají

  Tým že išla do kopca, zrejme tam boli väčšie vlny, možno ide o nejaký väčší príliv rozbúrených emócii, ktoré bude potrebné na tvojej ceste prekonať. Tým že si na tej lodi nebola je to niečo čo sa udeje.
  pekný deň Darinka 😉

  Páči sa mi

 76. ono to ani nebolo v mori..ja som sla tou velkou nakladnou lodou..cez mesto, okolo budov, vyhybala som sa im..a citila som strach, ci tu lod zvladnem a nenarazim do niecoho..nebolo to na volnom mori..nieco ako amsterdam, benatky:)

  Páči sa mi

  1. Ak bola tá cesta pre ľoď úzka, je to sťažené cesta a tým, že si ju riadila, tak si už v priamom diani a cesta do kopca je namáhaná, z kopca sa ide ľahšie. 😉

   Páči sa mi

 77. Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc s výkladom snov. Poslednú noc sa mi snívalo s neznámou ženou/dievčaťom. Neviem si ju už dokonale predstaviť, no vnímal som ju ako nádhernú, pokojnú,milú a veľmi prirodzenú ženu. V sne mi nepripadala neznáma, no to ako na mňa pôsobila bolo niečo nopísatelne krásne. Jej prítomnosť ma napĺňala. Prechádzali sme sa starobylým orientalnym mestom. Prechádzali sme pešo dlhou ulicou plnou ľudí bez áut a akejkoľvek dopravy. Domy a ich strechy boli zelené, všimli sme si jednu strechu ktora bola so zelenych až tyrkysovych skridiel. Veľmi sa nám tá strecha páčila. Tá farba bola taká syta az žiarila. Nikam sme sa neponáhľali, užívali sme si tú krásu okolo a čím ďalej sme šli tým viac sme sa akoby vzájomne zbližovali. Na chvíľku sme zastavili pozerali si do očí,akoby sme sa navzájom obdivovali. Pokračovali sme v prechádzke ulicou akoby zamilovaný pár. Opäť zastavenie, pohľady do očí. Pohladil som ju po jemnulinkych krátkych blond vlasoch. Cítil som sa ako v 7.nebi, plný lásky,šťastia, pokoja. Pokračovali sme ďalej. Blížili sme sa ku koncu “zelenej” ulice tak sme odbocili do prava do vedľajšej uličky. V tom som sa prebudil. Uvedomil som si že niečo také nádherné som už dávno/ak vobec nezažil. Snažil som sa opäť zaspať a vrátiť do toho nádherného sna. Myslel som na krásne dievča, ulicu… V ďalšim sne sa ocitam s niekoľkými ľuďmi na kolajisku železnice. Pokrivene klince pokladáme na koľajnice 🙂 .. prichádza vlak a utekame do bezpečia. Vlak na našej úrovni začína prudko brzdiť a zastavuje. Niekto kričí “niečo sa stalo utekajme”…. Utekame a v momente keď chceme preliezt plot nás zastavuje strážnik so zbraňou v ruke. Vedie ma skrz starú budovu na akési námestie pri trati. Dovolí mi vrátiť sa pre bato h s mojimi vecami. Našiel som ich a idem nemu. Tam mu druhý strážnik vysvetľuje že ide o nejaký omyl. V tom momente končí stres a strach… Predo mnou zrazu stoji dievča z predchádzajúceho sna a mňa opäť zalieva nekonečný pocit lasky, stastia a pokoja. Zisťujem ze som takmer nahy (roztrhane trenky) tak si vyberám z batohu nohavice a oblikam sa. Som nesmierne šťastný že opat stretávam tú nádhernú ženu a s absolútnym pocitom šťastia sa zobudzam. Ten pocit trvá od prebudenia do teraz.

  Prosím poraďte, čo tie sny znamenajú. Veľmi to na mňa zapôsobilo. Ďakujem

  Páči sa mi

  1. Erbe, tak pokiaľ to nebola žena, s ktorou budeš duševne spriaznený a stretneš ju do 3 dni, týždňov , či mesiacom a bol to predzvestný sen, tak ona bola len symbolom tvojej citovej, alebo duchovnej animy.

   Dospívající dívka: lidé se pohybují v převážné většině svého života na rozmezí pudové a citové složky a právě tento přechod symbolizuje proměna (dospívání) dítěte v ženu a tedy proměna citové složky v potenciálně pudovou, jen zřídka se ve snech objevuje proměna obrácená, tedy proměna ženy v dívku, což dokladuje povýšení pudů na city

   po dokončení dospívání dívky se k rozměru citové a duchovní roviny přidává rovina pudová, neboť dospělá dívka objevila protiklady mužské a ženské složky a nyní se stejně jako její rodiče snaží spojením fyzických těl muže a ženy dojít ke sjednocení, z něhož vzejde dítě jako představitel citové roviny

   obrazy s dívkami (sexuálně i romanticky laděné) jsou častokrát splněná přání minulosti bez hlubšího významu
   Dievča je symbolom tvojej animy ženskej stránky v tebe, ktorá vystúpila na vyššiu rovinu. viac o tom si prečítaj v archetypu Anima – Animus)

   Historické mesto : váže se k minulosti snícího a historické budovy v něm mohou symbolizovat lidi, se kterými jsme spjati karmickým poutem

   Jednosměrná ulica: rada nevědomí, aby se snící neotáčel a nevracel se k obrazům minulosti, aby pokračoval stále vpřed
   fasáda domu: symbolizuje ego, tu uměle vypěstovanou část lidské marnivosti
   půda, podkroví domu, horní poschodí: rozum, vědomá mysl
   strecha pokrytá mechem: prorůstání pudového obsahu do mysli snícího

   zelená: probuzení přírody v denním vědomí, v nevědomí je zelená barvou duchovního probouzení za sílící indiference k světským záležitostem; dodává klid; cesta ke sjednocení; zelenomodrá symbolizuje osvobození

   modrá: duševní energie, intelekt, porozumění a věrnost; zdůrazňuje roli animy ve snech muže a nutnost pochopení vlastní ženské stránky; stejně může nevědomí radit ženě, aby nevyvyšovala svou mužskou stránku a povýšila zanedbanou ženskou složku duše; modrozelená symbolizuje osvobození modrá a zelená spolu tvoria tyrkysovú

   oči lidí: symbolizují obsah mysli, proto v nich můžeme spatřit obraz duše a rozpoznat závislosti nebo panenskou čistotu citových či duchovních personifikací
   barva očí: viz barva

   Pravá strana symbolizuje tvoju mužskú časť, zrejme si si ju uvedomil a je ti naznačené že táto stránka v tebe je viac pudová ako ženská, ktorú máš vyzdvihnutú na vyššiu úroveň. Pravá strana je extrovertnosť, niekedy aj autorita.

   Vlasy ..vztahují se k sexualitě, proto jakákoliv činnost s vlasy má sexuální podtext; účes mimo jednoznačného vztahu k egu vyjadřuje i sexualitu.

   Tvoj sen mi pripadá, teda táto časť, že si zrejme nazrel k duchovným veciam a niečo v tebe vzplanulo veľkým citom. Neviem či medituješ, alebo sa nie čomu venuješ z duchovných, či len čítaš, lebo niečo ťa zaujalo v tomto učení, ale je to ako keď dieťa otvorí čarovnú knihu a je z nej plný údivu krás a cíti z nej vyžarovať veľkú silu a celý je tým pocitom nadšenia naplnený. Je dôležité mať v sebe vyrovnané oba princípy, ako ženský tak aj mužský . Myslím že si veľmi emocionálne založený, ale mal by si popracovať aj na tvojej mužskej časti, teda vôlovej.

   Druhú časť snu ti vyložím neskôr.

   Páči sa mi

 78. Koleje symbolizují dualitu, jež vstupuje do procesu poznávání jako brzdící prvek
  spousta kolejí, kolejiště velkého nádraží: mnoho možných cest budoucího vývoje; období rozhodování

  Klince sú falický symbol, který je často doprovázen jinými sexuálními a erotickými symboly
  vše, co vidíme ve snech křivé, pokřivené a zkřivené, symbolizuje vztahy; pro psychickou pohodu je dobré, pokud se ve snech snažíme vše křivé narovnat

  Vlak jeho prostřednictvím se cíleně dostáváme vpřed spolu se svými představami, emocemi, vášněmi i myšlenkami
  násilně zastavovat, útočit na vlak, dobývat: symbolizuje snahu snícího násilně změnit již nastoupenou cestu
  útek z pred niečim: neochota snícího podstoupit morální zápas nebo duševní konflikt;

  Podstúpil si nejakú cestu v živote, a niečo sa udialo inak, lebo sám sa snažíš zastaviť svoje konanie na nej, dokonca utekáš pred svojou zodpovednosťou. Zrejme sa to týka nejakého vzťahu v tvojom živote, Batoh, či taška sú veci, ktoré so sebou nosíme, ale nás ťažia, sú nepotrebné. Strážnik a polícia je tvoje svedomie, ktoré ťa naháňa. Druhý strážnik predstavuje nejakú inú časť v tebe, ktorá následkom uvedomenia očisťuje tvoj čin a ty túžiš znova navrátiť sa k tvojej citovej anime, pretože to je stav kedy si naplnený láskou a čistotou a pokojom. Treba veci doriešiť, lebo všetko sa spracováva vo snoch.
  To že sa vidíš skoro nahý, je že už v sebe nič neschovávaš , ale odokryješ, či odhalíš svoje vnútro , ale nejaká časť pudová ešte odkrytá nie je, aj keď náznak tam už je.
  Treba vykročiť cestou k sebe nájsť svoje pravé ja.
  Možno tebe to dá iný význam, ale určite pochopíš k akej situáciu ti to sedí a čo ti tým podvedomie chcelo povedať.

  Použitý snár http://www.medo.cz

  Pekný deň.

  Páči sa mi

 79. Mala som v noci sen,bola som prísediaca na svadbe.Pár prichadzal na limuzine,vonku bolo všetko nadherne ozdobené kvetmi.Vychádzali ludia z auta,najskor družičky v nádherných šatách a napokon nevesta.Bola oblečená v starom kroji svojej prababičky.Z daleka vyzerala nádherne,na hlave mala staru ozdobenu krojovu korunu,ale ked podišla bližšie zbadala som,že mala stary rozstrapkany a dierkavy kroj..Išla dat bozk ženichovy,ktorý bol na nu hrdý.Bol to jej den,tak som si povedala,prečo si dala taky stary kroj? Preto lebo si ctila tradicie svojho národa.aj ked sa vydávala do bohatej možno prepichovej rodiny aj tak ukazála všetkym,že si váži svojich predkov a na svoj den D im to prejavila.Ani ja nepochadzam z bohatej rodiny,ale keby som mala kroj dala by som si ho.Driem od svojho detstva na všetkom a nemam pochopenia a pomoci od rodičov.Aj tak si ich dokážem vážit,lebo som z nich.Nemali na mna často čas,lebo pracovali alebo boli unaveny.žilo sa mi tažko,kym som neprijala boha.Trpela som a drela na všetkom čo mam.Nik mi nič nedal,aj keby dal a vytykal mi to vratila som.Ked to niekto nedava z lásky nech si to nechá.Dala som aj ja dost.Ide o to aj keby sa človek vydal,alebo oženil tam kde je hodne penazi,nikdy by si to nevažil tak ako zarobene svojimi rukami.To Vám nik ani nevezme.A tradície predkov si nik nekupi a nepochopí.Nevesta bola velmi štastná a ženich tiež.

  Páči sa mi

  1. auto symbolizuje urychlení životní cesty; pokud jej řídíme sami, máme vlastní záležitosti pevně v rukou, pokud řídí někdo jiný, pak jsme ve vleku událostí, osob či vlastností (závislostí)
   Limuzína je luxusné bohaté auto, teda nové myšleinky s bohatým obsahom, či náplňou mysli.

   Svadba je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení;

   svatební šaty: jsou v nevědomí a ve snech symbolem panenství (panictví), čistoty, jež se spojuje se světlem, poznáním a moudrostí, ale pouze v citové rovině prožívání

   historické oděvy: představují minulost snícího, minulost, která může sahat i do minulých životů, a přinese tak snícímu mnoho nezapomenutelných poznatků

   kroj zejména ve spojení s tancem je oslavou smyslnosti oblečenie s krajkami: vztahuje se k egu a k touze po vyšším společenském postavení

   díra v oblečení: sexuální vztahy narušují osobnost

   oblečení názorně ukazuje věčný souboj mezi vyumělkovanou osobností a skutečnou individualitou (více o podstatě tohoto boje v archetypech Persona a Individualita; oblečení zahaluje individualitu do osobnosti ,je barometrem snahy snícího budovat či potlačovat vlastní ego

   neznámá nevesta : snící dospěl k poznání podstaty své pudové či citové animy spíše podvědomě, pomocí řádného morálně bezúhonného života, než vědomou cestou sebezdokonalování a vědomým spojování protikladů anima – animus; mužům se často objevuje známý ženich s neznámou nevěstou, čímž nevědomí snícímu radí, aby se více soustředil na poznání vlastní ženské složky duše

   známá či dokonce blízká nevesta : potvrzuje vědomou práci na poli vlastního sebezdokonalování ženské citové složky duše; ženám se často objevuje známá nevěsta s neznámým ženichem, čímž nevědomí snící radí, aby se více soustředila na poznání vlastní mužské složky duše

   vidět bez závisti bohatého člověka, bohatství druhých: možnost výhodného obchodu

   sny s nevěstou a ženichem bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché, jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha

   předkové nastavují snícímu obraz minulosti proto, aby nyní s lepším životním náhledem a s většími zkušenostmi přesně podle karmického zákona*34 zvolil správné řešení a prožitím anuloval karmické napětí, které sám kdysi v minulosti vytvořil

   V sne si muž bral ženu z lásky a bolo mu jedno aké šaty mala na sebe, lebo on sa na ňu pozeral inak. Šaty zahaľujú človeka a robia z neho osobnosť. Ak sme vo snoch nahý, na nič sa nehráme, sme tak ako nás stvoril boh. Neodsudzuj niečo, alebo niekoho, len podľa oblečenia. Možno pochopíš, prečo sa ti sen sníval, lebo niečo sa zrejme opakuje z minulosti a ty máš urobiť teraz lepšie rozhodnutie.

   Erika, zrejme by si mala odpustiť svojim rodičom, ak si tak ešte neurobila. Nim nik lásku neukázal, boli tiež tvrdo vychovávaný. Možno ty im máš ukázať čo je to láska a napraviť vaše vzťahy.

   Páči sa mi

 80. Napravila by som keby som im prispievala peniazmi.Vecná pomoc pre nich vela neznamena,beru to ako samozrejmost.Kedže ja mam oporu z hora a ona nie.Verim v niečo čo ona silno odopiera,lebo jej vraj Boh nepomáha a má trpký život.Mama je zatrpknuta voči Bohu a ani o tom nechce počut.Viem,že v srdci nosí mačku,a snažim sa jej vysvetlit aby odpustila pokusila v sebe hladat chyby,ale márne.Prosila ma o odpustenie za to,že mi nepomohla ked som to potrebovala,a ja sa naozaj na nu nehnevam.Už sa nedokažem hnevat a viem odpuštat.Len nech nečakaju to,aby som sa o nich finančne starala,ked sama vychovávam dieta.Tam z ich strany nie je pochopenie.Dokonca mi neverila.že ex ma psychycky tyral.Beriem ich ako svojich rodičov no nie sme na jednej duchovnej lodi.Aj sám pán mi v sne povedal,že je rád ,že som išla vlastnou cestou.Viem aky pocit lásky,ale univerzalny pocit.Hladam sama tu spravnu cestu v ničote.

  Páči sa mi

 81. Naozaj to máš ťažké, ani neviem čo na to napísať. Vzťahy bývajú komplikované, ale vždy vedie nejaká cestička, ktorá sa dá zvládnuť. Skús zmeniť uhol pohľadu. Možno sa časom vaše vzťahy zmenia a napravia k lepšiemu….želám ti to Erika.

  Páči sa mi

 82. Dobrý deň, mám taký problém. Pred pol rokom ma nechal priateľ, už som mala pocit že je to zamnou. Lenže sa mi začali snívať sny, ktoré sa opakovali. Snívali sa mi sny s ním. Snívalo sa mi že bol pri mne a chcel ma objať ale ja som vedela že mi ubližil a branila som sa tomu, ale on sa nedal a tahal ma k sebe späť. Už má novú priateľku. Dnes sa mi zasa snívalo že ju nechal a pišiel zamnou, zasa rovnaká situácia. Chcel ma späť, chcel ma objať ale ja som vedela že mi ublížil a nechcela som ale opäť ma tahal k sebe a nežne ma obímal. Fakt už netuším čo to môže byť.

  Páči sa mi

  1. Tým že on v snoch prichádza k tebe a chce ťa objať, tvoje podvedomie, ťa nabáda, aby si mu odpustila a nechala ho ísť svojou cestou. Možno ty si myslíš, že už je tvoj vzťah uzavretý, ale zrejme potrebuješ uvolniť zo seba to prečo ste sa rozišli, odpustiť sebe, ale aj jemu. V tom dnešnom sne nemala si predtým náhodou myšlienky na neho,že si spomínala aký ste mali vzťah na tie pekné chvílky? Mne sa stalo, že som si spomenula na spolužiaka, ktorému som sa páčila a chodil mi potom do snov ako objekt túžby a ako som si uvedomila, že to nikdy tak nebude, lebo je len moja myšlienková projekcia.

   Občas si ľudí do snov priťahujeme myšlienkami. Zrejme existujú medzi vami ešte silné energetické väzby. Ak chceš môžeš ich vizuálne odstrániť a tým sa zbavíš pút, ktoré vás spájali.

   Páči sa mi

   1. Tak, ja si na neho spomeniem ešte stále, každý den. Premieta sa mi v hlave to dobré ale aj to ako mi ublížil. Neviem ako mu mám odpustíť, ako to mam urobiť. Stále mám pocit že tam niečo je, aj keď to vlastne nechcem. Je to taký pocit, že aj tak patríme k sebe. Neviem to vysvetliť.

    Páči sa mi

 83. Možno ste duševne naviazaný na seba a v nejako živote ste už spolu boli. Ak ste si súdený osud vám znova skríži cesty a obaja si potrebuje skúsiť aj iné vzťahy. Tvoje podvedomie ho v tebe stále živý, lebo tvoje myšlienky sú nim nasiaknuté. Preto tie sny. Skús si uvedomiť ak budeš mať ten sen, že sa ho nebojíš a s láskou ho objím.

  K odpusteniu, treba to urobiť v srdci a skutočne odpustiť a uvoľniť ho zo seba. Skús to vizuálizáciou. Pusti si príjemnú hudbu, ľahni si na posteľ a predstav si ho pred sebou. Povedz mu čo cítiš, že mu všetko odpúšťaš, aj keď ti veľmi ubližoval a dávaš mu slobodu. potom si odpusti aj ty, že si si nechala ublížiť a aj napriek všetkému si pri ňom stála. Možno budeš pritom plakať, ale potrebuješ to zo seba dostať. Vyskúšaj. 😉

  Spôsobov je veľa, môžeš mu to aj povedať. Pekný deň. 😉

  Páči sa mi

 84. Svatební sny bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché(anima a animus), jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha .
  Svadba je symbolom k sebazdokonaľovania, tiež som sa v snoch občas vydávala a nevidela sa, aj keď som už dlho vydatá. Ak si nevidela jedlo a hostinu, tak si sa na citovej rovine vyrovnala spojila v sebe obe zložky aj mužskú aj ženskú. 😉 Ak tam bola hostina, tak to bolo na pudovej tej nižšej.

  Páči sa mi

 85. Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť čo znamená tento sen: S manželom sme ležali v posteli a zobudili sme sa na detský plač v izbe, rozhliadali sme sa ale nič sme nevideli a v tom ma nejaká ruka chytila za nohu a ťahala z postele od manžela. Ďakujem

  Páči sa mi

  1. JANKA dúmam dúmam a napadá ma toto: spánok je stav, kedy si neuvedomujeme samých seba, teda sme v stave nevedomia a to nás nabáda, aby sme od tohoto stavu upustili a boli v bdelom stave. Zobudíte sa na detský plač,ale dieťa nie je.

   pláč druhých: u tohoto obrazu je důležité rozeznat důvod pláče, neboť pokud je důvodem egoistické chování snícího či morální pochybení, pak je tento obraz varováním před pádem na nejnižší rovinu prožívání (pudovou), ale naopak pokud pláč způsobuje citová a duchovní náplň snícího, pak je tento obraz kladný i v případě, když snící upadá do lítosti nad stavem plakajícího člověka; tato lítost se časem promění v soucit, který je duchovním lékem na všechny bolesti

   levá ruka: vztahuje se k matce a její stav zobrazuje citové vztahy k matce, aby se u mužů vyřešil Oidipův komplex*49
   pravá ruka: vztahuje se k otci a její stav zobrazuje citové vztahy k otci, aby se u žen vyřešil Elektřin komplex*50

   Dieťa vzniká symbolom zjednotenia. V tvojom sne je veľa pudových symbolov.
   Posteľ i bez erotických motívov sa viaže k sexualite snívajúceho. 1 ruka ťa chytí za 1 nohu(1 ruka a 1 noha sú symboly mužského údu.) Tá ruka ťa ťahá preč od manžela, tak v tvojom živote ťa chce niekto odtiahnúť od niečoho mužského. Symbol detského plaču je len nejakým citovým prebudeným v tebe k niečomu novému. Hovorí ti to niečo, alebo viaže sa to k nejakému stavu v tvojom živote?

   Páči sa mi

   1. Tiež ma napadla táto možnosť popravde ako prvá. Ale v tom prípade ťa od manžela nejakým spôsobom niečo odtiahne. Ak to bola pravá noha, za ktorú si bola ťahaná bude to niečo mužské, alebo možno chlapček, ak ľavá tak ženské, alebo dievčatko.Sleduj obdobie do 3 mesiacov. 😉
    Želám, aby sa vytúžené dieťatko v tebe čím skorej ozvalo a naplnilo tak tvoju a manželovú túžbu. Krásny deň. 😉

    Páči sa mi

 86. ahojte neviem preco tu vlastne pisem ale zaujalo ma to az natolko ze tu musim napisat lebo vela snov co sa mi snivalo sa vacsinou splnili a niektore nechapem ..ale som si ista ze maju vyznam ..aj ked ja sama nechapem ,ale neskor po case sa mi to pripomenie ze som to uz videla ..som mala sen o strasne storom zrkadle ktore sa dalo drzat v ruke ..bolo nadherne zo zlata ..ked som sa do neho chcela pozriet som sa nevidela ,ale videla som v nom niekoho ineho bol to zly clovek ktory ma nahovaral aby som som si vyslovila zelanie ake chcem (videla som v nom aj ohen v tom zrkadle ..
  )a ze mi splni co len chcem mna to strasne som chcela ,ale zozadu sa mi prihovoril ako hlas ze to nemam robit ,aj ja som sa rozhodla ze nie …nebudem rozpisovat cely ..ale v tom sne malo viac ludi zaujem o zrkadlo ktore som nikomu nechcela dat lebo som citila ze to zrkadlo je zle ..behala som sa skryt ..videla som tam maju moju a otca ako ma chrania pred ostatnymi a hovoria ze nevedia kde som ..som sa zobudila lebo som citila ze ho chu zobrat a zlo by malo vacsiu moc ..bol ako zivy ten sen..co si myslite o tom ..

  Páči sa mi

  1. Ak je vo sne celá tvoja rodina ide o celú tvoju bytosť,
   matka jako záchrana a pomoc, utíkat k matce: častý sen dospívajících a dospělých, kteří budují nové citové vazby, neboť každé nedorozumění člověk podvědomě konfrontuje se vzorem, který má pevně zakódován ve své mysli; je důležité nalézt svůj díl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, který matka představuje, teprve toto osvobození dá snícímu možnost nalézt cestu k prozření (pokrokem je, když se snící s prosbou o pomoc místo k matce obrací k personifikacím archetypu Moudrý stařec)

   Páči sa mi

 87. Naďka veľmi zaujímavý sen , zrkadlá bývajú aj bránami do iných svetov, takže mám dojem, že toto nebol obyčajný sen ale niečo astrálne. To čo ťa lákalo bolo niečo temné, ale tvoje vnútorné ja , či tvoj sprievodca ťa držal pri zemi, aby si to nerobila, správne rozhodnutie.

  zrkadlo ukazuje proces sebepoznávání, proto může být zrcadlo prostředníkem k pohledům do naší minulosti i do budoucnosti a v odrazu nás samých ukazovat cizí tváře a postavy (jednotlivé inkarnace) nebo historické děje; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
  Pozri si viacej o archetype http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2mb.html

  nevědomí často nastavuje zrcadlo skutkům, vlastnostem, citům a myšlenkám snícího, aby mohl spatřit důsledky svého žití, stav vlastní osobnosti a nebezpečí, která bude muset na cestě sebepoznání pochopit, překonat a nakonec asimilovat

  odrazy v zrcadle mohou znázorňovat negativní část mysli snícího v personifikované podobě – jeho stín

  Tí ľudia, ktorý sa chceli pozrieť do zrkadla boli tvojími personifikáciami.

  Sleduj svoje sny, ak im budeš venovať viac pozornosti, budeš v nich dostávať viac odpovedí na udalosti, o sa udejú.

  Páči sa mi

 88. dakujem za odpoved ,myslela som si ze si to myslim len ja tu odpoved co ste ste mi odpisali ,a vy ste to tiez potvrdili ..mala som viacej takych snov kde dajake zlo nechcem si pripadat jak blazon sa snazi aby som presla tam ale uz tie sny tak sa snazim ignorovat su dakedy take zive ze sa zobudim zo spanku ..paci sa mi vasa stranka ,ani som necakala ze sa niekto takto tomu venuje ..

  Páči sa mi

  1. Ja sa v astrálnych snoch väčšinou vraciam v čase. Je veľa ľudí, ktorý sa týmto veciam venujú, bola by si naozaj prekvapená. 😉 Peknú nedeľu a drž sa vlastného cítenia.

   Páči sa mi

 89. Dobry chcela by som sa spytat co znamena ked sa mi uz 3krat sniva ten isty sen vsetky zuby sa mi knisu a nakoniec ich po jednom vypluvam vzdy sa mi to prisnije po nocnej smene a zobudim sa tu istu hodinu je to zvlastne…

  Páči sa mi

 90. Na tento druh snov som zatiaľ neprišla ani ja , lebo občas sa aj mne sníva, že sa mi hýbe zub, vytiahnem si ho, ale po uvedomení ho vrátim naspäť, aby som namala v ústach dieru.

  Medo zuby popisuje ako sexuálny symbol

  viklající se, rozpadnuvší se, vypadnuvší zuby: ve snech mužů se jedná o omezení sexuální energie, ve snech žen je předzvěstí setkání s partnerem, na němž bude patrný úbytek sexuální energie

  zkažený, se zubním kazem, hnijící: nemorální sexualita
  krev vytékající ze zubů či dásní: symbolizuje zmenšující se moc ega v oblasti sexuality

  hnis vytékající ze zubů: symbolizuje automaticky nastartovaný ozdravný proces v mysli snícího, díky němuž snící může pročistit pudové myšlenky a nahradit je city

  bolest zubů: je důsledkem nerozhodnosti ve vztazích, nejčastěji ve vztazích sexuálního charakteru

  Tak si vyber. 😆 Ale keďže sa ti tie sny opakujú, tak ti podvedomie dáva niečo jasne najavo a mala by si si to uvedomiť. Čas kedy sa budíš môže byť spôsobený aj orgánovými hodinami, že do činnosti nastupuje orgán, ktorý máš oslabený, alebo zaťažený. http://anitram.wordpress.com/2011/03/18/preco-sa-v-noci-budime/

  Ten čas môže znamenať aj iné pozri si čísla u meda čo znamenajú
  http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  To že sa ti to sníva po nočnej celkom aj chápem, tvoje telo nemá stály režim, v noci si hore a cez deň spíš. Dúfam, že ti to niečo napovie. Pekný deň želám.

  Páči sa mi

 91. ahojte Snívalo sa mi,že sa mi v malíčku zasekol konár zo smreka a som si ho vytrhla .V tom sne začala po mne kričať mama,že som si sposobovala bolesť tým vyťahovadím .

  Páči sa mi

 92. popíchání bodláky či trny: nervové podráždění, zloba, hněv

  Smrek je falický symbol

  bolest jakmile vytvoříme svým denním způsobem žití nesoulad ve vlastním životě, pak musíme nést i důsledky tohoto neuváženého činu a ve snech pociťovat bolest, která však mizí u plynoucí vody nebo ve vodě samotné, proto je více než jasný emoční charakter snové bolesti; nevědomí snícího tak upozorňuje na potřebu katarze*69 a nalezení pokřivených emočních vazeb

  Krik patrí na pudovú rovinu. Tvoj sen poukazuje na nejakú emocoinálnu hádku s partnerom. Tvoja matka ťa môže na nu upozorňovať.

  Páči sa mi

 93. Ahojte, ja mavam velmi casto sny s mojou nebohou babkou, ktora zomrela pred rokom. Su obdobia, ked sa mi s nou sniva kazdu noc. Dej si vzdy nepamatam, ale vzdy sa to odohrava v ich dome alebo okoli a vystupujem tam aj ja. Su to viac menej neutralne sny, nic negativne. Viac krat som uz nad tym premyslala, ale neprisla som na to, co to moze znamenat. Co by to mohlo predstavovat? Dakujem.

  Páči sa mi

 94. Danka, zreje si babku mala veľmi rada, preto ju svojími myšlienkami priťahuješ do snov. Keď mi zomrela kamáýtka, želala som si s ňou snívať a mala som zopár takých snov, len vo všetkých som vedela, že zomrela. V poslednom sne sa na mňa len krásne usmievala a žiarila spokojnosťou. Vtedy som si uvedomila, že tam kde je, je spokojná a tak to malo byť. Prestala som ju ťahať do snov, lebo v podovedomí som si uvedomila, že ona patrí už do iného sveta. Ak ti babka vstúpi občas do sna a niečo ti odkáže, môže to byť pre teba posolstvo. Občas sa stáva, že starí rodičia nás prídu varovať. Ale to sú už iné sny. 😉

  Páči sa mi

  1. Myslim, ze na tom nieco bude. I ked to musi byt niekde hlboko v podvedomi, kedze ja si uvedombujem, ze vsetko je tak, ako ma byt..uvidime co mi este sny prinesu :). Vdaka za odpoved.

   Páči sa mi

 95. Dobrý deň , ja by som sa chcela spitat ci ked mam viacere sny a su nejak prepojene ci maju na seba nejaku nadveznost, tuto noc sa mi snivalo o budove alebo mieste ktore bolo otravene, ako som sa snazila odtial utiect ocitla som sa medzi cudzimy ludmi ktorim som hovorila o otrave a ze zaspia , nechapali a potom som zrazu bola tehotna a narodilo sa dieta, slaby preblesk a bola som na svadbe svojej sesternici … co to ma akoze vsetko znamenat? a sniva sa mi kazdy den a aj take sny ze skocim z postele vecsinou si to nejake vrazdy ked sa preberiem ale snivaju sa mi aj katastrofy….

  Páči sa mi

  1. Všetky tvoje sny sú len tebe tvojom správaní a myšlienkach. Otrava je o nevhodných myšlienkach v tvojej mysli, ľudia v tvojich snoch sú tvojimi personifikáciami. Vražda je o omŕtvení ega, že niečo v tebe musí zomrieť, aby mohlo prísť niečo nové a dieťa je zrod niečoho nového, čo ti príde do života.

   Časté katastrofy ve snech jsou důsledkem změny světového názoru a opouštění starých pozic, a protože je tímto nastartován velice složitý proces, doporučuji k přečtení archetyp Témata zničení světa

   http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2tz.html

   Páči sa mi

 96. ahojte chcela by som sa opytat ci mal vyznam tento sen zdal sa mi velmi zivy …tak preto chcem vediet ci mal nejaky vvznam ..mala som sen o zvieratach kde stali zvierata ako je tiger lev a macka bolo tam vela zvierat videla som tam cierne macky ale boli odlisne mali len jedno oko ,ale nebala som .kde tie zvierata utekali pred niecim ako by sa malo nieco zle stat a v sne kde som vlastne dostala na miesto na ktore som nikdy nebola sa nieco akokeby nieco rutilo a oni stali predo mnou ako by ma chranili pred nebezbezpecenstvom postali sa predomna a chranili, viem ze chceli aby som isla snimi ,bolo toho viac ale nikdy predtym som tolko zvierat do kopy nevidela ..znamenalo to nieco …

  Páči sa mi

 97. Zvieratá vo sne sú o tvojej pudovosti a sexualite. Každé niečo z teba predstavuje. Mačky sú ako náhradný ženský, sexuálny symbol.
  V nevědomí představuje jeden z typů ženy a podle postupných proměn lze rozpoznat, jakými vlastnostmi je kočka – žena (pudová anima) obdařená: hravá, přítulná, dbá na svůj zevnějšek, sexuálně velmi aktivní, výběr partnerů jí nedělá problémy, zrádná – často balancuje na tenké hranici mezi láskou a nenávistí, umí se vnutit i člověku, který ji odhání, lstivá, snaží se získat co nejvíce citu ze svého okolí, na podráždění reaguje útokem, slabší povahu dokáže velice dobře ovládat

  Tygři jsou nejsilnější představitelé sexuální touhy ,hrát si s tygrem, mít tygra za přítele: jeden z vrcholných obrazů se symbolem tygra, neboť z bezelstné hry čiší láska a vzájemná oddanost, čímž je definitivně potvrzena asimilace pudové podstaty symbolu (asimilace sexuální touhy)

  Lev jako představitel sexuální náruživosti se často objevuje ve snech s dětmi: pro snícího je velice dobré, když dítě před lvem brání či dokonce ve prospěch dítěte lva ovládne a ještě jej nechá vézt na lvím hřbetu, neboť tím sjednocující fenomén (dítě) ovládne sexuální náruživost (ve snu představovanou lvem) a snící se bude svou mocí podobat bájnému Héraklovi z řeckých mýtů (více v archetypu Hrdina)

  To čo sa na teba rútilo, či padalo, sú zrejme tvoje myšlienky, ktoré na teba útočia a vlastná pudovaosť ťa ochraňuje pred nimy.

  Viac si pozri podrobnejšie symboly v snári….http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/index.html

  Živé sny nás upozorňujú na zamyslenie sa nad svojím konaním 😉
  Pekný deň.

  Páči sa mi

  1. :)tak asi daco na tom bude :)aj ked by ma nikdy nenapadlo ze to moze znamenat to v podstate som bola v strede medzi mackou a tigrom 🙂 bol to divny ,ale zivy sen aj ked som tigra v skutocnosti nikdy nevidela 🙂 mam vela snov ale vacsinou sa stanu naozaj ! dakujem za odpoved …tiez pekny den …

   Páči sa mi

 98. Pozor na to, mačka bola čierna, čierna je negácia, pravá strana je mužská časť a ľavá ženská časť. Takže kde stála mačka na ktorej strane? Hneď mi to prišlo, lebo zvieratá sú živočíšne ako naše pudy.

  Páči sa mi

  1. hm tiger bol po pravej macka na lavej a za nami dalsie macky tie mali ako keby jedno oko ..a ine zvierata za nami, ale tie si tak velmi nepamatam…

   Páči sa mi

   1. Na to jedno oko som pozabudla 😆 no ide o obmedzené vnímanie sveta hlavne citových vzťahov. Oči zvierat symbolizujú to isté ako oči ľudí. Asi by si sa vo vzťahu mala zamerať viac na city ako na túžby, ale sama vieš ako to je. Stále je to sen len o tebe. 😉

    Páči sa mi

 99. Za posledný mesiac sa mi snívalo asi 15 snov každý bol iný no v každom bola jedna moja kamarátka v každom sne sa opakovala čo to znamená ?

  Páči sa mi

 100. Danko to dievča ti nechodí do snov len tak. Sám si máš uvedomiť jej význam vo svojom sne. Je len účastník, že ju tam vidíš , alebo nejako zasahuje do deja, že ti pomáha?

  Príčina môže byť v tvojom podvedomí, možno si mal myšlienku, že sa ti páčila a teraz si ju svojou túžbou ťaháš do sna. Alebo si nad ňou ohľadom niečoho rozmýšľal. Ľudia v našich snoch sú väčšinou našimi personifikáciami, ukazujú nám aký sme(vlastnosti tých ľudí), ale tým, že ti chodí pravidelne do sna, je v tom niečo hlbšie. Rozmýšlaj, čo sa udialo, lež sa ti začali snívať s ňou sny. 😉

  Páči sa mi

 101. Ja by som sa chcela opýtať že čo znamená sen ktorý sa mi sníval…takže v mojom sne som zomrela ale ešte pred tým som sa mohla rozlucit s prietelmi a znamymi….potom mi niekto oznámil že mám ešte 10 sekúnd a potom zomriem…Potom som sa premenila na ducha a musela som vyletieť do neba , ale šlo to veľmi tažko…Potom som sa zobudila a neviem čo ďalej 🙂

  Páči sa mi

  1. Snár Medo:
   smrt je ukazovaná jako důsledek vnějších snových okolností; tak nevědomí snícímu potvrzuje úspěšné odumírání nepotřebných vlastností v postavách snových personifikací (v drtivé většině pudových)

   duch zemřelého: může snícímu pomoci vysvětlit některé nejasnosti života, ale v zájmu obou stran není vhodné tento kontakt prodlužovat (více v archetypu Témata zničení světa)

   číslo 10 je počátkem i koncem všech čísel, neboť Bůh (1) z ničeho (0) stvořil svět (2-9), aby se po naplnění času zase navrátil sám do sebe, proto je deset dokonalým univerzálním číslem, číslem, jež v sobě zahrnuje celý životní běh; číslo deset vyzdvihuje i křesťanství v podobě známého desatera, jež je základem šťastného života a cesty k Bohu a podobné desatero má i buddhismus*7 ; v římské podobě X odpovídá podobě kříže, a je tedy spojováno s Kristem, toto tvrzení navíc podtrhuje i řečtina, která desítku nazývá “chí”, což je v jazyce běžně používaná zkratka pro Kristus, proto desítka ve snech může být sice pádem (odchodem) ve vnějším hmotném světě, ale na druhou stranu obrovským vzestupem na poli duchovního snažení; Tarot číslo deset poctil kartou “Kolo štěstí” a v podobě člověka vpleteného do kola symbolizuje karmické závislosti v nepřetržitém kole znovuvtělování*75 , desátá karta Osho zen Tarot “Změna” také ukazuje kolo jako čas, osud a karmu*26 , ale navíc i ukazuje cestu do samotného středu k překonání osudu a karmy , k poznání a osvobození se

   loučit se s lidmi: buď se snící loučí s člověkem, se kterým se bez zášti rozžehnal ve svém srdci a se kterým nechce pokračovat v cestě životem (snová loučení často uzavírají minulé vztahy), nebo snící odstupuje od způsobu života, názorů či vlastností personifikovaného člověka (sebe samého), s nímž se loučí

   Niečo v tvojom živote sa uzavrie, je potrebné nechať to zomrieť a odpútať sa od toho. Bude sa ti tažko od toho odlučovať, ale bude to pre teba správne rozhodnutie, aby si mohla pokračovať ďalej. Tvoj duch pomaly stúpal hore, čo ukazuje že budeš veľmi viazaná na minulosť a na to čo máš opustiť. Je ti to však dané osudom. Možno ti to napovie viac a zistíš čoho sa to v tvojom živote týka. Pekný deň želám.

   Páči sa mi

 102. Materiálny, fyzický svet pre teba nemá už takú hodnotu ako duchovný, preto si videl koniec sveta. Viac o tom si prečítaj toto… http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2tz.html
  Panna Mária… objevení se Panny Marie ve snech je důležitým poselstvím pro snícího a ve svém důsledku i požehnáním na duchovní cestě; není neobvyklé, když obraz či socha Panny Marie obživne a ke snícímu promlouvá

  Si na správnej ceste a tvoje podvedomie ti to dalo takto najavo. Konaj z čistoty srdca a riaď sa tým čo cítiš. 😉

  Páči sa mi

 103. ahojte chcela by som sa spytat co znamena sen ak sa mi sniva o muzovi na ktorom mi zalezi ..uz dva krat sa mi snival podobny sen som o videla hovorit s mojou mamou.a akoby mi niesol cervene ruze,dlho sme sa predtym nevideli a( a mesiac po tom sne sme sa stretli naozaj) .. aj ked realne to nieje mozne lebo som v zahranici a pochubujem zeby sa dakedy stretli a v druhom som ho videla ako sedi s mojou rodinou pri stole ako keby bola oslava a odohraval sa v mojom dome a tiez sa v tom sne s nou zhovaral ..ale bolo to na sk ..ked pochybujem zeby sa on tam niekedy ukazal :)dakujem za odpoved :))

  Páči sa mi

 104. Podvedome po ňom túžiš a preto ho máš v snoch, čiže tvoje podvedomie ti plní túžby. Občas máme také sny. Ide o citový sen, lebo tam bola celá tvoja rodina. Takže je možné, že ho do možno aj stretneš do 3 týždňov, či do 3 mesiacov 😉

  Páči sa mi

  1. Skús sa na to pozrieť z iného uhľa pohľadu. Ak sa nachádzame v iných vibráciach nie v tých nižších, veci nám dajú iné svetlo a vtedy ich vidíme úplne inak. Niečo mi vraví, že sa stretnete, lebo sa vrátiš domov. 😉

   Páči sa mi

   1. :)ste strasne mila dakujem :)ale ja som v zahranici aj on je v zahranici ja som zo sk ,a ked sa mi o nom sniva vo snoch tak ho vidim v mojom dome na sk 🙂 ako sa zhovara vacsinou s mojou mamou …oni sa nikdy nevideli …ale dakujem:))potesi taka odpoved 🙂

    Páči sa mi

   2. Izolda občas sa veci vyvinú, že sami sme prekvapený akým smerom sa ubrali. Možno pôjde na Slovensko s tebou a požiada tvojich rodičov o tvoju ruku, čo ty vieš? 😉 Ak máš s ním byť, tak budeš, ak nie ostane len mužom tvojich snov a túžob, čas ukáže. 😉

    Páči sa mi

 105. Zdravim, uz dlhsie sa snazim porozumiet svojim snom a v poslednej dobe sa mi to aj konecne zacina darit, dokonca vcera som ,,zazil” aj snovu napovedu. Snivalo sa mi o tom ako sa prehrabavam v akomsi verejnom priecinku kde su listy a obalky. Naraz najdem obalku s mojim menom, otvorim ju , ale list v nej nie je adresovany mne- okrem textu som si v tom liste zapametal inicialy toho komu bol urceny. Na druhy den rano ked som sa zobudil mi prisla sms v ktorej texte bolo len meno ktore malo inicialy zo sna- sms mi bola odoslana omylom. Rovnako ako list v obalke s mojim menom 😀 Tak tolko priklad na moju skusenost a snovu napovedu ( dokonca som zazil uz aj napovedy ktore sa realne premietli aj o tri mesiace )

  Chcel by som ta ale poprosit o nazor na nasledovny sen, mam uz svoj vyklad ale zaujimalo by ma ci to vidim spravne 🙂 Uz dlhsie obdobie poznam jedno dievca o ktore mam celkom zaujem, sme si sympaticki, ale v minulosti sme sa stretavali len v pritomnosti viacerych ludi, casto sme vsak komunikovali cez net + prekazkami bola praca, pripadne kazdemu este prisiel do cesty iny clovek. A tak to ostalo na kamaratskej baze co je tiez fajn. Az teraz po dlhom obdobi ma prist na stretnutie v dvojici….snival sa mi o nej len jediny tento sen, prave pred tym stretnutim, ktore sa blizi :

  Sen sa zacal v malej miestnosti ( podobnej internatnej izbe, celkom pekne zariadenej ). Okrem nas dvoch tam bola hromada ludi- ktori sa tam doslova tlacili. Niektore tvare som poznal, niektore boli rozmazane akoby komparz. Pocas toho ked tam boli ti ludia sa nase pohlady aj stretli, usmievala sa. S ostatnymi, aj ked sa snazili nejaky rozhovor nenadviazala. Nakoniec ani som nevedel ako ( bez toho aby ti ludia odchadzali ) sme zostali na izbe len my dvaja. Avsak tentokrat lezala na posteli, oblecena a zakryta pod paplonom. Jej hlava bola otocena smerom ku mne ale telo opacnym smerom. Pozerala sa na mna takym skor neutralnym pohladom ( povedal by som ani pozitivne ani negativne emocie ). Po kratkom rozhovore akoby sla oddychovat. Koniec sna.
  Ja by som to strucne vylozil asi tak: Fakt ze som v miestnosti zo vsetkych ludi ostal posledny a rozpravala sa so mnou by mohol znamenat ze v pomyselnom rebricku jej zaujmu mozem byt vysoko. Naopak to ze bola oblecena pod paplonom by mohlo znamenat ze nemam od stretnutia ocakavat nejaky rychly posun k lepsiemu, resp. ze na kamaratskej urovni to zostane este dlhsi cas. Co povies ?
  dik za odpoved 🙂

  Páči sa mi

 106. Peter ak sa začneme snami zaoberať, signály budú pre nás intenzívnejšie a podvedomie si uvedomí, že ho konečne vnímame. Preto dostávame do snov veci, ktoré sa odohrajú. Vieme dopredu nejaký časový úsek. Ale na to si už prišiel aj to v akom časovom slede sa sny zvyknú plniť. Pravidlo 3-ky. 😉

  K tvojmu snu. Tá miestnosť je tvoja myseľ to ako rozmýšľaš a čo sa ti v hlave honí. Tí ľudia sú tvojimi personifikáciami… objevují sa kvůli některé charakterové stránce snícího, v tom nejlepším případě symbolizují vnitřní život snícího .
  Tým, že sa tí ľudia tlačili, si zameraný viac na matériu a tvoje pudy na teba tlačia .
  Ona je objekt tvojej túžby. Očami ste a stretli, takže duševne po nej túžiš. Z tvojej strany sú tam už zahrnuté pudy, lebo posteľ je sexuálny symbol aj keď nejde o sex.
  Ona bola pod perinou vyčnievala jej len hlava… pod dekou často ukrýváme to, co chceme utajit před druhými lidmi . Znova pohľady do očí, ale už si z nich nič necítil.

  Páči sa mi

 107. ahoj, chcela by som sa opýtať na sny, ktoré sa mi snívali jednu noc. Prišla som do nejakej miestnosti, bolo tam viac ľudí a muž sedel na zemi, nohy mal vystreté a rozkročené. Ja som niečo hovorila a on na mňa stále pozeral. Pozrela som sa mu do očí. Je to muž, ku ktorému ma viaže hlboké citové puto, ale nemôžeme byť spolu. Zrazu sme sa bozkávali, ale neviem či to bol práve on. Dalej som kráčala úzkou chodbou, hore schodami a išla so mnou moja mama. V akoby košíku mala malé dieťatko a povedala mi, že to je moja sestra, bola som nahnevaná. Nakoniec som išla autom po rušnej ceste, okolo bolo viac áut. Zistila som, že idem zle a chcela som sa otočiť. Niekto mi povedal, že mám začať cúvať, zaradila som spiatočku, ale bolo to veľmi nebezpečné. Preto som išla ďalej, bol tam objazd, na ktorom som sa otočila a išla som bezpečne späť. Neviem či to všetko nejako súvisí.
  S tým mužom sa mi sníva častejšie, ale stále na mňa len pozerá. Snívalo sa mi, že sedíme spolu v čakárni, boli sme ďalej od seba a mali sme dlho čakať na niečo. Myslím, že sme boli u doktora. Mne čas ubiehal pomaly, preto som išla niečo zjesť, ale on tam stále sedel a pozeral pred seba. Ďakujem 🙂

  Páči sa mi

  1. Miestnosť je tvoja mysel. Ľudia v našich snoch sú našimi personifikáciami, zhmotnenými túžbami. Muž na zemi ti predstavuje tvoje základné myšlienky, ktoré by si mala asi uzemniť.Ale zrejme tvoja mužská časť sa viac ukazuje a dáva najavo svoju pudovosť.(rozkročené nohy muža) Pozeranie do očí je duševná túžba…

   Bozkávanie sa… pokud líbání vyvolává sexuální vzrušení, pak snící upřednostňuje smyslnost vázanou k tělu před vším rozumovým, ale pokud vyvolává odpor, pak snící upřednostňuje vše rozumové před tělesným; jedině střední cesta – indiference – povyšuje prožívání člověka na citovou rovinu.

   Prechádzaš úzkou chodbou, to je symbol prechodu pri pôrode, takže sa ti do podvedomia dostávajú podprahové informácie.

   Výstup po schodech nahoru: může vyjadřovat skutečný vzestup člověka (nejen v denním vědomí) a jeho snahu o seberealizaci; ovšem tyto sny jsou také velice nebezpečné, neboť snící při nich často zapomene na úsilí a kázeň, které se ještě nedávno podřizoval, a propadne pýše, jež je předzvěstí brzkého pádu

   Tvoja matka vo sne je niečo ako tvoja vyššia časť teba, ktorá ťa ochraňuje a nesie v košíku dieťa, čo je symbolom zrodenia sa niečoho nového citového.

   Sestra či sestřenice ve snu přináší uvědomění si sebe sama a je v každé roli (negativní i pozitivní) přínosem pro snícího, záleží jen na míře pochopení sestřiny snové role; velice častý snový symbol sestry (sestřenice) se tak může stát motorem poznání i duchovního pokroku .

   To čo si uvedomíš, ťa nepoteší, zlosť v tebe vyvolá emócie hnevu. Ukazuje to aj tvoja cesta autom, lebo si uvedomíš, že nejdeš správne. Cesta autom je naša cesta životom ako kráčame. Niekto ťa upozorní, aby si to nerobila a vrátila sa späť, neviem možno to súvisy s tým mužom.

   Čakanie nabádá k trpělivosti, marné čekání naznačuje snícímu nesoulad mezi chtěním a činy v denním vědomí. Lekár je ako nemocnica, potrebuješ v sebe niečo preliečiť uzdraviť. ten muž na konci sna je tvojou presonifikáciou, že budeš ko dušou neprítomná, vzdialená myšleinkami niekde úplne inde, len nie v sebe.

   Buď opatrná a drž sa svojho cítenia, nie to čo ti našepkáva rozum. Aj tvoje podvedomie ti ukazuje cestu, že tou, ktorou sa plánuješ vydať nebude dobrá. Pekné sny prajem. 😉

   Páči sa mi

   1. Dlhšie prežívam ťažšie obdobie a už ani sama neviem, kadiaľ vedie tá správna cesta, ale ďakujem veľmi pekne za odpoveď 🙂

    Páči sa mi

   2. Odpoveď hľadaj v sebe, nahliadni do svojho vnútra a tam zisťuj ako ísť ďalej, čo treba napraviť, komu odpustiť, aby sa napravili väzby a hlavne sebe odpustiť, aby si mohla ísť slobodne ďalej.
    Urob si vizuálnu cestu, zatvor oči a predstav si seba na peknom mieste,popozeraj sa , čo s tam nachádza, v akom stave je príroda, voda, les, či tam sú zvieratá. Ak tam niekoho stretneš pozdrav ho a poros nech ťa zavedie za tvojim sprievodcom, alebo spýtaj sa ho či ti nevie poradiť ako ďalej. Táto technika je úžasná, pretože tvoje vnútro je len pre teba a veľmi by ti to napomohlo. Vyskúšaj, nič za to nedáš, ja som vždy dostala úprimné odpovede a múdre rady. 😉 Pekný deň prajem.

    Páči sa mi

 108. Dobre rano, ja by som sa chcela spytat na dva rozne sny. Obvykle sa mi nic nesniva, a ked aj, tak bud si to nepamatam alebo tomu nedavam doraz. Ale jeden z tychto snov bol tak strasne zivy….a to prisla som do akejsi miestnosti, myslim ze akoby do pivnice s niekym – vobec si nepamatam kto to bol ale myslim ze to bol muz. Ten otvoril dvere na mensej miestnosti, nieco ako komora a tam boli po celej tej malickej miestnosti zhruba 3x3m od zeme az po strop regale v ktorych boli naukladane mrtvoly zien. Muz vo sne ma volal pod sa pozret kolko tu je mrtvych, no ja som len povedala ze nejdem, ze je to nechutne. Potom sa mi nieco mari ze sme privolali policiu, ktora to potom vysetrovala. A dalsi sen je, vcera sa mi snivalo o svadbe. Nepamatam si ci som dotycnych mladomanzelov poznala ale viem, ze som tam bola ako host, i ked som samu seba nevidela v tom sne. ani sme netancovali ani sa nezabavali, len som tam videla tu nevestu v dakej spolocenskej miestnosti ci kde a v pozadi boli svadobcania. Som stastne vydata a mame 4-rocneho syna – keby to pomohlo pri vyklade.
  Vopred dakujem za kazdu odpoved a prajem vsetko dobre.

  Páči sa mi

  1. Tá komora je tvoja časť mysli a to nad čím uvažuje je naplnené komorou.
   Neznáme ženy sú neznáme časti tvojej ženskej stránky.
   Mrtvoly lidí: jsou kladným symbolem, často ukončují některou ze závislostí snícího (například mrtvý opilec představuje překonanou závislost na alkoholu); vyřízené případy, které jsou definitivně odloženy, člověk je takto vymazal ze svého podvědomí . Polícia je tvoje svedomie, výčitky ktoré máš. teda niečoho si sa zbavila uzatvorila v sebe, ale vyčítaš si to, aleb sa nevieš s tým zmieriť.

   Druhý sen o svadbe je o zjednocovaný tvojej duše a ducha v tvojom vnútre, len nedeje sa priamo, len sa na to prizeráš. Ak by si bola nevesta išlo by o mystickú svadbu.

   Svadba je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou nevěsty a ženicha se snoubí život snové dívky (panny) – citové animy, nebo ženy – pudové animy, s životem snového muže (panice) – citového anima, nebo muže – pudového anima, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností nevěsty pak lze poznat, ke které rovině (pudová či citová) sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu; více v archetypu Anima- Animus

   Páči sa mi

 109. Dobrý deň.Snívalo sa mi že som zomrela, nie cudzím ani mojím zavinením.Odrazu som sa postavila akoby som bola duch no svoje telo som mala na zemi.Cítila som pokoj, zvláštny neopísateľný pocit. Potom som začala utekať, teda môj duch začal bežať od tela.

  Páči sa mi

  1. Vidět vlastní smrt (z pozice svědka): velice kladný sen, který připravuje snícího na budoucí smrt ega, má ještě jeden nezanedbatelný rozměr, a to je rozdvojení osobnosti, když jedna část, jež se váže k pudovým sklonům, je definitivně umrtvena, a druhá, většinou duchovní část, pozoruje výsledek umrtvení pudových závislostí; více o tomto fenoménu v archetypu Pozornost
   http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_3pz.html
   duch zemřelého: může snícímu pomoci vysvětlit některé nejasnosti života,

   Myslím, že sen ti mal priniesť uvedomenie si, že to čo je živé je duchovného pôvodu a to čo zmrie je práve to naše ego s fyzickým telom.
   Lenže v tvojom prípade si tvoj duch uvedomil, že mu je lepšie v tele, tak sa chcel vrátiť do hmotného, teda viac sa uťahuješ k materiálným hmotným veciam ako k duchovným. Nie si pripravená , vitaj v klube. 😉

   Páči sa mi

 110. Dobrý deň. Opakovane sa mi sníva sen s odo mňa mladším mužom, tvoríme spolu šťastný pár. Tento muž je synom môjho bratranca, od malička ma mal strašne rád a vyhľadával moju prítomnosť. Podotýkam, že som šťastne vydatá už 23 rokov.
  Ďakujem za pomoc.

  Páči sa mi

  1. Erika ľudia v našich snoch sú našími personifikáciami.Ak máme vo sne brata, bratranca, ide o uvedomenie si seba samého v tvojom prípade tvojej mužskej časti. Je jedno , že to bol jeho syn. Ty sama si máš uvedomiť vlastnosti, ktoré on má a pre teba su zatienené, potláčaš ich v sebe…může také ve svém temném aspektu představovat stín, se kterým snící svádí nekonečné zápasy a vede s ním nekonečné spory, v tomto případě je nutné pochopit rozdílnost vlastnosti stínu představované bratrem a tyto vlastnosti bez odsuzování soucitem a tolerantností asimilovat vyššími zřeteli.

   Sen sa odohráva na citovej rovine, teda pokiaľ tam nie sú aspekty sexuálne, vtedy by išlo o pudovú rovinu. Máš v sebe niečo spracovať čo od z teba odzrkadluje.

   Pekný dník prajem. 😉

   Páči sa mi

 111. Dobrý deň. V noci sa mi snívalo že som videla okolo seba veľa mŕtvych mačiek (okolo 10 neviem presne) . Niektoré som aj chytala a odhadzovala preč. potom som sa zrazu ocitla v našom aute a okolo neho bolo veľa ľudí, ktorí sa naň pozerali a obdivovali ho alebo niečo také. a zrazu sa tam objavil môj zosnulý starký, ktorý tiež prišiel s mačkou, ale živou. chvíľu sme sa rozprávali, dali sme si pusu a potom som sa zobudila….neviete náhodou čo by to mohlo znamenať?? v žiadnom snáre neviem nájsť čo znamenajú tie mŕtve mačky. ďakujem

  Páči sa mi

 112. Mačka vo snoch je náhradný sexuálny symbol.
  Velké množství koček: budete muset napnout veškeré síly, abyste dokázali odolat náporu pudových složek

  Mačky boli mŕtve… je potrebné niečo omŕtviť v tvojej sexualite, nechať zomrieť.

  číslo 10 je počátkem i koncem všech čísel, neboť Bůh (1) z ničeho (0) stvořil svět (2-9), aby se po naplnění času zase navrátil sám do sebe, proto je deset dokonalým univerzálním číslem, číslem, jež v sobě zahrnuje celý životní běh; číslo deset vyzdvihuje i křesťanství v podobě známého desatera, jež je základem šťastného života a cesty k Bohu a podobné desatero má i buddhismus*7 ; v římské podobě X odpovídá podobě kříže, a je tedy spojováno s Kristem, toto tvrzení navíc podtrhuje i řečtina, která desítku nazývá “chí”, což je v jazyce běžně používaná zkratka pro Kristus, proto desítka ve snech může být sice pádem (odchodem) ve vnějším hmotném světě, ale na druhou stranu obrovským vzestupem na poli duchovního snažení; Tarot číslo deset poctil kartou “Kolo štěstí” a v podobě člověka vpleteného do kola symbolizuje karmické závislosti v nepřetržitém kole znovuvtělování*75 , desátá karta Osho zen Tarot “Změna” také ukazuje kolo jako čas, osud a karmu*26 , ale navíc i ukazuje cestu do samotného středu k překonání osudu a karmy , k poznání a osvobození se

  Snažila si sa mačky odhadzovať, upratovať ich, teda chceš riešiť svoju sexualitu. Uberá ti to energiu a stávaš sa závislá na tom.
  Auto je nové nasmerovanie inou cestou, ľudia sú tvoje myšlienky, to ako budeš zmýšľať.

  Starý otec sleduje životní pouť snícího a zejména v kritických chvílích vyslovuje obavy či aktivně pomáhá, dědečkům se nelíbí naše závislosti (mačky sexuálna pudovosť)a snaží se na ně upozorňovat, či je dokonce přemáhat; dědečkové jsou často svědky zázraků, kterými se blížíme k vyvrcholení pozemského života .

  Páči sa mi

 113. fúúha to sa mi až nechce veriť, neviem teda o tom že by som práve s týmto mala nejake takéto problémy. pár ľudí som sa spytovala a s mačkami je vraj zákernosť a podobne. ale ďakujem veľmi pekne za výklad sna. prajem pekný dník 🙂

  Páči sa mi

  1. Sen si najlepšie vyloží každý sám podľa seba. Používam Medov snár a ten ma nikdy neskalmal.

   Mačky sú prítulné ako ženy, ale dokážu byť aj falošné a zákerné ak chcú niečo dosiahnuť a tento sen ťa na túto vlastnosť upozorňoval. Všetky deje v sne sú len našim zrkadlom správania a upozorňujú nás, aby sme napravili isté veci a nechovali sa tak.

   Páči sa mi

 114. Dobrý den, dnes v noci se mi zdálo, že jsem se svou přítelkyní (se kterou máme 1,5 ročního syna) ve dvou u moře a chodíváme se koupat nahé. Při koupání mám příjemné pocity, zvláště sexuální při dotyku mých ňader.

  Páči sa mi

  1. More je symbolom našich citov, ak je kľudné sme v pohode, ak je rozbúreneé sme plný hnevu. Svojou nahotou ukazuješ , že v sebe nič neschovávaš, žiadne pretvárky, ale ukazuješ svoju pravú osobnosť. Ňadra sú sexuálným symbolom, teda poukázali na tvoju túžbu k niekomu a jej citové pôsobenie na teba je silné.
   Prajem pekný deň 😉

   Páči sa mi

 115. dobry den,chcel by som sa opytat co to zanamena ak sa mi snivalo ze ma nahanali mrtvoly po cintorine,,,pritom som si narazil bocnu cast hlavy ,,,,,a dnes ma tam boli akoby sa to stalo ozaj

  Páči sa mi

  1. V tvojom prípade išlo o astrálny sen a pri návrate tvojej duše do tela sa ti uložili aj vnemy a prežitky zo sna.

   Cintorín je pozitivní symbol vyřešených konfliktů a definitivního odkládání psychických břemen zvěstuje naději, protože mysl nezatížená minulostí nalézá štěstí v klidu a míru

   Hlava je symbolo rozumovej časti, toho nad čím rozmýšlame

   údery do hlavy (cítit i vidět): mají za úkol oslabit převažující rozumové jednání a posílit citové prožívání; údery nabourávají ješitnost a pýchu, současně narušují nevědomé záměry pudových složek snícího

   mrtvoly lidí: jsou kladným symbolem, často ukončují některou ze závislostí snícího (například mrtvý opilec představuje překonanou závislost na alkoholu); vyřízené případy, které jsou definitivně odloženy, člověk je takto vymazal ze svého podvědomí

   Niečo sa snaží v tebe zlikvidovať myšlienky na veci, ktoré ťa k niečomu pútali a podvedomie sa snaží odbremeniť ťa od toho.

   Páči sa mi

 116. dobry den chcela by som vediet ze co to znamena ak sa mi snivalo smojim byvalim frajerom,,,bola som odectovana a jeho som nevidela cely rok a mesiac pred odchodom sa mi snivalo ze sme sa stretli a vobec si ma nevsimal ked som prisla,,a pritom ked som odchadzala tak ho to polozilo,,,,,

  Páči sa mi

 117. Tvoj sen sa dá vyložiť dvojako. Vraví sa , že sny sú o nás, našich postojoch a častiach ako sa k sebe správame. Ľudia len personifikáciami. Tvoj bývali, môže predstavovať nejakú mužskú stránku teba, ktorú si mala veľmi rada, vážila si si ju a zrejme si sa k nej niečim znova priblížila, ale nevšímala si si ju a keď si sa vzdialila, tak tá mužská časť v tebe ostala nešťastná..
  Duša je ženská časť duch je mužská časť. Čo ak si bola k svojej duchovnej časti veľmi blízko, len si si to nevšimla a ako si sa od nej vzdialila , tvoje vedomie ostalo smutné. Niečo v tomto zmysle.
  Alebo ide o sen, ktorý a ti vyplní, že sa stretnete, ale on už bude úplne niekde citovo ďalej a nebude javiť o teba záujem.
  daj na to ako to cítiš. Niekedy nám naše sny dajú až časom ten pravý význam. 😉

  Páči sa mi

 118. Dobry den. Potrebujem poradit ohladom jedneho sna. Novej kamaratke sa v strede tyzdna prisnilo ze bola umna vyspala sa somnou a rano bola v 5 mesiaci. Koncom tyzdna sme sa stretli. Co to znamena? Dakujem za odpoved.

  Páči sa mi

 119. Ten sen má význam len pre ňu. Pohybuje sa v pudovej rovine (vaša súlož, a posteľ)a tehotenstvo je povýšenie na citovú rovinu

  Ráno symbolizuje počátek něčeho nového; častá snová jitra jsou důsledkem aktivního přístupu k životu, podle dalších snových symbolů ve snovém jitru lze rozpoznat, s jakým odhodláním a někdy i s jakými břemeny vstupujeme do dalšího údobí života

  Dieťa môže byť pre ňu niečo nové čo sa v nej vyvíja a čo môže očakávať.

  číslo 5 je považováno za rozpolcené číslo stejně jako duše člověka, v níž je obsaženo dobro i zlo; nejznámějším znázorněním čísla pět je již od středověku pentagram s člověkem jako symbolem mikrokosmu, který zaručuje stabilitu, sílu a dynamičnost, což napovídá o úspěchu v hmotném světě, však současně si je nutné uvědomit rozpolcenost, neboť pětka sjednocuje v naprosté většině nevyvážený mužský a ženský princip, proto může číslo pět vyústit do netradičních řešení složitých životních situací; numerologie přiřazuje k číslu pět planetu Merkur, a tím se dotýká i alchymie, jež podstatu viditelného světa vyjadřuje takzvaným 5. elementem (quinta esentia), stejný poznatek lze najít i v kartě klasického Tarotu (“Papež”) a ještě hlouběji tuto podstatu nalezneme v páté kartě Osho zen Tarotu (“Nic”), která nám ukazuje cestu k odhalení divuplné prázdnoty, která nemá nic společného s materialistickým “nic”, ale naopak tato prázdnota je těhotná životem, vibruje všemi ještě neprojevenými možnostmi zázraku tvoření.

  Nemyslím, že by išlo o prorocký sen, ty si zohral len úlohu niekoho, kto sa jej páči.

  Páči sa mi

 120. Dobry den, chcela by som sa opytat, co znamena, ked sa mi sniva s mimozemstanmi. V sne som zabila dvoch a to tak, ze som vystrela pravu ruku a z nej mi vysla akoby slabomodra gula (alebo energia), ktora hrala farbami a akoby iskrila, a ked som pohla rukou tak ta gula mi vyletela z ruky a zasiahla mimozemstana :). Potom som sa ocitla von pred nasim panelakom a pod schodami som objavila dvere, vosla dnu a dnu bolo plno mrtvych mimozemstanov – niektori boli obeseni. Strasny sen :/. A chcem sa este opytat, co znamena HAD v sne, konkretne pyton, najskor som sa ho bala, potom som ho nosila na rukach a davala si ho okolo krku, a citila som sa s nim prijemne. Doma som ho dala do akvaria, ale ten had sa zrazu zacal zmensovat a nakoniec sa vosiel do malej krabicky od cukrikov TicTac :). S hadom sa mi snivalo vobec prvy raz, budem velmi vdacna, ked mi poviete co to znamena. Dakujem a prajem pekny den.

  Páči sa mi

 121. Janka symbol mimozemšťana vo sne je tvoja duchovná časť duše.

  Hlava mimozemšťana: pokud snící vidí podrobnosti či dokonce její anatomický obraz, pak symbolizuje asimilaci vyšším principem, ale pokud snící útočí, pak se z nevědomosti brání veskrze kladnému procesu.
  Ak chceš viac porozumieť tomuto symbolu pozri si toto http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_3io.html

  Mimozemšťania boli dvaja, 2-je číslo duality, protikladov, duša a telo. Pravá ruka sa vzťahuje k ženskej časti teba.

  Modrá: duševní energie, intelekt, porozumění a věrnost; zdůrazňuje roli animy ve snech muže a nutnost pochopení vlastní ženské stránky; stejně může nevědomí radit ženě, aby nevyvyšovala svou mužskou stránku a povýšila zanedbanou ženskou složku duše; modrozelená symbolizuje osvobození

  Koule je v nevědomí považována za vnitřní bytí jako nerozlišená úplnost, jednota a dokonalost.

  Tá energetická guľa predstavuje tvoj vnútorný potenciál, žiarivú energiu s ktorou dokážeš pracovať. Zrejme máš dobré komunikatívne schopnosti, alebo by si sa mala na ne zamerať, modrá patrí krčnej čakre.

  Panelák je tvoje vnútro a dverami si sa dostala do nejakej časti v tebe , kde máš omŕtvené duchovné časti teba. Čomu sa brániš Janka?

  Had po mojom poslednom sne s hadom som mala veľmi nepríjemný deň.

  Symbol hada v nevědomí a ve snech je velice spletitý, neboť ve vztahu k člověku vyjadřuje sexualitu, zároveň životní sílu, proměnu, ve vztahu ke světu vyjadřuje evoluci, nepřetržitý koloběh zrozování, ale také negativní aspekt stvořeného .

  Mít hada za přítele: to není poddání se sexualitě, ale pochopení životní energie vlastní bytosti; vytváří velice příhodné podmínky pro trvalé žití některých duchovních stavů

  Akvárium na symbolu akvária lze snadno vypozorovat snahu člověka o sebezdokonalování; při dobrém postupu se ve snových obrazech kdysi prázdné či poloprázdné akvárium začne naplňovat rybičkami a čistit, aby poté snící člověk rybičky zachraňoval a pomáhal jim; velké množství rybiček je posléze doplňováno obrazy líhnutí nové generace a obojživelníky (krokodýl, žába a podobně), což dokladuje budoucí možnost proměny snícího

  Dala si hada do akvária a on sa začal zmEnšovať…..zmenšující se předměty (nejčastěji dlouhé, válcové, protáhlé, špičaté): symbolizují falus (penis) a jednu z jeho vlastností .

  Ten tvoj had, ktorý sa najskorej javil ako tvoja životná energia, ktorá sa nechala tebou ovládať a cítila si sa príjemne sa v tvojej snahe seba zdokonalovať nakoniec zmenšila a stiahla sa späť. Opäť ma napadá čomu sa podvedome brániš? Niečo v tebe ťa nabáda vydať sa duchovným smerom, ale ty to odmietaš. Aspoň ja to tak vidím a čo ty?

  Páči sa mi

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: